Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás."— Előadás másolata:

1 A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás feltalálása A tudományok és művészetek 15. századi újjáéledése A katolikus egyházzal szembeni elégedetlenség fokozódása

2 AZ ELŐZMÉNYEK John Witcliff (1324-1384) Angol teológus reformátor, a reformáció előtti vallásújítók (előreformátorok) egyik legnagyobb alakja. Bibliafordító - a kész fordítást faluról falura vándorló szegény prédikátorok segítségével terjesztette a köznép között.(Felnőttképzési vonatkozások)

3 AZ ELŐZMÉNYEK A huszitizmus A katolikus egyház megreformálására tett első kísérlet Husz Jánosnak, a prágai egyetem tanárának nevéhez fűződik. Reformtörekvéseit összekötötte a cseh nemzeti érdekek védelmével. Zsigmond király a konstanzi zsinaton (1415) átadta Huszt a világi hatóságoknak, és azok máglyán elégették. A huszita felkelés kirobbantója. Jan Husz (1369-1415)

4 A REFORMÁCIÓ KÖZVETLEN KIVÁLTÓ OKAI Búcsúcédulák: Bűnbocsánat pénzért X. Leo pápa a római Szent Péter székesegyház építését búcsúcédulák árusításával kívánta fedezni X. Leo

5 A REFORMÁCIÓ IRÁNYZATAI Luther – evangélikusok (Németország) Kálvin – reformátusok (Svájc) Antitrinitáriusok – (Erdély) Hugenották – (Franciaország) VIII. Henrik – anglikánok (Anglia)

6 LUTHER (1483-1546) 1517. október 31 –Wittenberg Tanai: A bűnt Isten bocsáthatja meg Nincs szükség:  költséges szertartásokra,  egyházi vagyonra,  pápai hatalomra,  szerzetesekre Az egyházi vagyont világi kézbe kell adni (szekularizáció) Luther kiszögezi tanait a wittenbergi vártemplom kapujára

7 LUTHER ESZMÉINEK TERJEDÉSE Luther –eretnek –kiközösítik (wormsi ediktum) Nagy Frigyes – Wartburg Itt fordítja le a Bibliát – megteremti a német irodalmi nyelv alapjait 1520-as évek – tanai gyorsan terjednek Németországban – az egyház javai világi hatalom alá kerülnek 1530 – ausburgi birodalmi gyűlés – „ágostai hitvallás” Vallásháborúk Nagy Frigyes Wartburg vára Luther szobája

8 EREDMÉNYEK Azokban a német államokban, ahol a lutheri eszmék elterjedtek, az egyházi hierarchiát felszámolták Az egyház javait kisajátították A német államok egy részében a fejedelmek elutasították a reformátorok követeléseit Németalföldön, Svájcban, Bécsben stb. embereket máglyára vetettek hitükért

9 KÁLVIN (1509-1564) A keresztény vallás tanítása ( latin nyelven 1536 - Basel) Predesztináció(eleve elrendelés) elve Elveti az egyház fényűző életmódját Dolgos életet megbecsülte Egyházi hierarchia elvetése, helyette választott világiak (presbiterek) kormányoznak Uralkodók hatalma Istentől való, de a zsarnok elmozdítható, a nép zsarnokságát is elítélte

10 ANTITRINITÁRIUSOK Egy spanyol orvos, Servet Mihály egyszerűbb egyistenhithez tért vissza Elvetette a szentháromságot, azaz Krisztus isteni természetét és a Szentlélek létezését Egyházzá Erdélyben szerveződnek

11 A REFORMÁCIÓ FRANCIAORSZÁGBAN Luther és Kálvin tanainak terjedése A francia reformátusok = hugenották Szent Bertalan éj – 1572. augusztus 23-24. Bourbon Henrik esküvőjén hugenották legyilkolása 1598. –nantesi ediktum szabad vallásgyakorlat engedélyezése a hugenottáknak XIV. Lajos –felszámolja a francia protestantizmust Szent Bertalan éj

12 A REFORMÁCIÓ ANGLIÁBAN Ellentétek Anglia és Róma között A pápa nem engedélyezte Henrik feleségétől, Boleyn Annától való válását 1534 – VIII. Henrik – a Rómától független anglikán egyház feje Megmaradtak az egyházi dogmák (minden hivő számára kötelező tanítások) a hierarchia és a katolikus liturgia. A Biblia lefordítása Nyomdák Az angol irodalmi nyelv Hans Holbein: VIII. Henrik

13 A REFORMÁCIÓ KULTÚRÁJÁNAK LEGLÉNYEGESEBB ELEME: Az anyanyelvi kultúra Luther bibliafordítása A reformátorok anyanyelven szólnak, érvelnek a hitújítás érdekében. Ezért keletkeznek a bibliafordítások, a prédikációgyűjtemények A teológiai viták nyelve is gyakran az anyanyelv.

14 ELLENREFORMÁCIÓ A terjedő reformációval szemben: tridenti zsinat (1545, 1551-2, 1562-3) Protestánsok elleni határozat Pápai hatalom, szerzetesrendek megerősítése Inkvizíció visszaállítása Tiltott könyvek listája (index) Búcsúcédulák, pápai fényűzés, szerzetesek erkölcsi kilengéseinek megszüntetése

15 Jézus Társasága (1534)= jezsuita szerzetesrend A pápai hatalom feltétlen támasza Megalkotója: Loyola Ignác (1491-1556) A rendjét a pápa 1540-ben erősíti meg Hitélet átalakítása A protestáns egyszerűséggel szemben a barokk vallásosság kialakítói Iskolákat alapítanak JEZSUITÁK


Letölteni ppt "A REFORMÁCIÓ FOGALMA A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnyomtatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések