Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. 2 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP 3.1.4 /08 /1. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. 2 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP 3.1.4 /08 /1. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati."— Előadás másolata:

1 1

2 2 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP 3.1.4 /08 /1. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati cél a pályázat négy alappillére: továbbképzések, szaktanácsadói szolgáltatások, eszközbeszerzés, intézményi innováció Jelen pályázat konkrétan TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011

3 3 kompetenciaalapú oktatás A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása újszerű megoldások és együttműködések A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása esélyegyenlőségük A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011

4 Kompetencia alapú Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterület oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) digitális írásbeliség A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 4 TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011

5 Ami kötelezően benne kell, hogy legyen a kosárban: a kompetencia alapú oktatás implementációja a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése/ önálló intézményi innováció megvalósítása TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011 digitális írásbeliség elterjesztése

6 Legalább egy tanulócsoportban tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése  „ Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen  „ Matematika” kulcskompetencia területen  Simon Anna a 8. c osztályban  Utassy Katalin a 10.b osztályban  Weinpel László a 9.b osztályban 6 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

7 választott kulcskompetencia területen  Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;  Életpálya építés: Dr. Penyigei Erzsébet a 11.b-ben Hegyi Mónika a 10. a-ban 7 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

8 Ami kötelezően benne kell, hogy legyen a kosárban: a kompetencia alapú oktatás implementációja a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése/ önálló intézményi innováció megvalósítása TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011 digitális írásbeliség elterjesztése

9  Tantárgytömbösített oktatás  Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban A Kt. 52.§ (3) szerint kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább (első évben) 5, majd 10 -15%-a mértékben  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása:  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy választott műveltségterületen  Dr. Penyigei Erzsébet földrajzból és biológiából a 10. a-ban  Idegen nyelv: Dibusz Anikó a 10.d-ben  Informatika: Weinpel László a 9.b-ben 9 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

10 a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást, tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük, a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani. 10 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

11 A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak: – legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként – legalább egy témahét megszervezése tanévenként – legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként 11 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

12 Modulok: A,B,C,D,E,F,G 12 A B C D E F G TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

13 1. Eszközbeszerzés  Kompetencia alapú programcsomagok, tankönyvek  Kompetenciafejlesztéshez szükséges eszközök 2. Továbbképzések  Pedagógiai módszertan  IKT és digitális képességek  Kompetenciaterületi képzések  Vezetők képzése 13 A TÁMOP 3.1.4-08/1. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 1. TÁMOP-3.1.4-8/1-2008-0011

14 14 Jelen pályázat számokban ( Berzsenyi Dániel Gimnázium ) szövegértés 9.-12.projektoktatás a tanórántanulás tanulásaIKT120 Simon Anna Mária matematika 9.-12.projektoktatás a tanóránkooperatív tanulásIKT120 Utassy katalin matematika 9.-12.műveltségterület oktatásakooperatív tanulásIKT120 Weinpel László idegen nyelv 7.-12.projektoktatás a tanóránkooperatív tanulásIKT120 Dibusz Anikó életpálya építéstantárgytömbösített oktatás tevékenységközpontú pedagógiák IKT120 Dr. Penyigei Erzsébet életpálya építésműveltségterület oktatásadrámapedagógiaIKT120 Hegyi Mónika SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók fejlesztése 60 Dr. Hauptné Rákosfalvy Ildikó 60 Dr. Tischlerné Szabó Csilla egyéb- tehetségpedagógia 30 Erben Péter 30 Kerek Roland 30 Kormos Mária 30 Dr. Mezei Mónika 30 Sztranyák Attila menedzsment képzés 30 Kiss Gyöngyi egy brámilyen új tanulásszervezési eljárás 30 1050 óra TÁMOP-3.1.4./08/1-2008-0011 TOVÁBBKÉPZÉSEK

15 3. Szakt anácsadói szolgáltatások  Helyzetelemzés (komplex és IKT helyzetelemző szaktanácsadó)  Folyamat-tanácsadás (intézményi folyamatok)  Pedagógiai tanácsadás  Esélyegyenlőségi terület (roma, SNI)  IKT tanácsadás 4. Intézményi innováció  „HT, PP” fejlesztése  Jó gyakorlatok” átvétele - 3 darab(1. Duino, 2. …., 3. ….)  Intézményi szintű innovációs tevékenység - esszé: dr. Mezei Mónika - szociális munka: Kovács Márta 15 A TÁMOP 3.1.4-08/1. pályázat általánosságban: a pályázat négy alappillére 2. TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

16 16 Indikátorok – monitoring mutatók ( Berzsenyi Dániel Gimnázium) TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011 megnevezéscélérték akkreditált pedagógus továbbképzésen tanúsítványt szerzett pedagógusok száma14 fő akkreditált pedagógus továbbképzésen megszerzett tanúsítványok száma33 darab szövegértés-szövealkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerintfoglalkoztatott tanulók száma 34 FŐ matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerintfoglalkoztatott tanulók száma 66 fő tantárgytömbösítés módszertannal szervezett órák aránya (a teljes intézményi időkerethez képest) teljes intézményi órakeret 5 % tantárgyi bontás nélkül műveltségterületeti oktatásban részesülő tanulócsoportok aránya/száma 1 darab moduláris programok száma (PP-ben megjelenített és megvalósított)1 darab témahetek száma (PP-ben megjelenített és megvalósított)1 darab három hetet meghaladó projektek száma (PP-ben megjelenített és megvalósított)1 darab IKT-val segített tanórák aránya (bevont csoportok arányában)25%

17 › Megpályázott és elnyert keretösszeg: 22.99 M Ft. › Résztvevő feladatellátási helyek a Berzsenyi mellett:  Ének-zene és Testnevelési Általános Iskola  1134 Budapest, Dózsa György út 136.  Csata Utcai Általános Iskola  1135 Budapest Csata utca 20.  Hegedűs Géza Általános Iskola  1139 Budapest Fiastyúk utca 47.-49.  Hunyadi Mátyás Általános Iskola  1138 Budapest Karikás Frigyes utca 3. 17 Jelen pályázat konkrétan TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

18 18 WEB-es források EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (régi nevén EDUCATIO Kht.) http://www.educatio.hu SULINOVA ADATBANK http://www.sulinovadatbank.hu SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS http://sdt.sulinet.hu SULINET – IKT kompetenciafejlesztés http://www.sulinet.hu/ikt/ TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011

19 19 TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0011


Letölteni ppt "1. 2 A TÁMOP közoktatás-fejlesztési koncepciója általánosságban A TÁMOP 3.1.4 /08 /1. pályázat általánosságban átfogó intézményfejlesztés mint pályázati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések