Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A távmunka és szegmensei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A távmunka és szegmensei"— Előadás másolata:

1 A távmunka szabályozásának pénzügyi, adózástechnikai kérdései munkaadói szemmel

2 A távmunka és szegmensei
A távmunka különböző formái csak részben átfedő igényekkel jellemezhető, eltérő felhasználói csoportokat definiálnak Definíció Az e-munka/távmunka helytől független, modern kommunikációs és informatikai technológiák segítségével végzett munkavégzést jelent. E-munka típusai Otthoni vállalati Multi-lokális vállalati Virtuális vállalat (önalkalmazók) Távmunka központ Távmunka központ Vállalati központ Teljes munkaidő Hálózat Rész munkaidő Fiók/ regionális irodák Távoli/ mobil alkalmazottak Ad hoc munkaidő Otthon

3 A távmunka/ e-munka előnyei
Munkaadó számára Ügyfélközpontúság Nagyobb mobilitás és rugalmasság Erőteljesebb piaci jelenlét Minőségibb kiszolgálás Növekvő versenyképesség Hatékonyság növelés Munkaerő-megtartás, kisebb fluktuáció Mérhető gazdasági előnyök Csökkenő működési költségek Kevesebb hiányzás, elégedett munkavállalók Olcsóbb munkaerő alkalmazása távolabbi területekről További előnyök Javuló imázs (pl.: családközpontú munkaadó) Munkavállaló számára Egyéb Növekvő dolgozói elégedettség Jobb életminőség Kevesebb stressz, nagyobb rugalmasság Kiegyensúlyozottabb munkahelyi- és magánélet Növekvő hatékonyság Hatékonyabb időgazdálkodás Csökkenő utazási költség és idő Társadalmi előnyök Elmaradott térségek bevonása, felzárkóztatása Új munkavállaló rétegek bevonása Környezetvédelmi hatások Kevesebb forgalmi dugó Környezet kímélés (kisebb légszennyeződés és zaj)

4 A távmunka bevezetésének céljai a Matávnál
Matáv távmunka A távmunka bevezetésének céljai a Matávnál Újfajta munkakultúra kialakítása Költségcsökkentés Hatékonyság növelése Referencia teremtése

5 Távmunkában végzett/végezhető tevékenységi körök
Matáv távmunka Távmunkában végzett/végezhető tevékenységi körök Alacsony "ügyfél"-forgalommal járó munkakörök Alacsony papíralapú adminisztrációval járó munkakörök Önállóan végezhető munka Rendszerező, nyilvántartó jellegű munkakörök Fizikai munkakörök esetében az otthonról indítható munkakörök (előfizetői hibaelhárító)

6 Távmunkában végzett munkakörök a Matávnál
A legtöbb fehérgalléros munkakör alkalmas vagy részben alkalmassá tehető távmunkára Rendszermérnök Projektvezető Program menedzser Oktatási menedzser Szaktanár Számítástechnikai programozó és rendszerfejlesztő Stratégiatervező Értékesítő Munkakörök Gazdasági elemző és ügyintéző Marketing munkatárs Termékmenedzser Hibaelhárító, karbantartó Műszaki ellenőr Minőségellenőr Tanácsadó, konzulens

7 Megfelelés az uniós keret-megállapodás feltételeinek
Matáv távmunka Megfelelés az uniós keret-megállapodás feltételeinek A Matáv Rt.-nél alkalmazott távmunka megfelel a keret-megállapodásban rögzített definíciónak: mind a munkavállaló, mind a munkaadó önkéntes alapon vállalkozik a távmunkára; a távmunkások ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, mint nem távmunkás kollégáik; szigorú adatvédelmi előírások és intézkedések; a távmunkához szükséges eszközöket a munkaadó biztosítja; szigorú munkavédelmi előírások; a munka szervezése hasonlóan történik a nem távmunkás dolgozókéhoz (időbeosztás, feladatok, stb.); azonos érdekképviselet a távmunkások és nem távmunkások részére.

8 Munkaszerződésben rögzített feltételek
Matáv távmunka Munkaszerződésben rögzített feltételek Szigorú munkavédelmi és adatvédelmi előírások. Az irodában és az otthon végezhető feladatok pontos meghatározása. A munkavégzési idő (kötelező rendelkezésre állás), ill. az irodában és az otthon tölthető/töltendő idő meghatározása. Távmunkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok. Kihelyezett eszközök rögzítése.

9 Adatok távmunkásainkról
Matáv Rt.: Matáv távmunka Matáv Rt.: Matáv Rt.: Adatok távmunkásainkról Több mint 250 távmunkás Nemek szerinti megoszlás: Férfiak: 69% Nők: 31% Átlagéletkoruk 40 év. Életkor megoszlása: 45% év között Területi megoszlás: 40% Budapesten vagy környékén lakik.

10 A távmunka és az adózás A távmunka alkalmazásának és elterjedésének egyik alapvető feltétele, hogy a távmunkahely létesítése és fenntartása ne viseljen magasabb adóterhet, mint a hagyományos munkahelyek létrehozása és működtetése.

11 Távmunkahely létesítése
A távmunka és az adózás Távmunkahely létesítése A munkafeltételek biztosítása a munkáltató feladata távmunka esetén is Adatátvitelre és beszédforgalom lebonyolítására alkalmas telekommunikációs összeköttetést kell létesítenie (ISDN, ADSL stb.). Ehhez tartozó végberendezést (pl.telefonkészülék), a munkáltató tulajdonában álló, a munkavállalóhoz telepített számítógépet kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani és a telekommunikációs csatorna használatának költségét (telefon, Internet) is a munkáltató viseli.

12 Melyek tehát a távmunka adókövetkezményei ?
A távmunka és az adózás Melyek tehát a távmunka adókövetkezményei ? A fő probléma az eszközök esetleges nem munkavégzés céljára történő használatából származik ÁFA SZJA Adóhatósági gyakorlat

13 A távmunka és az adózás ÁFA
”33. § (1) Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást a) egészben vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységéhez használja fel, hasznosítja,kivéve…; (3) Az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez és az adóalanyiságon kívüli tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzések között arányos megosztás nem alkalmazható, az ilyen beszerzések adótartalmát - teljes egészében - le nem vonható adóként kell kezelni.” Olyan eszköz beszerzését terhelő áfát, amelyet magáncélra is használnak nem lehet levonni, vagy utólag meg kell fizetni. Igénybevett szolgáltatás esetén, ha a szolgáltatást nem kizárólag az üzleti tevékenység folytatásához használják, szintén nem vonható le a számlában foglalt áfa Ellenérték nélkül nyújtott szolgáltatás piaci értékére jutó áfát meg kell fizetni (a számítógép használata ingyenes szolgáltatásnak minősül)

14 Személyi jövedelemadó
A távmunka és az adózás Személyi jövedelemadó „69. § (1) Természetbeni juttatás a kifizető által a magánszemélynek - megjelenési formájától függetlenül - adott vagyoni érték (termék, szolgáltatás stb.) megszerzésére a kifizető kiadásának számla (számlát helyettesítő okmány) szerinti (általános forgalmi adót is tartalmazó) értékéből, a saját előállítású termék, szolgáltatás esetében a bizonylattal igazolt közvetlen költségből (általános forgalmi adóval együtt), ezek hiányában - valamint, ha az előzőek szerint igazolt értéktől időközben a használt termék értéke eltér -, továbbá értékpapír formájában adott vagyoni érték esetében a szokásos piaci értékből az a rész, amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg, valamint az illetményföld juttatás.” Természetbeni juttatás a távmunkahely eszközeinek magánhasználata, így a számítógép a telefon, az Internet nem hivatali használatára jutó költség. A természetbeni juttatás adóterhe 44 % SZJA, 29 TB, és 3% munkaadói járulék

15 A távmunka és az adózás APEH állásfoglalás
A munkaadónak kell hitelt érdemlően bizonyítani hogy a lakásban felszerelt telefont csak üzleti célra használják. Megkülönböztetést tesz a hagyományos munkahelyeken használt eszközök és a lakásban -távmunka keretében -használt eszközök között hátrányosabban kezelve a távmunkára használt eszközöket. Alkalmazható munkaadói technikák az adóteher elkerülésére: Folyamatosan gondoskodik arról, hogy a magán és hivatali használat elkülöníthető legyen és az esetleges magánhasználatot kiterheli a munkavállalóra. Költségtérítést fizet a munkavállalónak, de ez esetben is gondoskodni kell a hivatali használat mértékének bizonyításáról. Költséges és nem is teljes biztonsággal megvalósítható folyamatok.

16 A távmunka és az adózás Következmények
A távmunka keretében történő foglalkoztatás a munkaadó számára nagyobb adókockázatot hordoz magában, mint a hagyományos munkahelyi foglalkoztatás, vagy költséges folyamatok létrehozását és fenntartását teszi szükségessé. A diszkrimináció megszüntetése érdekében szükséges az adójogszabályok megfelelő módosítása.

17 Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? I.
A távmunka és az adózás Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? I. Igen is meg nem is SZJA: „nem adóköteles a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép és Internet-használat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése;” Megoldja az adatátvitel problémáját az SZJA - természetbeni juttatás- szempontjából, ugyanakkor a beszédforgalomra a korábbi szabályokat alkalmazza „Az összevont adóalap adóját csökkenti a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési szerződés alapján az adóévben fizetett képzési díj (beleértve a vizsgadíjat is) 30 százaléka.”

18 Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? II.
A távmunka és az adózás Segíti-e a távmunkát az adótörvények most folyó módosítása? II. „A pedagógus, az oktató, a hallgató, valamint az a magánszemély, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat keretében történik. Az adókedvezmény alapját és összegét a vételárat, a bérleti díjat, illetve a lízingdíjat tartalmazó, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja.” ” A magánszemély által e § alapján igénybe vehető adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer forintot.” Társasági adó: A PC-ket 2 év alatt amortizálni lehet. Áfa inkább rontott mint javított: “A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64,20,11. és 64,20,12.), továbbá mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64,20,13.) igénybe vétele esetén az előzetesen felszámított adó 70 %-a vonható le.” Relatíve jobban drágítja a távközlésigényes foglakoztatási módokat (távmunka)

19 A távmunka és az adózás Mit hoz a (közel)jövő?
A távmunka a 3. évezred foglalkoztatási módja Elterjesztése az EU által is támogatott cél A kormány elkötelezettnek mutatkozik ez irányban FMM a gyakorlati végrehajtást elkezdte Bízunk abban, hogy a szükséges változások bekövetkeznek

20 A Matáv e-Munka szolgáltatása megoldást jelenthet
Távmunka Magyarországon A legtöbb nagy és közepes cég rendelkezik valamilyen, az e-munkához szükséges technikai háttérrel. S az alkalmazottak többnyire nyitottak az e-munkára. Csak kevés cég alkalmaz távmunkásokat. A távmunkások viszonylagos száma is alacsony (1-2%), noha pontos számokkal nem rendelkezünk. Tipikusan a nagyvállalatok alkalmaznak távmunkásokat, bár a közepesek érdeklődése is növekszik A távmunka főleg otthoni, teljes munkaidőben végzett távmunkát jelent. Az e-munka jelentősége csak az utóbbi időben növekedett. Távmunkát hátráltató egyes tényezők A telekommunikáció viszonylagosan magas költsége A PC-k és laptopok védelmének és adatvédelmének megoldatlansága Belső vállalati hálózatok elterjedtsége alacsony A legnagyobb akadály vezetői szempontból: a termelékenység és a munkavégzés távoli mérése ill. ellenőrzése A Matáv e-Munka szolgáltatása megoldást jelenthet

21 A Matáv megoldása Amennyiben az e-munka/távmunka gyengén tervezett és implementált, munkavállalói elégedetlenséghez, ill. nem realizálható nyereséghez vezethet Matáv az első nagyvállalat, amely Magyarországon bevezette a távmunkát Egyéves tapasztalattal és tudással rendelkezünk a távmunkát illetően Készek vagyunk megosztani a távmunkával kapcsolatos belső tapasztalatainkat Komplex megoldást kínálunk vállalatoknak Tervezés Részletes felmérés és audit Kivitelezhetőségi tanulmány Implementációs tanácsadás Implementáció Projekt tervezés és mgmt Telepítés és integráció A távmunkára alkalmas munkakörök és személyek kiválasztása Oktatás és képzés Működtetés Üzemeltetés és menedzsment Módszertan


Letölteni ppt "A távmunka és szegmensei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések