Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISTEN hozott köztünk!.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISTEN hozott köztünk!."— Előadás másolata:

1 ISTEN hozott köztünk!

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.” (Efézusbeliekhez írt levél 4: 4-6.)

3 hogy eljöttél! Tégy eggyé Urunk! Ó, mily szép mily gyönyörűséges
hogy meglássa a világ, hogy eljöttél! Tégy eggyé Urunk! Ó, mily szép mily gyönyörűséges a testvérekkel egységben lenni. Az Úr áldása bőven árad ránk, mint túlcsorduló olaj.

4 Áldott a nap, melyet Te szereztél,
Mikor értem haltál a Golgota keresztjén. Mikor megtaláltál és le is hajoltál, Az én régi-régi bűnös életemért.

5 Nem érdemelem, tudom, Jézus szeretetét,
Hogy értem folyt a drága szent vér. hogy értem folyt a drága szent vér.

6 Mikor bűneimet mind eltörölted, Megtisztítottad a szívemet,
És új ruhát adtál, egy hófehér ruhát, Amit drága véred mosott meg.

7 Nem érdemelem, tudom, Jézus szeretetét,
Hogy értem folyt a drága szent vér. hogy értem folyt a drága szent vér.

8 Azóta minden nap áldott, mert Szent Szellemed
betöltötte az egész életem. És nem vagyok már szegény, Mert gazaggá tettél, Egészen a szívembe költöztél.

9 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. … Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. … Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (János evangéliuma 1. rész – részletek.)

10 Csak Krisztusban kaptam reményt, Új örömet, új életcélt.
Őrá mindig számíthatok, Bármilyen nagy próbát kapok. Szerelme lángja égig ér, Békéje mélyebb tengernél. Hű Pártfogóm, Ő mindenem, Nagy szeretettel véd engem.

11 A Krisztusban, ki gyermek lett, Isten a földön megjelent.
Úgy jött ide, mint ajándék, Menteni jött, de őt verték. Míg értünk halt a kereszten, Kiengesztelte az Istent. A bűnöm mind őrajta volt, Így nekem életet adott.

12 Míg teste sírban nyugodott, Gondolták a Fény halott.
De harmadnap feljött a Nap, Krisztus a sírból feltámadt. Most már övé a győzelem, Megszabadult az életem. Én az övé, Ő az enyém, Áldozatának érdemén.

13 Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már
Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már. És bölcsőmtől a síromig, Ővele eldőlt sorsom is: Sem nem pokol, sem emberek, Kezéből már ki nem vehet. Míg visszatér, vagy Mennybe hív, nagy diadalban részesít.

14 Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem, életem, Te vagy a mindenem! Kereslek, mert oly drága vagy, Nincs, mivel pótolhatnálak, TE VAGY A MINDENEM!

15 Jézus, Hű Bárány, Áldom Szent Neved! /x2

16 Elvetted bűnöm, szégyenem, Köszönöm, hogy újjá lettem, Te vagy a mindenem! Felemelsz, hogyha elbukom, Szent Lelked betölt, jól tudom, TE VAGY A MINDENEM!

17 ISTEN IGÉJE MONDJA: „…Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efézusbeliekhez írt levél 2: 4-7)

18 Drága sarkkövünk, biztos sziklánk, Hűségedre építünk.
Jézus, várunk, csak Rád nézünk, mert Te minden vagy nekünk. Szenvedélyünk lángja légy, minden névnél nagyobb név! Rendet hozz és tiszta fényt, igazságod szent tüzét! Mentő kegyelmeddel mérd éltünk minden részletét, Jézusért, csak Jézusért!

19 Egyetlen Fiú, Mennyből érkezett, irgalom, remény, kínkereszt…
Te vagy mindenem, elvégeztetett! Jézus, minden vagy nekem! Szenvedélyünk lángja légy, minden névnél nagyobb név! Rendet hozz és tiszta fényt, igazságod szent tüzét! Mentő kegyelmeddel mérd éltünk minden részletét! Jézusért, csak Jézusért!

20 A mindenünk, az életünk, a mindenünk
Te vagy! A mindenünk, az életünk, a mindenünk

21 Minden múlik, egyszer eljösz, Drága Vőlegény, Felkent Úr!
Imádatban minket összekötsz, csendben állunk, szótlanul… Te vagy minden, Te vagy ünnepünk, Megölettél, meghaltál. Győztes Bárány, vedd az életünk, hisz Te minden vagy nekünk! Jézus, minden vagy nekünk!


Letölteni ppt "ISTEN hozott köztünk!."

Hasonló előadás


Google Hirdetések