Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mintaváltás a párkapcsolati életútban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mintaváltás a párkapcsolati életútban"— Előadás másolata:

1 Mintaváltás a párkapcsolati életútban
Férfi és női generációk Magyarországon

2 Második demográfiai átmenet?
Szingli életmód Házasságkötés késleltetése Párcsere Termékenység csökkenése

3 Életútkutatás Narratívák (van de Kaa 1996, Thornton 2005)
Termékenységkutatás: klasszikus demográfiai elmélet általános szub-narratívák >>> specifikus szub-narratívák Életútkutatások, de-standardizáció (Furstenberg 2000, Shanahan 2000) Elemzési technikák finomodása (Abott 1995 (OM), Brüderl and Scherer 2004, Billari et al. 2006, Elzinga and Liefbroer 2007)

4 Kutatási kérdések 1 Differenciálódás (~ rövidebb szakaszok váltakozása) De-standardizáció (~ sokféleség) (Brückner and Mayer 2005) >>> folyamatok összekapcsolódása a 18 és 30 éves kor közötti életszakaszban – különböző generációk összehasonlítása >>> szekvencia-elemzés: életút eseményeinek sorrendje, az egyes állapotokban eltöltött idő, események időzítése >>> együtt jár-e a két folyamat? (Elzinga and Liefbroer 2007 – NEM?) >>> retrospektív kutatás lehetőségei és korlátai >>> Magyarország (Közép-Európa) – több generációt felölelő folyamat? mi a kiindulás? >>> férfi és női életutak közötti eltérések (életszakaszok)

5 Kutatási kérdések 2 Milyen párkapcsolati életutak jellemezték az egyes generációk fiatalkori életútját ? Milyen eltérések vannak a párkapcsolati életutak típusaiban ? - A fiatal generáció életútja ugyanolyan jól tipizálható ? Differenciáltabb ? Vagy az idősebbek között is van olyan csoport, melynek sokal differenciáltabb életútja volt, mint az átlagnak ? - Hogyan kapcsolódnak össze a párkapcsolati életút jellemzői a szülővé válás időzítésével ?

6 Empirikus kutatás ‘Életünk fordulópontjai’ 2001/2002.
30-69 éves népesség. Párkapcsolat-történeti adatblokk. Párkapcsolat tartós háztartási tagsággal összekapcsolódó, jogilag elismert keretei. Jelenlegi családi állapot, házasságkötések és felbomlások időpontjai (beleértve a próbaházaságok kezdetét és végét), 3 az egyén által jelentősnek ítélt, legalább 3 hónapig tartó élettársi kapcsolat kezdete és vége. Megjegyzés: Az adatbázis 0,2% arányban tartalmaz homoszexuális párokat, többségük élettársi kapcsolatban él.

7 Retrospektív kutatás és korlátai
keresztmetszeti vizsgálat eszmei időpontja (jelen) kérdőív kategorizációi (jelen) emlékezés (töredékesség, konstruktivitás) >>> történeti kutatások >>> jelen esetben: házasságkötés, élettársi kapcsolatok (szubjektív értékelés)

8 Szekvencia elemzés 1 Cees H. Elzinga (CHESA 2.11, Adatbázis : havi állapotok (144 adatból álló szekvencia) 18 és 30 éves kor között Ötféle állapot: szingli (S), házas (M), élettársi kapcsolat (L), elvált (D), özvegy (V) Mutatók : ‘turbulencia’ és ‘távolság’ (Elzinga and Liefbroer 2007) turbulencia – általános strukturális jellemző távolság – hasonlóság, tartalmi eltérések, típusok

9 T(x) = log2 φ(x) *( s2t,max(x) +1) / (s2t(x) +1)
Szekvencia elemzés 2 Párkapcsolati életutak ’turbulenciája’ Kulcsfogalom = az elkülöníthető al-szekvenciák száma 1) hány külön állapot és állapotváltás jellemzi az életutat Példa: (1) S,M,M,M (2) S,L,S,L (turbulensebb) 2) mennyi időt tölt az egyén egy állapotban és az eltöltött idő mennyire szóródik (1) S/10, L/4, M/130 (2) S/48, L/48, M/48 (turbulensebb) T(x) = log2 φ(x) *( s2t,max(x) +1) / (s2t(x) +1)

10 Szekvencia elemzés 3 Párkapcsolati életutak hasonlósága
Szub-szekvenciák száma: X= S L M D L >>> al-szekvencia ‘u’= S L (kétszer) A ‘távolság’ a nem-közös szub-szekvenciák száma két szekvenciában figyelembe véve az előfordulási gyakoriságukat.

11 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok

12 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok

13 adatbázis bemutatása ~ indikátorok
Férfi

14 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok
Férfi

15 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok

16 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok

17 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok Férfi
Súlyozatlan adatbázis

18 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok Nő
Súlyozatlan adatbázis

19 Adatbázis bemutatása ~ indikátorok
* 0,05 ≤ p < 0,1; ** 0,01 ≤ p < 0,05; *** p < 0,01, ahol p az empirikus szignifikancia szint (p-érték). Szignifikancia szintek:

20 Nemek közötti eltérések
18 és 30 éves kor közötti életút ~ 30-69 éves népesség Férfiak párkapcsolati életútja nagyobb turbulenciát mutat, mint a nőké. Női életutak kevésbé hasonlítanak egymásra ebben az életszakaszban.

21 30-69 éves férfiak párkapcsolati életútja – generációs különbségek
10 éves korcsoportokat összevetve, a párkapcsolati életút egymás közti hasonlóságát, típusait, és az első gyermek időzítését kontroll alatt tartva: a turbulencia a fiatalabb korcsoportokban emelkedett. A párkapcsolati életút típusainak más-más formái jellemzőek, az egymáshoz közeli generációk kevésbé különböznek. 60-69 évesek: SM életút különféle formái. 50-59 évesek: kezdődő átalakulás. 40-49 évesek: SMLM újraházasodás. 30-39 évesek: SLM, SL, S szingliség.

22 30-59 éves nők párkapcsolati életútja – generációs különbségek
Női életutak a férfiakétól elsősorban abban különböznek, hogy kevésbé turbulensek, ugyanakkor többféle és részben eltérő típusokat mutatnak. A generációk közti eltérések részben hasonlóak a férfiakéhoz. 50-59 évesek: házasság tartja magát. 40-49 évesek: házasság még mindig tartja magát az új párkapcsolati formák mellett. 30-39 évesek: alternatívák.

23 Modell

24 Modell

25 Iskolai végzettség – eltérések a 30-39 évesek körében nemenként
Férfiak – nem szignifikáns modellek Nők Turbulencia*Hasonlóság, párkapcsolati életút típusa, első gyerek időzítése – szignifikáns modell Vallásgyakorlás nem szignifikáns Turbulencia a végzettségi hierarchia mentén felfelé nő (kontrollok mellett) Szélső csoportok markáns különbségei Összes csoport – főképp időzítésbeli eltérések Eredmények: kísérleti jellegűek, alacsony elemszám miatt.

26 Összegzés és továbblépés
Néhány válasz Turbulencia és hasonlóság alakulása összekapcsolódik A retrospektív kutatás korlátokkal, de működik Szélső generációk jelentős eltérései Női és férfi párkapcsolati életút szakasza a fiatalkorban eltérő További kutatás Modellek, magyarázó változók finomítása Fiatalkori életút kitolódása (35 éves határ) Fiatal korcsoport párkapcsolati életútja - összefüggések

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mintaváltás a párkapcsolati életútban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések