Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISTEN hozott köztünk!.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISTEN hozott köztünk!."— Előadás másolata:

1 ISTEN hozott köztünk!

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (János evangéliuma 15: 4-8)

3 Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap…
És teljes szívemből imádom Neved. Az elmém meghajol és hódol Neked. Teljes lényem Tiéd, rendelkezz velem, mert Te vagy az Úr! Te vagy az Úr!

4 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Efézus 2: 8-10)

5 Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé.
A szívemet átadom én. Ó, nézd, leteszek mindent lábad elé. Mi nélküled benne volt: kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. Ó, nézd, könyörög lelkem új életért. És elhiszem, üdvömért véred elég.

6 Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél, hogy esendő emberként eljöttél. Nem vártad meg azt, hogy hozzád kiáltsak, de megengedted, hogy halljam a hangodat.

7 Zengjen hát a hálám Neked
Zengjen hát a hálám Neked! Zengjen hát a hálám a keresztért… Zengjen hát a hálám Neked, mert Te eljöttél, hogy megkeress és megmentsél…

8 ISTEN IGÉJE MONDJA: „De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efézus 2:4-7)

9 „…Jézus megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filippi 2: 7-11)

10 Szent vagy, szent vagy, ó, Uram, a Menny és a Föld Rólad énekel.
Eljön minden nép, dicsér, hódolnak mind a nemezetek. Minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, hogy Te élsz.

11 Fenn a mennyben új dal szól: Imádjátok Jézust, Övé lett a trón
Fenn a mennyben új dal szól: Imádjátok Jézust, Övé lett a trón! Halleluja, Övé lett a trón!

12 szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el országod hozzánk a földre,
Mi Atyánk, Isten, aki vagy a Mennyekben, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el országod hozzánk a földre, s a Te akaratod legyen meg! Minden napon add meg kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel. S a gonosztól szabadíts meg!

13 S a dicsőség most és örökké, Ahogyan a tenger vizekkel!
Mert Tiéd az Ország, Tiéd a hatalom, S a dicsőség most és örökké, Mert a föld megismer, teljes lesz neveddel, Ahogyan a tenger vizekkel!


Letölteni ppt "ISTEN hozott köztünk!."

Hasonló előadás


Google Hirdetések