Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (ISO, TQM, HACCP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (ISO, TQM, HACCP)"— Előadás másolata:

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (ISO, TQM, HACCP)
Szellőné Fábián Mária

2 INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (ISO)
Fogalma: nyelvtől, kultúrától, jogi környe-zettől független minőséget garantáló rend-szer. Jellemzői: gyártásban és szolgáltatásban legelterjed-tebb, 1987-ben, Genfben bocsátották ki, a görög „isos” egyenlő, egyforma szóból ered.

3 ISO SZABVÁNYSOROZAT ISO 9000:2000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár. ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. ISO 9004:2000 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez.

4 A minőségirányítás alapelvei az ISO szabványokban 1.
Vevőközpontúság A vezetés fontossága A munkatársak bevonása; a dolgozó-központúság A folyamatszemléletű megközelítés Rendszerszemlélet az irányításban

5 A minőségirányítás alapelvei az ISO szabványokban 2.
Folyamatos fejlesztés, tökéletesítés Tényeken alapuló döntéshozatal Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal és alvállalkozókkal Az intézmény mint vállalkozás érdekei

6 Az ISO rendszer dokumentálása
Minőségpolitika és minőségcélok Minőségirányítási kézikönyv Eljárás-utasítások Munkautasítások Formanyomtatványok

7 A vezetés felelősségi köre
A vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Minőségpolitika, minőségcélok, a minőségirányítási rendszer tervezése Felelősségi kör, hatáskör, kommunikáció Vezetői átvizsgálás

8 Gazdálkodás az erőforrásokkal
Gondoskodás az erőforrásokról, az erőforrások allokációja Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet Információ

9 A rendszer kialakítása és bevezetése
A vezetés és a munkatársak felkészítése Külső tanácsadó(k) igénybevétele A szabályozódokumentumok kidolgozása A rendszer bevezetése A vezetés döntése a tanúsíthatóságról

10 Tanúsítás Előaudit (előzetes hibafeltárás)
Tanúsító audit (a rendszer „védése”) Tanúsítvány Utóaudit (tanúsító audit hiánypótlásának ellenőrzése) Felügyeleti audit

11 Total Quality Management (TQM)
Fogalma: A TQM teljes körű átfogó minő-ségirányítási stratégia. Olyan egyeztetett struktúra, amely a minőség megvalósítását elsődleges vezetői feladatnak tekinti és erőforrásainak legjobb és leggazdaságos-sabb felhasználásával a folyamatos mege-légedettséget szolgálja.

12 A TQM modellje Cél: a piaci pozíció megerősítése, a ver- senyképesség fokozása, folyamatos javí- tás és fejlesztés. Alapelvei: vevőközpontúság, folyamatos fejlesztés és a teljes elkötelezettség. Támogató elemek: vezetés, rugalmas szervezet, képzés, motiváció, mérés, elemzés.

13 Elvek és elemek értelmezése 1.
Vevőközpontúság: azonosítani kell a vevőket, ismerni kell a vevők alapvető, kimondott és látens igényeit, jelenleg mivel és mennyire elégedettek.

14 Elvek és elemek értelmezése 2.
Folyamatjavítás: A változó elvárásokra folyamatos javítással, fejlesztéssel reagál a szervezet. Lépései: a probléma definiálása, a folyamat azonosítása és dokumentálása, a teljesítmény mérése, a miértek megértése, új megoldások kifejlesztése, gyakorlatba ültetése értékelés.

15 Elvek és elemek értelmezése 3.
Teljes elkötelezettség: integrálja a szol-gáltatásban részt vevő minden ember és csoport erőfeszítéseit: - a vezetőkét, - az alkalmazottakét, - és a „beszállítókét” is.

16 Támogató elemek A vezető szerepe.
Minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és képzés (belső és külső). Kiegészítő struktúrák (külső és belső szak-emberek). Kommunikáció: kommunikációs csatornák és eszközök kialakítása. Jutalmazás és elismerés. A folyamatok mérése.

17 Kialakításának folyamata 1.
Célok meghatározása, programindítás. Oktatás, képzés. Támogató szervezet felállítása. Helyzetfelmérés, önértékelés. Javítandó területek, témák kiválasztása. Csoport vagy minőségfejlesztő körök ki-alakítása.

18 Kialakításának folyamata 2.
Az előrehaladás értékelése, tapasztalat-csere, az eredmények beépítése. Folyamatos mérések, újabb témák beindí-tása. Folyamatos képzés, új módszerek megis-merése, eszközök megtanulása. Rendszeres vezetői értékelés, önértékelési modell segítségével.

19 A TQM várható eredményei 1.
Szervezeten belül: átlátható irányítási elvek és döntéshozatal, tényszerű és konstruktív kommunikáció, a problémák eredetének és természetének valós megértése (nem tüneti kezelés), folyamatok hatékonyságának növekedése, minőségi szolgáltatás.

20 A TQM várható eredményei 2.
Szervezeten kívül: a vevői elégedettség növekedése, a fenntartók számára áttekinthető pénz- források felhasználása, hatékony együttműködés (partnerség) az összes érdekelt féllel.

21 A TQM várható eredményei 3.
Társadalmi szinten: - minőségkultúra kialakítása az intézmé-nyekben, a felhasználókban, hazai és nemzetközi elismertség javulása. ISO és a TQM kapcsolata: azonosságok, különbözőségek.

22 Hazard Analyzis and Critical Control Points (HACCP)
Élelmiszervédelmi rendszer: 50 éve a NASA dolgozta ki. Meghatározza a jellemző veszélyt és meg-adja a szabályozásra szolgáló megelőző intézkedéseket. HA veszélyelemzés. CCP kritikus szabályozási pontok.


Letölteni ppt "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK (ISO, TQM, HACCP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések