Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Reformáció Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Reformáció Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A Reformáció Magyarországon
Cammisa Matteo

2 A reformáció def: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatára szerveződő mozgalom. A gazdasági, társadalmi és politikai változások, reneszánsz, humanizmus eszméinek elterjedése > megváltozott a vallásos magatartás. Fokozódó katolikus ellenesség – eltávolodás Rómától, a pápai vezetéstől 1517. október 31. wittenbergi kolostor falára kiszegezve: Luther 95 tézisben kifejti követeléseit és tanításait Svájc: Ulrich Zwingli, Kálvin János új, vallási mozgalom. Hívői: protenstánsok (pápasággal szembeni tiltakozók)

3 A magyarországi reformáció előzményei
A 16. századi előreformátori felekezetek -> reformáció terjedése Wald Péter és Husz János -> huszita gyülekezetek Sürgető az egyházi reformok bevezetése Luther Márton tételeinek híre is hamar eljutott az országba Mária, II. Lajos neje udvarában is sok volt a protenstáns pap Új hit elterjedése: Mohács után

4 A reformáció terjedését segítő politikai tényezők
Szapolyai és Ferdinánd saját hatalmi céljaik érdekében manipulálták a vallási életet. A földesurak többnyire Luther követőit válaszották papnak Szapolyai halála (1540) után János Zsigmond széke csak akkor biztos, ha Erdélyben a reformált vallás terjed el -katolikus javak egy része gazdagítja a kincstárat A 16. század végén a legfőbb országos tisztséget protestáns főurak viselték. Még a katolikus főpapok is csatlakoztak a reformáció egyházaihoz. Zsinatokon: hitviták -> vallási ügyekeről Nézetek, gondolatok -> leírva, könyvekbe kinyomtatva

5 A magyar nyelvű Biblia kinyomtatása
Károli Gáspár kálvinista lelkész lefordította a Bibliát Vizsoly: kinyomtatás Magyar nyelvű énekeskönyvek, imakönyvek nyomtatása -> a köznép is részese az istentiszteletnek Iskolák nyitása -> a tudomány elterjedése

6 A protestantizmus Erdélyben
Erdélyben a protenstantizmus történelmileg hol független, hol nem, - sajátosan erdélyi A fejedelmek többsége elfogadta az új hitet Székelyek megtartották a katolikus vallást Luther és Kálvin tanai mellett hitújítok jelennek meg – elutasítják a Szentháromságot: egy az Isten -> unus (egyetlen) -> unitáriusok A protestantizmus megszilárdulása Bethlen Gábor alatt nagy eredmények: egyéni és társadalmi megújulás Műveltség, tudomány, iskoláztatás Külföldet járt tudósok és mesteremberek Könyvkiadás új nyomdatechnikával (Tótfalusi Kis Miklós) Korszerű pedagógia (Apáczai Csere János Tordai országgyűlés 1568 Erdély területén mind a 4 vallás szabadon követhető

7 A protenstantizmus a Hódoltságban
A török elnyomás alatt lecsökkent a katolikus befolyás A török a kereszténységet lenézte,de nem üldözte, a közömbösség álláspontjára helyezkedett. Politikai érdeke: keresztények között ne legyen viszály Gazdasági érdeke: az adót befizessék Negyedszázad alatt a hitújítás általános lett vármegyék területén, főként a mezővárosokban

8 A protestáns egyház kettészakadása
Eleinte hazánkban is Luther tanai domináltak, de terjedtek Kálvin János és Ulrich Zwingli nézetei is, Az 1560-as években -> két külön egyház a német a svájci reformáció hívei A Királyhágón innen és túl a szászok, a dunántúli vármegyékben: Luther-féle Augsburgi Hitvallás (Ágostai Hitvallás) A székelyek és más magyar nemzetiségűek: svájci helvét - Heidelbergi káté vagy Helvét Hitvallás A felső-tiszavidéki protestánsok kálvinisták Erdélyben szászok és magyarok: saját püspököt választ magának A Tisztántúl 17 megyéje: helvét hitvallás


Letölteni ppt "A Reformáció Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések