Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érvelés. Miért érvelünk? 1. Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. 2. Azért, mert feltételezzük, hogy: a. beszélgetőtársunknak eltérő véleménye.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érvelés. Miért érvelünk? 1. Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. 2. Azért, mert feltételezzük, hogy: a. beszélgetőtársunknak eltérő véleménye."— Előadás másolata:

1 Az érvelés

2 Miért érvelünk? 1. Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. 2. Azért, mert feltételezzük, hogy: a. beszélgetőtársunknak eltérő véleménye van a szóban forgó tárgyról. b. képes meghallgatni, felfogni, befogadni a racionális érveket.

3 Mi az érvelés? A meggyőzés racionális eszköze. Egy kijelentés igazságának a megindoklása. Egy döntés, javaslat helyességének a megnindoklása. Egy tétel/tézis/állítás bizonyítása.

4 Az érvelés struktúrája Az érvelés több kijelentésből áll: Az érvelés több kijelentésből áll: - az érvelési tétel (a logikában konklúzió)– az a kijelentés, amit bizonyítani szeretnénk - érvek (a logikában premisszák) – azok a kijelentések, amelyek alátámasztják a tételt - kötőszók: tehát, így, ezért, ennek következtében Amennyiben formalizáljuk az érvelést, következtetéssel állunk szemben. Fontos! Az érvelés nem rendelkezik igazságértékkel, csak érvényességgel. Akkor érvényes, ha igaz premisszákból igaz konklúzió következik. A következtetés (tétel) pedig akkor igaz, ha a premisszák igazak és a következtetés (érvelés) érvényes.

5 Az érvelés típusai Deduktív érvelés (következtetés) – a következtetést/tételt egy általánosabb eset, tétel alá soroljuk Induktív érvelés (következtetés) – egyedi esetektől haladunk az általános felé – tapasztalati példákon alapuló okfejtés Gyakorlati érvelés – a közvélekedés által elfogadott tényekre, tételekre való hivatkozás (a common sens-re, a józan észre, az adott közösség, társadalom által elfogadott értékekre apellál)

6 Az érvelés osztályozása az érvek tartalma alapján Kazuális érvelés Kazuális érvelés Érvelés jelek alapján Érvelés jelek alapján Érvelés tények alapján – tudományosan megállapított tények Érvelés tények alapján – tudományosan megállapított tények Tekintélyre való hivatkozás – szakember, hiteles tanú Tekintélyre való hivatkozás – szakember, hiteles tanú Analógiára épülő érvelés Analógiára épülő érvelés Érvelés példák segítségével – logikai szempontból a leggyengébb érvelési mód Érvelés példák segítségével – logikai szempontból a leggyengébb érvelési mód

7 A gyakorlati érvelés Kommunikatív észhasználat: értékeket tételez, értékeket, célokat választásokat támaszt alá Kommunikatív észhasználat: értékeket tételez, értékeket, célokat választásokat támaszt alá Értékelő kijelentéseket alkalmaz Értékelő kijelentéseket alkalmaz A gyakorlati érvelés nem egy tétel igazságának a bizonyítását vagy igazsága nagy valószínűségének a kimutatását vállalja, hanem annak a demonstrálását, hogy az adott tétel valószínűbb, megalapozottabb, mint annak ellentéte A gyakorlati érvelés nem egy tétel igazságának a bizonyítását vagy igazsága nagy valószínűségének a kimutatását vállalja, hanem annak a demonstrálását, hogy az adott tétel valószínűbb, megalapozottabb, mint annak ellentéte A gyakorlati érvelés kritériumai: az adott társadalmi közegben elfogadott értékek, viselkedési és erkölcsi normák – vagy ettől eltérő, de közösségileg mindenképp elfogadott kritériumok A gyakorlati érvelés kritériumai: az adott társadalmi közegben elfogadott értékek, viselkedési és erkölcsi normák – vagy ettől eltérő, de közösségileg mindenképp elfogadott kritériumok

8 A gyakorlati érvelés szerkezete A premisszák (érvek) száma nem meghatározott A premisszák (érvek) száma nem meghatározott A premisszák konvergensek, azaz vagy a tételt vagy egymást erősítik A premisszák konvergensek, azaz vagy a tételt vagy egymást erősítik

9 A gyakorlati érvelés stratégiája Meghatározzuk az opcióinkat. Meghatározzuk az opcióinkat. Összegyűjtjük az opciót alátámasztó és megkérdőjelező érveket. Összegyűjtjük az opciót alátámasztó és megkérdőjelező érveket. Mérlegelés után döntünk, hogy melyiket válasszuk ki – mindig a legerősebb érveket kell kiválasztani. Mérlegelés után döntünk, hogy melyiket válasszuk ki – mindig a legerősebb érveket kell kiválasztani.

10 A helyes érvelés kritériumai 1. Minden premissza (érv) legyen elfogadható 2. Minden premissza legyen releváns 3. A premisszák összességükben szolgáltassanak elégséges alapot a konklúzió (tétel) elfogadásához

11 Az elfogadhatóság kritériuma Egy premissza akkor elfogadható, ha az érvelési kontextust figyelembe véve ésszerű igaznak elfogadni (tudományosan igazolt, a közvélekedés igaznak tartja stb.) Egy premissza akkor elfogadható, ha az érvelési kontextust figyelembe véve ésszerű igaznak elfogadni (tudományosan igazolt, a közvélekedés igaznak tartja stb.) Egy premissza akkor elfogadhatatlan, ha: Egy premissza akkor elfogadhatatlan, ha: - mindennapi tudásunkat hamisnak tünteti fel - vitatható, hihetetlen - nem mond semmit - homályos, többértelmű - ellentmondó, más premisszákkal inkompatibilis

12 A premisszák relevanciája Relevancia: köze van a tételhez, arra vonatkozik Relevancia: köze van a tételhez, arra vonatkozik Minden premisszának bizonyítania kell a konklúziót – minden érvnek bizonyítania kell a tételt Minden premisszának bizonyítania kell a konklúziót – minden érvnek bizonyítania kell a tételt Az érvek lehetnek pozitív és negatív módon relevánsak Az érvek lehetnek pozitív és negatív módon relevánsak

13 A premisszák elégségessége Az érvcsomagra mint egészre vonatkozik – az érvelés episzteológiai vállalásának a vizsgálatából derül ki Az érvcsomagra mint egészre vonatkozik – az érvelés episzteológiai vállalásának a vizsgálatából derül ki A gyakorlati érvelés akkor elégséges, ha döntésünk meghozatala előtt figyelembe vettük az összes feltételt, körülményt A gyakorlati érvelés akkor elégséges, ha döntésünk meghozatala előtt figyelembe vettük az összes feltételt, körülményt


Letölteni ppt "Az érvelés. Miért érvelünk? 1. Azért, mert meg akarunk győzni valakit valamiről. 2. Azért, mert feltételezzük, hogy: a. beszélgetőtársunknak eltérő véleménye."

Hasonló előadás


Google Hirdetések