Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E l m é l e t „A S Z E M T A N A” „A S Z Í V T A N A” KÖNYV – TUDÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E l m é l e t „A S Z E M T A N A” „A S Z Í V T A N A” KÖNYV – TUDÁS"— Előadás másolata:

1 A R A N Y L É P C S Õ T I S Z T A É L E T , N Y Í L T E L M E , M E G T I S Z T U L T S Z Í V …

2 E l m é l e t „A S Z E M T A N A” „A S Z Í V T A N A” KÖNYV – TUDÁS
Az érzékelt (“látott”) világhoz kötött ismeretek halmaza Az ismeretek – megtanulhatók/taníthatók – felvett alaptételek köré – logikával rendezhetõk – szembeállíthatók Az intellektus világa: – okos(kodó) emberek vitatkozás/fanatizmus a formával foglalkozik – a részletek elfedik az egészet „A S Z E M T A N A” SZELLEMI TUDÁS Az élményekből, felismerésekbõl származó/felépülõ belsõ tudás Ez a tudás – megszerezhetõ – de nem tanítható – bölcs mondásokba, hasonlatokba befoglalható – nincs szembenállás Az intuíció világa – bölcs emberek, bölcs mosoly – a tartalommal foglalkozik – az egész tartalmazza a részleteket „A S Z Í V T A N A” . .

3 A R A N Y L É P C S Õ Tiszta élet, nyílt elme, megtisztult szív,
élénk értelem, világos szellemi meglátás, testvéries érzés tanulótársunk iránt, készség tanítást és tanácsot adni és kapni, lojális kötelességérzés a Tanító iránt, készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van, személyes igazságtalanságok bátor elviselése, elveinkért való bátor helytállás, félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak és folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár, – ez az az Arany Lépcsõ, amelynek fokain a tanuló felhághat az Isteni Bölcsesség templomához.

4 A R A N Y L É P C S Õ Négy fõ egység: felkészülés (1 – 4)
felismerés és meglátás (5) kapcsolat másokkal és gyakorlás (6 – 9) a belsõ Én felfedezése és kibontása (10 – 13)

5 A R A N Y L É P C S Õ Elsõ egység: felkészülés nyílt elme
tiszta élet nyílt elme megtisztult szív élénk értelem

6 A R A N Y L É P C S Õ Tiszta élet „rendes ember”
elõkészülés „rendes ember” ez minden belsõ fejlõdés alapja fizikai, érzelmi és gondolati tisztaság belsõ felismerésen alapuló életmód kialakítása a higiénia és az étrend önmagában nem sokat ér

7 A R A N Y L É P C S Õ Nyílt elme befogadás mentesség
a gondolkozási sémáktól a rögeszméktõl az elõítéletektõl a vitázási hajlamtól a személyes én különváltságának és fontosságának tudatától az elme elfogad vagy elutasít, visszatart vagy továbbad

8 A R A N Y L É P C S Õ Megtisztult szív átalakítás mentesség
a szenvedélyektõl, vágyaktól, rosszindulatoktól helytelen indítóokoktól a szív érzékeny, felfogó és megértõ a szív átalakít és az elmének csak az igaz továbbadását engedi „Boldogok a tisztaszívûek…”

9 A R A N Y L É P C S Õ Élénk értelem keresés törekvés
a világ megismerésére mások véleményének megértésére hajlam a régi nézetek újra-értékelésére készség a megértettek alkalmazására

10 A R A N Y L É P C S Õ Második egység: felismerés és meglátás
világos szellemi meglátás ez a fordulópont: bentrõl kifelé

11 A R A N Y L É P C S Õ Világos szellemi meglátás megvalósítás
a Nagy Terv létezésének felismerése az Én természetének kutatása megnyílás az új, nagyobb életre a belsõ valóság felismerése az igaz, szép és nemes felismerése a formák mögött

12 A R A N Y L É P C S Õ Harmadik egység: kapcsolat másokkal és gyakorlás
testvéries érzés tanulótársunk iránt készség tanítást és tanácsot adni és kapni lojális kötelességérzés a Tanító iránt készséges követése az Igazság követelmé- nyeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van

13 A R A N Y L É P C S Õ Testvéries érzés tanulótársunk iránt
egymás elfogadása a világban mindenki a tanulótársunk a világ egységének megsejtése nemcsak az emberek, hanem minden létezõ – élõ és ‘holt’ – a testvérünk

14 A R A N Y L É P C S Õ Készség tanítást és tanácsot adni és kapni
a testvériesség próbája adni: csak azt lehet, amink van elsõ lépés: önmagunk fejlesztése következõ lépés: kinek adhatunk kapni: meg kell tanulni elfogadni a tanácsot a helyes tanácsot alkalmazni kell

15 A R A N Y L É P C S Õ Lojális kötelességérzés a Tanító iránt
szükséges a hajlandóság a tanulásra a tanító-tanítvány kapcsolat csak a bizalmon alapulhat az igazi tanító a belsõ énünk ‘külsõ’ tanító lehet a természet és a környezet egésze személy szerint bárki elõttünk járó a szellemi vezetõnk (guru, mester)

16 A R A N Y L É P C S Õ Készséges követése az Igazság követelményeinek, ha egyszer bizalmunkat az Igazságba helyeztük és hisszük, hogy a Tanító annak birtokában van bizalom és hit engedelmesség, amit a felismert igazság vezérel nem vak és passzív, ami a vágyak és hajlamok következménye

17 A R A N Y L É P C S Õ Negyedik egység:
a Belsõ Én felfedezése és kibontása személyes igazságtalanságok bátor elviselése elveinkért való bátor helytállás félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének, amit a titkos tudomány elénk tár

18 A R A N Y L É P C S Õ Személyes igazságtalanságok bátor elviselése
csak a személyiség érzi igazságtalannak belsõ énünkben tudjuk, hogy az ilyesmi múltbeli hibáink visszahatása tanulni kell belõle és nem harcolni ellene

19 A R A N Y L É P C S Õ Elveinkért való bátor helytállás
‘ellenséges környezet’-ben lehet szükséges a belsõ biztonságunk próbája korábbi tétovaságaink visszahatása „… háromszor tagadsz meg engem…” a ‘nyilvános igehirdetés’ és a meggondolatlan merészség nem bátorság, hanem a belsõ bizonytalanságunk túlkompenzálása

20 A R A N Y L É P C S Õ Félelem nélküli védelme azoknak, akiket igazságtalanul bántanak minden esetben biztosan kell ismerni az indítékainkat miért és mi ellen akarunk valakit védeni? a nemes eszméket – személytelenül – lehet védelmezni

21 A R A N Y L É P C S Õ Folytonos éber szemmeltartása az emberi haladás és tökéletesedés eszményének segítõkész tevékenység, nem passzív megfigyelés a világosan felismert, megértett és elfogadott Nagy Terv szolgálata mindenki a saját útját járja és önmaga felelõs a saját cselekedeteiért

22 A R A N Y L É P C S Õ Ez az az Arany Lépcsõ, amelynek fokain a tanuló felhághat az Isteni Bölcsesség templomához.

23 Óh, Rejtett Élet, amely ott rezegsz minden atomban,
Óh, Rejtett Világosság, amely ott ragyogsz minden teremtményben, Óh, Rejtett Szeretet, amely egységben mindent átölelsz, Tudja meg mindenki, aki magát Veled egynek érzi, hogy M I N D E N M Á S S A L I S E G Y !


Letölteni ppt "E l m é l e t „A S Z E M T A N A” „A S Z Í V T A N A” KÖNYV – TUDÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések