Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei és a 2014. évi feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei és a 2014. évi feladatai."— Előadás másolata:

1 A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei és a 2014. évi feladatai. Puszti Tibor munkavédelmi igazgatóhelyettes pusztit@ommf.gov.hu BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége

2 1.A tripartit együttműködési kötelezettség elve A munkáltatóknak, a munkavállalóknak és az állami szerveknek a munkavédelmi feladatok ellátása, a kötelezettségeik és a jogaik érvényesítése teljesítése érdekében együtt kell működniük. 2.Az adatvédelem elve A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során a személyes, különleges és közérdekű adatoknak, az állami, szolgálati és üzleti titkoknak a védelmét biztosítani kell. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 2

3 3.Az érdekegyeztetés és érdekvédelem biztosításának elve Az Alaptörvény és az Mvt. Kötelezi a munka világában együttműködő feleket az érdekképviseleti szervekkel való együttműködésre. 4.Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának elve A munkáltató a személyi-, tárgyi- és szervezeti (szervezési) feltételek biztosításáért és a megvalósítás módjának meghatározásáért általános felelősséggel tartozik. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 3

4 5.A munkavégzés szabályainak a munkavállaló által értett nyelven történő átadásának elve A munkavállaló az általa értett nyelven kapjon munkavédelmi oktatást, üzemeltetési dokumentációt, technológiai leírást és minden egyéb munkavédelmi tartalmú tájékoztatást. 6.Egyes munkáltatói feladatok munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységgé nyilvánításának elve A speciális felkészültséget igénylő szakmai feladatokat csak munkavédelemi szakemberek igénybevételével végezheti el. 7.A védelem kiterjesztésének elve A munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek (pl. járókelők, ügyfelek, látogatók, stb.) biztonságának és egészségének megóvása is munkáltatói kötelezettség. A munkavédelem munkáltatót érintő főbb alapelvei 4

5 A beruházás alatt indokolt a munkabiztonsági szakember és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fokozott bevonása a munkavédelmi feladatok ellátására. 1.A beruházás kivitelezésében résztvevők (tervezők, kivitelezők) írásbeli nyilatkoztatása, a nyilatkozatok összegyűjtése; 2.Üzemcsarnok műszaki átadás-átvétele során a munkavédelmi követelmények megfelelőségének ellenőrzése; 3.A bővítmény (létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia)előzetes munkavédelmi szempontú ellenőrzése, próbaüzemi vizsgálata; Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 5

6 4.A bővítményre és az új tevékenységekre, munkakörökre, munkafolyamatokra vonatkozó kockázatok értékelése, indokolt esetben a munkahigiénés vizsgálatok elvégzése és az értékelési dokumentáció meglévő kockázatértékeléshez csatolása; 5.Az új tevékenységek, munkakörök kockázatainak értékelése, a szükséges egyéni védőeszközök egyéni védőeszköz juttatási rendszerbe történő bevezetése; 6.Munkaerő gazdálkodási feladatok, az új tevékenységekhez szükséges számú és szakképesítésű munkavállaló kiválasztása és felvétele; Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 6

7 7.Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének kérése; 8.Indokolt esetben az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének módosítása; 9.Az előzetes munkavédelmi oktatások megtartása (figyelembe véve az egyes munkakörök sajátosságait), a munkáltató munkavédelmi utasításainak, szabályzatainak (pl. alkohol, belépési rend, mentési terv, stb.) ismertetése; 10.A speciális oktatások megtartása (pl. emelőgép üzemeltetés, karbantartás, robbanásvédelmi dokumentáció, stb.); Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 7

8 11.Betanítási időszak személyi, tárgyi és szervezési feltételeinek meghatározása, belső vizsgáztatás megszervezése; 12.A munkavállalók munkacsoportokba szervezése, alá- fölérendeltségi viszony meghatározása; 13.A rendszeres munkáltatói ellenőrzés megszervezése; 14.A munkavállalókkal (munkavédelmi képviselővel való tanácskozás; 15.Kockázatkommunikáció, a munkakörnyezet, a munka feltételek monitorozása. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 8

9 A munkavédelmi tevékenységben a jogkövető magatartási gyakorlat kialakítása érdekében a munkáltató megkeresésére jogszabályi és szabványi tájékoztatással, és a helyes gyakorlat ismertetésével segítjük a hozzánk bizalommal fordulókat. Munkavédelmi feladatok a munkahelyteremtő beruházások során 9

10 A munkavédelem ágazati irányítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai Államtitkárságához tartozik. A kormányzati célok ezen keresztül érvényesülnek. A munkavédelem szakmai irányítása 2012.01.01-től a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának a feladata. -a működési irányelvek, hatósági feladatok meghatározása, -részvétel a jogalkotásban, módszertani útmutatók készítése -II. fokú hatósági feladatok ellátása, hivatalvizsgálatok, -értékelési, elemzési, nyilvántartási feladatok. A munkavédelmi szervezetrendszer megújulása 10

11 Az elsőfokú hatósági feladatok ellátását 2011.01.01-től a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelői végzik. -hatósági ellenőrzés, a munkavédelmi szabálytalanságok feltárása, munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása, -munkabalesetek kivizsgálása, -munkáltatói bejelentések adatainak nyilvántartása, kezelése, -megelőzést szolgáló tájékoztatás, felvilágosítás, -az önkéntes jogkövető magatartás erősítése. A munkavédelmi szervezetrendszer megújulása 11

12 A munkavédelem állami irányításáért felelős NMH MMI 2012-től minden év február 20-ig nyilvánosságra hozza (pl. az NMH MMI honlapján, az NGM közlönyben) -a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési irányelveit, -az adott év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati feladatait és céljait, -az ellenőrizendő főbb ágazatokat, szakmákat és tevékenységeket. Szemléletváltás a munkavédelem állami irányításában 12

13 A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei -a munka világában érintett felek támogatása, -a munkahelyi megelőzésre irányuló gondolkodás támogatása, -tájékoztató, felvilágosító tevékenység erősítése, munka- védelmi nyílt napok szervezése, részvétel fórumokon, rendezvényeken. -egységes, fokozatos és arányos intézkedések tétele, -tisztesség, következetesség, bizalom, a partneri szemlélet erősítése. Szemléletváltás a munkavédelem állami irányításában 13

14 Feladatok: -jogszabályi és szabványi előírások ismertetése, -a helyes munkavédelmi gyakorlatról való tájékoztatás, -a balesetvizsgálati és baleset-megelőzési tevékenység támogatása, -a munkavédelmi érdekképviselet támogatása, Történhet: -telefonon:72/513-420 -írásban:7602 Pécs, Pf. 406/1. ; fax: 72/539-099 -e-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu -személyesen:a Pécs, Király u. 46. hivatali helyiségében -nyílt szakmai napokon, fórumokon, tájékoztatókon, konferenciákon, rendezvényeken, -az iskolarendszerű képzésben végzős (pályakezdő) fiatalok munka világába való bevezetésének támogatásával. Munkavédelmi tájékoztatás, tanácsadás 14

15 Az ellenőrizendő - kiemelt - ágazatok -építőipari kivitelezés (magas- és mélyépítés, bontás, felújítás, bővítés); -mezőgazdaság (növény- és talajvédelmi munkák, állattenyésztés, betakarítás); -feldolgozóipar (élelmiszeripar, könnyűipar (fa-, bőr-, cipő-, konfekció-, papír- és nyomdaipar), fémipar fémfeldolgozás, gépgyártás), stb.; -bányászat (munkaegészségügy ellenőrzések); -egészségügyi és szociális intézmények. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 15

16 Vizsgálati feladatok -az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen munkaeszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó munkavédelmi követelmények teljesítésének célvizsgálata egészségügyi szolgáltatóknál; -építőipari kivitelezés célvizsgálata az ágazatban bekövetkezett munkabalesetek magas száma és súlyossága miatt; -anyagmozgatási tevékenység célvizsgálata; 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 16

17 Vizsgálati feladatok -bányászat munkaegészségügyi célvizsgálata; -beszállással végzett munkák saját kezdeményezésű célvizsgálata. Akcióellenőrzés -hőségriasztástól időpontjaitól függően rendkívüli időjárási körülmények miatti ellenőrzések. Előzetes bejelentéssel történő átfogó ellenőrzés végzése -2 munkáltató átfogó ellenőrzése előzetes értesítést követően. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 17

18 A BAMKH szakigazgatási szerveivel történő közös ellenőrzések -a mezőgazdasági ágazatban a növény- és talajvédelmi munkák, az állattartó telepek és a halászati tevékenység ellenőrzése; -a feldolgozóipari ágazatban a húsfeldolgozó üzemek ell.; -a veszélyes anyaggal (pl. rákkeltők, vegyi anyagok) tevékenységet végzők ellenőrzése -természetes fürdőhelyek ellenőrzése; -közfoglalkoztatást végzők ellenőrzése. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 18

19 Az ellenőrzéseink további szakmai szempontjai -a munkavédelmi oktatások tartalmának ellenőrzése és intézkedések tétele az oktatás hatékonyságának növelése érdekében; -a közlekedési utak állapotának ellenőrzése és intézkedések tétele a botlás és elcsúszás miatt bekövetkező munkabalesetek megelőzése érdekében; -a porképzéssel járó tevékenységek ellenőrzése és intézkedések tétele a munkahelyi porártalom megelőzése, illetve a kockázatainak csökkentése érdekében; 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 19

20 Az ellenőrzéseink további szakmai szempontjai -a veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységek és a rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó tevékenységek ellenőrzése és intézkedések tétele a vegyi ártalmak megelőzése, illetve a kockázatainak csökkentése érdekében; -a bejelentett munkabalesetek munkáltatói kivizsgálásának ellenőrzése, a nem megfelelően kivizsgált balesetek hatósági kivizsgálása; -a közérdekű- és panaszbejelentések kivizsgálása. 2014. évi ellenőrzési célkitűzések 20

21 Puszti Tibor pusztit@ommf.gov.hu 72/513-023; 30/817-5028 Balesetmentes munkavégzést kívánok ! Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "A munkáltatók munkavédelmi feladatai a munkahelyteremtő beruházás megvalósításában. A munkavédelmi hatóság működésének irányelvei és a 2014. évi feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések