Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEA szakmai pályázatok 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEA szakmai pályázatok 2013."— Előadás másolata:

1 NEA szakmai pályázatok 2013.

2 A támogatható tevékenységek
NEA Nemzeti összetartozás kollégium I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség); II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

3 A támogatható tevékenységek
NEA Új Nemzedékek jövőjéért kollégium I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése; II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

4 A támogatható tevékenységek
NEA Közösségi környezet kollégium I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat); II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére); III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

5 A támogatható tevékenységek
NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégium I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható); II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása.

6 A támogatható tevékenységek
NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégium Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

7 A pályázat benyújtásának keretei
Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium Pályázati keretösszeg Pályázati keretösszeg terhére Minimum Maximum Elvárt önrész mértéke szövetségek részére szétosztható keret egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret ,- Ft ,- Ft ,- Ft együttes pályázat esetében ,- Ft ,- Ft 10% egyéni pályázat esetében ,- Ft

8 A pályázat benyújtásának keretei
Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Pályázati keretösszeg Pályázati keretösszeg terhére Minimum Maximum Elvárt önrész mértéke szövetségek részére szétosztható keret egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 10%

9 A pályázat benyújtásának keretei
Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégium Pályázati keretösszeg Pályázati keretösszeg terhére Minimum Maximum Elvárt önrész mértéke szövetségek részére szétosztható keret egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Együttesen benyújtott pályázat esetén ,- Ft 10% Egyénileg benyújtott pályázat esetén ,- Ft

10 A pályázat benyújtásának keretei
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégium Pályázati keretösszeg Pályázati keretösszeg terhére Minimum Maximum Elvárt önrész mértéke szövetségek részére szétosztható keret egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret ,- Ft 0,- Ft ,- Ft ,- Ft 10%

11 A pályázat benyújtásának keretei
Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium Pályázati keretösszeg Pályázati keretösszeg terhére Minimum Maximum Elvárt önrész mértéke szövetségek részére szétosztható keret egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 10%

12 A pályázat benyújtásának keretei
2013. költségvetési évben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb 7,5 millió Ft szakmai támogatásban részesülhet egy szervezet. 2013. költségvetési év terhére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb összesen 10 millió Ft támogatásban részesülhet egy szervezet. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek: a. szövetség (NEA-TF-13-SZ kategória kivételével) vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot.

13 Nem nyújthatnak be pályázatot
szakszervezetek, pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, közalapítványok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,civil társaságok, továbbá azon civil szervezetek, amelyek működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be a NEA-13-M kiírásra.

14 Érvénytelenségi okok a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény; a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékleteinek hiánya; a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás; a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a oldalon feltöltésre; ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság; ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;

15 Érvénytelenségi okok 2 ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására; az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot.); a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata; ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes regisztrációs nyilatkozata ha a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta, együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.

16 Benyújtható pályázatok megosztása
Kollégiumok Összesen benyújtható pályázatok száma Benyújtható pályázatok megosztása NEA Nemzeti összetartozás kollégium 1 legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg vagy legfeljebb 1 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel) NEA Új Nemzedékek jövőjéért kollégium 3 legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel) NEA Közösségi környezet kollégium 2 legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy legfeljebb 1 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel) NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégium NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégium legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg, együttes pályázatra nincs lehetőség

17 Támogatási időszak NEA Nemzeti összetartozás kollégium
2013. június március 31. NEA Új Nemzedékek jövőjéért kollégium NEA Közösségi környezet kollégium 2013. június március 30. NEA Mobilitás és alkalmazkodás kollégium NEA Társadalmi felelősségvállalás kollégium

18 Pályázatok benyújtásának módja,helye,ideje
Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a költségtérítés megfizetésével érhető el. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani! Az EPER-ből kinyomtatott regisztrációs nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni! A pályázat benyújtási határideje: március 25.

19 Pályázati díj A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege jelen pályázat esetében 2.000,- Ft. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő A közlemény rovatban pontosan fel kell tüntetni a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013-SZ” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!

20 Elektronikus pályázati adatlap
A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet utolsó lezárt üzleti évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha: a) a pályázat benyújtásáig év folyamán már korábban csatolta a vagy évről számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, b) a pályázat benyújtásáig oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet évről szóló számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata. Ha a pályázó szervezet már rendelkezik elfogadott, a évről szóló számviteli beszámolóval (utolsó lezárt üzleti éve 2012.) akkor a számviteli beszámolóját csatolni kell.

21 NEA-TF-13-SZ Elektronikus pályázati adatlap
A projekt időszakának megtervezésekor vegye figyelembe a projekt előkészítéséhez és lezárásához szükséges időtartamot is! Mutassa, be miben tekinthető a projekt a megvalósulás helyszínén egyedinek, újszerűnek! Mutassa be a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontokat:  Mutassa, be miben tekinthető a projekt a megvalósulás helyszínén egyedinek, újszerűnek! (3000) Mutassa be, a projekt milyen helyi igényekre reagál! (1500) A projekt tevékenységeinek bemutatása (3000) A projekt elvárt eredménye, hatása (1500) Mutassa be, a projekt megvalósítása során mely szektorokkal működik együtt (önkéntesek, adományszervezés, szponzorok) (1000)

22 NEA-NO-13-SZ Elektronikus pályázati adatlap
Mutassa be a szervezet tevékenységét és eredményeit. (3000) Mutassa be a projekt hogyan szolgálja a határon túli magyar civil szervezettel történő együttműködést, hogyan erősíti a Kárpát-medencei civil hálót. (1500) Projekt tevékenységeinek bemutatása. (3000) A projekt elvárt eredménye. (1500) A projekt milyen hagyományokat őriz, hogyan teremt értéket. (1000)

23 NEA-KK-13-SZ Elektronikus pályázati adatlap
Mutassa be a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontokat: A projekt indokoltsága, célja: (3000) Mutassa be, hogy a projekt milyen közösségi igényeket szolgál, valamint hogyan erősíti a helyi szereplők együttműködését (1500) A projekt tevékenységeinek bemutatása (3000) A projekt elvárt eredménye (1500) A projekt milyen hagyományokat teremt (1000)

24 NEA-UN-13-SZ Elektronikus pályázati adatlap
Ismertesse a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati szempontokat is: Mutassa be a szervezet tevékenységét és eredményeit! (3000) Mutassa be a projekt milyen közösségi igényeket szolgál! (1500) A projekt tevékenységeinek bemutatása (3000) Mutassa be a projekt hasznosságát a fiatalok szempontjából! (1500) A projekt milyen hagyományokat őriz, hogyan teremt értéket (1000)

25 NEA-MA-13-SZ Elektronikus pályázati adatlap
Mutassa be a projekt hogyan szolgálja a határon túli magyar civil szerevettel történő együttműködést, hogyan erősíti meg a Kárpát-medencei civil hálót A projekt tevékenységeinek bemutatása (3000) Mutassa be, a projekt elvárt eredményeit és hasznosságát (1500) A projekt milyen hagyományokat őriz, hogyan teremt értéket (1000) Mutassa be a projekt céljának megvalósítása hogyan szolgálja a közösségi igényeket elégit ki (1000) Mutassa, be a projekt célcsoportjának méretét, jellemzőit (8000)

26 A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája
1. Érvényes EPER regisztrációs nyilatkozat. 2. A pályázati kiírás szerinti: NEA-KK-13-SZ, NEA-NO-13-SZ, NEA-UN-13-SZ, NEA-MA-13-SZ kategóriák esetén: szövetség, egyesület vagy alapítvány pályázott-e; NEA-TF-13-SZ esetében egyesület vagy alapítvány pályázott-e ; 3. Határidőn belül benyújtott (véglegesített) támogatási igény 4. Van elérhető (EPER, vagy aláírtan szkennelt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója. 5. A pályázati űrlapot és kötelező mellékleteit megfelelő formátumban beküldte. 6. A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb december 31. hatállyal nyilvántartásba vette. 7. A támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére. 8. A támogatási igény benyújtója nem a tartozik a NEA Tanács elnökének, tagjainak, bármely kollégium elnökének vagy tagjainak érdekeltségi körébe.

27 A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája
9. A szervezet regisztrált az EPER-be, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot és azt határidőben postára adta. 10. Pályázati díj határidőben történő átutalása megfelelő számlaszámra (2.000,- Ft) – ha nem utalt a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan ilyen díjat 11. Támogatásra jogosult-e (a közhasznú jogállású szervezet utolsó lezárt üzleti évi összes – számviteli beszámoló szerinti – bevétele kevesebb, mint 50 millió Ft) 12. Jelen pályázatot megelőzően a évre vonatkozóan a Nemzeti Együttműködési Alap más kollégiumához nem nyújtott be pályázatot. 13. A pályázaton igényelt támogatás összege megfelelő. 14. A pályázó a pályázati kiírás alapján a támogatási összeg legalább 10%-ának megfelelő önrészt vállalt.

28 A formai bírálat szempontjai, ellenőrző listája
15. A költségvetés „Tételes részletezése” oszlopot a pályázó kitöltötte. 16. Az EPER-ben a pályázati adatlap minden kötelezően kitöltendő mezője feltöltésre került. 17. Az útmutató 5.3. pontja szerint megfelelő számú pályázatot nyújtott be. 18. Együttesen benyújtott pályázat esetében, a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban nem volt társpályázó (NEA-TF-13—SZ kategória esetén nem releváns, mivel a pályázati kiírás szerint nem lehet együttesen pályázatot benyújtani) 19. Együttesen benyújtott pályázat esetében a társpályázóval kötött együttműködési szándéknyilatkozat magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolatát csatolta. (NEA-TF-13—SZ kategória esetén nem releváns, mivel a pályázati kiírás szerint nem lehet együttesen pályázatot benyújtani)

29 Formai hibának minősül
A NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség ! a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény; a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a oldalon feltöltésre; a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya; a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentum(ok) adatai közötti ellentmondás; ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére; ha a támogatási igény benyújtója nem jogosult a NEA támogatására;

30 Formai hibának minősül
A Civil tv. szerint a NEA Tanács és kollégium elnökeinek és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen; ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes regisztrációs nyilatkozata; ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette nyilvántartásba a bíróság; ha a pályázó határidőre nem fizetett meg a pályázati díjat;. ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot.); ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.

31 NEA-KK-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
A kiírások tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel a pályázat. (5 pont ) A pályázat szakmailag jól kidolgozott, helyi közösségi igényeket szolgál, kohéziót segít, erősít, épít. (15 pont) Közösségi értéket, hagyományt teremt/őriz, ötletes. (15 pont) A projekt eredménye és a tervezett költségek összhangban vannak. (15 pont ) A határon túli civil szervezettel együttesen valósul meg, bővíti, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót és/vagy nemzeti összefogást szolgál. (5 pont ) Nincs olyan alapítója vagy tagja, amely felett önkormányzati/ kormányzati szerv többségi befolyás érvényesül (együttesen benyújtott pályázat esetén a határon túli szervezetre is vonatkozik, a magyarországi szervezettel együtt nyilatkozik). (5 pont ) Összesen legfeljebb 60 pont.

32 NEA-MA-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
A pályázat a kiírás tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel-e? (5 pont ) A pályázat célja világos-e, szakmailag jól értelmezhető és közösségi igényeket kíván-e, megvalósítani? (5 pont ) A tevékenység értékeket hoz létre, folytonosságot valósít meg, hagyományokat és értékeket őriz. (10 pont ) A tevékenység, milyen és mekkora létszámú társadalmi csoport érdekét szolgálja? (5 pont ) A tevékenység társadalmi hasznosságának mértéke, ennek megjelenése a pályázatban. (10 pont ) Kiemelt jelentőségű tevékenység, hátrányos helyzetű vagy kisebb létszámú csoport részére. (5 pont ) A határon túli civil szervezetekkel együtt konzorciumban valósul meg, bővíti, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót és/vagy nemzeti összefogást szolgál. (10 pont ) A tevékenység várható eredménye és a tervezett költségek nagyságának aránya bizonyítja-e a hatékonyságot? (10 pont )

33 NEA-NO-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
A kiírás céljaihoz illeszkedik a pályázat. (12 pont) A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei. (7 pont) A pályázat szakmailag jól kidolgozott, közösségi igényeket fogalmaz meg. (12 pont) Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót. (7 pont) A projekt eredménye és a tervezett költségek összhangja biztosítja a hatékonyságot. (15 pont) Folytonosságot tükröz; hagyományokat, értékeket teremt és őriz, ötletes, fenntartható. (7 pont) Összesen legfeljebb 60 pont.

34 NEA-TF-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
Helyi, valós problémára reagál, igényt elégít ki. (15 ) Mérhető hatást gyakorol, konkrét eredménye van. (15) A megvalósítás helyén egyedi, újszerű megoldást nyújt, alkalmaz. (10 ) A projekt költséghatékony, a költségvetés illeszkedik a projektben megvalósítandó célokhoz. (10 ) Széleskörű forrásbevonás (önkéntesek, adományszervezés, más szektor, szponzorok). (10 ) Összesen legfeljebb 60 pont.

35 NEA-UN-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
A projekt folytonosságot tükröz, hagyományokat és értékeket őriz vagy értéket teremt, ötletes. (5) A projekt hosszú távú fenntarthatósága. (5) A pályázat összbenyomása és a költségvetés indokoltsága, összhangja a projekttel. (15) A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei. (5) A projekt hasznossága a fiatalok számára, és ennek megjelenése a pályázatban. (10) A kiírás tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel a pályázat. (10) A pályázat szakmailag jól kidolgozott, közösségi igényeket fogalmaz meg és közösséget épít. (10) Összesen legfeljebb 60 pont.

36 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Információs Centrum
5000 Szolnok, Baross u. 56. Tel.: 56/ Fax: 56 / web: szolnok.nonprofit.hu

37 Köszönöm a figyelmüket!
Pollákné Cser Edit elnök Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 2013. március


Letölteni ppt "NEA szakmai pályázatok 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések