Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekek, fiatalok és vér szerinti családjaik a munka világában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekek, fiatalok és vér szerinti családjaik a munka világában"— Előadás másolata:

1 Gyermekek, fiatalok és vér szerinti családjaik a munka világában
Gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és vér szerinti családjaik munka- és jövedelmi helyzete Tolna megyében Farkas Rita Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság Hőgyész, június 4. Köszöntő: Rokon szakmák, mert vmennyien hátr. h. emberekkel foglalkozunk – mn., hh. Tanuló, gyv. Gond-ban élő gyermek. Mégis ritkán tal., pedig vannak közös területeink, rem ezeket ma meghat. És további együttm. Alapja lehet. Kösz: Brebán V. , OM hogy létrejött Bemutatni a kollegákat Cím: meghatározza azokat a csoportokat, akik a kétféle ellátás határterületén vannak. Beszélek: gyv. Rendszere,intézményei - ezen belül szakell., saját intézm., ellátott gy-kről, fiatalokról és csaljaikról.

2 A gyermekvédelem rendszere
HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS ALAPELLÁTÁS SZAKELLÁTÁS Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Alapellátás: Gyermekjóléti szolgáltatás Napközbeni ellátás (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) Átmeneti gondozás (családok / gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő) Szakellátás: Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátás (nevelőszülő, gyermek- ill. lakásotthon) Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Hatósági intézkedések Ideiglenes hatályú elhelyezés (jegyző, rendőrség, BV int., határőrség, gyámhiv.) Átmeneti/ tartós nevelésbe vétel és felülvizsgálat (városi gyámhivatal) Utógondozás elrendelése (v. gyhiv.) Utógondozói ellátás elrendelése (v. gyhiv.) 1997.évi XXXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Itt: csak azok az ellátási és hatós. Int. Formák, amik a mi szptból ma kellenek Fogaskerék: rsz. Elemei kapcs., egymásra épülnek, egym. Nélkül nem léteznek.

3 A gyermek szakellátásba kerülése
P E Á T S Gyv. Szakértői Bizottság Hatósági intézkedés S ID Z K ÁT Á TN UE NEVELÉSBE VÉTEL MEGSZÜNTETÉSE (Családba visszakerülés) Egyszerűsített séma, be- és kimenetel (akár ID, akár rögtön ÁT) SzBiz. Bemutatása, Szerepe + ma sokat hivatkozom a vizsg. Eredményeikre Gy. Szakell.-ban – csjával alapell. Fogl. + gond. Hely csgond. Kapcsolódik: éves (féléves) FV + alapellátás szerepe a család gondozásában és hazakerülés után Éves FV rsz.: milyen infok alapján? Alap-szakell.

4 A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság szervezete
SZMSZ szerinti felépítés, a szakellátás minden részét felöleli Visszakattintani a szakellátást bemutató diára

5 Otthont nyújtó ellátást biztosító egységek a TMGYI keretében
Nevelőszülői hálózat: nevelőcsaládokban élő gyermekek és fiatal felnőttek a megye teljes területén Külső férőhelyek hálózata: albérletben, kollégiumban biztosított utógondozói ellátás fiatal felnőttek számára Gyermek- és lakásotthoni hálózat: 1. sz. Gyermekotthon (Szekszárd): Egy épületben 1 befogadó csoport, 1 normál és 1 utógondozó csoport. 2. sz. Gyermekotthon (Fadd): Egy telephelyen 4 normál nevelési csoport. Többségében fiúk élnek itt, de több testvér együttes elhelyezése miatt lányok is vannak. 3. sz. Gyermekotthon: 4 normál lakásotthon (Faddon 2, Kétyen 1, Szedresen 1) 4. sz. Gyermekotthon (Hőgyész): Egy telephelyen 3 normál és 1 utógondozói csoport, lányok részére. 5. sz. Különleges Gyermekotthon: 3 lakásotthon (Kapospula, Iregszemcse, Tamási) különleges ellátási szükségletű gyermekek befogadására. Az iregszemcsei többcélú nevelési-oktatási intézmény kitagolásával jött létre 2003-ban. 6. sz. Különleges Gyermekotthon (Szekszárd): 2 nevelési csoportos különleges gyermekotthon a 0-3, és a 3-6 éves korú gyermekek ellátására decemberétől az otthonhoz tartozik egy 2+2 fős ún. „anyás részleg”, ahol kiskorú vagy utógondozói ellátott szülő és 3 év alatti gyermeke együttes elhelyezésére van mód. 7. sz. Gyermekotthon (Sárszentlőrinc): 1 normál lakásotthon. (Tolna megye a fóti Károlyi István Gyermekközponttól vette át a fenntartását.) 8. sz. Különleges Gyermekotthon: 4 lakásotthon (Szekszárd) különleges ellátási szükségletű – középsúlyos értelmi fogyatékos – gyermekek befogadására. Az zomba-paradicsompusztai többcélú nevelési-oktatási intézmény kitagolásával jött létre 2005-ben. Nevcs-ok száma Gyo. Csop. Bemutatása Normál – különl. magyarázata

6 Tolna megyei adatok 2002-2007. Dec. 31. Adatok
Kül. ID, ÁT, TN között. Miért az ID-ÁT a célcsop.? Gond. Hely: országos helyzet hasonló 98-ban kezdődött a rsz. Átalakítása, sok gy. Került nevelőcsba

7 Ellátottak a Dél-Dunántúli Régióban 2008. április 30. adatok
Ideiglenes hatályú elhelyezett Átmeneti nevelt Tartós nevelt Utógondozói ellátott (18-24 éves) Összesen Baranya 9 (?) 804 (?) 133 (?) 946 Somogy 39 757 151 251 1198 Tolna 12 446 23 81 562 Baranyából más szpontú adatok jöttek, de az arány hasonló Szaksz. Nytart. alapján

8 Azok, akik az adott években újonnan kerültek a szakellátás rszébe -
ID: súlyos veszélyeztetettség, elhelyezés: gyo. (1, 6.) vagy nsz. – nem biztos, h marad – köv. látjuk Miért jobb az otthonról ÁT?

9 Az egy családból bekerült vizsgált testvérek száma
Foly. Nő a nagy létsz. Testvércsop-k beutalása – anyagi ok? 8 tesó, 5-t várunk – cél: 1 gond. Helyen elh. - újabb elválasztás, kapcstartás is nehéz

10 Szakellátásba kerülés okai 2005-2007.
3 év adatai a SzéBiz. Mutatói alapján – vezető okok, ált. nem járnak egyedül: a fő ok mögött más is rejlik 05: sz. nem gond. Megf., 06: lakáspr., 07: gy. Magat. Gond: sokáig marad otthon, 15 feletti beutalásnak nem sok ért.

11 TM Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság javaslatai a gyermek további sorsára ill. a gondozási helyre
Az előző a bekerült gy-k, ez mutatja a SzéBiz. Javaslatait a vizsgálatok után Mutatja: Mennyire megalapozott a beutalás? A szülők a gytől való elszakadás hatására képesek visz. Gyorsan javítani a körülményeiken – de ez fél év után megszűnik!

12 Gyámhivatalok és kistérségi munkaügyi kirendeltségek Tolna megyében
Bonyhád Dombóvár Paks Szekszárd Tamási Gyámhivatalok (települések száma) Bonyhád (21) Dombóvár (16) Paks (13) Dunaföldvár (1) Bátaszék (7) Szekszárd (15) Tolna (4) Tamási (25) Simontornya (7) Városi gyhiv-ok és kistérségi kir.-k területei szinte megegyeznek Településszám: szd, Tam. sok

13 Gyermekek/fiatalok gyámhivatali illetékesség szerint (2008. május)
Hány gy., fiatal tart. 1-1 gyhiv-hoz – ez hogy néz ki ÁT és mü. Kir. Tekintetében (term. Ez gyszám, nem ennyi szülő, mert: testvérek) Kiskorúakból átmeneti nevelt: 441 fő Bonyhád – 7 (7) Dombóvár – 77 (77) Szekszárd – 89 (187) Tamási – 59 (81) Paks – 59 (89) Bátaszék - 16 Simontornya - 22 Dunaföldvár Tolna - 82

14 Átmeneti nevelésből családjukba hazakerültek száma és életkori megoszlása 2002-2007.
Hazakerülés nagyon kevés! ÁT nem éri el a célját Életkor: 0-2 éves elfelejti a szülőt, pláne nevcsban – később is nehéz hazakerülnie, mert 0 érz. Kapcs.

15 Nevelőszülői gondozásban élő átmeneti neveltek vér szerinti szüleinek jövedelmi forrásai (felülvizsgálati határozatokban szereplő adatok alapján) 237 vizsgált gyermek 151 apa 155 anya Össz.: 306 vér szerinti szülő Ebből: Fő nincs információ 152 elhunyt 15 BV int. 6 bejelentett munkahely 18 közhasznú munka 2 munkanélküli járadék 3 rendszeres segély 23 rendszeres "fekete" munka 8 alkalmi munka 15 GYES,GYED, GYET 10 nyugdíj, járadék, fogy. tám. 27 ellátatlan 27 Határozatok alapján! Sok a „nincs info”. Miért? Nem pontos számok, mert van átfedés a köv ábrával – más gh-en élő testvérek

16 Gyermek- és lakásotthonokban élő átmeneti neveltek vér szerinti szüleinek jövedelmi forrásai (gyermekotthoni családgondozók információi alapján) 174 vizsgált gyermek 102 apa 104 anya Össz.: 206 vér szerinti szülő Ebből: Fő nincs információ 68 elhunyt 13 BV int. 5 bejelentett munkahely 21 közhasznú munka 1 munkanélküli járadék 1 rendszeres segély 33 rendszeres "fekete" munka 5 alkalmi munka 20 GYES, GYED, GYET 8 nyugdíj, járadék, fogy. tám. 22 ellátatlan 9 Jobb arány, de ez is kevés. Ahol van kapcstartás, tudnak a szülőkről a csg-k Bej. Mh. több, oka: idősebb, magatartpr. Gy-k gyo-ban vannak – konszolidált cs-ok otthon Lakásvisz-k is megérnének egy felmérést, de a GYJ infói kellenének

17 Gondozási díjat fizető vér szerinti szülők 2005-2007.
Gyhiv megállapítja, ha rsz jöv van. Hogy fizet-e, más kérdés Összeg: az egy főre adott normatíva is több

18 Életkori arányok a kiskorú ellátottak körében
Egyre több 15 éven felüli! Késői beutalás – isk. előmenetelben nem a korának megf osztály, szakképzés 18 éves korra (UE-t nem kér, ha 16 évesen került be)? A gy. Megöregszik a szakell-ban, nem kerül haza.

19 16-18 éves kiskorúak és 18-24 éves utógondozói ellátottak Tolna megyében
éves, 75 nagykorú – mindnek dolgozni kellene, hogy ne termeljék újra a szakell-t.

20 A hazakerülés érdekében:
Munkahelykeresésben, képzésben érintett csoportok a gyermekvédelmi szakellátás területéről: A hazakerülés érdekében: Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek szülei Átmeneti nevelt gyermekek szülei Az első munkába állás érdekében: 16-18 éves kiskorú gondozottak Utógondozói ellátott fiatal felnőttek

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Gyermekek, fiatalok és vér szerinti családjaik a munka világában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések