Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló, 2013. szeptember 04. Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló, 2013. szeptember 04. Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának."— Előadás másolata:

1 1 Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló, 2013. szeptember 04. Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának eddigi eredményeiről

2 2 ….a Nemzeti Közlekedési Stratégia nem csak egy dokumentum…

3 3 Sor- sz. Munkák címe Becsült oldal- szám Mellék- letek számaA leszállított munkarészek tartalma 1. sz. mérföldkő (2013. március 31.) 1Helyzetelemzés 373 Az EU-t és Magyarországot érintő általános kérdések, a személyközlekedés és árúszállítás vizsgálata, infrastruktúra és horizontális adottságok, elvárások, finanszírozási kérdések szabályozás, tervezés, következtetések, jövőkép 2Összközlekedési forgalmi modell 186 A modellrendszer specifikációja, adatok, modellkialakítás, hálózati modell kialakítása, szokásjellemzők elemzése igénymodell, megfontolások, hipotézisek értékelése NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok: 3 Koncessziós utak nélküli teljes országos közúthálózat kapacitásbővítéssel nem járó felújítási programja 150 A korábban készült Nemzeti Útfelújítási program felülvizsgálata és kiegészítése a Nemzeti Közlekedési Stratégia megalapozásához 4 Az országos mellékúthálózat fejlesztési igények és az önkormányzati úthálózattal összefüggő kérdéskörök vizsgálata 120 A mellékúthálózat fejlesztési igények vizsgálata és az önkormányzati utak helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 5 Javaslat a gyorsforgalmi úthálózat hiányzó csomópontjaira és új csomóponti kapcsolatok kiépítésére 80 Vizsgálati módszertan, projektlapokon és szövegesen vizsgált csomópontok, összefoglaló térképekkel és táblázatokkal 6Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 120 Vizi közlekedés helyzetelemzése, személy és árúszállítás, infrastruktúra adottságok vizsgálata, szabályozás, tervezés jövőkép 7Közlekedési rendszer finanszírozhatóságának vizsgálata 70 Helyzetértékelés (közlekedési ráfordítások, bevételek, díjrendszerek, költségvetési kapcsolatok), várható forrásigények, várható források, következtetések

4 4 Sor- sz. Munkák címe Becsül t oldal- szám Mellék- letek számaA leszállított munkarészek tartalma 1. sz. mérföldkő (2013. március 31.) Önállóan dokumentálandó és az NKS-be bedolgozandó munkarészek: 8 Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 184 Hazai közlekedés energia stratégiája, elemzése, célok, dekarbonizációs helyzet értékelése, előrebecslése, cselekvési terv 9 Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv 165 Koncepcionális kérdések, az országos kerékpár hálózati terv kidolgozása, fejlesztési lehetőségek kerékpáros úthálózat számozási, és táblázási rendszer kialakítása, üzemeltetési fenntartási kérdések 10Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) 321 Vasúti koncepciót meghatározó elvek, problémafa, célrendszer vázlatos bemutatása, nagytávú koncepció változatok javaslata, elő- megvalósíthatósági tanulmányok fejlesztési paraméterei 11 Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép 281 9 függelé k A vasúti személy- és áruszállítás, infrastruktúra és gördülőállomány helyzetelemzése, horizontális, szabályozási és finanszírozási kérdések vizsgálata a munkabizottsági anyagok felhasználásával

5 5 Sor- sz. Munkák címe Becsült oldal- szám Mellék- letek számaA leszállított munkarészek tartalma 2. sz. mérföldkő (2013. május 31.) 12Nemzeti Közlekedési Koncepció 70 Helyzetelemzés (SWOT analízis, problémafa, célfa,), koncepcionális változatok elemzése és a javasolt koncepció 13 Nemzeti Közlekedési Koncepció megalapozó vizsgálata 140 Helyzetelemzés (SWOT analízis, problémafa, célfa,), koncepcionális változatok elemzése, módszertani kérdések és a javasolt koncepció részletesen kidolgozva 14Országos Vasútfejlesztési Koncepció 124 7 mellék let Helyzetértékelés, OVK nagytávú koncepcióváltozatok, változatelemezés, kiválasztott koncepció bemutatása 15 Budapest-Kelebia vasútvonal rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány 137 1 tervdok A kelebiai vasútvonal rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 16 Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal Nagykáta-Újszász vonalszakasz rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány 154 1 tervdok Az újszászi vasútvonal Nagykáta-Újszász vonalszakasz rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 17 Cegléd-Szeged vasútvonal Kiskunfélegyháza- Szeged vonalszakasz rekonstrukció és a teljes vonal részleges kétvágányúsítás vizsgálata Elő-megvalósíthatósági tanulmány 165 1 tervdok A szegedi vasútvonal Kiskunfélegyháza - Szeged vonalszakasz rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv

6 6 Sor- sz. Munkák címe Becsült oldal- szám Mellék- letek számaA leszállított munkarészek tartalma 2. sz. mérföldkő (2013. május 31.) 18 Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány 131 1 tervdok A Püspökladány - Biharkeresztes vasútvonal rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 19 NSV tanulmány a Bécs-Budapest NSV elő- megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésével és az NSV budapesti agglomeráción való átvezetés vizsgálatával 141 1 tervdok Nagysebességű vasúthálózat (NSV) vizsgálata, Bécs/Pozsony – Budapest NSV kapcsolat elő- megvalósíthatósági tanulmánya 20 Budapesti pályaudvari rendszer fejlesztése az S- Bahn koncepció felülvizsgálatával Elő-megvalósíthatósági tanulmány 79- Budapest és térsége funkcióvizsgálata, központi átmenő pályaudvar kialakításának lehetőségei, átlós közlekedési rendszer vizsgálata, konklúzió 21 Vasút-villamosítási program Elő-megvalósíthatósági tanulmány 92- 16 dízel üzemű vasútvonal villamosításának vizsgálata, gazdasági elemzés alapján javaslat a villamosítási projektek sorrendjére 22 Az országos törzshálózati vasúti pályák lassújel felszámolási programja Elő-megvalósíthatósági tanulmány 75 19 táblázat A vasúti pályahálózat állagromlásából eredő szűk keresztmetszetek feloldási programja, menetrendi vizsgálat és a fejlesztési projektek figyelembevételével meghatározott vasútvonalakon 23 Egységes 225 kN-os tengelyterhelés biztosítása az országos törzshálózati vasúti pályákon Elő-megvalósíthatósági tanulmány 67- A vasúthálózat vizsgálata a 225 kN-os tengelyterhelés bevezetése szempontjából, javaslat és prioritási sorrend adása a TEN-T alaphálózaton kívüli vasútvonalakon a 225 kN –os tengelyterhelés bevezetésére

7 7 Kiegészítő (nem kötelező) dokumentációk 24 A közlekedési rendszer funkcionális, térségi áttekintése 226 A JASPERS által javasolt funkcionális térségi vizsgálat 25 A közlekedési rendszer szabályozási – finanszírozási intézményi elemzése 162 A piacot, a versenyt, a liberalizációt célzó eszközök és az összekapcsolt, együttműködő utazási lánchoz kapcsolódó eszközök, szolgáltatás színvonalának elemzése új szolgáltatások, tarifarendszer stb. vizsgálata, javaslatok 26Vasúti működési költségek elemzése 37- Háttértanulmány. A vasúti pálya karbantartási és üzemeltetési költségeinek pályaállapot szerinti vizsgálata, clusterek képzése 27 A Nemzeti Közlekedési Stratégia megalapozó vizsgálata – előzetes anyag 26 Hipotézis vizsgálatok

8 8 3. sz. mérföldkő (2013. augusztus 31.) 28Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)43015 A jogszabályban kötelezően előírt Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) 29 Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) Natura 2000 hatásbecslés170 A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) önállóan dokumentált Natura 2000 hatásbecslése 30NKS menedzsment eszközök vizsgálata250 Működési, szabályozási, finanszírozási, intézményi eszközök széleskörű vizsgálata 31NKS fejlesztési eszközök vizsgálata150 Fejlesztési eszközök részletes vizsgálata és elemzése, következtetések 32Stratégiai dokumentum (Szakértői dokumentum)120 Az NKS végterméke, amely összefoglalja a helyzetelemzést, a közlekedési rendszer költség- hatékonysági, finanszírozási, működtetési problémáit, a koncepciót, a stratégiai célkitűzéseket és az eszközrendszert, eszközöket és programozást 33 Stratégiai dokumentum (Társadalmi egyeztetési verzió) 60Társadalmi egyeztetési verzió 34 Stratégiai dokumentum hosszú összefoglaló 20Az NKS hosszabb terjedelmű összefoglalója 35Stratégiai dokumentum rövid összefoglaló3Az NKS rövidebb terjedelmű összefoglalója 36 Előkészítési / Megvalósítási ütemterv A stratégiai dokumentumban jelenik meg 37Pénzügyi Kifizetési TervA stratégiai dokumentumban jelenik meg 38 A stratégiához projektek képzése, értékelő elemzése 50 A stratégiai elemek változatelemzése

9 9

10 10 ….és a tartalom ?

11 11

12 12

13 13 …..és mi van még hátra ?

14 14 NKS teljes változatának tervezett ütemezése Nemzeti Közlekedési StratégiaHatáridő 1. mérföldkő: Helyzetelemzés értékelése, szükség szerinti kiegészítése, összközlekedési forgalmi modell elkészítése, NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok és koncepciók elkészítése. 2013.03.31. 2. mérföldkő: NKS nagytávú koncepcióváltozatok kidolgozása munkabizottsági részanyag kritikai felhasználásával, változatok elemzése, optimális változat kiválasztása. Az OVK optimális változatára projektképzés a prioritás megadásával, elő-megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítésével. 2013.05.31. 3. mérföldkő: Az NKS kiválasztott optimális változatára a közlekedési stratégia felépítése, részletes bemutatása, a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a 2021-2027 között előkészítendő közlekedésfejlesztési projektek meghatározása és prioritás adása. Speciális feladatelemek (cselekvési terv, OP részanyagok) elkészítése, Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) befejezése. 2013.08.31. 4. mérföldkő: Jóváhagyott koncepció végszállítás, az NKS szakmapolitikai, társadalmi egyeztetése kapcsolódó Kormány-előterjesztés tervezet elkészítése. 2013.10.31. 5. mérföldkő: A Kormány-előterjesztés készítéséhez kapcsolódó és az EU Bizottság által kijelölt szervezetekkel elvégzendő egyeztetési feladatok, az NKS véglegesítése 2014.04.30.

15 15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló, 2013. szeptember 04. Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések