Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai antropológia és etika VIII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai antropológia és etika VIII."— Előadás másolata:

1 Pedagógiai antropológia és etika VIII.
Reformáció és ellenreformáció (a 4. európai kulturális hasadás)

2 Reformáció Északi népek számára
16. század: humanizmus és a reformáció együttélése humanizmus: emberközőpontú pedagógia Biblia + antik kultúra összeegyeztethető reformáció: egyéni, átélt vallásosság (pietas) ennek megfelelő pedagógia humanista eszméket némileg támogatja polgárság eszméinek elterjedése átformálódik a városi-plébániai iskola tartalma

3 id. Lucas Cranach: Luther Márton (1520 k., részlet)

4 Luther Márton ( ) Prédikáció gyakran nevelési tartalmúak Felismeri a hit terjesztése szempontjából fontos iskoláztatást Városi-plébániai iskola feladata: egyházi férfiak képzése Plébániai iskolák: mindenki számára elérhető (hit terjesztése!) Köznép – plébánosok – tudósok képzése más 1. nép anyanyelvi írás-olvasás német nyelvű Biblia (a papság szerepének átértelmezése) külön fiú és külön lányiskolák településenként nevük: kisiskola leánynevelés elveinek kidolgozása férfiakkal azonos értékűek a nő: férje és gyermeke lelki támasza és társa a családban alárendelt szerep leányiskola különösen fontos: éneklés (zsoltárok) tandíj (kivéve: legszegényebbek) új gyerekszemlélet (a gyermek érték) ehhez fontos háttér a családi élet

5 2. plébánosok (faluban dolgozók)
görög és héber nyelv felesleges – latin nem gyerekekkel is latinul beszéljenek irás-olvasás grammatica-musica-dialectica-retorica-poética kb. a studia humanitatis alapjaival megegyezik Lutur elképzelése (ugyanúgy 3 tanulócsoport!) 3. teológusok magas nyelvi műveltség (héber, görög, latin) – vallási tárgyú olvasás

6 id. Lucas Cranach: Philipp Melanchton

7 Philip Melanchton ( ) Luther munkatársa (továbbá: Valentin Trotzendorf –iskolai önkormányzat, Johannes Sturm – a pietas kibontakoztatója) A tübingeni majad a wittenbergi egyetem professzora A devotio moderna mozgalmával rokonszenvez (miként Erasmus) Luther utmutatás nyomán ő az, aki az iskolák és egyetemek állítását elvégzi Tanrendszer kidolgozója Lutheri erkölcsi szigor és a humanizmus összebékítése Alapos klasszikus műveltséget szorgalmaz eszményképe: pietas (jámborság) és erudíció (klasszikus műveltség) kiegésziti: a hivatástudattal egyetemi tanszékeket alapít kidolgozza a három tagozatos humanista városi iskolát (=középiskola) egységes tananyag közép- és felsőfokú oktatás egymásra épül

8 Az ellenreformáció A déli népek számára
A terjedő reformációval szemben: tridenti zsinat (1545, , ) Protestánsok elleni határozat Katolikus egyház visszásságainak megszüntetése Búcsúcédulák, pápai fényűzés, szerzetesek erkölcsi kilengései Lendületes restauráció Tradicionási neve: ellenreformáció

9 Jézus Társasága (1534) = jezsuita szerzetesrend a pápai hatalom feltétlen támasza megalkotója: Loyola Ignác ( ) a rendjét a pápa 1540-ben erősíti meg hitélet átalakítása a protestáns egyszerűséggel szemben a barokk vallásosság kialakítói képzelet megragadása, érzelmek felkorbácsolása a humanista emberközpontúság lerombolása az emberi élet értelme: Isten dicsőítése jezsuita iskolaszabályzat (Ratio studiorum, 1599) a tanulmányok azért folynak, hogy a tanulók istent megszeressék s lelkük üdvözüljön első iskola: Messina, 1548 majd: Köln, Róma, Prága, Bécs

10 utóbb: egységesítik a tananyagokat
nemzetközi iskolaszervezet központi tanterv és tananyag közös oktatási módszerek Európán túl nyúlik Öt osztályos középiskola rögzítése (=gimnázium) 3 évig latin 2 év görög (studia humanitatis öröksége) gimnáziumra az akadémia épül a szellemi munkát kiegészítik testmozgással, játékkal

11 Juan de Roelas: Loyolai Szent Ignác (1622. k.)


Letölteni ppt "Pedagógiai antropológia és etika VIII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések