Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ISO 9001:2008 MinőségIrányítási Rendszer (MIR) dokumentumai A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ISO 9001:2008 MinőségIrányítási Rendszer (MIR) dokumentumai A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón."— Előadás másolata:

1 Az ISO 9001:2008 MinőségIrányítási Rendszer (MIR) dokumentumai A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón

2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERT TÁMOGATÓ SZOFTVER FELADATAI Adatbázisok Word dokumentumok PDF dokumentumok HTML dokumentumok Szövegszerkesztés Szövegszerkesztés (levelezés, termék-dokumentáció, szerződések, stb.) Relációs adatbázis kezelés (partnerek, raktár nyilvántartás, szerződés nyilvántartás, stb.) Csoportmunka támogatása (a minőségügyi dokumentumok szimultán használata, rendszerdokumentáció elosztása, stb.)

3 Milyen lesz a csoportos feladat és a diger? 1.Egy “cég” kitalálása 3-4 tevékenységgel, 4-10 munkatárssal. MKEljárás-utasítások HTMLForm 2.A MK és az Eljárás-utasítások elkészítése Word és bizonyos részekre HTML alapon. A HTML rész tartalmazzon egy HTML Form-ot is. elosztási jegyzékcsak az 5 fős csoportoknál kötelező,egyébként csak az elosztási elvet kell ismerni. 3.MK elosztási jegyzék elkészítése pl. Excel táblázatban. Ez csak az 5 fős csoportoknál kötelező, egyébként csak az elosztási elvet kell ismerni. adatbázis 4.Valamelyik ISO szabványpont MK-ben leírt alkalmazásához adatbázis tervezése és feltöltése. MK, E-ut, Form, DB,Eloszt 5.Az anyag (MK, E-ut, Form, DB, Eloszt) leadása a diger előtt minimum 2 munkanappal. 6.A diger a leadott anyagra vonatkozó kérdések megválaszolásából fog állni. Az összpontszám az alábbi részekből tevődik össze: a beadott anyag pontjai, a diger közös kérdéseire adott válaszok pontjai (bárki válaszolhat), a diger egyéni kérdéseire adott válaszok pontjai, egy rövid (egyéni) számítógépes feladat pontjai

4 A példa amin megismerjük a MK szerkesztés alapjait:

5 Az előzőekben megismert FBIV Bt példája: A Minőségügyi rendszer az FBIV négy tevékenységére készül A rendszer folyamatai (eljárásai) az egyes tevékenységek Munkautasítások nem lesznek Feljegyzések (pl.) oktatási tematika, követelmény audit aktuális ISO sz.pontjai… rendezvény programja zenélés próbaterveAlkalmazás

6 MK E-utasítások Munkautasítások (a minta-cégnél nem lesznek) Feljegyzések (ezeket a minta-cégnél nem vizsgáljuk) ISO 9001:2008 szabvány Tematikák, követelmények Időbeli ütemezések Jogszabályok SzerződésekAlkalmazás

7 Milyen szabványpontokra kell kitérni a MK-ban? 4. MIR 4.1. Általános követelmények 4.2. Dokumentálás követelményei 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 6.1. Gondoskodás az erőforrásokról 6.2. Emberi erőforrások 6.3. Infrastruktúra 6.4. Munkakörnyezet 7. A termék előállítása 7.1. A termék-előállítás megtervezése 7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 7.3. Tervezés és fejlesztés 7.4. Beszerzés 7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása 7.6. Megfigyelő és mérőeszközök kezelése 5. A vezetőség felelősségi köre 5.1. A vezetőség elkötelezettsége 5.2. Vevőközpontúság 5.3. Minőségpolitika 5.4. Tervezés 5.5. Felelősségi kör, hatáskör, kommunikáció 5.6. Vezetőségi átvizsgálás 8. Mérés, elemzés, fejlesztés 8.1. Általános rész 8.2. Figyelemmel kisérés és mérés 8.3. A nem megfelelő termék kezelése 8.4. Az adatok elemzése 8.5. Fejlesztés A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón! és még vannak 3. szintű alpontok is…

8 A változtatások nemcsak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkoznak, hanem:  az ellenőrzéseket végzőkre,  a belső auditot végzőkre, és  a harmadik fél általi auditot végzőkre A célok közt szerepelt, hogy a rendszerdokumentáció változtatásai legyenek kisebbek, mint az auditálási módszerek változtatásai. Változások az ISO 9001:2008 szabványban Az ISO szabványok (immár 22 éve) minden 5. évben felülvizsgálatra kerülnek Az ISO 9000-es család felülvizsgálata megtörtént 2005-ben; ekkor csak a 9000-es szakszótárban történt néhány kisebb változtatás. A felülvizsgálat lehetséges eredményei: megtartás, visszavonás, módosítás, felülbírálat

9 Mit módosítottak az ISO 9000:2000-hez képest? Az ISO-n belül nincs formális különbség a felülbírálat és a módosítás között Nem került új követelmény a szabványba A módosítás kifejezés annak hangsúlyozása, hogy nem történik jelentős vagy alapvető változás, Az érthetőség növelésén van a fő hangsúly, (könnyebb fordíthatóság), Felhasználóbarát és „egyenszilárd” legyen az ISO 9000 család, Kompatibilitás az ISO 14001:2004 – vel, A régi követelmények példákon keresztüli pontosítása.  Az ISO 9001:2000 szabvány szerint kiadott tanúsítványok az új ISO 9001:2008 szabvány kiadását követő 24 hónapig maradnak érvényesek.  Egy évvel az ISO 9001:2008 szabvány megjelenése után csak ezen szabvány szerinti tanúsítványt lehet kiadni.

10 Változások - 1  0.1 Bevezetés A MIR-t befolyásoló tényezőkként hangsúlyozza a szervezetre ható, az üzleti környezettel összefüggő kockázatokat.  1. Hatókör A „termék”, mint olyan nem csak a vevő által rendelt végterméket jelenti, hanem egyéb pl. félkész vagy kiszervezett folyamatból származó terméket is. Belekerült a „törvényi (statutory)” követelmény az eddig használt „kötelező (regulatory)” követelmények mellé.  4.1 Általános követelmények A kiszervezett tevékenység meghatározásának pontosítása (mi is pontosan a kiszervezett tevékenység, mi befolyásolja a kiszervezett tevékenység ellenőrzési módjait illetve, a kiszervezés nem hárítja át a szervezet felelősségét a végtermékre vonatkozóan). A kockázat kifejezés első használata a 9001-ben, legalább a bevezetésben.

11 A szerződés minta mindaddig dokumentum, amíg ki nem töltöm. A kitöltés után feljegyzéssé válik.  4.2.1.c. Dokumentumok, beleértve a feljegyzéseket ugyanaz a szóhasználat, mint az ISO 14001 esetén. Nagyon fontos: nincs éles határ! A feljegyzés egy különleges dokumentum. A szerződés minta mindaddig dokumentum, amíg ki nem töltöm. A kitöltés után feljegyzéssé válik. A dokumentum előíró jellegű, a folyamat elvégzését írja le, A feljegyzés egy igazolás arról, hogy a tevékenység megtörtént  4.2.1.d A szervezet által szükségesként meghatározott dokumentumok, beleértve a feljegyzéseket ( a szükséges helyett, ez auditálható, nem vitatható követelmény)  6.2.1 A humán erőforrásokkal kapcsolatos tisztázás: Azok a személyek akiknek a munkája befolyásolja a termék megfelelőségét legyenek erre felkészülve. nincs leszűkítve pl. műszaki személyzetre  6.2.2 Nagyobb hangsúly a kompetencián, mint az oktatáson: biztosítani a szükséges kompetencia megszerzését, ahelyett, hogy felmérni a megtett lépések eredményességét. Változások - 2

12 Változások - 3  6.3, 6.4 Infrastruktúra: az IT ellátottság; a Munkakörnyezet Példákkal lett kiegészítve, hogy milyen munkakörnyezeti tényezők befolyásolják a végtermék minőségét. Fizikai, környezeti és egyéb tényezők (zaj, hőmérséklet, páratartalom, látási viszonyok vagy időjárás).  7.2.1 A termékkel szemben támasztott követelmények Példákkal - lehetséges követelményekre vagy szerződéses kötelezettségekre lett kiegészítve, amelyek a szállítás utáni tevékenységekre (pl. garanciális ügyek, karbantartási szolgáltatás, újrahasznosítás, megsemmisítés) vonatkoznak. (Egy tengeren túlra történő szállításkor pl. a csomagolásra fordított költség lehet magasabb, mint a gyártási költség)  7.3.1 A tervezés és fejlesztés átvizsgálása, igazolása (verifikálása) és érvényesítése (validálása) külön célokat szolgálnak. Ezeket külön- külön, vagy bármely kombinációban el lehet végezni, ahogy az a termék és a szervezet számára megfelel.  7.3.3 Fejlesztés kimenete Pontosításra került, hogy gyártás vagy szolgáltatás számára nyújtott információ tartalmazhat a termék állagmegóvására vonatkozó információt is.

13  7.5.1.d (7.6) A szabvány egységesen a measuring equipment = mérő berendezés fogalmat használja (a korábban részben használt measuring device=mérőeszköz fordítási nehézségeket okozott)  7.5.2 A szervezetnek érvényesítést (validálást) kell végeznie minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatra nézve, amelynek kimenete ellenőrzéssel nem igazolható (verifikálható) az azt követő figyelemmel kísérés vagy mérés útján és mint következmény, amelyeknek hiányosságai csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a terméket használatba vették vagy a szolgáltatást teljesítették.  7.5.3 A szervezetnek azonosítania kell a terméket, megfelelő eszközökkel, a termék teljes előállítási művelete során. A termék státusz tisztázása  7.5.4 Az ügyfél tulajdon tisztázása: Az ügyfél tulajdon tartalmazhat szellemi tulajdont és személyes adatokat. Változások - 4

14  7.5.5 Ha megoldható, a tárolásnak tartalmaznia kell az azonosítást, kezelést, csomagolást, raktározást, és védelmet.  Pl. Csomagolás és raktározás általában csak tárgyakra vonatkozik.  7.6 Mindenütt mérőberendezésről beszél mérőeszközök helyett  8.2.1 Vevői elégedettség mérés Kiegészítésre került példákkal az elégedettség mérés bemenő adataira vonatkozóan.  8.5.2 f) és 8.5.3 e) Helyesbítő és megelőző tevékenység Kiegészítésre került a helyesbítő és megelőző tevékenységek hatékonysági felülvizsgálatának követelményével, ami összhangban van az ISO 14001 szabvánnyal. Változások - 5

15 Amit másképpen kell auditálni :2008 1.Szükségesnek tartott 2.kell biztosítani és fenntartani 3.termékre alkalmazható 4.termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelés 5.termékre alkalmazandó 6.kialakítani 7.meghatározott :2000 1.szükséges 2.biztosítani 3.termékkel kapcsolatos 4.termék minőségének 5.termékkel kapcsolatos 6.bevezetni 7.szükségesnek tartott minősége most a termék és a termék megfelelése a követelményeknek van az értelmezés középpontjában. Túlságosan a termék minősége volt a fókuszban; ehelyett most a termék és a termék megfelelése a követelményeknek van az értelmezés középpontjában.

16 A következő órára kialakítandók a csoportok Egy-egy csoport min. 3, max. 5 fős legyen. Minden csoport döntse el legkésőbb nov. 21-re, hogy mikor szeretne digerálni. Egy tanrend szerinti órán legfeljebb 3 csoportot tudok digerre fogadni. Amelyik csoport előbb jelentkezik a digerre, annak nagyobb időpont-választék áll rendelkezésére. kapcsolat-tartótaki a MK, E-ut, Form, DB 5 fős csoportnál elosztási jegyzékbeküldését koordinálja, valamint a diger időpontját egyeztetiA csoportok válasszanak maguknak „kapcsolat-tartót”, aki a csoport anyagának (MK, E-ut, Form, DB + 5 fős csoportnál elosztási jegyzék) beküldését koordinálja, valamint a diger időpontját egyezteti.


Letölteni ppt "Az ISO 9001:2008 MinőségIrányítási Rendszer (MIR) dokumentumai A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón."

Hasonló előadás


Google Hirdetések