Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális Operatív Programok KMOP-2007-4.6.1 - közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Pénzügyi lebonyolítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális Operatív Programok KMOP-2007-4.6.1 - közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Pénzügyi lebonyolítás."— Előadás másolata:

1 Regionális Operatív Programok KMOP-2007-4.6.1 - közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Pénzügyi lebonyolítás

2 2 Tartalom I.Jogszabályi és eljárásrendi háttér II.Finanszírozási formák III.Kifizetések típusai IV.Elszámolható költségek V.Kifizetési igényhez benyújtandó dokumentumok

3 3 I. Jogszabályi és eljárásrendi háttér 1080/2006/EK rendelet 1083/2006/EK rendelet 1828/2006/EK rendelet 217/1998. Korm. rendelet 281/2006. Korm. rendelet Egységes Működési Kézikönyv ( elérhetősége: imk.nfu.hu)

4 4 II. Finanszírozási formák Szállítói finanszírozás Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önerő és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követő 30 napon belül (amennyiben nincs szükség hiánypótlásra) Utólagos finanszírozás A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, ahol minden számla kiegyenlítését szükséges igazolni. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra kedvezményezett részére (amennyiben nincs szükség hiánypótlásra) Vegyes finanszírozás (utó- és szállítói finanszírozás) Opcionális finanszírozási forma. Sajátossága, hogy nagy összegű szállítói kifizetések mellett utólagos kifizetéseket is enged.

5 5 III. Kifizetések típusai Előleg Időközi Záró nyilatkozat alapján ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt költségek alapján A projekt megvalósítását követően igényelhető, ténylegesen felmerült és bizonylattal igazolt költségek alapján

6 6 III. Kifizetések típusai Előleg igénylés feltételei: A támogatási szerződés aláírását követő 3 hónapon belül a Kedvezményezett benyújtja az előlegigénylési dokumentációt a VÁTI Budapesti Területi Iroda részére, Nem került még időközi kifizetési igény benyújtásra, Az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból is megfelelő, A Kedvezményezett utófinanszírozási formát választott a projekt lebonyolításához. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget, amennyiben nem nyújt be időközi igénylést az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül. Az előleg teljes összegével legkésőbb a záró kifizetési igénylésben kell elszámolni. Az előleg az igény benyújtását követő 30 naptári napon belül kerül utalásra.

7 7 III. Kifizetések típusai Időközi igénylés feltételei: Az igénylés összege eléri a megítélt, teljes támogatási összeg 10%-át; A támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül a kedvezményezett időközi kifizetési igény benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazolja. Az előleg és az időközi kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80%-át. Az igénylés alapjául benyújtott dokumentumok ellenőrzését követően egy alkalommal - 30 napos határidőn belül - van mód hiánypótlást teljesíteni.

8 8 III. Kifizetések típusai A záró kifizetés igénylés feltételei: A projekt megvalósítása befejeződött, Az igényléshez mellékelni kell a projekt megvalósításának előrehaladásáról szóló zárójelentést (ZPEJ), A kiutalt előleg teljes összegével legkésőbb a záró kifizetési igénylésben kell elszámolni. A kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles benyújtani a záróegyenleg kifizetési igényét.

9 9 IV. Elszámolható költségek Elszámolhatóság feltételei: Ténylegesen felmerült költségek, Közvetlenül kapcsolódnak a projekthez, A piaci árat nem haladják meg, Hozzáadott értéket képviselnek, Az elszámolási időszakban merül fel, A pályázati útmutatóban szerepel az elszámolható költségek között.

10 10 Előkészítés költségei 2006. december 20 után és a támogatási szerződésben rögzített tényleges projekt kezdet előtt felmerült - a projekt előkészítéséhez szükséges - költségek számolhatóak el, Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének a 5%-át; IV. Elszámolható költségek A pályázat kidolgozásához igénybe vett szakértői szolgáltatás (pályázatírás) a menedzsment költségek között számolható el, és a menedzsment korlát számításnál kell figyelembe venni.

11 11 IV. Elszámolható költségek Projektmenedzsment költségek Elszámolása történhet: –Bérköltség munkaidő alapú arányosításával, –Átalány alapú, –Igénybe vett szolgáltatás alapján. A projekt menedzsment teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének a 4%-át, illetve a 10 millió forintot.

12 12 Építési költségek Az új építés, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítás, bontás, felújítás, bővítés; 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén kötelező FIDIC vagy ezzel egyenértékű minősítésű független mérnöki nyilatkozatot csatolni a kifizetési igényhez; IV. Elszámolható költségek

13 13 Eszközbeszerzések költségei Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható; Használt eszköz kivételes esetben beszerezhető, ennek feltételei: –Az eszközt a megelőző 7 évben nem EU vagy hazai támogatásból szerezték be, vagy állítottak elő, –Az eszköz eladója köteles az eszköz eredetét igazolni, –Az eszköz beszerzési ára nem haladhatja meg a piaci árat. IV. Elszámolható költségek

14 14 Szolgáltatások igénybevételének költségei Külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások költsége számolható el; Az igénybevett szolgáltatások elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének a 30%-át. IV. Elszámolható költségek

15 15 Különösen el nem számolható költségek az útmutatóban felsoroltakon felül: IV. Elszámolható költségek Hitel kamat; Levonható adók; Bírságok, kötbérek, perköltségek; Jutalék, osztalék, profit kifizetése; Atomerőművek leállítása.

16 16 V. Benyújtandó dokumentumok Kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumokkal szembeni követelmények: Minden költséget számlával vagy a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal kell igazolni, ezeken kötelező feltüntetni a projekt regisztrációs számát és, hogy a számla „támogatás elszámolásra benyújtásra került”. A kifizetési igényhez a kedvezményezettnek csatolnia kell az eredeti számlák általa hitelesített másolatát, az NFÜ által meghatározott formátumú összesítőjét, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok általa hitelesített másolatát (pl. átutalást igazoló bankkivonat), valamint a teljesítést igazoló dokumentumokat. A költség kategóriánkénti kötelezően benyújtandó dokumentumok listája letölthető az NFÜ honlapjáról

17 17 A pénzügyi megvalósításhoz kapcsolódó mintadokumentumok és kitöltési útmutatók az NFÜ honlapjáról letölthetőek! http://www.nfu.hu/egysegesites_es_egyszerusites_az_umft_palyazatainak_kifizete si_es_nyomonkovetesi_rendszereben V. Benyújtandó dokumentumok Egyszerűsítések a benyújtandó dokumentumok terén 100 ezer forint alatti támogatású számlák esetén, a számlák és a kifizetések bizonylatok benyújtása kiváltható egy NFÜ által meghatározott formátumú összesítő használatával. Átalány alapú költség elszámolás; Online számlakitöltő.

18 Köszönöm a figyelmet! Kérdések! További kérdések esetén: Tilinger Balázs btilinger@vati.hu


Letölteni ppt "Regionális Operatív Programok KMOP-2007-4.6.1 - közoktatási intézmények beruházásainak támogatására Pénzügyi lebonyolítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések