Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára Központi kontrolling a holdingban Lőrincz Levente

2 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

3 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  2000. március 9.Debrecen Önkormányzata megalapítja a Debreceni Vagyonkezelő Rt-t.  2000. márc.-szept.Holding szervezet létrehozására szakértői projekt munka: - Szervezeti struktúra projekt, - Központosított pénzügyi menedzsment projekt, - Controlling rendszer projekt Controlling kézikönyv elkészítése, - Egymás közötti szolgáltatás-nyújtási rendszer projekt, - Egységes informatikai rendszer projekt.  2000. július 7.A 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégek apportálása a DV Rt-be.  2000. december 15.Tagvállalati Alapító Okiratok, SzMSz-ek módosítása. Az önkormányzati holdingszervezet létrehozása

4 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Érvényesüljön jobban az önkormányzat, mint tulajdonos érdeke.  Valósuljon meg a tagvállalatok valódi szakmai irányítása és kontrollja.  Történjen meg az erőforrások vállalatcsoport szintű optimalizálása, az erőforrásokban rejlő szinergiák realizálása.  A holding a nagyságából adódó piaci előnyöket ragadja meg, közös beszerzési rendszert alakítson ki.  Menjen végbe a tagvállalati működés hatékonyságának javítása, vagyis az egyes vállalatok következetes racionalizálása.  Támogassa az egyes tagvállalatok szintjén az ésszerű tőkebevonást.  Kutasson fel további befektetési és vállalkozási lehetőségeket, expanzióval szerezzen új piaci pozíciókat. Elvárások az önkormányzati holding szervezettel szemben Összességében a fenti célok eredményeként a vállalatcsoport nyereséges működése járuljon hozzá az önkormányzati támogatás megszüntetéséhez és az önkormányzat számára szükséges pótlólagos erőforrások megszerzéséhez.

5 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Vezetési-szervezési előnyök:  Gyorsabb és megalapozottabb döntéshozatal  Alacsonyabb összlétszámú irányító testületek  A vállalati pénzügyi-számviteli és kontrolling rendszer hatékonyságának növelése  Belső szolgáltatások nyújtása  Integrált vállalati-információs rendszer kiépítése Közvetlen tulajdonosi előnyök:  Hatékonyabb tulajdonosi érdekérvényesítés  Önkormányzati image növelése Pénzügyi előnyök:  Hatékonyabb pénzgazdálkodás – cash-pool rendszer  Eredményesebb pénzpiaci fellépés  Kedvezőbb beszerzési pozíciók  A kintlévőségek kezelésének központosítása A holding kialakítása révén nyerhető előnyök

6 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. – a város víz és csatornaszolgáltatója  DEBRECENI HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT. – távhővel és melegvízzel látja el a város fogyasztóit  CÍVIS HÁZ ZRT. – Debrecen lakás- és helyiség gazdálkodásáért felelős  DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZRT. – helyi kötöttpályás közlekedés, parkoló üzemeltetés  DEBRECENI GYÓGYFÜRDŐ KFT. – Fürdő + Szálloda + (Gyógyászat) + Mediterrán élményfürdő  DEBRECENI REGIONÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS IPARI PARK KFT. – az ipari park kiépítője  DEBRECEN VÁROSI TELEVÍZIÓ KFT. – a városi televízió gazdája  AIRPORT-DEBRECEN KFT. – a város tulajdonában lévő nemzetközi repülőteret üzemelteti  DV INFO KFT. – a vállalatcsoport informatikai szolgáltatója  DEBRECEN ÖNKORMÁNYZAT LAPKIADÓ KFT. – a Debrecen című hetilap kiadója A vállalatcsoport jelenlegi tagjai  FRISS RÁDIÓ KFT. – Debrecen vételkörzetében FM 90 Mhz-en sugároz rádióműsort  NAGYERDEI GYÓGYÁSZATI KFT. – a Gyógyfürdő területén végez komplex gyógyszolgáltatást  CÍVIS HÁZ INGATLAN KFT. – városi ingatlanfejlesztő projektcég(ek)  AIRPORT-INVEST INGATLANFEJLESZTŐ KFT. – a repülőtér mellett iparterület kialakítója  DEBRECENI VAGYONKEZELŐ ZRT. – a városi holding irányítója  DEBRECENI SPORTUSZODA KFT. – az uszoda építésére létrehozott projektcég

7 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Irányítási struktúra FB Tulajdonosi Tanácsadó Testület Tagvállalat (Zrt.) Vezérigazgató (munkaszervezet) Tagvállalat (Kft.) Ügyvezető (munkaszervezet) Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Elnök-igazgató (munkaszervezet) Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottság Közgyűlés Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Közgyűlés DMJV Polgármesteri Hivatal

8 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Munkaszervezet

9 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

10 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Kétszintű controlling rendszer (hatékonyan)  Tagvállalati controlling szintje – tevékenység specifikus szolgáltatási, értékesítési controlling  Holding controlling szintje – standardizált pénzügyi controlling Jelen: Előrelépés: a két szint közelítése, hatékony együttműködése  A központi controlling kilép a pénzügyi mutatók zártságából a folyamatok és tevékenységek esetenként naturáliákkal jellemezhető világába. Nem egyben láttatja a társaságokat, hanem tevékenységenként vizsgálja: készíttet terveket, beszámolókat  A tagvállalati szint is standardabbá válik. Eddig is a több tevékenységű tagvállalatok készítettek aggregált beszámolókat, náluk már korábban is történt standadizáció.  A központ kész eszközöket és informatikai támogatást nyújt a tagvállalati controllinghoz, amely a központi controllinggal egyplatformú.

11 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 DV Rt. működésével kapcsolatos feladatok:  DV Rt. üzleti tervezése  DV Rt. elszámolásainak ellenőrzése, költségfigyelés,  DV Rt. controlling beszámolóinak elkészítése,  DV Rt. számviteli beszámolásában részvétel,  DV Rt-re vonatkozó szabályzatok készítése (Pl. transzferáras nyilvántartás)  DV Rt. egyes szerződéseinek előkészítése, követése Vállalatcsoport-szintű feladatok:  Holding stratégiai kialakítása, tagvállalati stratégia alkotás támogatása  Vállalatcsoport-szintű üzleti tervezés,  Vállalatcsoport-szintű controlling beszámolás, érdekeltségi rendszer működtetése,  Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Közgyűlési előterjesztések készítése,  Szakterületi vezetők döntéstámogatása,  Számviteli konszolidáció,  Vállalatcsoportra vonatkozó controlling, számviteli, pénzügyi szabályzatok készítése, karbantartása,  Számviteli és adózással kapcsolatos szakértői munka Controlling feladatatok

12 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

13 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Küldetés - Városfejlesztési elképzelések – Holding stratégia – Tagvállalati stratégiák – Stratégiai akciók  Városfejlesztési elképzelések: A városnak nincs egy stratégiája - több van, azt veszi elő, amely az adott politikai, kormányzati, gazdasági lehetőségekhez illeszkedik.  Küldetés: A vállalatcsoport magas színvonalú szolgáltatásaival javítsa a város polgárainak életminőségét.  Holding stratégia: Alapításkor megfogalmazott (szöveges) elvárások, az önkormányzat vállalkozói vagyonának holdingszervezetbe való működtetésének elérendő előnyei: - A vállalatcsoport önfinanszírozásának pénzügyi igénye, - Expanzió: befektetési és vállalkozási lehetőségek, új piaci pozíciók megszerzése, - Szinergiák, méretgazdaságosság, szervezetfejlesztés, - Image javítás, egységes megjelenés, kommunikáció A stratégiai és az üzleti tervezés közötti összeköttetésre mutatószámrendszer kidolgozása: a tulajdonos, a városban élők, az üzleti partnerek, a munkavállalók igényei kielégítésének mérése: MINŐSÉG BIZTOSÍTÁSA  Stratégiai akciók megtervezése a várossal közösen: - nagyberuházások, - szervezetfejlesztés, - expanzió  Tagvállalati stratégiák megalkotása a holding stratégia lebontásával.

14 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Üzleti tervezés lépései, irányai  Felülről indított tervezési folyamat: - premisszák (infláció, árak, kamatok, árfolyamok, béremelés) megadása, - tervezési naptár kiadása, - tervezést nyitó gazdasági vezetők értekezlete, - osztalék igény, működési és fejlesztési támogatások, beruházási források számszerűsítése  Évközi rendkívüli tervmódosítás  Tervek elfogadása  Ellenáramú tervezési folyamat: - első körös beruházási, személyi, eredmény és likviditási tervek elkészítése, - tervtárgyalások, első körös tervek igazítása, - tervek konszolidálása, - igazgatósági vélemény és elvárások határozati megfogalmazása a terv alakítására, - második körös beruházási, személyi, eredmény és likviditási tervek elkészítése

15 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Tervezési naptár

16 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Tervezési folyamat szabályozásának célja  az elkészült tervek feleljenek meg a vállalatcsoport szabályzatainak és információs igényeinek,  az ütemezett tervezés eredményeképp a vállalatcsoportban minden év gazdálkodása már január 01-jétől az elfogadott üzleti terv alapján történjen,  a tervezés hatékony legyen, a tervek elvárt pontosságával és a tervezés határidőivel összhangban álljon a tervezés munkaidő ráfordítása,  a tervek összhangban a tulajdonosi érdekekkel, a vállalatcsoport stratégiájával olyan gazdálkodási utat mutassanak, amely a vállalatcsoport pénzügyi egyensúlya mellett biztosítja a folyamatos fejlődést, növekedést.

17 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

18 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 A beszámolási rendszer célja a holding különböző vezetői szintjeinek és felelősségi területeinek feladataik ellátásához, döntéseik meghozatalához szükséges, testre szabott információk biztosítása. A tervezési rendszerrel összhangban lévő beszámolási rendszer biztosítja a tulajdonosi akaratnak megfelelő tervek számonkérhetőségét, a premizálást, illetve a gazdálkodás fegyelmét szigorítva növeli a vállalatcsoport eredményét. A Controlling beszámoló rendszere elválaszthatatlanul kapcsolódik a számvitel rendszeréhez, alapadatait nagyrészt a számviteli adatbázisokból meríti. Ennek megfelelően a két rendszert szinkronban, a párhuzamosságok elkerülésével fejlesztették ki. A Controlling- és a számviteli beszámolási rendszer között fordított irányú kapcsolatra is van példa (konszolidáció) A beszámolás egész évben zajló, folyamatos tevékenység. Elemei: Havi gyorsjelentések, Negyedéves controlling beszámolás, Éves controlling beszámoló, konszolidáció, premizálás A vállalatcsoport beszámolási rendszere

19 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 DV Rt. és tagvállalatainak korrigált (belső támogatások és osztalék nélkül számított) adózás előtti eredményei

20 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

21 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Számvitel és controlling (konszolidáció hatékonyan) Egymásnak megfelelő számviteli és controlling szabályok (számviteli politika, számlatükör és controlling kézikönyv) Számviteli konszolidáció:  jogszabályi előírások alapján  a beszámolóban  a konszolidációs körön belüli társaságokat úgy mutatni be, mintha azok egy társaság lennének  a belső halmozódások kiszűrésével. Controlling konszolidáció:  belső érdekből  a tervekben, beszámolókban  a tagvállalatokról egyedileg és  összesítve is valós kép adása  a belső kapcsolatokból adódó torzítások korrekciójával Számviteli adatbázis Controlling adatbázis

22 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 A részletesebb controlling konszolidáció felvállalhatja a számviteli konszolidációt is!  Felügyeli, egyezteti a belső szolgáltatási rendszert. Konszolidáció, mint kizárólagos controlling feladat  Bemutatja a vállalatcsoport egészének tényleges teljesítményét: vállalatcsoporton belüli osztalék, támogatások figyelmen kívül hagyása,  Biztosítja a tényleges tagvállalati teljesítmény értékelést, az érdekeltségi rendszert segíti. kiszűri azokat a belső teljesítményeket, amelyek nem realizálódtak külső piacon, nem kerültek ki vállalatcsoporton kívülre: olyan belső értékesítés során keletkeztek, amelynek terméke év végén még valamely tagvállalatnál eszköz, készlet formájában megtalálhatóak, az aszimmetrikus tagvállalati elszámolásoktól (pl. fejlesztési támogatás, engedményezés stb.) megtisztít.

23 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13  Önkormányzati holdingszervezet  Beszámolási rendszer  Kétszintű controlling rendszer  Hogyan lehet megteremteni a tervek konszern szintű konzisztenciáját tulajdonosi szinten?  Halmozódások kiszűrése, konszolidáció Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói vagyon kontrolljára – központi kontrolling a holdingban  Minőségbiztosítás a controllingban

24 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Controlling - Minőségirányítás ISO 9001  A DV Zrt. folyamatai szabályozására minőségirányítási rendszert vezet be.  Az ISO 9001 piac és vevő orientált, folyamat központú vállalatirányítási rendszer.  ISO 9001 mert:- több tagvállalatnál ez működik, - más, meglévő irányítási rendszerrel, szabványokkal jól összehangolható.  A központi controlling a holdingközpont egyik legfontosabb folyamata, jellemzői: - jelentős humánerőforrás igénye van, mellyel gazdálkodni kell, - fontos a résztvevők felelőségi körének, hatáskörének a meghatározása, - bemeneti oldalon jelentős az információ beáramlás, - terméke egyszerre készül a tulajdonosnak és a tagvállalatoknak, - a terv folyamatosan megmérettetik, visszacsatolt, - a tervezési-beszámolási folyamatot fejlesztjük.  A dokumentálás kötelezettsége minőségbiztosítási rendszerek bevezetésekor teherként jelentkezik, de a tervezésnél, beszámolásnál a dokumentálás korábban is alapvetően jellemző volt.

25 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve operatív tervezés I.

26 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve operatív tervezés II.

27 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve operatív tervezés III.

28 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve operatív tervezés IV.

29 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve controlling beszámolás I.

30 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve controlling beszámolás II.

31 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Eljárások kézikönyve controlling beszámolás III.

32 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.dvrt.hu


Letölteni ppt "Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Holdingszervezet az önkormányzati vállalkozói."

Hasonló előadás


Google Hirdetések