Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cammisa Matteo. A reformáció def: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatára szerveződő mozgalom. A gazdasági, társadalmi és politikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cammisa Matteo. A reformáció def: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatára szerveződő mozgalom. A gazdasági, társadalmi és politikai."— Előadás másolata:

1 Cammisa Matteo

2 A reformáció def: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatára szerveződő mozgalom. A gazdasági, társadalmi és politikai változások, reneszánsz, humanizmus eszméinek elterjedése -> megváltozott a vallásos magatartás. Fokozódó katolikus ellenesség – eltávolodás Rómától, a pápai vezetéstől 1517. október 31. wittenbergi kolostor falára kiszegezve: –Luther 95 tézisben kifejti követeléseit és tanításait Svájc: Ulrich Zwingli, Kálvin János új, vallási mozgalom. Hívői: protenstánsok (pápasággal szembeni tiltakozók)

3 A magyarországi reformáció előzményei A 16. századi előreformátori felekezetek -> reformáció terjedése Wald Péter és Husz János -> huszita gyülekezetek Sürgető az egyházi reformok bevezetése Luther Márton tételeinek híre is hamar eljutott az országba Mária, II. Lajos neje udvarában is sok volt a protenstáns pap Új hit elterjedése: Mohács után

4 A reformáció terjedését segítő politikai tényezők Szapolyai és Ferdinánd saját hatalmi céljaik érdekében manipulálták a vallási életet. A földesurak többnyire Luther követőit válaszották papnak Szapolyai halála (1540) után János Zsigmond széke csak akkor biztos, ha Erdélyben a reformált vallás terjed el -katolikus javak egy része gazdagítja a kincstárat A 16. század végén a legfőbb országos tisztséget protestáns főurak viselték. Még a katolikus főpapok is csatlakoztak a reformáció egyházaihoz. Zsinatokon: hitviták -> vallási ügyekeről –Nézetek, gondolatok -> leírva, könyvekbe kinyomtatva

5 A magyar nyelvű Biblia kinyomtatása Károli Gáspár kálvinista lelkész lefordította a Bibliát Vizsoly: kinyomtatás Magyar nyelvű énekeskönyvek, imakönyvek nyomtatása -> a köznép is részese az istentiszteletnek Iskolák nyitása -> a tudomány elterjedése

6 A protestantizmus Erdélyben Erdélyben a protenstantizmus történelmileg hol független, hol nem, - sajátosan erdélyi A fejedelmek többsége elfogadta az új hitet Székelyek megtartották a katolikus vallást Luther és Kálvin tanai mellett hitújítok jelennek meg – elutasítják a Szentháromságot: –egy az Isten -> unus (egyetlen) -> unitáriusok A protestantizmus megszilárdulása Bethlen Gábor alatt nagy eredmények: egyéni és társadalmi megújulás –Műveltség, tudomány, iskoláztatás –Külföldet járt tudósok és mesteremberek –Könyvkiadás új nyomdatechnikával (Tótfalusi Kis Miklós) –Korszerű pedagógia (Apáczai Csere János Tordai országgyűlés 1568 Erdély területén mind a 4 vallás szabadon követhető

7 A protenstantizmus a Hódoltságban A török elnyomás alatt lecsökkent a katolikus befolyás A török a kereszténységet lenézte,de nem üldözte, a közömbösség álláspontjára helyezkedett. Politikai érdeke: keresztények között ne legyen viszály Gazdasági érdeke: az adót befizessék Negyedszázad alatt a hitújítás általános lett vármegyék területén, főként a mezővárosokban

8 A protestáns egyház kettészakadása Eleinte hazánkban is Luther tanai domináltak, de terjedtek Kálvin János és Ulrich Zwingli nézetei is, Az 1560-as években -> két külön egyház –a német –a svájci reformáció hívei A Királyhágón innen és túl a szászok, a dunántúli vármegyékben: –Luther-féle Augsburgi Hitvallás (Ágostai Hitvallás) A székelyek és más magyar nemzetiségűek: –svájci helvét - Heidelbergi káté vagy Helvét Hitvallás A felső-tiszavidéki protestánsok kálvinisták Erdélyben szászok és magyarok: –saját püspököt választ magának A Tisztántúl 17 megyéje: –helvét hitvallás


Letölteni ppt "Cammisa Matteo. A reformáció def: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház bírálatára szerveződő mozgalom. A gazdasági, társadalmi és politikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések