Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu."— Előadás másolata:

1 Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu

2 Iskolafejlesztés az Észak-nyugat-dunántúli régióban a Dalton-terv reformpedagógiai modellel CERNET- CERNEDALTON Projekt 2001-2007

3 Kiemelt iskolafejlesztési offenzíva a Közép-európai országokban Miért ? A tudás társadalmába vezető úton felgyorsul az emberi erőforrás fejlődése. Tömegoktatás helyett –individualizálás. A megvalósítás egyik egyszerű módja Dalton-terv.

4 Miért? Mert megfelel a mai európai iskolarendszer elvárásainak. Esélyegyenlőség ― saját magához képes legoptimálisabb személyiségfejlesztés, tanulói teljesítmény növelése, hatékonyság. Természetesebb, emberibb iskolai légkörben az integráció megvalósítható. Igazságosabbá, demokratikusabbá válik az oktatási rendszer.

5 Mi is az a Dalton-terv ? Célja: önálló/önszabályozott tanulási képességek fejlesztése. Általa tanulói „softskills” fejlődik: ― személyes, ― társas, ― intellektuális, ― szakmai-módszertani kompetenciái.

6 A Dalton-terv legfontosabb ismérvei Meghatározott időre közvetlen tanári irányítás nélkül tanulnak a gyerekek: a szabadság/felelősség ez együttműködés a „budgeting time” időbeosztás alapelvei szerint.

7 Az individualizálás formai, tartalmi feltétele a PENZUM, az írásbeli munkautasítás Általa megvalósítható a tanulók különböző adottságainak, előképzettségeinek, munkatempójának, érdeklődési körének, gondozási igényének, pillanatnyi attitüdjének stb. figyelembe vétele az önszabályozott tanulási folyamat során.

8 Az individualizálás formai, tartalmi feltétele a PENZUM, az írásbeli munkautasítás Általa megvalósítható a tanulók különböző adottságainak, előképzettségeinek, munkatempójának, érdeklődési körének, gondozási igényének, pillanatnyi attitüdjének stb. figyelembe vétele az önszabályozott tanulási folyamat során.

9 Az önszabályozott tanulás folyamata penzum kiosztása, tanári instrukciók munka értelmezése, egyéni célkitűzés, tervezés felfedező, cselekvésorientált tanulás ismeretszerzés reflektáló összehasonlítás társakkal önreflexió, önértékelés

10 Penzum kiosztása, tanári instrukciók Problémahelyzet felismerése „aha” élmény, meglévő tudásrendszerbe beépítés, Tanár: rövid szóbeli instrukció a célról, (mit) tananyagban elfoglalt szerep, (miért) Tartalmi feldolgozás mérföldkövei, tájékozódási pontok, kapaszkodók, vezérfonal („Advance Organiser”)

11 Penzum kiosztása, tanári instrukciók Tanári ellenőrzés helyeinek megadása. Önelellenőrzés, számonkérés tartalma, formája, ideje.

12 Munkautasítás értelmezése, egyéni munka tervezése Szabadság/felelősség az egyéni célmeghatározásban. A feladatválasztásban, és az elvégzésben meghatározott strukturált keretek között mozgásteret ad a tanulóknak → motiváló hatás.

13 Felfedező, cselekvésorientált, önálló tanulás Önállóan, tetszőleges társakkal tanulás. Analizálás, releváns megoldási utak keresése, a hibázás a felfedező munka velejárója. Bánásmód a szöveggel. Feladat elvégzése más szinten, más-más utakon. Kompetenciái - „mint az életben”- a tanulási folyamat szerves részeként fejlődnek.

14 Reflektáló összehasonlítás Lehetőség és megfelelő keretfeltételek biztosítása. Célja: stratégiák, metakognitív képességek bővítése, tudatosítása. A legmegfelelőbb módszer kipróbálása. Tapasztalatcsere, nyitott tanulást megerősítő fázisai az egyéni felelősség elmélyítését is szolgálja.

15 A munka önértékelése, önreflexió Elértem-e a célkitűzésemet? Milyen szinten dolgoztam? Megfelelő stratégiát alkalmaztam-e? Mennyivel lettem több, mennyivel gyarapodtam, milyen kompetenciáim fejlődtek a folyamat során?

16 Képes vagyok…, Tanulási célkatalógus Állítások a tanulási kompetenciákhoz táblázat: szakmai/tanulási stratégiákkal, intra-, interperszonális kapcsolatokkal, gondolkodási mechanizmusokhoz köthető általános állításokat sorol fel. Tudok egy témáról nyilatkozni: beszélni, kommunikálni, írni. A penzumban felkínált tananyaghoz alapkészségek, kompetenciák megnevezésével konkretizálhatja a tanuló elért tudását,eredményét. Szabadság és utazás: - üdülési lehetőségekről beszélgetni, - saját üdülésről tudósítani - üdülési szokásokról interjút készíteni, - utazási prospektusban eligazodni - városomat, Magyarországot idegenvezetőként bemutatni stb. - német barátaimnak üdülési tervet készíteni

17 „Az iskolát a távcső másik feléről szemlélni” tudás megszerzése, tanulásirányítás a tanulóé; tanári tervezőmunka, előkészítés hangsúlyosabb, ― monitoring ― önreflexió, portfolió csapatmunka az elsajátítás jellegéből adódóan a tananyag mennyiségi és minőségi összetevője megváltozik, tananyagszerkezet változás; - kompetenciafejlesztés a tananyag szerves része több tanár esetén osztály, iskolaszerkezet változik

18 Dalton-terv bevezetése, iskolafejlesztés Szemléletváltás, tanárok, iskolavezetők, fenntartók, a fenntartható fejlődés elérése; megelégedettség, de állandóan új utak kipróbálása, életen át tartó tanulás, nyitottság.

19 Hozzájárul-e a Dalton-terv az új pedagógiai kultúra kialakulásához? IGEN, oktatáspolitikai jelentőséget nyerhet, mert hozzájárul paradigmaváltáshoz. mindenféle iskolában, minden szinten bevezethető; NAT- kompatibilis jól igazítható a helyi tantervhez nem igényel különösebb anyagi ráfordítást

20 rendkívül egyszerű más módszerekkel kombinálható állandóan alakítható – fenntartható fejlődés akár egy tanár is bevezetheti munkájában kellemesebb iskolai légkör, erőszakmentes iskola tehetséggondozás, és lemaradók egyidejű fejlesztése, Hozzájárul-e a Dalton-terv az új pedagógiai kultúra kialakulásához?

21 Tanulmányi eredmények jobbak: Osli Iskolában,összevont osztályokban matematika eredmények 10-15% nőttek más iskolába átlépéskor eredményeiket megtartják. Konziban: belépő átlag: 4,2 érettségin: 4,6 - 4,7 Dalton - német 3,2 – 3,9 egyéb nem Dalton közismereti tárgy

22 Dalton-akadémia programcsomag: akkreditált továbbképzések, nyílt Dalton-szakmai napok rendezése, bekapcsolódás a Dalton-műhelymunkába, iskolai Dalton-teamek segítése, szakmai tanácsadás, egyénre szabott iskolafejlesztési program segítése

23 A kiadvány megrendelhető az info@hungaro-dalton.hu címen.

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Gömöryné Mészey Zsuzsa info@hungaro-dalton.hu www.hungaro-dalton.hu


Letölteni ppt "Tanulók szabad és felelősségteljes egyéni munkája Dalton-tervvel www.hungaro-dalton.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések