Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok feladatairól és azok szociálpolitikát érintő kapcsolódási pontjairól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok feladatairól és azok szociálpolitikát érintő kapcsolódási pontjairól."— Előadás másolata:

1 1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok feladatairól és azok szociálpolitikát érintő kapcsolódási pontjairól. Kovács Sándor, a Sz-Sz-B Megyei Önkormányzat Alelnöke Nyíregyháza, 2012 február 28.

2 2 I. ELŐZMÉNYEK  2001. évi CLIV. tv. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról…  258/2011. (XII.7.) Kormányrendelet (MIK)  1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről a törvény módosítása értelmében:  megszűntek az RFT-k, MFT-k  a feladatok a megyei önkormányzatokhoz kerültek  RFÜ-k állami tulajdonba kerültek

3 3 II. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK KÉT LEGFONTOSABB FELADATA  megyei szintű területfejlesztés  területrendezés → 2012-től a megyei önkormányzatok vették át a megszűnt RFT-k és a MFT-k területrendezéssel összefüggő feladatait is.

4 4 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 1. Tervezés  A. TERÜLETFEJLESZTÉS  elkészíti a megye területfejlesztési koncepcióját  részt vehet operatív programok tervezésében  részt vesz a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében  előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, programokat  véleményezi az államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztési elképzeléseit és pályázatait  együttműködik más megyei önkormányzatokkal tervezési feladatokban

5 5 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 1. Tervezés  B.TERÜLETRENDEZÉS  elkészíti a megye területrendezési tervét (melyet el is fogadott)

6 6 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 2. Döntés  A. TERÜLETFEJLESZTÉS  elfogadja a megye területfejlesztési koncepcióját és programját  dönt térségi fejlesztési tanács létrehozásáról, abban való részvételről  dönt külföldi régiókkal való együttműködésről, nemzetközi programokban való részvételről  együttműködik az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel

7 7 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 2. Döntés  B. TERÜLETRENDEZÉS  elfogadta a megye területrendezési tervét  területrendezési tervek összehangolása (megyei jogú városok és érintett települések)

8 8 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 2. Döntés  C. EGYÉB  akcióterv és operatív program - módosításokat terjeszthet elő  ellátja az átvett hazai támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat (döntés, végrehajtás)  projektgyűjtés, projektfejlesztés, projektgenerálás

9 9 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 3. Koordináció, együttműködés  A. TERÜLETFEJLESZTÉS  segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások szerveződését, és a területfejlesztési önkormányzati társulások és térségi fejlesztési tanácsok munkáját (tervezés, döntés előkészítés)  válsághelyzetek kezelése (vis major alap)  gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről (civil szervezetek, vállalkozások feltérképezése, együttműködés hazai és határon túli partnerekkel, kapcsolatok építése, javítása)

10 10 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 3. Koordináció, együttműködés  B. TERÜLETRENDEZÉS  a településrendezési terv és a megyei területrendezési terv közti összhang megteremtése  a területet érintő területrendezési tervek előzetes véleményezése

11 11 III. A FELADATOK HÁROM FŐ CSOPORTJA 3. Koordináció, együttműködés  C. EGYÉB  megyei és regionális területfejlesztési konzultációs fórum titkársági feladatainak ellátása (megegyezés szerint)  közreműködik a Területi Információs Rendszer működtetésében  együttműködik adatgyűjtésekben (pl. KSH)  együttműködés az Új Széchenyi Terv eredményeinek egységes kommunikációjában (projektindítás, beruházások átadása)

12 12 IV. A FELADATOK ELVÉGZÉSÉNEK STRUKTÚRÁJA  A megyei önkormányzat képviselő-testülete: a KÖZGYŰLÉS  A megyei önkormányzat bizottsága(i) - Területi tervezési és értékelési bizottság - Területfejlesztési koordinációs bizottság  A megyei területfejlesztési konzultációs fórum  A regionális területfejlesztési konzultációs fórum

13 13 V. A FELADATOK ELVÉGZÉSÉNEK LEHETSÉGES FORRÁSAI  a megyei önkormányzatok feladatainak ellátásához fedezetet főként a központi költségvetésből, saját bevételből és uniós forrásokból találnak  a megyei önkormányzatokhoz delegált új feladatok függvényében még hatékonyabban kell fókuszálni a rendelkezésre álló uniós forrásokra és más, határon átnyúló együttműködéseket segítő lehetőségekre  a megyék közvetlen brüsszeli érdekképviseletét a KIM a H-4 Iroda létrehozásával kívánja megoldani, mely a közvetlen brüsszeli forrásokról közvetít információkat

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 14


Letölteni ppt "1 Megváltozott szerepben a megyei önkormányzatok! Tájékoztatás a megyei önkormányzatok feladatairól és azok szociálpolitikát érintő kapcsolódási pontjairól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések