Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A szó jelentése újjászületés:  A magyar elnevezés francia eredet ű, az olasz elnevezést (‘la rinascita’) Vasari használta el ő ször.  Az antik kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A szó jelentése újjászületés:  A magyar elnevezés francia eredet ű, az olasz elnevezést (‘la rinascita’) Vasari használta el ő ször.  Az antik kultúra."— Előadás másolata:

1

2

3  A szó jelentése újjászületés:  A magyar elnevezés francia eredet ű, az olasz elnevezést (‘la rinascita’) Vasari használta el ő ször.  Az antik kultúra újra felfedezése

4  Giordano Bruno “Natura est deus in rebus.” (A természet a dolgokban rejtez ő Isten.)  Kopernikusz A geocentrikus világkép helyébe a heliocentrikus lép.  neoplatonizmus. Célja a platóni ideatan, a keresztény vallás és a keleti filozófiák lélekvándorlás- tana között összhangot teremteni. Vezéralakja: Mersilio Ficino; Magyarországon: Janus Pannonius (Saját lelkéhez cím ű verse).

5  Humanizmus, a reneszánsz világi ideológiája: emberközpontúságot jelent és alapvet ő en erkölcsi kategória, az ember méltóságát hirdeti, természet és ember harmóniáját, a toleranciát. – a humán szóból ered és m ű veltségeszményt jelent, a humán tudományok m ű velését.  Reformáció: Tiltakozás a keresztény alapeszményeit ő l eltávolodó római egyház ellen, jogos követeléseit és felismeréseit a pápa nem tolerálta, ezért végleges szakadás történt az addig homogén vallású és szellemiség ű Európában.

6  A legszebb reneszánsz embereszmény a polihisztor, az univerzális ember (Michelangelo, Leonardo).

7

8

9

10

11

12

13  Vegyesen vallásos és világi tematikájú.  Nyelve:  klasszikus latin Amit a humanisták fontosnak, meghatározó jelleg ű nek tartottak, azt klasszikus latin nyelven írták, csak a melléktermékeket anyanyelven; az utókor megfordította ezt az értékrendet.  anyanyelv

14  Zene: polifónia, szabadabb ritmus, mise részei, hangszerrel kísért szóló  M ű fajok kialakulása (motetta— latin, madrigál—nemzeti nyelv ű kórusm ű, villanella—pajzán, négyszólamú kórusdal)  Orlandus de Lassus, Giovanni da Palestrina  Johann Gutenberg mainzi mester  könyvnyomtatás  nyomtatott Biblia


Letölteni ppt " A szó jelentése újjászületés:  A magyar elnevezés francia eredet ű, az olasz elnevezést (‘la rinascita’) Vasari használta el ő ször.  Az antik kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések