Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jézus Krisztus FELTÁMADT!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jézus Krisztus FELTÁMADT!"— Előadás másolata:

1 Jézus Krisztus FELTÁMADT!
…az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. (Péter 1. levele vers)

2 ISTEN IGÉJE MONDJA: Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól." (János evangéliuma 10. fejezet vers)

3 ISTEN IGÉJE MONDJA: A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. (Apostolok Cselekedetei 2: vers)

4 ISTEN IGÉJE MONDJA: Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. (Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet vers) Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. (Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4. fejezet 14. vers)

5 Csak Krisztusban kaptam reményt, Új örömet, új életcélt.
Őrá mindig számíthatok, Bármilyen nagy próbát kapok. Szerelme lángja égig ér, Békéje mélyebb tengernél. Hű Pártfogóm, Ő mindenem, Nagy szeretettel véd engem.

6 A Krisztusban, ki gyermek lett, Isten a földön megjelent.
Úgy jött ide, mint ajándék, Menteni jött, de őt verték. Míg értünk halt a kereszten, Kiengesztelte az Istent. A bűnöm mind őrajta volt, Így nekem életet adott.

7 Míg teste sírban nyugodott, Gondolták a Fény halott.
De harmadnap feljött a Nap, Krisztus a sírból feltámadt. Most már övé a győzelem, Megszabadult az életem. Én az övé, Ő az enyém, Áldozatának érdemén.

8 Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már
Nincs több bűnvád, rémes halál, Krisztus bennem él most már. És bölcsőmtől a síromig, Ővele eldőlt sorsom is: Sem nem pokol, sem emberek, Kezéből már ki nem vehet. Míg visszatér, vagy mennybe hív, Nagy diadalban részesít.

9 Krisztus újjáteremtett, halálból Ő kimentett, kegyelmében nyugszom meg én. Kicsordul már a szívem, megújul lelke bennem, kegyelmében nyugszom meg én.

10 Dicsérlek én Uram, dicsérlek boldogan, így zengem el, hogy mit tettél velem…
Határtalan az öröm, hogy Szellemed az erőm, kegyelmedben nyugszom meg én.

11 ISTEN IGÉJE MONDJA: …a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. …

12 ISTEN IGÉJE MONDJA: … Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. "Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. (Efézusbeliekhez írt levél 1. rész vers)

13 Szent vagy, szent vagy, ó, Uram, a Menny és a Föld Rólad énekel.
Eljön minden nép, dicsér, hódolnak mind a nemezetek. Minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, hogy Te élsz.

14 Fenn a Mennyben új dal szól: Imádjátok Jézust, Övé lett a trón
Fenn a Mennyben új dal szól: Imádjátok Jézust, Övé lett a trón! Halleluja, Övé lett a trón!

15 Szent vagy, szent vagy, ó, Uram, a Menny és a Föld Rólad énekel.
Eljön minden nép, dicsér, hódolnak mind a nemezetek. Minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, hogy Te élsz.

16 minden nyelv megvallja, hogy Te élsz.
Minden térd meghajol, minden nyelv megvallja, hogy Te élsz. Fenn a Mennyben új dal szól: Imádjátok Jézust, Övé lett a trón! Halleluja, Övé lett a trón!

17 Jézus, várunk, csak Rád nézünk, mert Te minden vagy nekünk.
Drága sarkkövünk, biztos sziklánk, hűségedre építünk! Jézus, várunk, csak Rád nézünk, mert Te minden vagy nekünk.

18 Szenvedélyünk lángja légy, minden névnél nagyobb név!
Rendet hozz és tiszta fényt, igazságod szent tüzét! Mentő kegyelmeddel mérd éltünk minden részletét, Jézusért, csak Jézusért!

19 irgalom, remény, kínkereszt… Te vagy mindenem, elvégeztetett!
Egyetlen Fiú, Mennyből érkezett: irgalom, remény, kínkereszt… Te vagy mindenem, elvégeztetett! Jézus, minden vagy nekem!

20 Szenvedélyünk lángja légy, minden névnél nagyobb név!
Rendet hozz és tiszta fényt, igazságod szent tüzét! Mentő kegyelmeddel mérd éltünk minden részletét, Jézusért, csak Jézusért!

21 A mindenünk, az életünk, a mindenünk Te vagy! (2x)

22 Minden múlik, egyszer eljössz, Drága Vőlegény, Felkent Úr!
Imádatban minket összekötsz, csendben állunk, szótlanul… Te vagy minden, Te vagy ünnepünk, Megölettél, meghaltál. Győztes Bárány, vedd az életünk, hisz Te minden vagy nekünk! Jézus, minden vagy nekünk!

23

24 ISTEN IGÉJE MONDJA: …az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. (Péter 1. levele vers)

25 Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze Őt
Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze Őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen. Sebei árán gyógyultunk mi meg.

26 Mindnyájan tévelyegtünk, Mind a magunk útját jártuk, de az Úr Őt sújtotta minden bűnünkért! Halálával életet adott!

27 Jézus véred megtisztít, véred ad új életet.
Véred tesz ma szabaddá! Értem folyt e drága vér, így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó… Úr Jézus, te megölt Bárány!


Letölteni ppt "Jézus Krisztus FELTÁMADT!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések