Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középkor,,A sötét középkor’’. A középkor felosztása korszakokra Történelmi középkor: Kr.u. 476-1492 v. 1517 v. 1640 Irodalmi középkor: Kr.u. II. század.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középkor,,A sötét középkor’’. A középkor felosztása korszakokra Történelmi középkor: Kr.u. 476-1492 v. 1517 v. 1640 Irodalmi középkor: Kr.u. II. század."— Előadás másolata:

1 Középkor,,A sötét középkor’’

2 A középkor felosztása korszakokra Történelmi középkor: Kr.u. 476-1492 v. 1517 v. 1640 Irodalmi középkor: Kr.u. II. század - VIII. század (sötét középkor) Kr.u. IX. század – XV. század (skolasztika)

3 Világnézet Alapja a Biblia keresztény, metafizikai szemlélete. I. Ember és Isten kapcsolata II. Ember helye, célja a világban III. Ember és a természet közötti kapcsolat

4 I. Ember és Isten kapcsolata Megjelenik az egyistenhitű kereszténység ( a király Isten földi helytartója) Az ember anyagi (test) és szellemi (lélek) teremtmény Az ember Isten képmására lett teremtve Az ember az egyetlen gondolkodó lény, aki a teremtett világ hierarchiájának csúcsán helyezkedik el Aszkézis: test megvetése, sanyargatása; önmegtartóztató életmód Szemlélődés (kontemplativitás): világtól való elfordulás Meditáció: a saját lélek mélységeibe való elmerülés

5 II. Ember helye, célja a világban A földi élet csupán átmenet az öröklét világába Az ember földi életének minősége, erényei és bűnei határozzák meg helyét az öröklétben A földi élet,,siralomvölgy’’

6 Világkép Isten országa (tökéletes, harmonikus, rendezett, örök, állandó) Földi világ (tökéletlen, mulandó, változékony) Föld alatti szint (a sötétség, a gonosz erők és a sátán birodalma)

7 III. Ember és a természet közötti kapcsolat A természeti világ és az ember egységet alkot, az ember is a teremtett világ része A természetre való rácsodálkozásnak nincs szerepe a középkori művészetben

8 Témák Vallásos, bibliai témák újraalkotása Az eredetiség nem számít értéknek, a művészet kizárólag Isten dicsőségét szolgálja Jellemző a névtelenség (anonimitás) Anonymus: feltehetően III. Béla jegyzője; a Gesta Hungarorum írója

9 Műfajok Prédikáció Bibliai szövegmagyarázat Ima Óda Himnusz Apokrif szentiratok Szerzetesi regula Legenda Katekézis Vitairat Mártírakta

10 Műformák A középkor korai évszázadaiban kedvelt műforma volt a képvers (kalligram) Venantius Fortunatus: Thomaskreuz A pergamenre íródott kódexek szövegrészleteinek kezdetén iniciálék is fellelhetők A Chronicon Pictum első oldala A vallásos kultúra termékei, a szertartási szövegek versben és prózában egyaránt iródhattak

11 Kifejező eszközök A tapasztalható dolgok jelképei az elvont fogalmaknak (univerzáléknak) Allegorikus vagy metaforikus kifejezésmód Jelképes utalás a titokzatosságra, a misztikusra, a megtapasztalhatatlanra Számok jelképes jelentése Névrejtés a szövegben, rejtvényes szövegalkotás Mintakövetés, toposzok használata Kompiláció: több mű szövegrészleteinek beemelése az alkotásba Középkor nyelvezete: eredetileg görög, a IV. századtól latin

12 Szerzetesrendek Tagjai kolostorokban és monostorokban éltek Kultúrateremtő és -terjesztő tevékenységeik: –Tanítás –Könyvmásolás –Képek festése –Épületek tervezése és építése –Mezőgazdasági munkák végzése –Betegek gyógyítása

13 Legfontosabb szerzetesrendek  Bencések  Ciszterciek  Karthauziak  Premontreiek  Domonkosok  Ferencesek,,Kolduló rendek’’ a 13. században

14 Építészet Román stílus Jellemzői: Tömör formák Vastag falak Áttekinthető, világosan tagolt szerkezetű épületek Gótika Jellemzői: Csúcsíves ablaksorok Festett üvegablakok A falakat támpillérek erősítik Román stílusban épített lébényi templom A gótikus stílusú Notre-Dame


Letölteni ppt "Középkor,,A sötét középkor’’. A középkor felosztása korszakokra Történelmi középkor: Kr.u. 476-1492 v. 1517 v. 1640 Irodalmi középkor: Kr.u. II. század."

Hasonló előadás


Google Hirdetések