Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia intézmények szerepe a pedagógiai innovációban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia intézmények szerepe a pedagógiai innovációban."— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia intézmények szerepe a pedagógiai innovációban Kapcsáné Németi Júlia és Puskás Aurél szakmai vezetők TÁMOP 3.1.1 Hálózati szerepek, horizontális tanulás

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásá nak javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztatható ság fejlesztése, a munkaerőpiacra belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi, szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Átfogó cél: az aktivitás növelése Egészségmegőrz és és egészségügyi humánerőforrás -fejlesztés

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az inkluzív oktatás: szemléletmód, az oktatási rendszerek, a tanulási környezet átalakítása alkalmazkodás a tanulói sokféleséghez (Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005). A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele.

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt regionális hálózat 3.2.2 Új program- csomagok Integrált természet- tudomány, Aktív állampol- gárság, Vállalkozói kultúra… 3.1.2 Akkreditált és minősített képzések OKM Educatio Kht., OFI Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési konstrukciói Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX Innovatív intézmények pályázat 3.1.4 Felkészített szaktanács- adók Referencia intézmények kiemelt program: 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Új pedagógus tovább- képzések 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók: tehetség migráns SNI 3.4.1 3.4.2 3.4.3 EGYMI: 3.1.6 Központi programok: 3.1.8 ; 3.3.1…

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt hálózatkoordináció 3.1.1 EDUCATIO 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió Régióközi koordináció Specifikációk Horizontális tanulás Referenciahely felkészítés Szolgáltatói kosár Jó gyakorlatok közzététele… Pályázati nyomonkövető rendszer Felkészítési portfólió Referencia-intézmények Integráció Inklúzió Programcsomago k Alternatív pedagógiák Egységes iskola Gyakorlóhelyek…

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció A kiemelt projekt szerződésének aláírása április 30-án megtörtént Néhány, a tárgy szempontjából lényeges feladatunk, együttműködésben a régiós szolgáltató szervezetekkel: KONTAKTUS Referenciahelyek – tipizálás, felkészítésük, közzététel Jó gyakorlatok – specifikáció, közzétételük Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának támogatása Munkakonferenciák, hálózati fejlesztő műhelyek, felkészítések

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Adatbázisok közzététele, felületmegosztás a régióval Jó gyakorlatok publikációja Referencia-intézmények régiós partnerhálózatának kialakítása, felkészítése, minősítése, bővítése A fejlesztési területek fehér foltjainak feltárása Munkakonferenciák, rendezvények, felkészítések: hálózati tanulási formák Az Educatio és a Regionális koordináló szervezet: Kontaktus Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ együttműködésének területei a referencia intézmények szempontjából

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia-intézmény definíciója/ Educatio, 2009. február Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Valamennyi referencia-intézménytípusra egyaránt jellemző alapfeltételek 1 Befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú oktatás- nevelési tartalmainak és módszereinek alkalmazása Munkakultúráját nyitott oktatási környezet jellemzi Az intézmény vezetése és a tantestület egyaránt elkötelezett a referencia intézménnyé válás folyamatában, feladataiban Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet, kidolgozott külső-belső kapcsolati formákkal rendelkezik Az IKT eszközöket és módszereket pedagógiai programjába foglaltak szerint alkalmazza

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Valamennyi referencia-intézménytípusra egyaránt jellemző alapfeltételek 2. Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka és a pedagógusok között horizontális és vertikális együttműködés Fenntartói nyilatkozat biztosítja a referenciai-intézményi működés lehetőségét Az általa definiált referencia körben minimum 4 éve működik Az értéklistából legalább 3-ra igen a válasz – Kooperativitás – Integrációs gyakorlat – Differenciálás – Az értékelés új formái (gyerek önértékelése, kölcsönös értékelés, pedagógus értékelés) Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió feladatait

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Amit az együttnevelő referencia- intézményeknek figyelembe kell venni Integráció Inklúzió szereplők érintettek célok feladatok EgyénSzervezetTársadalom

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az együttnevelésnek, mint változásnak mindenki ügyévé kell válnia … a külső és belső dolgokra egyaránt figyelni kell Társadalmi szint Csak vezető pozíciókból nem lehet a változás paradigmájának feltételeit megteremteni Szervezeti szint A környezetből fakadó elvárások és feszültségek a fejlődés forrásai lehetnek Egyéni szint Tanulókkal, szülőkkel végzett közös munka, felelősségvállalás Egyaránt szükség van a felülről lefelé és az alulról felfelé szerveződő megoldásokra 2014. 08. 06.12

13 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A gyakorlatban… Szereplők ellenérdekeltsége félelem a speciális intézményekben dolgozó pedagógusok megélhetése miatt többségi iskolákban dolgozók munkakörülményeinek veszélyeztetése OECD kutatás (világ három régiója – nyolc ország esettanulmánya) Lépéskényszer vagy kihívás Dinamikusan emelkedik az integráltan nevelt gyermekek, tanulók száma OKM statisztikák, 2001/02 – 2007/08

14 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Referencia-intézmény típusok főbb csoportjai Az Info-kommunikációs Technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény Pedagógiai integráció/befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó Kompetencia alapú oktatási programot alkalmazó Reformpedagógiák képviselője Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő intézmény Altruista iskola (kieső gyerekekkel foglalkozó hátránykompenzáló, második esély iskolái) Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az integráció szolgálatában Kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/rendszer Művészeti nevelési műveltségteületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény Ökoiskolai/óvodai programmal dolgozó intézmény A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó intézmény Tehetséggondozási programmal dolgozó intézmény/”tehetségpont” Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó intézmény Felsőoktatási gyakorlóhely, mely a TÁMOP innovációban minta-közvetítő

15 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az együttnevelés referenciái Az intézményi környezet alkalmazkodik a tanuló egyéni sajátosságaihoz Az intézmény értékei, módszerei, feltételei valamennyi gyermek nevelési szükségletét kielégíti Többiekkel azonos, de rugalmas tanterv – egyéni haladási ütem Intézményi „klíma” Módszer, óravezetés nem hagyományos Differenciáló, önértékelésre is alapozó pedagógia Többféle kompetenciájú partner – team munka Szülők aktív bevonása Elkötelezettség és szemléletváltás a teljes tantestületben

16 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az inkluzív intézmény… …alkalmazkodik a gyerekek kulturális, képességbeli, tanulási szükségleteihez …kezelni tudja az egyéni igényeket, eltéréseket …képes az egyéni tanulási útvonalak, tanulási stratégiák megalkotására …nyitott és együttműködő

17 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Referencia-intézmények felkészítése Közös tartalmi elemek Felkészülés:  Refrenciahely-szolgáltatás feltételeinek a kialakítására (oktatássservezés, PR, kommunikáció,…)  Korszerű pedagógiai módszertanok bemutatására  Az átvevő intézmények mentorálására, adaptációs munka segítésére  Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkciók ellátására (jogi, szervezési, erőforrás-gazdálkodási, …)  Refrencia-intézmény hálózati feladatok, önfejlesztő munka ellátására

18 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Referencia értékű minták igénye - intézményi innovációk 1.600 TÁMOP 3.1.4-es pályázó intézményben Oktatásszervezési eljárások beépítése – kötelező Új tanulásszervezés: projektmódszer, témahét, tantárgyi integráció, tömbösített oktatás, stb. a helyi tantervben; Jó gyakorlatok átvétele – egy adaptáció kötelező Legfeljebb három eset díjazható, 600.000 ft/ adaptáció. Az átadó intézmény részesül a forrásból; cél a hálózati tanulás – a keresésben segít a folyamat-szaktanácsadó és a regionális koordináló szervezet Saját módszerek fejlesztése – opcionális A pedagógusközösség saját előzetes fejlesztési eredményeinek kiterjesztése intézményen belül; ennek elismerése

19 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az inkluzív referencia-intézmények Referencia- intézmény Dinamikus intézmény- fejlesztés Többirányú együttműködés, tudáscsere Adaptivitás (alkalmazás, alkalmazkodás)

20 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Az EGYMI-k mint referencia intézmények Az ellátási körzet A szakszolgálati tevékenység Az ellátás területei Az EGYMI mint tanulószervezet - az igényeknek megfelelő adaptált szolgáltatások - együttműködési gyakorlat - új tudások megjelenése - tudásszerzés és megosztás 20

21 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt KommunikációEgyüttműködésProblémamegoldás SzóbeliségNyitottságHibakeresés ÍrásbeliségEmpátiaDöntéshozatal Képi információ feldolgozása Szociális interakcióRendszerelemzés és tervezés InformációkezelésTársas érzékenység IKTFelelősségérzet ForráskezelésSzervezőképesség A kommunikáció értékelése Döntéshozatal Érvelés Vita Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák a bevont pedagógusok és vezetők számára

22 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Köszönjük a figyelmüket! julia.nemeti@educatio.hu aurel.puskas@educatio.hu


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt A referencia intézmények szerepe a pedagógiai innovációban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések