Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás."— Előadás másolata:

1 A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás feltalálása A tudományok és művészetek 15. századi újjáéledése A katolikus egyházzal szembeni elégedetlenség fokozódása

2 AZ ELŐZMÉNYEK John Witcliff (1324-1384)
Angol teológus reformátor, a reformáció előtti vallásújítók (előreformátorok) egyik legnagyobb alakja. Bibliafordító - a kész fordítást faluról falura vándorló szegény prédikátorok segítségével terjesztette a köznép között.(Felnőttképzési vonatkozások)

3 AZ ELŐZMÉNYEK A huszitizmus
A katolikus egyház megreformálására tett első kísérlet Husz Jánosnak, a prágai egyetem tanárának nevéhez fűződik. Reformtörekvéseit összekötötte a cseh nemzeti érdekek védelmével. Zsigmond király a konstanzi zsinaton (1415) átadta Huszt a világi hatóságoknak, és azok máglyán elégették. A huszita felkelés kirobbantója. Jan Husz ( )

4 A REFORMÁCIÓ KÖZVETLEN KIVÁLTÓ OKAI
Búcsúcédulák: Bűnbocsánat pénzért X. Leo pápa a római Szent Péter székesegyház építését búcsúcédulák árusításával kívánta fedezni X. Leo

5 A REFORMÁCIÓ IRÁNYZATAI
Luther – evangélikusok (Németország) Kálvin – reformátusok (Svájc) Antitrinitáriusok – (Erdély) Hugenották – (Franciaország) VIII. Henrik – anglikánok (Anglia)

6 Luther kiszögezi tanait a wittenbergi vártemplom
1517. október 31 –Wittenberg Tanai: A bűnt Isten bocsáthatja meg Nincs szükség: költséges szertartásokra, egyházi vagyonra, pápai hatalomra, szerzetesekre Az egyházi vagyont világi kézbe kell adni (szekularizáció) Luther kiszögezi tanait a wittenbergi vártemplom kapujára

7 LUTHER ESZMÉINEK TERJEDÉSE
Luther –eretnek –kiközösítik (wormsi ediktum) Nagy Frigyes – Wartburg Itt fordítja le a Bibliát –megteremti a német irodalmi nyelv alapjait 1520-as évek – tanai gyorsan terjednek Németországban – az egyház javai világi hatalom alá kerülnek 1530 – ausburgi birodalmi gyűlés – „ágostai hitvallás” Vallásháborúk Wartburg vára Nagy Frigyes Luther szobája

8 EREDMÉNYEK Azokban a német államokban, ahol a lutheri eszmék elterjedtek, az egyházi hierarchiát felszámolták Az egyház javait kisajátították A német államok egy részében a fejedelmek elutasították a reformátorok követeléseit Németalföldön, Svájcban, Bécsben stb. embereket máglyára vetettek hitükért

9 KÁLVIN (1509-1564) A keresztény vallás tanítása
( latin nyelven Basel) Predesztináció(eleve elrendelés) elve Elveti az egyház fényűző életmódját Dolgos életet megbecsülte Egyházi hierarchia elvetése, helyette választott világiak (presbiterek) kormányoznak Uralkodók hatalma Istentől való, de a zsarnok elmozdítható, a nép zsarnokságát is elítélte

10 ANTITRINITÁRIUSOK Egy spanyol orvos, Servet Mihály egyszerűbb egyistenhithez tért vissza Elvetette a szentháromságot, azaz Krisztus isteni természetét és a Szentlélek létezését Egyházzá Erdélyben szerveződnek

11 A REFORMÁCIÓ FRANCIAORSZÁGBAN
Luther és Kálvin tanainak terjedése A francia reformátusok = hugenották Szent Bertalan éj – 1572. augusztus Bourbon Henrik esküvőjén hugenották legyilkolása 1598. –nantesi ediktum szabad vallásgyakorlat engedélyezése a hugenottáknak XIV. Lajos –felszámolja a francia protestantizmust Szent Bertalan éj

12 A REFORMÁCIÓ ANGLIÁBAN
Ellentétek Anglia és Róma között A pápa nem engedélyezte Henrik feleségétől, Boleyn Annától való válását 1534 – VIII. Henrik – a Rómától független anglikán egyház feje Megmaradtak az egyházi dogmák (minden hivő számára kötelező tanítások) a hierarchia és a katolikus liturgia. A Biblia lefordítása Nyomdák Az angol irodalmi nyelv Hans Holbein: VIII. Henrik

13 A REFORMÁCIÓ KULTÚRÁJÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ELEME: Az anyanyelvi kultúra
A reformátorok anyanyelven szólnak, érvelnek a hitújítás érdekében. Ezért keletkeznek a bibliafordítások, a prédikációgyűjtemények A teológiai viták nyelve is gyakran az anyanyelv. Luther bibliafordítása

14 ELLENREFORMÁCIÓ A terjedő reformációval szemben: tridenti zsinat (1545, , ) Protestánsok elleni határozat Pápai hatalom, szerzetesrendek megerősítése Inkvizíció visszaállítása Tiltott könyvek listája (index) Búcsúcédulák, pápai fényűzés, szerzetesek erkölcsi kilengéseinek megszüntetése

15 JEZSUITÁK Jézus Társasága (1534)= jezsuita szerzetesrend
A pápai hatalom feltétlen támasza Megalkotója: Loyola Ignác ( ) A rendjét a pápa 1540-ben erősíti meg Hitélet átalakítása A protestáns egyszerűséggel szemben a barokk vallásosság kialakítói Iskolákat alapítanak


Letölteni ppt "A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések