Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Kiss Gyöngyi szakmai vezető 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Kiss Gyöngyi szakmai vezető 1."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4/08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Kiss Gyöngyi szakmai vezető 1

2 Miről szeretnék beszélni?
TÁMOP /08/ A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP /08 /1. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél a pályázat négy alappillére: továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatások, eszközbeszerzés, intézményi innováció Jelen pályázat konkrétan 2

3 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban
A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 3

4 TÁMOP /08/ A TÁMOP /1. pályázat általánosságban: fő pályázati cél: az átfogó intézményfejlesztés Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterület oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 4

5 SZOLGÁLTATÓI KOSÁR elemei a pályázó iskolákban
TÁMOP /08/ SZOLGÁLTATÓI KOSÁR elemei a pályázó iskolákban Ami kötelezően benne kell, hogy legyen a kosárban: digitális írásbeliség elterjesztése a kompetencia alapú oktatás implementációja a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése/ önálló intézményi innováció megvalósítása

6 a kompetencia alapú oktatás implementációja
TÁMOP / a kompetencia alapú oktatás implementációja Legalább egy tanulócsoportban tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen „Matematika” kulcskompetencia területen Simon Anna a 8. c osztályban Utassy Katalin a 10.b osztályban Weinpel László a 9.b osztályban

7 a kompetencia alapú oktatás implementációja (folyt.)
TÁMOP / a kompetencia alapú oktatás implementációja (folyt.) Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása; Életpálya építés: Dr. Penyigei Erzsébet a 11.b-ben Hegyi Mónika a 10. a-ban

8 SZOLGÁLTATÓI KOSÁR elemei a pályázó iskolákban
TÁMOP /08/ SZOLGÁLTATÓI KOSÁR elemei a pályázó iskolákban Ami kötelezően benne kell, hogy legyen a kosárban: digitális írásbeliség elterjesztése a kompetencia alapú oktatás implementációja a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése/ önálló intézményi innováció megvalósítása

9 TÁMOP / új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése / önálló intézményi innováció megvalósítása Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban A Kt. 52.§ (3) szerint kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább (első évben) 5, majd %-a mértékben Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy választott műveltségterületen Dr. Penyigei Erzsébet földrajzból és biológiából a 10. a-ban Idegen nyelv: Dibusz Anikó a 10.d-ben Informatika: Weinpel László a 9.b-ben

10 Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint
TÁMOP / Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. 10

11 További elvárások: TÁMOP / A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként legalább egy témahét megszervezése tanévenként legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként 11

12 Moduláris oktatás követelményei:
TÁMOP / Moduláris oktatás követelményei: Modulok: A,B,C,D,E,F,G C A F D B G E

13 TÁMOP / A TÁMOP /1. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 1. 1. Eszközbeszerzés Kompetencia alapú programcsomagok, tankönyvek Kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök 2. Továbbképzések Pedagógiai módszertan IKT és digitális képességek Kompetenciaterületi képzések Vezetők képzése 13

14 Jelen pályázat számokban (Berzsenyi Dániel Gimnázium)
TÁMOP /08/ szövegértés projektoktatás a tanórán tanulás tanulása IKT 120 Simon Anna Mária matematika kooperatív tanulás Utassy katalin műveltségterület oktatása Weinpel László idegen nyelv Dibusz Anikó életpálya építés tantárgytömbösített oktatás tevékenységközpontú pedagógiák Dr. Penyigei Erzsébet drámapedagógia Hegyi Mónika SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók fejlesztése 60 Dr. Hauptné Rákosfalvy Ildikó Dr. Tischlerné Szabó Csilla egyéb- tehetségpedagógia 30 Erben Péter Kerek Roland Kormos Mária Dr. Mezei Mónika Sztranyák Attila menedzsment képzés Kiss Gyöngyi egy brámilyen új tanulásszervezési eljárás 1050 óra TOVÁBBKÉPZÉSEK

15 TÁMOP / A TÁMOP /1. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 2. 3. Szaktanácsadói szolgáltatások Helyzetelemzés (komplex és IKT helyzetelemző szaktanácsadó) Folyamat-tanácsadás (intézményi folyamatok) Pedagógiai tanácsadás Esélyegyenlőségi terület (roma, SNI) IKT tanácsadás 4. Intézményi innováció „HT, PP” fejlesztése Jó gyakorlatok” átvétele - 3 darab(1. Duino, 2. …., 3. ….) Intézményi szintű innovációs tevékenység - esszé: dr. Mezei Mónika szociális munka: Kovács Márta 15

16 Indikátorok – monitoring mutatók (Berzsenyi Dániel Gimnázium)
TÁMOP / Indikátorok – monitoring mutatók (Berzsenyi Dániel Gimnázium) megnevezés célérték akkreditált pedagógus továbbképzésen tanúsítványt szerzett pedagógusok száma 14 fő akkreditált pedagógus továbbképzésen megszerzett tanúsítványok száma 33 darab szövegértés-szövealkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerintfoglalkoztatott tanulók száma 34 FŐ matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerintfoglalkoztatott tanulók száma 66 fő tantárgytömbösítés módszertannal szervezett órák aránya (a teljes intézményi időkerethez képest) teljes intézményi órakeret 5 % tantárgyi bontás nélkül műveltségterületeti oktatásban részesülő tanulócsoportok aránya/száma 1 darab moduláris programok száma (PP-ben megjelenített és megvalósított) témahetek száma (PP-ben megjelenített és megvalósított) három hetet meghaladó projektek száma (PP-ben megjelenített és megvalósított) IKT-val segített tanórák aránya (bevont csoportok arányában) 25% 16

17 Jelen pályázat konkrétan
TÁMOP / Megpályázott és elnyert keretösszeg: M Ft. Résztvevő feladatellátási helyek a Berzsenyi mellett: Ének-zene és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata utca 20. Hegedűs Géza Általános Iskola 1139 Budapest Fiastyúk utca Hunyadi Mátyás Általános Iskola 1138 Budapest Karikás Frigyes utca 3. 17

18 WEB-es források EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
TÁMOP / WEB-es források EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (régi nevén EDUCATIO Kht.) SULINOVA ADATBANK SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS SULINET – IKT kompetenciafejlesztés 18

19 TÁMOP / Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Kiss Gyöngyi szakmai vezető 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések