Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A reneszánsz. Kb. 14–16. sz. közepéig Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult Megváltozott a társadalom: polgárosodás Városiasodás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A reneszánsz. Kb. 14–16. sz. közepéig Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult Megváltozott a társadalom: polgárosodás Városiasodás,"— Előadás másolata:

1 A reneszánsz

2 Kb. 14–16. sz. közepéig Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult Megváltozott a társadalom: polgárosodás Városiasodás, értékváltás Fejlődés élménye Kereszténység mellett a közgondolkodás elvilágiasodása  Az evilági élet is fontos lett: kényelmesebb, szebb, boldogabb legyen Nem egy időben, nem egyformán volt jelen a különböző területeken Európában  Mo-n „főúri reneszánsz”, királyi udvarokhoz, egyházi központokhoz kötődött

3 Jellemzői •A szó jelentése: újjászületés •Az antikvitás művészetéhez, értékeihez fordult, felújítására törekedett •Szembehelyezkedett a középkorral tudatosan ▫„A hanyatlás barbár korszaká”-nak látta •De valójában nem a középkor ellentéte! •Kapcsolódik hozzá ▫Keresztény szemléletmód (  politeizmus) ▫Keresztény világmagyarázat, túlvilág ▫A középkor is visszanyúlt az ókorhoz  Skolasztika – Arisztotelész  Karoling-reneszánsz

4 A reneszánsz viszonya a középkorhoz és az ókorhoz: szintézis (egységbe foglalja) •Hangsúlyeltolódás a középkor és a reneszánsz között ▫A vallásosság jellege más ▫A ren. nem csak a halál utáni életre figyel ▫Fogékonyabb a földi élet örömei iránt ▫Az igazi kereszténységhez akart visszatérni •Az európai kultúra szintézise ▫Elemek az antikvitásból és a középkorból is ▫Egységesítette ezeket a saját világképének megfelelően

5 Humanizmus Szellemi áramlat, tudományos magatartásforma  Kutatták a görög és latin irodalom alkotásait  Görögről latinra fordítás  Klasszikus műveltség, nyelvhasználat: klasszikus latinhoz közeledjen (+ nemzeti nyelvű irodalom)  Irodalmi jelleg: grammatika, retorika Embereszmény, nevelési eszmény  Sokoldalúan művelt, önmagát kibontakoztató személyiség, érdeklődő ember, az élet minden területén képes helytállni  Emberközpontú szemléletmód  Egyéniség, kiemelkedhetett a közösségből  Hírnév, egyéni dicsőség munkájáért  az alkotásokban az egyedi vonások, eredetiség még nem jellemző  alapelv: imitáció, nagy elődök példájának tudós követése, nemes versengés

6 Da Vinci: polihisztor, az emberi test arányai •Vitruvius-tanulmány "Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek."

7 Raffaello: Athéni iskola (Vatikán, Platón, Arisztotelész)

8 Esztétikai szemlélet, viszonya a világhoz Mimézis: a természet utánzása, tükörmetafora A művész értelmezve tükrözi a világot  Rácsodálkozás a természetre (városiasabb)  Téma lehet a természet, jelenségei  Poétikai eszmény: a természet a mérce, arányos megformálás, harmónia Bölcselet  Újplatonizmus, életszerűbb, egyszerűbb  A szépség a tökéletesség szimbóluma, Isten megjelenése az érzéki világban Machiavelli  A fejedelem: tanácsok az egyeduralom gyakorlásához  A politika gyakorlati felfogása, felfüggeszti az erkölcsi aggályokat Ideális állam – utópia (elképzelték)

9 Tudományos gondolkodás A hit és a tudás összeütközésbe kerül egymással Újkori természettudományos gondolkodás  Kopernikusz: napközpontú világkép  Giordano Bruno: végtelen világegyetem  Galileo Galilei: szabadesés, gravitáció  Kepler: igazolta a napközpontú világképet  A hit továbbra is támadta ezeket Refomáció (vallási mozgalom, több irányzat)  Luther 1517.  Visszatérés a Szentíráshoz, a pápa hatalmának megkérdőjelezése  Nemzeti nyelvű Szentírás, könyvnyomtatás megszületése: 1450 k. (Gutenberg)  A műveltség szélesebb körű terjesztése

10 KopernikuszKepler

11 Képzőművészet Perspektíva, térmélység ábrázolása Festők: Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano Témák: egyházi mellett antik mitológia, portrék Németalföldi festészet  Realista szemlélet, pontos, részletes környezet  Van Eyck, Bruegel, Holbein Szobrászat: Donatello, Michelangelo  aktábrázolás Építészet  Vízszintes irány, szimmetria, kiegyensúlyozottság  Paloták, terek, városközpontok, kastélyok, városházak, egyetemek

12 Reneszánsz városFirenze

13 Ruccelai palotaSzent Péter bazilika, Róma

14 Firenze

15 Simontornyai várRákóczi-vár Sárospatak

16 Raffaello: Belvederi Madonna (1506) Botticelli: Vénusz születése

17 Michelangelo: Dávid szobor (1503) (496 cm) Bruegel: Parasztlakodalom (1568) polgári reneszánsz Németalföld

18 Albrecht Dürer: A négy lovas (1498)


Letölteni ppt "A reneszánsz. Kb. 14–16. sz. közepéig Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult Megváltozott a társadalom: polgárosodás Városiasodás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések