Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig"— Előadás másolata:

1

2 Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig
Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlése Debrecen, július 9-11. Nagy Zsuzsanna

3 Egyetemi könyvtárak - miért is?
Segíti az egyetem fő tevékenységeinek eredményességét: Oktatás és önálló tanulás támogatása Kutatás támogatása Az intézmény sikeres önmegjelenítésének támogatása Küldetésnyilatkozat: „Az Egyetem Központi Könyvtára - mint az egész életen át tartó tanulás alapintézménye – a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő, szolgáltató és közösségformáló tevékenységével…” Magyar példák.: …karokon folyó képzést és kutatómunkát, és tevékenyen részt vegyen az információs kultúra elsajátíttatásában… (PTE… …Fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folyamatában az információkultúra könyvtári alapjainak megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátíttatásával. (Savaria Egyetem… Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

4 A könyvtár szerepe Könyvtári tevékenységek súlya, szerepe változik
Külső szolgáltatók, „megvásárolt szolgáltatások” (hatékonyság, költségek, tőkeigényesség, stb.) A könyvtárosok egyik erőssége: az információ kezelésének „tudománya” Egyre fontosabb, mert Információs túlterhelés Eligazodás az információs világban: tanulás munka közösségi és magánélet Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

5 Információs írástudás
Meghatározások: „Felismeri, hogy szüksége van információra (mennyi, milyen) Megkeresi a szükséges információt (hatékonyan és eredményesen) Kritikusan értékeli az információs forrásokat és az információt A kiválasztott információt meglévő tudásbázisába integrálja Az információt meghatározott cél elérésére hasznosítja Ismeri az információ felhasználás jogi, gazdasági és társadalmi szabályait, az információt etikusan és jogszerűen használja” Forrás: "Information Literacy Competency Standards for Higher Education," American Library Association, September 01, 2006. „…tudja, mikor és miért van szüksége információra, hol találja, hogyan értékelje, hogyan használja fel és adja tovább etikus módon” Forrás: Chartered Institute of Library and Information Professionals, UK (2005) Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

6 Kit oktatunk: hallgatók oktatók/munkatársak beiratkozott olvasók
Feladat: információs írástudás fejlesztése, információs kultúra terjesztése Hogyan: oktatás egyéni (személyre szabott) tájékoztatás virtuális tanulási/kutatási környezet kialakítása Kit oktatunk: hallgatók oktatók/munkatársak beiratkozott olvasók Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

7 Fő célcsoport: hallgatók
Y, Z, Google generáció (1982 ill után születettek) Jellemzők: IT rutinszerű kezelése, mobil eszközök használata, állandó kapcsolattartás (bárhonnan, bármikor), első tájékozódási pont az internet ill. keresőmotorok, De: gyors, de felszínes áttekintés, nem értékelik a forrásokat, nincs stratégia alkotás, „kivág-másol” technika, a könyvtári források nem elég intuitívek számukra, nem kérik a nyomtatott anyagot, a tulajdonjog és az etikai kérdések érdektelenek számukra Forrás: Information behaviour of the researcher of the future. A CIBER briefing paper, 11 January 2008 Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

8 Tehetség, tudás, készségek és önbizalom
Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

9 Az információs írástudás oktatása Típusai
Könyvtárbemutatás Nyomtatott segédanyagok (könyvtárismertető, adatbázis használati útmutató, keresési segédletek, katalógus ismertető, sb.) Előadás/adatbázis bemutató (egyszeri alkalom) Gyakorlattal egybekötött oktatás (számítógépes teremben) Egyéni, egyszeri oktatás (szaktájékoztatás keretében, pl. „Foglaljon könyvtárost”) Beágyazott oktatás (egy-egy tantárgy keretében) Online oktató program Akkreditált Ií modul tantárgyként Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

10 Tehetség, tudás, készségek és önbizalom
Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

11 Az információs írástudás oktatása Tartalom
A könyvtári gyűjtemény használata (katalógushasználat is) A könyvtári által biztosított források bemutatása E-adatbázisok/e-források használata Általános információ keresési stratégiák Az információs környezet megismerése (szakterület függő) Az információs igények felismerése és megfogalmazása Az információ kritikus értékelése Az információ etikus és jogszerű felhasználása Saját tudásbázis kiépítése, kezelése (tartalom és technikák) Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

12 Értékelés, visszacsatolás
Nincs Kérdőíves értékelés (nyomtatott, online) Informális visszajelzés Feladatlap, munkafüzet Feladatok formális értékeléssel (házi dolgozat, beadandó feladatok, vizsga) Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

13 Az oktatás modelljei Könyvtári szolgáltatásként (könyvtárbemutató, adatbázis ismertetés, tréning gyakorlattal, online tutorial, workshop,…) Tanterv keretében Szaktárgyakba beágyazottan (pl. kutatás módszertan) Önálló tárgyként Vegyes rendszerben Könyvtáros az általános készségeket Oktató a szakterület specifikus információs készségeit Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

14 Nyitott kérdések Intézményi elkötelezettség (intézményi politika, stratégiai célokban szerepel-e, van-e felelőse) A könyvtárosok mint oktatók képzettsége, gyakorlottsága Az oktatás promóciója ( , hírek a honlapon, szóróanyag, plakát, személyes kommunikáció, tantervben meghirdetve Oktatók és könyvtárosok együttműködése Könyvtáros mint háttérszolgáltató Egyenrangúság (?) Szakértelem megkérdőjelezhetetlen Időhiány a a szakmai tartalom oktatásában, stb…. Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

15 A továbblépés lehetőségei
Változások a felsőoktatásban: a minőség, a tanulási kimenetek, megszerzett kompetenciák fontossága (mérése) Felmérések, empirikus elemzések a tanulási és információ felhasználási szokásokról (hazai helyzet!) Alkalmazkodás a megváltozott igényekhez (lásd üzleti szektor) Hangsúlyeltolódás az egyetemi könyvtárakban (fizikai gyűjtemény → újfajta szolgáltatások) Együttműködés egyetemen belül: oktatókkal, stb. Szállítókkal, piaci szereplőkkel Tehetség, tudás, készségek és önbizalom. Mit tehet a könyvtáros az egyetemi hallgatókért? Debrecen, július 10. Nagy Zsuzsanna

16 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések