Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A távmunka szabályozásának pénzügyi, adózástechnikai kérdései munkaadói szemmel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A távmunka szabályozásának pénzügyi, adózástechnikai kérdései munkaadói szemmel."— Előadás másolata:

1 1 A távmunka szabályozásának pénzügyi, adózástechnikai kérdései munkaadói szemmel

2 2 Az e-munka/távmunka helytől független, modern kommunikációs és informatikai technológiák segítségével végzett munkavégzést jelent. A távmunka és szegmensei Definíció A távmunka különböző formái csak részben átfedő igényekkel jellemezhető, eltérő felhasználói csoportokat definiálnak E-munka típusai Otthoni vállalati Virtuális vállalat (önalkalmazók) Teljes munkaidő Multi-lokális vállalati Távmunka központ Távoli/ mobil alkalmazottak Fiók/ regionális irodák Vállalati központ Távmunka központ Hálózat Otthon Rész munkaidő Ad hoc munkaidő

3 3 Munkaadó számára Munkavállaló számára A távmunka/ e-munka előnyei n Ügyfélközpontúság n Nagyobb mobilitás és rugalmasság n Erőteljesebb piaci jelenlét n Minőségibb kiszolgálás n Növekvő versenyképesség n Hatékonyság növelés n Munkaerő-megtartás, kisebb fluktuáció n Mérhető gazdasági előnyök n Csökkenő működési költségek n Kevesebb hiányzás, elégedett munkavállalók n Olcsóbb munkaerő alkalmazása távolabbi területekről n További előnyök n Javuló imázs (pl.: családközpontú munkaadó) Egyéb n Növekvő dolgozói elégedettség n Jobb életminőség n Kevesebb stressz, nagyobb rugalmasság n Kiegyensúlyozottabb munkahelyi- és magánélet n Növekvő hatékonyság n Hatékonyabb időgazdálkodás n Csökkenő utazási költség és idő n Társadalmi előnyök n Elmaradott térségek bevonása, felzárkóztatása n Új munkavállaló rétegek bevonása n Környezetvédelmi hatások n Kevesebb forgalmi dugó n Környezet kímélés (kisebb légszennyeződés és zaj)

4 4 A távmunka bevezetésének céljai a Matávnál  Újfajta munkakultúra kialakítása  Költségcsökkentés  Hatékonyság növelése  Referencia teremtése Matáv távmunka

5 5 Távmunkában végzett/végezhető tevékenységi körök  Alacsony "ügyfél"-forgalommal járó munkakörök  Alacsony papíralapú adminisztrációval járó munkakörök  Önállóan végezhető munka  Rendszerező, nyilvántartó jellegű munkakörök  Fizikai munkakörök esetében az otthonról indítható munkakörök (előfizetői hibaelhárító) Matáv távmunka

6 6 Rendszermérnök Munkakörök Tanácsadó, konzulens Oktatási menedzser Szaktanár Gazdasági elemző és ügyintéző Műszaki ellenőr Minőségellenőr Hibaelhárító, karbantartó Marketing munkatárs Termékmenedzser Értékesítő Számítástechnikai programozó és rendszerfejlesztő Távmunkában végzett munkakörök a Matávnál A legtöbb fehérgalléros munkakör alkalmas vagy részben alkalmassá tehető távmunkára Projektvezető Program menedzser Stratégiatervező

7 7 Megfelelés az uniós keret-megállapodás feltételeinek A Matáv Rt.-nél alkalmazott távmunka megfelel a keret- megállapodásban rögzített definíciónak:  mind a munkavállaló, mind a munkaadó önkéntes alapon vállalkozik a távmunkára;  a távmunkások ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, mint nem távmunkás kollégáik;  szigorú adatvédelmi előírások és intézkedések;  a távmunkához szükséges eszközöket a munkaadó biztosítja;  szigorú munkavédelmi előírások;  a munka szervezése hasonlóan történik a nem távmunkás dolgozókéhoz (időbeosztás, feladatok, stb.);  azonos érdekképviselet a távmunkások és nem távmunkások részére. Matáv távmunka

8 8 Munkaszerződésben rögzített feltételek  Szigorú munkavédelmi és adatvédelmi előírások.  Az irodában és az otthon végezhető feladatok pontos meghatározása.  A munkavégzési idő (kötelező rendelkezésre állás), ill. az irodában és az otthon tölthető/töltendő idő meghatározása.  Távmunkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok.  Kihelyezett eszközök rögzítése. Matáv távmunka

9 9 Adatok távmunkásainkról 250  Több mint 250 távmunkás  Nemek szerinti megoszlás:  Férfiak: 69%  Nők: 31%  Átlagéletkoruk 40 év.  Életkor megoszlása: 45% 31 - 40 év között  Területi megoszlás: 40% Budapesten vagy környékén lakik. Matáv Rt.: Matáv távmunka

10 10 A távmunka alkalmazásának és elterjedésének egyik alapvető feltétele, hogy a távmunkahely létesítése és fenntartása ne viseljen magasabb adóterhet, mint a hagyományos munkahelyek létrehozása és működtetése. A távmunka és az adózás

11 11 Távmunkahely létesítése  A munkafeltételek biztosítása a munkáltató feladata távmunka esetén is  Adatátvitelre és beszédforgalom lebonyolítására alkalmas telekommunikációs összeköttetést kell létesítenie (ISDN, ADSL stb.).  Ehhez tartozó végberendezést (pl.telefonkészülék),  a munkáltató tulajdonában álló, a munkavállalóhoz telepített számítógépet kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani és  a telekommunikációs csatorna használatának költségét (telefon, Internet) is a munkáltató viseli. A távmunka és az adózás

12 12 Melyek tehát a távmunka adókövetkezményei ? nem munkavégzés céljára  A fő probléma az eszközök esetleges nem munkavégzés céljára történő használatából származik  ÁFA  SZJA  Adóhatósági gyakorlat A távmunka és az adózás

13 13 ÁFA ”33. § (1) Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást a) egészben vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja,kivéve…; (3) Az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és az adóalanyiságon kívüli tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzések között arányos megosztás nem alkalmazható, az ilyen beszerzések adótartalmát - teljes egészében - le nem vonható adóként kell kezelni.”  Olyan eszköz beszerzését terhelő áfát, amelyet magáncélra is használnak nem lehet levonni, vagy utólag meg kell fizetni.  Igénybevett szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatást nem kizárólag az üzleti tevékenység folytatásához használják, szintén nem vonható le a számlában foglalt áfa  Ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás piaci értékére jutó áfát meg kell fizetni (a számítógép használata ingyenes szolgáltatásnak minősül) A távmunka és az adózás

14 14 Személyi jövedelemadó „69. § (1) Természetbeni juttatás a kifizető által a magánszemélynek - megjelenési formájától függetlenül - adott vagyoni érték (termék, szolgáltatás stb.) megszerzésére a kifizető kiadásának számla (számlát helyettesítő okmány) szerinti (általános forgalmi adót is tartalmazó) értékéből, a saját előállítású termék, szolgáltatás esetében a bizonylattal igazolt közvetlen költségből (általános forgalmi adóval együtt), ezek hiányában - valamint, ha az előzőek szerint igazolt értéktől időközben a használt termék értéke eltér -, továbbá értékpapír formájában adott vagyoni érték esetében a szokásos piaci értékből az a rész, amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg, valamint az illetményföld juttatás.”  Természetbeni juttatás  Természetbeni juttatás a távmunkahely eszközeinek magánhasználata, így a számítógép a telefon, az Internet nem hivatali használatára jutó költség. adóterhe 44 % SZJA, 29 TB, és 3% munkaadói járulék A természetbeni juttatás adóterhe 44 % SZJA, 29 TB, és 3% munkaadói járulék A távmunka és az adózás

15 15 APEH állásfoglalás A munkaadónak kell hitelt érdemlően bizonyítani hogy a lakásban felszerelt telefont csak üzleti célra használjákA munkaadónak kell hitelt érdemlően bizonyítani hogy a lakásban felszerelt telefont csak üzleti célra használják.  Megkülönböztetést tesz a hagyományos munkahelyeken használt eszközök és a lakásban -távmunka keretében -használt eszközök között hátrányosabban kezelve a távmunkára használt eszközöket. Alkalmazható munkaadói technikák az adóteher elkerülésére:  Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a magán és hivatali használat elkülöníthető legyen és az esetleges magánhasználatot kiterheli a munkavállalóra.  Költségtérítést fizet a munkavállalónak, de ez esetben is gondoskodni kell a hivatali használat mértékének bizonyításáról. Költséges és nem is teljes biztonsággal megvalósítható folyamatok. A távmunka és az adózás

16 16 Következmények A távmunka és az adózás  A távmunka keretében történő foglalkoztatás –a munkaadó számára nagyobb adókockázatot hordoz magában, mint a hagyományos munkahelyi foglalkoztatás, –vagy költséges folyamatok létrehozását és fenntartását teszi szükségessé.  A diszkrimináció megszüntetése érdekében szükséges az adójogszabályok megfelelő módosítása.

17 17 Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? I. Igen is meg nem isIgen is meg nem is SZJASZJA:  „nem adóköteles a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép és Internet-használat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése;” beszédforgalomra Megoldja az adatátvitel problémáját az SZJA - természetbeni juttatás- szempontjából, ugyanakkor a beszédforgalomra a korábbi szabályokat alkalmazza  „Az összevont adóalap adóját csökkenti a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj (beleértve a vizsgadíjat is) 30 százaléka.” A távmunka és az adózás

18 18 Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? II.  „A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében történik. Az adókedvezmény alapját és összegét a vételárat, a bérleti díjat, illetve a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja.”  ” A magánszemély által e § alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot.” Társasági adóTársasági adó: A PC-ket 2 év alatt amortizálni lehet. ÁfaÁfa inkább rontott mint javított: “A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64,20,11. és 64,20,12.), továbbá mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64,20,13.) igénybe vétele esetén az előzetesen felszámított adó 70 %-a vonható le.” Relatíve jobban drágítja a távközlésigényes foglakoztatási módokat (távmunka) A távmunka és az adózás

19 19 Mit hoz a (közel)jövő?  A távmunka a 3. évezred foglalkoztatási módja  Elterjesztése az EU által is támogatott cél  A kormány elkötelezettnek mutatkozik ez irányban  FMM a gyakorlati végrehajtást elkezdte  Bízunk abban, hogy a szükséges változások bekövetkeznek A távmunka és az adózás

20 20 Távmunka Magyarországon n Csak kevés cég alkalmaz távmunkásokat. A távmunkások viszonylagos száma is alacsony (1-2%), noha pontos számokkal nem rendelkezünk. n Tipikusan a nagyvállalatok alkalmaznak távmunkásokat, bár a közepesek érdeklődése is növekszik n A távmunka főleg otthoni, teljes munkaidőben végzett távmunkát jelent. Az e- munka jelentősége csak az utóbbi időben növekedett. Távmunkát hátráltató egyes tényezők n A telekommunikáció viszonylagosan magas költsége n A PC-k és laptopok védelmének és adatvédelmének megoldatlansága n Belső vállalati hálózatok elterjedtsége alacsony n A legnagyobb akadály vezetői szempontból: a termelékenység és a munkavégzés távoli mérése ill. ellenőrzése A legtöbb nagy és közepes cég rendelkezik valamilyen, az e-munkához szükséges technikai háttérrel. S az alkalmazottak többnyire nyitottak az e-munkára. A Matáv e-Munka szolgáltatása megoldást jelenthet

21 21 A Matáv megoldása n Matáv az első nagyvállalat, amely Magyarországon bevezette a távmunkát n Egyéves tapasztalattal és tudással rendelkezünk a távmunkát illetően n Készek vagyunk megosztani a távmunkával kapcsolatos belső tapasztalatainkat Amennyiben az e-munka/távmunka gyengén tervezett és implementált, munkavállalói elégedetlenséghez, ill. nem realizálható nyereséghez vezethet Tervezés n Részletes felmérés és audit n Kivitelezhetőségi tanulmány n Implementációs tanácsadás Implementáció n Projekt tervezés és mgmt n Telepítés és integráció n A távmunkára alkalmas munkakörök és személyek kiválasztása n Oktatás és képzés Működtetés n Üzemeltetés és menedzsment n Módszertan Komplex megoldást kínálunk vállalatoknak


Letölteni ppt "1 A távmunka szabályozásának pénzügyi, adózástechnikai kérdései munkaadói szemmel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések