Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A. S Z E L L E M I É B R E D É S Jellemzô szakaszok:Jellemzô szakaszok: –gyermekkor: tekintély-tisztelet kora szülôi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A. S Z E L L E M I É B R E D É S Jellemzô szakaszok:Jellemzô szakaszok: –gyermekkor: tekintély-tisztelet kora szülôi."— Előadás másolata:

1 A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A

2 S Z E L L E M I É B R E D É S Jellemzô szakaszok:Jellemzô szakaszok: –gyermekkor: tekintély-tisztelet kora szülôi tekintély elfogadásaszülôi tekintély elfogadása dogmatikus kereszténység - hiányos válaszokdogmatikus kereszténység - hiányos válaszok –kamaszkor: lázadás a tekintély ellen menekülés a tudománybamenekülés a tudományba dogmatikus tudomány - hiányos válaszokdogmatikus tudomány - hiányos válaszok –felnőtt kor: önállóság? menekülésvissza a tekintélyekhez (dogmatizmus) elôre az ismeretlenbe (ESP, ‘ezotéria’)menekülésvissza a tekintélyekhez (dogmatizmus) elôre az ismeretlenbe (ESP, ‘ezotéria’)

3 A régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultakA régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultak Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?”Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?” –sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai nem tudják ezt kielégítôen megválaszolni Továbblépés az ‘ismeretlen’-be:Továbblépés az ‘ismeretlen’-be: –tisztázni kell a saját életünk célját és feladatát az emberiség létének értelmét S Z E L L E M I É B R E D É S

4 O K K U L T I Z M U S E Z O T É R I A Ki hogyan reagál a hallatán? Honnan ered? Mit jelent valójában? Mi az elutasítás háttere? Hogyan tekintsünk rá?

5 Ki hogyan reagál a hallatán? O K K U L T I Z M U S Nem vallásos ember Vallásos keresztény Micsoda ostobaság! A Sátán műve!

6 O K K U L T I Z M U S Honnan ered? Keleten:Keleten: –jóga, mágia, varázslás (tibeti, egyiptomi) Nyugaton:Nyugaton: –kabbala, alkímia, asztrológia –titkos társaságok rózsakeresztesek, szabadkômûvesekrózsakeresztesek, szabadkômûvesek

7 Mit vélnek ide tartozónak? Kapcsolat a túlvilággal „a természet gonosz oldalával (bukott angyalok, démonok)” [Kérdés: a ‘túlvilág’ csak gonosz lehet?] „A távol-keleti kultúra, miszticizmus a bálványimádásból kinövô szellemiség!” O K K U L T I Z M U S

8 OKKULTIZMUS ASZTROLÓGIA SZELLEMIDÉZÉS MÁGIA ALKÍMIA VARÁZSLÁSJÓSLÁS AMULETT PARAPSZICHOLÓGIA

9 Mit vélnek ide tartozónak? Meditálás, belsô béke : „Lényege az agymosás – a Sátán rávesz, hogy relaxálj!” Reflexológia, radiesztézia, reiki, taj-csi, feng-shui, reinkarnáció, karma, csakrák „... ezek közül egy ágazat sem Istentôl való!” E Z O T É R I A

10 EZOTÉRIA ? AGYKONTROLL MEDITÁLÁS RADIESZTÉZIA REGRESSZIÓBIOENERGIA KABBALA JÓGA

11 Mit jelent valójában? Okkultizmus: – „rejtett”, „titkos” (lat.: occulere/occultare – eltakar, elrejt) (lat.: occulere/occultare – eltakar, elrejt) – hit a természetfeletti erôk létezésében és abban, hogy azok emberi ellenôrzés alá vonhatók – okkult: – természetfeletti erôk, jelenségek és lények – természetfeletti erôk, jelenségek és lények – okkult módszerek és technikák – okkult módszerek és technikák O K K U L T I Z M U S

12 Mit jelent valójában? Ezotérikus: – „belsô”, „bizalmas” (gör.: esoterikos – belsô) – csak a külön beavatottak kis csoportjának – ezotéria: – misztikus vagy rejtett (okkult!) tanok – titkos (okkult!) tudomány – exotéria (gör.: exoterikos – külsô) – exotéria (gör.: exoterikos – külsô) – a tömegek számára érthetô tanok E Z O T É R I A

13 Mi az elutasítás háttere? Vallásos ember: – „nincs benne a Bibliában!” – „tiltja a Biblia!” – külsô hatás feltételezése (Isten és Sátán) – a döntés felelôsségének áthárítása ! – a döntés felelôsségének áthárítása ! – bûnösség tudata és félelem a büntetéstôl (az örök üdvösség elvesztése) (az örök üdvösség elvesztése) Nem vallásos ember: – csak a babonás öregeket és a szélhámosokat látja O K K U L T I Z M U S

14 Isten és angyal – Sátán és démonIsten és angyal – Sátán és démon –a keresztény vallási gondolkodás és érvelés kiindulópontja a következô állítás: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14.6)„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14.6) ebből következik(???), hogy az önmegváltó vallások hazugságok, mégpedig (mivel szellemi befolyás is jelen van), démoni vagy sátáni eredetûek.ebből következik(???), hogy az önmegváltó vallások hazugságok, mégpedig (mivel szellemi befolyás is jelen van), démoni vagy sátáni eredetûek.

15 O K K U L T I Z M U S Isten és angyal – Sátán és démonIsten és angyal – Sátán és démon –akkor „kerülnek elô” ha a világot antropomorf (emberhez hasonlított) módon képzeljük elha a világot antropomorf (emberhez hasonlított) módon képzeljük el –önkényes világi uralkodó felhôkön túlra növesztett mása, akitôl félni(!) és a kedvét keresni kell ha az adott vallás (Európában a kereszténység) alapvetô írásait szó szerint értelmezzük, tekintet nélkül a fordítások akaratlan vagy szándékos ferdítéseire, vagy a szándékos átírásokraha az adott vallás (Európában a kereszténység) alapvetô írásait szó szerint értelmezzük, tekintet nélkül a fordítások akaratlan vagy szándékos ferdítéseire, vagy a szándékos átírásokra

16 O K K U L T I Z M U S Isten és angyal – Sátán és démonIsten és angyal – Sátán és démon –valós tény lehet-e az „én és az Isten” felfogás mögött? –valós tény lehet-e az ‘egymástól független(!)’ „Isten és Sátán” felfogás mögött? –A világ egy, amiben nincs ‘bent’ és ‘kint’ a benne élô minden lény önmaga legbelsejében minden mással is egy!a benne élô minden lény önmaga legbelsejében minden mással is egy! az EGY-nek a NULLA (‘semmi’) az ‘ellentéte’, – a ‘semmi létezése’ pedig ön-ellentmondás.az EGY-nek a NULLA (‘semmi’) az ‘ellentéte’, – a ‘semmi létezése’ pedig ön-ellentmondás.

17 Hogyan tekintsünk rá? O K K U L T I Z M U S Ne így! De így se! Ne így!

18 Hogyan tekintsünk rá? Állítsuk egymás melléÁllítsuk egymás mellé –a száraz könyv-tudás -t meg az idézetek mögé bújást (!!!) és –az élet megélésébôl származó tapasztalás -t O K K U L T I Z M U S

19 Hogyan tekintsünk rá? Ismerjük meg a természet törvényeit És ne meneküljünk el az ismeretlen elôl O K K U L T I Z M U S

20 Hogyan tekintsünk rá? Ne piszkáljuk felelôtlenül a természet erôit Hanem hallgassunk a józan figyelmeztetésekre O K K U L T I Z M U S

21 Hogyan tekintsünk rá? Ne féljünk az ismeretlentôl, ha ‘véletlenül’ meglátunk ismeretlen lényeket Mert vannak köztük kedves és segítôkész lények is O K K U L T I Z M U S

22 Mit jelent a mindennapokban? „Okkult” (rejtett): – a takarítónô elôtt a szakmunkás tudása – a szakmunkás elôtt a tervezô tudása („az nem munka, egész nap csak az íróasztal elôtt ülni”) („az nem munka, egész nap csak az íróasztal elôtt ülni”) – a filosz számára a természettudomány/technika/közgazdaság – az orvos számára az élet mibenléte(!) O K K U L T I Z M U S

23 Mit jelent a mindennapokban? „Ezotérikus” (bizalmas): – a portás elôtt a raktárkészlet helyzete – a raktáros elôtt a pénzügyi osztály dolgai – a pénzügyi osztály elôtt a stratégiai tervezés – a külvilág elôtt a vállalat belsô ügyei – exotérikus: – a sajtóközlemény (!) – a reklám E Z O T É R I A

24 KÖNYV – TUDÁSKÖNYV – TUDÁS Az érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmazaAz érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza Az ismeretekAz ismeretek – tanulhatók/taníthatók – tanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetôk – szembeállíthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetôk – szembeállíthatók Az intellektus világa:Az intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A”„A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁSSZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbôl származó/felépülő belső tudásAz élményekből, felismerésekbôl származó/felépülő belső tudás Ez a tudásEz a tudás – megszerezhetô – de nem tanítható – megszerezhetô – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás – nincs szembenállás Az intuíció világaAz intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A”„A S Z Í V T A N A”

25 K É T K É R D É S Mi a teozófia?Mi a teozófia? – okkult tévtan? – ezotérikus ostobaság? – elavult nézet? Miért aktuális manapság?Miért aktuális manapság?

26 M i a t e o z ó f i a TheosIsten(i)Theos = Isten(i) SophiaBölcsességSophia = Bölcsesség Theos-sophia= (Brahmavidya) Isteni BölcsességTheos-sophia = (Brahmavidya) Isteni Bölcsesség (Ősi Bölcsesség, Időtlen Bölcsesség)(Ősi Bölcsesség, Időtlen Bölcsesség) Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak. teozófiai irodalom

27 M i a t e o z ó f i a „ Hit Istenrôl és a világról, amely hit misztikus felismeréseken alapul.”„ Hit Istenrôl és a világról, amely hit misztikus felismeréseken alapul.” „A 19. században alakult mozgalom nézetei, amelyek fôleg keleti filozófiákat követnek és amely mozgalom keresi az egyetemes testvériség és a szellemi növekedés megvalósítását.”„A 19. században alakult mozgalom nézetei, amelyek fôleg keleti filozófiákat követnek és amely mozgalom keresi az egyetemes testvériség és a szellemi növekedés megvalósítását.”

28 M i a t e o z ó f i a A teozófia az ôsi bölcsesség tanítása, amely ráébreszti az emberi tudatot saját természetére és egységes kapcsolatára minden létezôvel.A teozófia az ôsi bölcsesség tanítása, amely ráébreszti az emberi tudatot saját természetére és egységes kapcsolatára minden létezôvel. Az olyan tanításoknak, amelyek nem vezetnek – az önzetlen emberbarátsághoz, – a szellemi megkülönböztetô-képességhez, – a harmonikus és részvét-teli cselekvéshez és – a belsô szabadsághoz, nem sok közük van a teozófiához.Az olyan tanításoknak, amelyek nem vezetnek – az önzetlen emberbarátsághoz, – a szellemi megkülönböztetô-képességhez, – a harmonikus és részvét-teli cselekvéshez és – a belsô szabadsághoz, nem sok közük van a teozófiához.

29 Nem vallás( a szó köznapi értelmében )Nem vallás ( a szó köznapi értelmében ) –nincsenek dogmái –nincs ‘teológiája’ –nincsenek szertartásai Az Isteni Bölcsesség (a theos-sophia) minden létezô vallás alapjaAz Isteni Bölcsesség (a theos-sophia) minden létezô vallás alapja M i n e m a t e o z ó f i a

30 T E O Z Ó F I A Miért aktuális manapság?Miért aktuális manapság? – „térkép” segít eligazodni a világban és napjaink ‘ezoterikus piacán’segít eligazodni a világban és napjaink ‘ezoterikus piacán’ – világnézet – életmód

31 T é r k é p „Tájékozódási pontok”:„Tájékozódási pontok”: –alaptörvények: karma – újraszületés – dharma – analógia –karma – újraszületés – dharma – analógia – fejlôdés/kibontakozás – áldozatfejlôdés/kibontakozás – áldozat A „pontok” kapcsolata egymással:A „pontok” kapcsolata egymással: –az alaptörvények összefüggnek: az élet egysége ott van minden forma mögöttaz élet egysége ott van minden forma mögött

32 V i l á g n é z e t Minden létezés a lényegében EGYMinden létezés a lényegében EGY –az ember mikrokozmosz a makrokozmoszban A világban minden él – nincs ‘holt anyag’A világban minden él – nincs ‘holt anyag’ Ez az élet periódikus: kiárad és visszahúzódik,Ez az élet periódikus: kiárad és visszahúzódik, –ezért minden létezô forma csak viszonylagos –CSAK AZ EGY ÖRÖK!

33 V i l á g n é z e t MakrokozmoszMakrokozmosz –Isten-fogalom az ‘Abszolút’ az ‘Abszolút’ a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan a kettősség a kettősség a hármasság a hármasság a hetesség – és a ‘sok’a hetesség – és a ‘sok’ –egység egy élet, egy törvény egy élet, egy törvény –fejlődés a forma változása a forma változása – a természet – birodalmai – ciklusai MikrokozmoszMikrokozmosz – az ember az ember felépítése az ember felépítése – test - lélek - szellem élet és halál élet és halál – karma – dharma – újraszületés a szellemi út a szellemi út – tanítványság – beavatások – kibontakozás a tudat változása a tudat változása – a szunnyadótól a tudatosig az eszközök változása az eszközök változása

34 É l e t m ó d Az elme és a szív teozófiája a működô szeretet. Ez az ‘egy’-ség csendes érzékelésében tevékenykedik. Békét hoz önmagunkban és körülöttünk és segít meglátni az új civilizáció hajnalát.Az elme és a szív teozófiája a működô szeretet. Ez az ‘egy’-ség csendes érzékelésében tevékenykedik. Békét hoz önmagunkban és körülöttünk és segít meglátni az új civilizáció hajnalát. Ne tanuljuk az elme terméketlen teozófiáját, büszkén arra, hogy megtöltöttük a fejünket mások gondolataival.Ne tanuljuk az elme terméketlen teozófiáját, büszkén arra, hogy megtöltöttük a fejünket mások gondolataival. De ne legyünk elégedettek az érzelmi teozófiával, egyfajta kegyeskedô jókodással sem, azt hívén, az a szívbôl való.De ne legyünk elégedettek az érzelmi teozófiával, egyfajta kegyeskedô jókodással sem, azt hívén, az a szívbôl való. Tanuljuk az élô bölcsességet, ami a teozófia az elme és a szív mély harmóniájában és a valódi, a ‘más’-t nem ismerô Én hangján szól.Tanuljuk az élô bölcsességet, ami a teozófia az elme és a szív mély harmóniájában és a valódi, a ‘más’-t nem ismerô Én hangján szól.

35 É l e t m ó d Együtt, de mégis ‘egyedül’ Együtt, de mégis ‘egyedül’ – a felelôsségtudat és a felelôsség vállalása A szép, a harmonikus és az elôrevivô meglátása, tudatosítása A szép, a harmonikus és az elôrevivô meglátása, tudatosítása Az önzetlenség szerepe és jelentôsége Az önzetlenség szerepe és jelentôsége A segítôkészség és a helyes segítés A segítôkészség és a helyes segítés „Tanítsd elkerülni az okokat, de a karma hullámverését, mint a szökőárt, hagyd futni az útján!” „Tanítsd elkerülni az okokat, de a karma hullámverését, mint a szökőárt, hagyd futni az útján!”

36 É l e t m ó d Minden élô és ‘élettelen’megbecsüléseMinden élô és ‘élettelen’ megbecsülése –a testvériség eszméje kivétel nélkül az egész világra vonatkozik –minden és mindenki léte és élete része az egésznek, mert ‘benne él, mozog és létezik’ A más vélemények tiszteletben tartásaA más vélemények tiszteletben tartása –minden álláspont és vélemény is része az egésznek, attól nem választható el

37 É l e t m ó d Ö n i s m e r e t ! „A legfontosabb, hogy milyennek látod önmagadat” „Légy alázatos, ha keresed a bölcsességet. Légy még alázatosabb, ha ura vagy annak.”

38 A teozófia napjainkban A régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultakA régi, megkövesedett társadalmi és erkölcsi normák, korlátok fellazultak Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?”Hiányzik a válasz a kérdésre: „Kik vagyunk, honnan jöttünk, hová megyünk?” –sem a keresztény egyházak, sem a tudományok papjai nem tudják ezt kielégítôen megválaszolni Ha nincs jó ‘külsô’ válasz, meg kell találni a ‘belsô’ választHa nincs jó ‘külsô’ válasz, meg kell találni a ‘belsô’ választ Legyetek tökéletesek, miként a Mennyei Atyátok tökéletes!” –„Legyetek tökéletesek, miként a Mennyei Atyátok tökéletes!”

39 A H Á R O M K A P U Három kapu visz be a templomba: Tudás, munka, imádság kapuja; S ha valaki künn áll várakozva, Bármelyiken bejut, ha akarja.Három kapu visz be a templomba: Tudás, munka, imádság kapuja; S ha valaki künn áll várakozva, Bármelyiken bejut, ha akarja.

40 A Z Ö S V É N Y „Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.”„Ha a tanítvány készen áll, a Mester megjelenik.”

41 MERJÜNK ÉLNI ÉS TAPASZTALNI ! Használjuk a szabad akaratunkat!

42 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban, Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !

43 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A T E O Z Ó F I A A K T U A L I T Á S A. S Z E L L E M I É B R E D É S Jellemzô szakaszok:Jellemzô szakaszok: –gyermekkor: tekintély-tisztelet kora szülôi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések