Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felelősség bárkit levetkőztet Szakmai kártérítési felelősség magán-egészségügyi sajátosságai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felelősség bárkit levetkőztet Szakmai kártérítési felelősség magán-egészségügyi sajátosságai."— Előadás másolata:

1 A felelősség bárkit levetkőztet Szakmai kártérítési felelősség magán-egészségügyi sajátosságai

2 Magánszolgáltatók önálló felelőssége Gyakori előfordulási esetek Háziorvosi egészségügyi szolgáltatók-a mulasztás kizárólag a háziorvosi tevékenységet érinti Plasztikai sebészeti tevékenység (járó-beteg ellátás elsősorban) Egynapos sebészeti ellátás Ritkább előfordulási esetek Többszakmás járó-beteg ellátás Foglalkozás-egészségügy Fekvő-beteg ellátás - igen ritka, mivel kevés fekvő-beteg ellátási engedéllyel rendelkező magánszolgáltató van ha mégis, általában egy szakmás előfordulás pl szülészetnél, traumatológiánál, ortopédiánál kimagaslóan ritka a több szakterületet érintően, mivel a gazdasági társasági formában működő szolgáltatók is inkább finanszírozottak

3 Magán- és közszolgáltatók egyetemleges felelőssége Magán – és közszolgáltatót együtt perli a beteg Egyetemleges felelősség Beteg a megnyert követelését bármelyik marasztalt szolgáltatón érvényesítheti - általában közszolgáltatón Szolgáltatók egymás közötti felelősségének mértéke (egymás közötti elszámolásnál) az egészségügyben nem meghatározható ezért egymás között egyenlő arányú Előfordulási esetek Ritkább, mint az önálló felelősségi forma, de egyre gyakoribb Terhes-gondozó magánintézmény-közszolgáltató szülészet Egynapos sebészet magánszolgáltató-háttérintézmény közszolgáltató Műtétet végző fekvő-beteg ellátó közszolgáltató- kontroll járó-beteg ellátó magánszolgáltató

4 Magánszolgáltatók egyéb felelősségi esetei Több magánszolgáltató ellen a beteg által indított peres eljárás- Ritka de pl. Háziorvos (késői továbbküldés) egynapos sebészeti szolgáltató (nem megfelelő ellátás) Közszolgáltató által a magánszolgáltató ellen indított megtérítés iránti eljárás, ha beteg mindkettőt perelte, egyetemleges marasztalás volt, de csak a közszolgáltatón hajtották végre a követelést Magánszolgáltató által a másik magánszolgáltató ellen indított előzőek szerinti megtérítési eljárás, ha két magánszolgáltató ellen indította a beteg az eljárást és egyetemleges volt a marasztalás A beteg által perelt magánszolgáltató perli, ha a betegnek kártérítést fizetett a magánszolgáltató közreműködőjét- teljes áthárítás lehetősége.

5 Eljárási sajátosságok Elsősorban járó-beteg ellátásra koncentrál Kevesebb szakmai protokoll áll rendelkezésre Kevesebb a súlyos egészségkárosodás és a haláleset-összegszerűségében is ezért alacsonyabb marasztalási összegek Szolgáltatóknál a működési formából eredő limitált felelősség-felelősségbiztosításnak érdemi szerep a biztosítási limit összeg gyakran több, mint a szolgáltató törzstőkéje-károsult lehet, hogy csak a biztosítási összeghez jut Szolgáltatást végző orvos, egészségügyi dolgozó személyes felelőssége (nem csak tanú az orvos): Betéti társaság, Közkereseti társaság mögöttes felelőssége, egyéni vállalkozó Fogyasztó gondolkodású felperesek mind a szolgáltatás minőségével történő elvárásokkal összefüggésben, mind a kártérítés összegszerűségénél ( beavatkozási költségek, egészségügyi szolgáltatónál felszámított kényelmi költségek visszakövetelése, külföldi reoperáció költsége, rövid időre eső nagy-összegű jövedelem kiesés, speciális rehabilitációs kiadások stb.)

6 Áthárítási eljárások speciális jellemzői Csak a beteg által indított per befejezése után indulhatnak Csak az eljárást indító által kifizetett marasztalási összegekre vagy azok arányos részére indulhat - indíthatja felelősségbiztosító és marasztalt szolgáltató együttesen és külön is Sem az egyetemlegesen marasztalt, sem a közreműködő nem vitathatja, hogy nem az elvárható gondossággal járt el ezt a beteg által indított eljárás eldöntötte Speciális mentesülési okok: A megtérítési eljárást indító utasítása volt a kiváltó ok A megtérítési eljárást indító nem teremtett meg személyi, tárgyi feltételeket a mulasztás elkerülése érdekében (pl. nem megfelelő tájékoztatási nyomtatványokat bocsátott rendelkezésre, nem megfelelő szakképzettségű személyt választott ki a beavatkozáshoz) A megtérítési eljárást indító ellenőrzési kötelezettségének nem tett eleget és ez vezetett a mulasztáshoz

7 Típus ügyek és magánszolgáltatás Elvárható gondosság mértéke azonos a közszolgáltatókkal, gazdasági körülmények a felelősség mértékét, tényét nem befolyásolják Bírói gyakorlatban magánszolgáltalót érintő szakma független típus ügy nincs, szakma függő típus ügyek (Kúria elvi határozata, érdemi döntése nincs ezen területen) de ilyen a Késedelmes tovább küldés Nem megfelelő szolgáltatóhoz történő továbbküldés Idegen test, fertőződések nem jellemzőek ( egynapos ortopédia, traumatológiai eseteknél már előfordulnak) Elsősorban diagnosztikai tévedés, és ritkábban műtéttechnikai hiba a felelősség alapja Dokumentációs hiányosságnak kiemelt szerep - a dokumentáció minden járó-beteg ellátást követően egyből a betegnél van Írásbeli tájékoztatás ritka ( csak invazívnál kötelező) Szóbeli tájékoztatásnak kiemelt szerep, tájékoztatás tartalmának általában tárgyaláson történő tanúvallomással való bizonyítása, Elektív műtéteknél lebeszélési kötelezettség, ha nem indokolt a beavatkozás Tájékoztatási mulasztás ritkább, mint a nem megfelelő szolgáltatás

8 Új polgári törvénykönyv és kártérítési felelősség Magánszolgáltatóknál a szolgáltatás szerződésen nyugvó jellege erőteljesebb Szerződésszegésért való felelősségnél az elvárható gondosság igazolása nem lesz elég, károkozó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha igazolja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy azt elkerülje vagy a kárt elhárítsa - Objektív felelősség?Szakmai kérdések háttérbe kerülnek? Csak az olyan károkat kell megtéríteni, amiről a károsult igazolja, hogy az, mint lehetséges következmény a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt (pl külföldi rehabilitáció nem ilyen, az nem téríthető?) Szerződésen kívüli felelősség, ha mégsem lesz a magánszolgáltatók felelőssége sem szerződésszegés, akkor a szolgáltató kimentheti magát, ha igazolja,hogy az elvárható gondossággal járt el, ami a szakmaiságot jelenti elsősorban. Itt a károkozónak kell igazolnia,hogy bizonyos károk nem láthatóak előre és ezeket nem kell majd megtérítenie Nem vagyoni kártérítés helyett sérelem díj. Összegszerűsége igazodik a jogsértés súlyához, felelősség mértékéhez, a jogsértésnek a sértettre, gyakorolt hatáshoz- Kisebb károkért is lehet nagyobb marasztalási összeg?

9 Jövő Az egészségügyi szolgáltatás fogyasztói szerződési alapja és a fogyasztó gondolkodású beteg növelni fogja a magánszolgáltatók elleni ügyeket, akár önálló, akár egyetemleges felelősségi formáknál Minél több szakmai protokoll a kiszámítható védekezés érdekében is Nem invazív beavatkozásoknál is növelni az írásbeli tájékoztatók szerepét Minél magasabb limittel működő szakmai felelősségbiztosítás, járó- beteg ellátásnál a fevkő-beteg speciális kizárások csökkentésével


Letölteni ppt "A felelősség bárkit levetkőztet Szakmai kártérítési felelősség magán-egészségügyi sajátosságai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések