Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A R A N Y L É P C S Õ T I S Z T A É L E T, N Y Í L T E L M E, M E G T I S Z T U L T S Z Í V …

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A R A N Y L É P C S Õ T I S Z T A É L E T, N Y Í L T E L M E, M E G T I S Z T U L T S Z Í V …"— Előadás másolata:

1 A R A N Y L É P C S Õ T I S Z T A É L E T, N Y Í L T E L M E, M E G T I S Z T U L T S Z Í V …

2 E l m é l e t KÖNYV – TUDÁSKÖNYV – TUDÁS ismeretek halmazaAz érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza ismeretekAz ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetõk – szembeállíthatók intellektusAz intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus – a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A”„A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁSSZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbõl származó/felépülõ belsõ tudás tudásEz a tudás – megszerezhetõ – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás intuícióAz intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A”„A S Z Í V T A N A”

3 A R A N Y L É P C S Õ Tiszta élet,Tiszta élet, nyílt elme,nyílt elme, megtisztult szív,megtisztult szív, élénk értelem,élénk értelem, világos szellemi meglátás,világos szellemi meglátás, testvéries érzés tanulótársunk iránt,testvéries érzés tanulótársunk iránt, készség tanítást és tanácsot adni és kapni,készség tanítást és tanácsot adni és kapni, lojális kötelességérzés a Tanító iránt,lojális kötelességérzés a Tanító iránt, készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van,készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van, személyes igazságtalanságok bátor elviselése,személyes igazságtalanságok bátor elviselése, elveinkért való bátor helytállás,elveinkért való bátor helytállás, félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanakfélelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak és folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár,és folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár, – ez az az Arany Lépcsõ, amelynek fokain a tanuló felhághat az Isteni Bölcsesség templomához.– ez az az Arany Lépcsõ, amelynek fokain a tanuló felhághat az Isteni Bölcsesség templomához.

4 A R A N Y L É P C S Õ Négy fõ egység :Négy fõ egység : –felkészülés (1 – 4) –felismerés és meglátás (5) –kapcsolat másokkal és gyakorlás (6 – 9) –a belsõ Én felfedezése és kibontása (10 – 13)

5 A R A N Y L É P C S Õ Elsõ egység :Elsõ egység : – felkészülés tiszta élet tiszta élet nyílt elme nyílt elme megtisztult szív megtisztult szív élénk értelem élénk értelem

6 A R A N Y L É P C S Õ Tiszta életTiszta élet – elõkészülés – „rendes ember” – ez minden belsõ fejlõdés alapja – fizikai, érzelmi és gondolati tisztaság – belsõ felismerésen alapuló életmód kialakítása – a higiénia és az étrend önmagában nem sokat ér

7 A R A N Y L É P C S Õ Nyílt elmeNyílt elme – befogadás – mentesség a gondolkozási sémáktól a gondolkozási sémáktól a rögeszméktõl a rögeszméktõl az elõítéletektõl az elõítéletektõl a vitázási hajlamtól a vitázási hajlamtól a személyes én különváltságának és fontosságának tudatától a személyes én különváltságának és fontosságának tudatától az elme elfogad vagy elutasít, visszatart vagy továbbad az elme elfogad vagy elutasít, visszatart vagy továbbad

8 A R A N Y L É P C S Õ Megtisztult szívMegtisztult szív – átalakítás – mentesség a szenvedélyektõl, vágyaktól, rosszindulatoktól a szenvedélyektõl, vágyaktól, rosszindulatoktól helytelen indítóokoktól helytelen indítóokoktól a szív érzékeny, felfogó és megértõ a szív érzékeny, felfogó és megértõ a szív átalakít és az elmének csak az igaz továbbadását engedi a szív átalakít és az elmének csak az igaz továbbadását engedi „Boldogok a tisztaszívûek…” „Boldogok a tisztaszívûek…”

9 A R A N Y L É P C S Õ Élénk értelemÉlénk értelem – keresés – törekvés a világ megismerésére a világ megismerésére mások véleményének megértésére mások véleményének megértésére – hajlam a régi nézetek újra-értékelésére – készség a megértettek alkalmazására

10 A R A N Y L É P C S Õ Második egység :Második egység : – felismerés és meglátás világos szellemi meglátás világos szellemi meglátás ez a fordulópont: bentrõl kifelé ez a fordulópont: bentrõl kifelé

11 A R A N Y L É P C S Õ Világos szellemi meglátásVilágos szellemi meglátás – megvalósítás – a Nagy Terv létezésének felismerése az Én természetének kutatása az Én természetének kutatása megnyílás az új, nagyobb életre megnyílás az új, nagyobb életre – a belsõ valóság felismerése – az igaz, szép és nemes felismerése a formák mögött

12 A R A N Y L É P C S Õ Harmadik egység:Harmadik egység: –kapcsolat másokkal és gyakorlás testvéries érzés tanulótársunk iránt testvéries érzés tanulótársunk iránt készség tanítást és tanácsot adni és kapni készség tanítást és tanácsot adni és kapni lojális kötelességérzés a Tanító iránt lojális kötelességérzés a Tanító iránt készséges követése az Igazság követelmé- nyeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van készséges követése az Igazság követelmé- nyeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van

13 A R A N Y L É P C S Õ Testvéries érzés tanulótársunk irántTestvéries érzés tanulótársunk iránt – egymás elfogadása – a világban mindenki a tanulótársunk – a világ egységének megsejtése – nemcsak az emberek, hanem minden létezõ – élõ és ‘holt’ – a testvérünk

14 A R A N Y L É P C S Õ Készség tanítást és tanácsot adni és kapniKészség tanítást és tanácsot adni és kapni – a testvériesség próbája – adni: csak azt lehet, amink van csak azt lehet, amink van elsõ lépés: önmagunk fejlesztése elsõ lépés: önmagunk fejlesztése következõ lépés: kinek adhatunk következõ lépés: kinek adhatunk – kapni: meg kell tanulni elfogadni a tanácsot meg kell tanulni elfogadni a tanácsot a helyes tanácsot alkalmazni kell a helyes tanácsot alkalmazni kell

15 A R A N Y L É P C S Õ Lojális kötelességérzés a Tanító irántLojális kötelességérzés a Tanító iránt – szükséges a hajlandóság a tanulásra – a tanító-tanítvány kapcsolat csak a bizalmon alapulhat – az igazi tanító a belsõ énünk – ‘külsõ’ tanító lehet a természet és a környezet egésze a természet és a környezet egésze személy szerint bárki elõttünk járó személy szerint bárki elõttünk járó a szellemi vezetõnk (guru, mester) a szellemi vezetõnk (guru, mester)

16 A R A N Y L É P C S Õ Készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van Készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van – bizalom és hit – engedelmesség, amit a felismert igazság vezérel a felismert igazság vezérel nem vak és passzív, ami a vágyak és hajlamok következménye nem vak és passzív, ami a vágyak és hajlamok következménye

17 A R A N Y L É P C S Õ Negyedik egység :Negyedik egység : – a Belsõ Én felfedezése és kibontása személyes igazságtalanságok bátor elviselése személyes igazságtalanságok bátor elviselése elveinkért való bátor helytállás elveinkért való bátor helytállás félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár

18 A R A N Y L É P C S Õ Személyes igazságtalanságok bátor elviseléseSzemélyes igazságtalanságok bátor elviselése – csak a személyiség érzi igazságtalannak – belsõ énünkben tudjuk, hogy az ilyesmi múltbeli hibáink visszahatása – tanulni kell belõle és nem harcolni ellene

19 A R A N Y L É P C S Õ Elveinkért való bátor helytállásElveinkért való bátor helytállás – ‘ellenséges környezet’-ben lehet szükséges a belsõ biztonságunk próbája a belsõ biztonságunk próbája korábbi tétovaságaink visszahatása korábbi tétovaságaink visszahatása – „… háromszor tagadsz meg engem…” – a ‘nyilvános igehirdetés’ és a meggondolatlan merészség nem bátorság, hanem a belsõ bizonytalanságunk túlkompenzálása

20 A R A N Y L É P C S Õ Félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanakFélelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak –minden esetben biztosan kell ismerni az indítékainkat miért és mi ellen akarunk valakit védeni? miért és mi ellen akarunk valakit védeni? – a nemes eszméket – személytelenül – lehet védelmezni

21 A R A N Y L É P C S Õ Folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményénekFolytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének – segítõkész tevékenység, nem passzív megfigyelés – a világosan felismert, megértett és elfogadott Nagy Terv szolgálata – mindenki a saját útját járja és önmaga felelõs a saját cselekedeteiért

22 A R A N Y L É P C S Õ Ez az az Arany Lépcsõ, amelynek fokain a tanuló felhághat az Isteni Bölcsesség templomához.

23 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban, Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !


Letölteni ppt "A R A N Y L É P C S Õ T I S Z T A É L E T, N Y Í L T E L M E, M E G T I S Z T U L T S Z Í V …"

Hasonló előadás


Google Hirdetések