Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának eddigi eredményeiről Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának eddigi eredményeiről Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló,"— Előadás másolata:

1 Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának eddigi eredményeiről Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló, szeptember 04.

2 ….a Nemzeti Közlekedési Stratégia nem csak egy dokumentum…

3 A leszállított munkarészek tartalma
Sor-sz. Munkák címe Becsült oldal-szám Mellék-letek száma A leszállított munkarészek tartalma 1. sz. mérföldkő (2013. március 31.) 1 Helyzetelemzés 373  Az EU-t és Magyarországot érintő általános kérdések, a személyközlekedés és árúszállítás vizsgálata, infrastruktúra és horizontális adottságok, elvárások, finanszírozási kérdések szabályozás, tervezés, következtetések, jövőkép 2 Összközlekedési forgalmi modell 186  A modellrendszer specifikációja, adatok, modellkialakítás, hálózati modell kialakítása, szokásjellemzők elemzése igénymodell, megfontolások, hipotézisek értékelése NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok: 3 Koncessziós utak nélküli teljes országos közúthálózat kapacitásbővítéssel nem járó felújítási programja 150  A korábban készült Nemzeti Útfelújítási program felülvizsgálata és kiegészítése a Nemzeti Közlekedési Stratégia megalapozásához 4 Az országos mellékúthálózat fejlesztési igények és az önkormányzati úthálózattal összefüggő kérdéskörök vizsgálata 120  A mellékúthálózat fejlesztési igények vizsgálata és az önkormányzati utak helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata 5 Javaslat a gyorsforgalmi úthálózat hiányzó csomópontjaira és új csomóponti kapcsolatok kiépítésére  80  Vizsgálati módszertan, projektlapokon és szövegesen vizsgált csomópontok, összefoglaló térképekkel és táblázatokkal 6 Vizi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata  Vizi közlekedés helyzetelemzése, személy és árúszállítás, infrastruktúra adottságok vizsgálata, szabályozás, tervezés jövőkép 7 Közlekedési rendszer finanszírozhatóságának vizsgálata  70  Helyzetértékelés (közlekedési ráfordítások, bevételek, díjrendszerek, költségvetési kapcsolatok), várható forrásigények, várható források, következtetések

4 A leszállított munkarészek tartalma
Sor-sz. Munkák címe Becsült oldal-szám Mellék-letek száma A leszállított munkarészek tartalma 1. sz. mérföldkő (2013. március 31.) Önállóan dokumentálandó és az NKS-be bedolgozandó munkarészek: 8 Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 184  Hazai közlekedés energia stratégiája, elemzése , célok, dekarbonizációs helyzet értékelése, előrebecslése, cselekvési terv 9 Országos Kerékpáros Koncepció és Hálózati Terv 165  Koncepcionális kérdések, az országos kerékpár hálózati terv kidolgozása , fejlesztési lehetőségek kerékpáros úthálózat számozási, és táblázási rendszer kialakítása, üzemeltetési fenntartási kérdések 10 Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) 32 1  Vasúti koncepciót meghatározó elvek, problémafa, célrendszer vázlatos bemutatása, nagytávú koncepció változatok javaslata, elő-megvalósíthatósági tanulmányok fejlesztési paraméterei 11 Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép 281  9 függelék  A vasúti személy- és áruszállítás, infrastruktúra és gördülőállomány helyzetelemzése, horizontális, szabályozási és finanszírozási kérdések vizsgálata a munkabizottsági anyagok felhasználásával

5 A leszállított munkarészek tartalma
Sor-sz. Munkák címe Becsült oldal-szám Mellék-letek száma A leszállított munkarészek tartalma 2. sz. mérföldkő (2013. május 31.) 12 Nemzeti Közlekedési Koncepció  70  Helyzetelemzés (SWOT analízis, problémafa, célfa,), koncepcionális változatok elemzése és a javasolt koncepció 13 Nemzeti Közlekedési Koncepció megalapozó vizsgálata  140  Helyzetelemzés (SWOT analízis, problémafa, célfa,), koncepcionális változatok elemzése, módszertani kérdések és a javasolt koncepció részletesen kidolgozva 14 Országos Vasútfejlesztési Koncepció  124 7  melléklet  Helyzetértékelés, OVK nagytávú koncepcióváltozatok, változatelemezés, kiválasztott koncepció bemutatása 15 Budapest-Kelebia vasútvonal rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány  137  1 tervdok  A kelebiai vasútvonal rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 16 Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonal Nagykáta-Újszász vonalszakasz rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány  154  Az újszászi vasútvonal Nagykáta-Újszász vonalszakasz rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 17 Cegléd-Szeged vasútvonal Kiskunfélegyháza-Szeged vonalszakasz rekonstrukció és a teljes vonal részleges kétvágányúsítás vizsgálata Elő-megvalósíthatósági tanulmány  165 1 tervdok   A szegedi vasútvonal Kiskunfélegyháza - Szeged vonalszakasz rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv

6 A leszállított munkarészek tartalma
Sor-sz. Munkák címe Becsült oldal-szám Mellék-letek száma A leszállított munkarészek tartalma 2. sz. mérföldkő (2013. május 31.) 18 Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal rekonstrukció Elő-megvalósíthatósági tanulmány  131 1 tervdok   A Püspökladány - Biharkeresztes vasútvonal rekonstrukciója fejlesztési változatai, változatelemzés, projekt bemutatása, nyomvonalterv 19 NSV tanulmány a Bécs-Budapest NSV elő-megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésével és az NSV budapesti agglomeráción való átvezetés vizsgálatával  141  1 tervdok  Nagysebességű vasúthálózat (NSV) vizsgálata, Bécs/Pozsony – Budapest NSV kapcsolat elő-megvalósíthatósági tanulmánya 20 Budapesti pályaudvari rendszer fejlesztése az S-Bahn koncepció felülvizsgálatával Elő-megvalósíthatósági tanulmány  79  Budapest és térsége funkcióvizsgálata, központi átmenő pályaudvar kialakításának lehetőségei, átlós közlekedési rendszer vizsgálata, konklúzió 21 Vasút-villamosítási program Elő-megvalósíthatósági tanulmány  92 16 dízel üzemű vasútvonal villamosításának vizsgálata, gazdasági elemzés alapján javaslat a villamosítási projektek sorrendjére  22 Az országos törzshálózati vasúti pályák lassújel felszámolási programja Elő-megvalósíthatósági tanulmány  75  19 táblázat  A vasúti pályahálózat állagromlásából eredő szűk keresztmetszetek feloldási programja, menetrendi vizsgálat és a fejlesztési projektek figyelembevételével meghatározott vasútvonalakon 23 Egységes 225 kN-os tengelyterhelés biztosítása az országos törzshálózati vasúti pályákon Elő-megvalósíthatósági tanulmány  67  A vasúthálózat vizsgálata a 225 kN-os tengelyterhelés bevezetése szempontjából, javaslat és prioritási sorrend adása a TEN-T alaphálózaton kívüli vasútvonalakon a 225 kN –os tengelyterhelés bevezetésére

7 Kiegészítő (nem kötelező) dokumentációk
24 A közlekedési rendszer funkcionális, térségi áttekintése  226  A JASPERS által javasolt funkcionális térségi vizsgálat 25 A közlekedési rendszer szabályozási – finanszírozási intézményi elemzése  162 A piacot, a versenyt, a liberalizációt célzó eszközök és az összekapcsolt, együttműködő utazási lánchoz kapcsolódó eszközök, szolgáltatás színvonalának elemzése új szolgáltatások, tarifarendszer stb. vizsgálata, javaslatok 26 Vasúti működési költségek elemzése  37 Háttértanulmány. A vasúti pálya karbantartási és üzemeltetési költségeinek pályaállapot szerinti vizsgálata, clusterek képzése 27 A Nemzeti Közlekedési Stratégia megalapozó vizsgálata – előzetes anyag  26  Hipotézis vizsgálatok

8 3. sz. mérföldkő (2013. augusztus 31.)
28 Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) 430 15  A jogszabályban kötelezően előírt Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) 29 Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) Natura 2000 hatásbecslés 170  A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) önállóan dokumentált Natura 2000 hatásbecslése 30 NKS menedzsment eszközök vizsgálata 250  Működési, szabályozási, finanszírozási, intézményi eszközök széleskörű vizsgálata 31 NKS fejlesztési eszközök vizsgálata 150  Fejlesztési eszközök részletes vizsgálata és elemzése, következtetések 32 Stratégiai dokumentum (Szakértői dokumentum) 120 Az NKS végterméke, amely összefoglalja a helyzetelemzést, a közlekedési rendszer költség-hatékonysági, finanszírozási, működtetési problémáit, a koncepciót, a stratégiai célkitűzéseket és az eszközrendszert, eszközöket és programozást 33 Stratégiai dokumentum (Társadalmi egyeztetési verzió) 60 Társadalmi egyeztetési verzió 34 Stratégiai dokumentum hosszú összefoglaló 20 Az NKS hosszabb terjedelmű összefoglalója 35 Stratégiai dokumentum rövid összefoglaló 3 Az NKS rövidebb terjedelmű összefoglalója 36  Előkészítési / Megvalósítási ütemterv A stratégiai dokumentumban jelenik meg 37 Pénzügyi Kifizetési Terv 38  A stratégiához projektek képzése, értékelő elemzése  50  A stratégiai elemek változatelemzése

9

10 ….és a tartalom ?

11

12

13 …..és mi van még hátra ?

14 NKS teljes változatának tervezett ütemezése
Nemzeti Közlekedési Stratégia Határidő 1. mérföldkő: Helyzetelemzés értékelése, szükség szerinti kiegészítése, összközlekedési forgalmi modell elkészítése, NKS-t megalapozó kiegészítő vizsgálatok és koncepciók elkészítése. 2. mérföldkő: NKS nagytávú koncepcióváltozatok kidolgozása munkabizottsági részanyag kritikai felhasználásával, változatok elemzése, optimális változat kiválasztása. Az OVK optimális változatára projektképzés a prioritás megadásával, elő-megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítésével. 3. mérföldkő: Az NKS kiválasztott optimális változatára a közlekedési stratégia felépítése, részletes bemutatása, a közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a között előkészítendő közlekedésfejlesztési projektek meghatározása és prioritás adása. Speciális feladatelemek (cselekvési terv, OP részanyagok) elkészítése, Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) befejezése. 4. mérföldkő: Jóváhagyott koncepció végszállítás, az NKS szakmapolitikai, társadalmi egyeztetése kapcsolódó Kormány-előterjesztés tervezet elkészítése. 5. mérföldkő: A Kormány-előterjesztés készítéséhez kapcsolódó és az EU Bizottság által kijelölt szervezetekkel elvégzendő egyeztetési feladatok, az NKS véglegesítése

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Áttekintés a magyar Nemzeti Közlekedési Stratégia kidolgozásának eddigi eredményeiről Szűcs Lajos főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajdúszoboszló,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések