Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A reneszánsz. •Korstílus •1300-1600 (Magyarországon: 1450-1640) •A szó jelentése újjászületés: Reneszánsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A reneszánsz. •Korstílus •1300-1600 (Magyarországon: 1450-1640) •A szó jelentése újjászületés: Reneszánsz."— Előadás másolata:

1 A reneszánsz

2 •Korstílus •1300-1600 (Magyarországon: 1450-1640) •A szó jelentése újjászületés: Reneszánsz

3 Társadalmi-gazdasági alapja •Ipar kialakulása •Kereskedelem •Pénzgazdálkodás •Polgárság kialakulása •Firenze – Mediciek •Guttenberg

4 Világképe •Az antik kultúra felfogásának, emberközpontúságának újjászületése •Klasszikus műveltség, tudós magatartás •Nem dogmatikus hívő •Álma: a világ, a természet, az ember nagy földi harmóniája

5 A reneszánsz korszakai •1.) Trecento (1300-as évek) Központ: Sienna és Firenze •2.) Quattrocento (1400- as évek) Központ Firenze és Észak- Itália •3.) Cinquecento (1500- as évek)

6 •Központ: Róma és a pápai udvar •Itálián kívül a reneszánsz csak erős abszolutista uralkodó udvarában jöhet létre, társadalmi bázis nélkül az itáliait imitálva (pl.: Mátyás-korabeli magyar kultúra).

7 • Filozófiája •I. Humanizmus, a reneszánsz világi ideológiája: A szó jelentése és tartalma vitatott: •– emberközpontúságot jelent és alapvetően erkölcsi kategória, mely az ember méltóságát hirdeti, természet és ember harmóniáját, a toleranciát. • – a humán szóból ered és műveltségeszményt jelent, a humán tudományok művelését. Művelői, az ún. humanisták, akik szűk csoportot alkottak, jártasak voltak az antik auktorokban (=szerző), klasszikus-latin és -görög nyelveken írtak, művelték a klasszika-filológiát (=antik szövegek helyreállítása). •Műveiket antik utalásokkal tűzdelték meg.

8 •II. Reformáció: Tiltakozás a keresztény alapeszményeitől eltávolodó római egyház ellen, jogos követeléseit és felismeréseit a pápa nem tolerálta, ezért végleges szakadás történt az addig homogén vallású és szellemiségű Európában. Lutherhez egyszer elment egy fiatal paptársa és azt mondta: – Doktor úr, nagyon nagy baj van. – Mi a baj? – Az, hogy néha én magam sem hiszem, amit prédikálok. Luther összetette a kezét és felnézett az égre: – Hála neked uram, mert azt hittem, hogy csak én vagyok így ezzel.

9 •1517. okt. 31. Wittenberg - Luther Márton kiszögezi a vártemplom kapujára 95 tézisét •tanai: a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg, nincs szükség költséges szertartásokra, hatalmas egyházi vagyonra •csak a hit által üdvözülhet az ember (sola fide) •csak a Bibliát fogadja el (sola scripta) •a pápai hatalom elvetése •istentisztelet nemzeti nyelven •követői: evangélikusok/lutheránusok (a ref. nemesi irányzata, mert kiegyezik a világi hatalommal) •EREDMÉNY: a Biblia német nyelvre fordítása

10 Svájci reformáció •szellemi atyja Ulrich Zwingli zürichi lelkész •halála után Kálvin János irányítja •tanai: predesztináció (eleve elrendeltség): Isten már az ember születése előtt döntött annak sorsáról •szabad akarat: végigjárja ezt az utat v. nem •egyszerű istentisztelet, puritán templomdíszítés, olcsó egyház •követői: kálvinisták (egyházként reformátusok) •összegezve: ez a polgárságnak leginkább megfelelő irányzat gyorsan terjed Európa-szerte (Erdélyben is)

11 • Más irányzatok – népi irányzat •szentháromság-tagadók antitrinitáriusok/unitáriusok/ Servet Mihály spanyol orvos követői a reformáció legszélsőségesebb irányzata (S. M.-t Kálvin megégette) •anabaptisták (újrakeresztelők) - a reformáció népi irányzata •vezetője Münzer Tamás zwickaui prédikátor •tanai: nem ismeri el a csecsemőkeresztséget, a gyermekkorukban megkeresztelteket újra- keresztelték •követői: főleg parasztok, szegények, mert a gazdagokat támadja

12 Francesco Petrarca

13 Jelentős művei: a.) Klasszikus latin nyelvűek: – levél: Korának költőfejedelme, levél útján terjeszti a humanizmus eszméit. – Ciceró leveleket talál és azokat gondozza – ő tekinthető a klasszika filológia megteremtőjének. – Africa című eposzát Scipio Africanusról írta

14 •b.) Olasz nyelvűek: Daloskönyv – ihletője Laura, a költő szerelme.

15 Jelentősége – Az első hús-vér nő az újkori líra történetében, azaz már nem ideáról van szó. •– Petrarca teremti meg az újkori líra történetében a reménytelen költői szerelmes költői pózát. (antik előzményei: Ovidius, Tibullus, Propertius elégiái). •–

16 •Szerb Antal szerint Petrarca a lovagi költészet konvencióinak folytatója és nem tudunk meg róla többet, mint hogy kékszemű és elutasító a költővel szemben (Laura). •– Petrarca számára a szerelem ambivalens érzés; egyszerre vágyódik Laura iránt és küzd az érzés ellen, mert eltereli figyelmét a legfontosabbról, önmagáról.

17 Poétikai jelentősége: •A szonett műformájának megteremtése. •A petrarcai vagy klasszikus szonett két négysoros strófából (azaz quartinából) és két háromsoros strófából (tercinából) áll. Rímképlete: abba, abba, cdc, dcd Verselése: Jambikus tizenegyes.

18 Giovanni Boccaccio (1313. Párizs – 1375. Firenze •Munkássága: •Dante szellemi örökségének terjesztése és műveinek gondozása: •– Dante életrajz •– A Divina Commedia kommentárjai •– Tacitus-kéziratokat talál •Művei: •– Fiametta •– Ameto

19 Dekameron (10 nap könyve) •Kerettörténet: 1348-ban a firenzei pestis-járvány elől 7 nő és 3 férfi egy vidéki kastélyba menekül és történetekkel szórakoztatják magukat. Minden este királyt vagy királynőt választanak, aki kijelöli a témát, hogy miről szóljon a történet. Így hangzik el 10*10 történet.

20 •Témakörök: (erre épül a mű) 1. A szerelem elsősorban a testi szerelem 2. Az emberi hiszékenység, ostobaság kigúnyolása 3. Az egyházi személyek ironikus ábrázolása

21 •A novella műfajának megteremtése. = a latin ‘novum’ (=új, újdonság) szóból ered. •Kisepikai műfaj, mely terjedelménél fogva nem törekedhet a külső valóság teljességének ábrázolására, többnyire egyetlen motívum köré szerveződik. •A novella végén gyakran fordulat vagy csattanó helyezkedik el. Poétikai jelentősége


Letölteni ppt "A reneszánsz. •Korstílus •1300-1600 (Magyarországon: 1450-1640) •A szó jelentése újjászületés: Reneszánsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések