Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az informális tanulás szerepe

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az informális tanulás szerepe"— Előadás másolata:

1 Az informális tanulás szerepe
Dr. Juhász Erika (Ph.D.) EKF, tanszékvezető főiskolai docens DE, főiskolai docens

2 A képzési tartalmak változása
ISMERETEK: Lexikális, tudományterületekhez egyértelműen köthető és elhatárolható, egy-egy tudományterület szakértője által átadott tudás. KOMPETENCIÁK: rugalmasság és alkalmazkodóképesség, az önálló és társas tanulásra való képesség, problémamegoldó képesség, kreativitás, a bizonytalanság kezelésének képessége, megbízhatóság és kiszámíthatóság, együttműködési és közvetlen kommunikációs képesség, az írott kommunikáció alkalmazásának képessége, idegennyelvű és különböző kultúrák közötti kommunikáció, az információ- és telekommunikációs technológia (ITK) alkalmazásának képessége. (Halász Gábor 2001; OECD 2001)

3 Elegendő-e az iskolai, formális keretek között folyó képzés az életben szükséges kompetenciák elsajátítására? Vállalhatja-e az iskola a teljeskörű felkészítő szerepet?

4 Történelmi előzményekből
Mesék, énekek Művelődési formák (színház, könyvtár, kiállítás, hangverseny stb.) Olvasás Önnevelő körök Önművelő körök Szabadkőműves páholyok Népoktatási körök

5 Alexander Bernát Pécs „A most meginduló század a szabad tanítás teljes érvényesülését fogja elérni. Mindenütt a világon föl fogják ismerni, hogy a szabad tanítás szükséges kiegészítője az iskolai tanításnak és e kettő együtt még eddig nem sejtett módon fog tovább fejlődni. Ez a kettő kölcsönösen támogatja és kiegészíti majd egymást.”

6 Az önnevelés, önművelés
Durkó Mátyás ( ) Egész életen át tartó tanulás megalapozója (permanens nevelés) Szabad akaratból (motiválni, animálni lehet) Tudatos/akaratlan Bármely tevékenység során megjelenhet (család, barátok, munka-hely, szórakozás, civil szervezetek stb.)

7 Formális – nonformális – informális
(Memorandum alapján szabadon) Formális tanulás: oktatási és képzési (iskolarendszerű) intézményekben valósul meg, és a tanulási eredményeit oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el. Nem formális tanulás: az iskolarendszerű oktatási és képzési rendszerek mellett történik, és nem feltétlenül jár hivatalos bizonyítvánnyal. Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója akár tudatos, akár akaratlan formában.

8 Az oktatás négy alappillére (Delors)
Megtanulni megismerni/tanulni Megtanulni dolgozni Megtanulni élni Megtanulni együtt élni másokkal

9 Az iskola kulcsfontosságú szerepe: megtanítani tanulni, és ezáltal felkészíteni az egész életen át tartó tanulásra.

10 Autonóm tanulás kutatás
OTKA-projekt K63555 Vezető kutató: prof. dr. Forray R. Katalin „A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés” 1200 fős kérdőíves minta, 4 régióban interjúzás tanulási esettanulmányok, életutak feltérképezésére

11 Tanulás – autonóm tanulás
Tanulás: mindazok a tevékenységek, amelyekről a felnőtt maga úgy gondolja, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy elsajátítsa mindazt, amit valamilyen okból meg akar tanulni. Autonóm tanulás: amikor a tanulást saját maga kezdeményezi a tanuló, és önálló tanulási programot valósít meg saját elhatározása alapján.

12 Önálló ismeretbővítés területei
Fizetett munkavégzéséhez kapcsolódó szakmai ismeretek Informatikával, számítógép használattal, Internettel kapcsolatos tudnivalók Idegen nyelv Háztartással kapcsolatos tudnivalók Egészségmegőrzéssel, betegségekkel kapcsolatos ismeretek Munkahelye megváltoztatásához, elhelyezkedéshez szükséges tudnivalók, új ismeretek Pénzügyekkel, adózással, jogi kérdésekkel kapcsolatos tudnivaló Politikával, történelemmel, társadalmi kérdésekkel kapcsolatos témák Vallási, spirituális, ezoterikus témák Hobbihoz, szabadidős tevékenységhez kapcsolódó ismeretek Természettudományos kérdések Kulturális, művészeti ismeretek, művészi tevékenység Sportoláshoz kapcsolódó tanulás Öltözködéssel, kozmetikával, testápolással kapcsolatos ismeretek Mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, kertészkedéssel kapcsolatos ismeretek Egyéb szakterületek, éspedig

13 Tanul a társadalom?! Formális képzésben részt vesz a felnőtt lakosság 3,3%-a Nonformális képzésben becslések alapján további 6,5%-a Autonóm, informális tanulásban az eddig válaszadó 927 fő mindegyike bővíti ismereteit legalább 2 területhez kapcsolódóan!!

14 Néhány befolyásoló faktor
A magasabb iskolai végzettségűek, ill. jelenleg is tanulók autonóm tanulási aktivitása széles körűbb A tanulást nehezítő körülmények az autonóm tanulást jobban „bénítják” (időhiány, fáradtság, betegség, személyes problémák stb.) A környezet hatása erőteljesebb (társ, gyerek, ismerősök stb.)

15 A tanulás fő indokai 1. azonnal alkalmazható információ (a formális oktatás egyik gyakran emlegetett hiányossága…) 2. érdeklődés (a formális oktatásban sokszor hiányzó motiváció…), illetve hobbi tevékenységhez fűződő információszerzés

16 www.autonomtanulas.hu juhasz.erika@ektf.hu
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az informális tanulás szerepe"

Hasonló előadás


Google Hirdetések