Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én."— Előadás másolata:

1 ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére.” (Jeremiás 13:11.) „Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézsaiás 43:20-21.) ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére.” (Jeremiás 13:11.) „Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézsaiás 43:20-21.)

2 Micsoda terv, magától az Úrtól! A válasz? „DE nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel!” … ”DE ők nem hallgattak rám.” Hogy lát minket Isten? Mit szólunk a tervéhez, hogy dicsőségét hirdessük? … DE ő nem gyönyörködött bennem…? … DE őt nem érdekelte az én dicsőségem…? … DE ő magának szeretett volna elismerést…? … DE ő nem figyelt az én hangomra…? … DE ő kifogást keresett…? … DE ő hitetlen volt, sőt, legyintett rám? Micsoda terv, magától az Úrtól! A válasz? „DE nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem fáradoztál, Izráel!” … ”DE ők nem hallgattak rám.” Hogy lát minket Isten? Mit szólunk a tervéhez, hogy dicsőségét hirdessük? … DE ő nem gyönyörködött bennem…? … DE őt nem érdekelte az én dicsőségem…? … DE ő magának szeretett volna elismerést…? … DE ő nem figyelt az én hangomra…? … DE ő kifogást keresett…? … DE ő hitetlen volt, sőt, legyintett rám?

3 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! -A mélység fölött sötétség volt, DE Isten lelke lebegett a vizek fölött... - Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. DE Nóé kegyelmet talált az Úr előtt. -Saul minden nap kereste (Dávidot), DE Isten nem adta őt a kezébe... ISTEN hatalmas szava: a „DE”! -A mélység fölött sötétség volt, DE Isten lelke lebegett a vizek fölött... - Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. DE Nóé kegyelmet talált az Úr előtt. -Saul minden nap kereste (Dávidot), DE Isten nem adta őt a kezébe...

4 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - Prófétái hitványak, csalók. Papjai szentségtörők, önkényesen magyarázzák a törvényt. DE igazságos közöttük az Úr, ő nem követ el álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. (Zofóniás 3.) - …eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevélykedni szent hegyemen. DE meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. (Zofóniás 3.) ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - Prófétái hitványak, csalók. Papjai szentségtörők, önkényesen magyarázzák a törvényt. DE igazságos közöttük az Úr, ő nem követ el álnokságot, ítéletét minden reggel napfényre hozza, nem marad az el. (Zofóniás 3.) - …eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat, nem fogsz többé kevélykedni szent hegyemen. DE meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. (Zofóniás 3.)

5 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - …egész éjszaka fáradtunk ugyan, és nem fogtunk semmit, DE a te szavadra mégis kivetem a hálókat... - Fölbérelték Izrael ellen Bálámot, hogy átkozza meg őket, DE Istenünk áldásra fordította az átkot... Vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, DE Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Elszárad a fű, elhervad a virág, DE Istenünk Igéje örökre megmarad... ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - …egész éjszaka fáradtunk ugyan, és nem fogtunk semmit, DE a te szavadra mégis kivetem a hálókat... - Fölbérelték Izrael ellen Bálámot, hogy átkozza meg őket, DE Istenünk áldásra fordította az átkot... Vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, DE Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Elszárad a fű, elhervad a virág, DE Istenünk Igéje örökre megmarad...

6 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. DE akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40: 30-31.) - …az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. DE ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. (II. Korinthus 3: 14-16.) ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. DE akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40: 30-31.) - …az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. DE ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. (II. Korinthus 3: 14-16.)

7 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - (Pál írja:)...én arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem az Isten egyházát, DE Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok... -...követtük test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, DE Isten, gazdag lévén irgalomban,... életre keltett a Krisztussal együtt... (Efézus 2: 3-tól) ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - (Pál írja:)...én arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem az Isten egyházát, DE Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok... -...követtük test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, DE Isten, gazdag lévén irgalomban,... életre keltett a Krisztussal együtt... (Efézus 2: 3-tól)

8 ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. DE amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. ISTEN hatalmas szava: a „DE”! - amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. DE amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.

9 KIRÁLYI FELSÉG A MI ISTENÜNK! A vetés és aratás, az összefüggése, az ok és okozat rendszerében csak egy KIRÁLY mondhatja, hogy DE… Királyi tulajdonság ez, királyi gesztus, csodálatra, hódolatra méltó dolog. Csak egy királynak van ehhez joga, hatalma és méltósága. KIRÁLYI FELSÉG A MI ISTENÜNK! A vetés és aratás, az összefüggése, az ok és okozat rendszerében csak egy KIRÁLY mondhatja, hogy DE… Királyi tulajdonság ez, királyi gesztus, csodálatra, hódolatra méltó dolog. Csak egy királynak van ehhez joga, hatalma és méltósága.

10 HÓDOLATRA MÉLTÓ KIRÁLY Ő! „Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít…” (63. Zsoltár, részlet) HÓDOLATRA MÉLTÓ KIRÁLY Ő! „Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít…” (63. Zsoltár, részlet)


Letölteni ppt "ISTEN IGÉJE MONDJA: „Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izráel és Júda egész házát - így szól az ÚR -, hogy az én."

Hasonló előadás


Google Hirdetések