Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I GAZ-GYŐNGYŐK. …”Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked! Már el ő bb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I GAZ-GYŐNGYŐK. …”Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked! Már el ő bb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged."— Előadás másolata:

1 I GAZ-GYŐNGYŐK

2 …”Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked! Már el ő bb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások”… Példabeszédek könyve 22:19-21

3 …”Jó és igaz az Úr ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat”… Zsoltárok könyve 25:8

4 …”Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam.”… János evangéliuma 14:6

5 …”Hiszen kegyelemb ő l van üdvösségetek a hit által, és ez nem t ő letek van: Efézusiakhoz írott levél 2:8-10 Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék Mert az Ő alkotása vagyunk,akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett,amelyeket el ő re elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk”…

6 …”Bízzál az Úrban teljes szívedb ő l, és ne a magad eszére támaszkodj! Példabeszédek könyve 3:5-6 Minden utadon gondolj rá, És Ő egyengetni fogja ösvényeidet.”…

7 …”De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, Ézsaiás könyve 40:31 Futnak,és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”…

8 …”Ha vízen kelsz át,Én veled vagyok,és ha folyókon, azok nem sodornak el”… Ézsaiás könyve 43:2a-3a …”mert, én az Úr, vagyok a te Istened, Izrael Szentje, a te szabadítód!”...

9 …”Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit!”... Zsoltárok könyve 37:4

10 …”Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen,”… Zsoltárok könyve 51:14

11 …”Nagyobb örömet adsz szívembe azokénál, akiknek b ő ven van búzájuk és boruk.”… Zsoltárok könyve 4:8-9 …”Békében fekszem le és el is alszom, mert csak Te adod meg Uram, hogy biztonságban élhessek!”…

12 …”Ujjongjatok, egek, vigadozz föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon.”… Ézsaiás könyve 49:13

13 …”Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.”… Filippiekhez írott levél 4:4

14 …”Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”… Máté evangéliuma 5:16

15 …”Mindig azon az úton járjatok, amelyet Én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen!”… Jeremiás könyve 7:23

16 …”A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, tanítsátok egymást teljes bölcsességgel”… Kolosséiakhoz írott levél 3:16a

17 …”Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk”… Rómaiakhoz írott levél 15:4

18 ISTEN ÁLDJON MEG!!! Szeretettel: Bereczki Benjámin.


Letölteni ppt "I GAZ-GYŐNGYŐK. …”Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony neked! Már el ő bb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged."

Hasonló előadás


Google Hirdetések