Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP 3.3.1..  Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítése  Gazdálkodás az erőforrásokkal  A szolgáltatásnyújtás megtervezése  Mérés, fejlesztés HEFOP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP 3.3.1..  Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítése  Gazdálkodás az erőforrásokkal  A szolgáltatásnyújtás megtervezése  Mérés, fejlesztés HEFOP."— Előadás másolata:

1 HEFOP 3.3.1.

2  Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítése  Gazdálkodás az erőforrásokkal  A szolgáltatásnyújtás megtervezése  Mérés, fejlesztés HEFOP 3.3.1.

3

4 Gazdálkodás az erőforrásokkal Gondoskodás az erőforrásokról A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer hatékony működéséhez, valamint a vevő megelégedettségének fokozásához. Emberi erőforrások Infrastruktúra Munkakörnyezet

5 HEFOP 3.3.1.

6 A termék előállítása A termék-előállítás megtervezése A szervezetnek meg kell terveznie és ki kell alakítania azokat a folyamatokat, amelyek a termék előállításához szükségesek. A termék-előállítási folyamat tervezésének összhangban kell lennie a minőségirányítási rendszer más folyamatainak követelményeivel.

7 HEFOP 3.3.1. A vevővel kapcsolatos folyamatok A termékre vonatkozó követelmények A szervezetnek meg kell határoznia egyrészt a vevő által előírt követelményeket, másrészt azokat a követelményeket, amelyeket a vevő nem jelölt meg, de amelyek szükségesek az előírt használathoz. A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása A szervezetnek át kell vizsgálnia a termékre vonatkozó követelményeket, még mielőtt a Szervezet kötelezettséget vállalna a terméknek a vevő részére való szállítására.

8 HEFOP 3.3.1. Tervezés A tervezés és fejlesztés megtervezése A szervezetnek meg kell terveznie és szabályoznia kell a termék tervezését és fejlesztését. Amennyiben az adott szervezet ilyen irányú tervezést nem végez, úgy ez a pont kizárható a minőségirányítási rendszerből. A tervezés és fejlesztés bemenő adatai A bemenő adatok: a termékre vonatkozó funkcionális és alkalmassági követelmények, valamint az érvényes jogszabályok követelményei.

9 HEFOP 3.3.1. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai A kimenő adatoknak megfelelő információt kell szolgáltatniuk a beszerzéshez az előállításhoz és a szolgáltatás nyújtáshoz. Meg kell határozni a termék azon jellemzőit, amelyek a termék biztonságos használata szempontjából biztosak. A tervezés és fejlesztés átvizsgálása A tervezés és fejlesztés módszeres átvizsgálását a munka megfelelő szakaszaiban el kell végezni. A tervezés és fejlesztés igazolása A tervezett intézkedéseknek megfelelő igazolással kell bizonyítani, hogy a tervezés és fejlesztés kimenő adatai teljesítik a bemenő adatokat.

10 HEFOP 3.3.1. A tervezés és fejlesztés érvényesítése Amennyiben egy folyamat ellenőrzéssel nem igazolható a szervezetnek validálást kell végeznie. A tervezés és fejlesztés változásainak kezelése A tervezésben és fejlesztésben eszközölt változásokat dokumentálni kell, a változásokat át kell vizsgálni és bevezetés előtt kötelező jóváhagyni.

11 HEFOP 3.3.1. Beszerzés A beszerzés folyamata A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett termékek és szolgáltatások megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek. Beszerzési információ A beszerzési információnak tartalmaznia kell a beszerzendő termékeket, valamint a jóváhagyási követelményeket. A beszerzett termék igazolása (verifikálása) A szervezetnek olyan ellenőrzéseket kell végeznie, amely ahhoz szükséges, hogy a beszerzett termék megfeleljen az előírt követelményeknek.

12 HEFOP 3.3.1. Előállítás és szolgáltatás nyújtása Az előállítás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása A szervezetnek az előállítás és a szolgáltatás nyújtását szabályozott feltételek között kell megterveznie és végeznie. Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása) A szervezetnek érvényesítést kell végeznie minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási folyamatra nézve, amelynek kimenete nem ellenőrizhető. Azonosítás és nyomonkövetés A szervezetnek azonosítania kell a terméket a termék összes előállítási művelete során.

13 HEFOP 3.3.1. A vevő tulajdona A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vevő tulajdona ne károsodjon akkor, amikor azt a szervezet használja. A termék állagának megőrzése Az állagmegőrzésnek magában kell foglalnia a termék azonosítását, anyagmozgatását, csomagolását és tárolásának védelmét.

14 HEFOP 3.3.1. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése A szervezetnek meg kell határoznia, hogy milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni, és milyen megfigyelő- és mérőeszközökre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a meghatározott követelményeknek.

15 HEFOP 3.3.1.

16 Mérés, elemzés és fejlesztés Általános útmutatás A szervezetnek meg kell terveznie és be kell vezetnie azokat a mérési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyítani tudja a termék megfelelőségét, a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni tudja.

17 HEFOP 3.3.1. Figyelemmel kísérés és mérés A vevő megelégedettsége A szervezetnek mérnie kell a vevői megelégedettséget és az eredményeknek megfelelően intézkedéseket kell bevezetnie. Belső audit A szervezetnek időnként belső auditot (felülvizsgálatot) kell végezni annak megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e a szabvány követelményeinek, valamint, hogy a rendszerrel kapcsolatban a szervezet által kitűzött követelmények bevezetése és fenntartása eredményes-e.

18 HEFOP 3.3.1. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A szervezetnek megfelelő módszereket kell kialakítani a minőségirányítási rendszer folyamatainak mérésére, ezeket a méréseket el kell végezni és az elemzések alapján, ha szükséges helyesbítő intézkedéseket kell hozni. A termék figyelemmel kísérése és mérése A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és mérnie kell a termék jellemzőit, annak bizonyítására, hogy a termék megfelel az előírt követelményeknek.

19 HEFOP 3.3.1. A nem megfelelő termék kezelése A szervezetnek gondoskodnia kell a termékre vonatkozó követelményeknek nem megfelelő termék azonosításáról és ellenőrzés alatt tartásáról, hogy megakadályozzák véletlen felhasználását vagy kiszállítását. Adatok elemzése Az adatok elemzésének információt kell szolgáltatnia a vevők megelégedettségéről, a termék megfelelősségéről, valamint a termék jellemzőinek trendjéről.

20 HEFOP 3.3.1. Fejlesztés Folyamatos fejlesztés A szervezetnek fejlesztenie kell a minőségirányítási r endszerét, a minőségcélok megvalósulása, az auditok eredményei, valamint az adatok elemzése alapján. Helyesbítő tevékenység A szervezetnek tevékenységet kell végeznie a nemmegfelelőségek okának kiküszöbölésére, hogy megelőzze ezek megismétlődését. Megelőző tevékenység A szervezetnek meg kell határozni azt a tevékenységet, amellyel kiküszöbölheti a lehetséges nemmegfelelőség okait, hogy megelőzze ezek bekövetkezését.

21  ISO 9001:200 MIR struktúra:  Minőségirányítási rendszer  A felső vezetés felelőssége  Gazdálkodás az erőforrásokkal  A termék-előállítás vagy szolgáltatásnyújtás megtervezése  Mérés, elemzés HEFOP 3.3.1.

22  Ismertesse a szabvány felépítését  Ismertesse a belső audit fogalmát, folyamatát  Ismertesse a helyesbítő tevékenység és a megelőző tevékenység fogalmát HEFOP 3.3.1.


Letölteni ppt "HEFOP 3.3.1..  Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítése  Gazdálkodás az erőforrásokkal  A szolgáltatásnyújtás megtervezése  Mérés, fejlesztés HEFOP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések