Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap Szakmai pályázat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap Szakmai pályázat."— Előadás másolata:

1 Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap Szakmai pályázat

2 Civil Információs Centrum általában  az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány látja el feladata a civil szervezetek

3 Civil szervezetek fő elvárásai  informáltság biztosítása  kapcsolati háló működtetése  a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatás  napi problémáikkal kapcsolatos tanácsadás

4 Civil szektor fejlesztése - irányok  Partnerségek erősítése  Tudástranszfer kialakítása, szemléletformáló szolgáltatásnyújtás  Nyitottság  Hatékonyság  Versenyszellem  Innováció  fenntarthatóság

5 Szolgáltatások 1. – Tanácsadás  jogi, közhasznúsági  pályázati,  társadalmi felelősségvállalással,  forrásteremtési,  pénzügyi, könyvviteli és adózási  számítástechnikai

6 Szolgáltatások 2.:  közszférával kapcsolatos képzések  kistérségi szintű megjelenések (tanácsadás, rendezvény)  információs partnerségi napok  közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés  a vállalkozói, civil és közszféra közötti párbeszédet erősítő programok  határon átívelő magyar-magyar civil kapcsolatok erősítése

7 Nemzeti Együttműködési Alap  Civil szervezetek működési támogatása  Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 A kiírás megtalálható: oldalon és a szabolcs-cic.hu oldalon. A kiírás megtalálható: http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalon és a szabolcs-cic.hu oldalon. http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

8 Az Országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Civil törvényt. E törvény keretében a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) működésének és szakmai tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttműködési Alapot. A Civil törvény szerint a NEA terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje egyesület (kivéve a szakszervezetet és a pártot) és alapítvány lehet. Nem jogosult működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályáztat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje.

9 Szereplők  Pályázó Az ügyfél  Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) A teljes pályázati folyamat lebonyolítója  Testületek: kollégiumok, Tanács Érdemi döntéshozók  Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kifogáskezelés, felügyelet, monitoring  Civil Információs Centrum fejlesztő, pályázati tanácsadóként segíti a civilek felkészítését

10 A pályázatok célja Működési pályázat A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Ki pályázhat  Alapítvány (közalapítvány nem)  Egyesület  Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

11 A pályázatok célja: Szakmai pályázat: A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása. Kollégiumonként különböző prioritások. Ki pályázhat  Alapítvány (közalapítvány nem)  Egyesület  Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

12 Szakmai pályázat: A Közösségi környezet kollégium pályázatának célja:  Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Támogatható tevékenységek:  I. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat);  II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére);  III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

13 Szakmai pályázat: A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium pályázat célja:  A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás,mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.  Támogatható tevékenységek:  I.A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható).  II. Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása.  III. Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység támogatása.

14 Szakmai pályázat: A Nemzeti összetartozás kollégium pályázatának célja:  A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek,valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.  Támogatható tevékenységek:  I. A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a konzorcium által (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen) beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség).  II. A nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása.  III. A civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

15 Szakmai pályázat: Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium pályázatának célja:  A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés,természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.  Támogatható tevékenység minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:  I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése;  II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és  nyilvántartási feladatok;  III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

16 Szakmai pályázat: A Társadalmi felelősségvállalás kollégium pályázatának célja:  A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek: – helyi problémára reagálnak, – az eredmény fenntarthatóságát biztosítják, – önkénteseket vonnak be, – új célcsoportokat érnek el, – a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.

17  Támogatási összeg: - 250.000-3.000.000Ftig terjed: TF: Csak egyéni, határon szervezettel együttműködés nem adható be. MA: legfeljebb 1 db. pályázat egyénileg és/ vagy 2 db. pályázat együttesen, határon túli civil szervezettel együttműködve adható be. KK: legfeljebb 1db.pályázat egyénileg és/vagy legfeljebb 1db. Pályázat határon túli civil szervezettel együttműködve UN: legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel). Nemzeti Összetartozás Kollégium esetén:  1db pályázat egyénileg történő beadás esetén 250.000-3.000.000Ft. a pályázható összeg.  Lehetőség van vagylagosan1db. pályázat határon túli civil szervezettel együttműködve beadni. Ebben az esetben a támogatási összeg 250.000- 6.000.000 FT.

18  Támogatási időszak: 2013. jún.1-2014. márc.31.  saját forrás: 10%,  saját forrás: 10%, DE:  Támogatási időszak: nem számítható be a központi költségvetési támogatás; beszámítható: saját pénzbeli forrás, a közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása természetben  vissza nem térítendő támogatás: ha 2011. évi összes bevétel < 50 MFt  visszatérítendő támogatás: bárki  finanszírozási forma: előfinanszírozás / utófinanszírozás  A kollégium jelen pályázaton nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek  Amennyiben a támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el az igényelt összeg 2/3 részét nem támogatható a pályázat.  elszámolható költségek:Útmutató szerint

19 A pályáztatás folyamata  REGISZTRÁCIÓ  A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE, BENYÚJTÁSA  FORMAI BÍRÁLAT JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS)  TARTALMI DÖNTÉS JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS)  SZERZŐDÉSKÖTÉS

20 A pályázatok benyújtásának módja és helye:  Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a pályázati díj megfizetésével érhető el.  Amennyiben a pályázó a NEA-13-M pályázati kiíráshoz kapcsolódóan megújította regisztrációját, vagy benyújtotta EPER regisztrációs nyilatkozatát és azt az Alapkezelő elfogadta, nem kell új Regisztrációs Nyilatkozatot benyújtani.  A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

21 Regisztrációs Nyilatkozat  A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.  Az EPER használatához, a regisztrációs folyamat elvégzéséhez további segítséget nyújt a (http://www.emet.gov.hu/segitseg/eper) oldalról letölthető „Felhasználói kézikönyv” is.  Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest, Pf.:1407.) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni!  Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni! Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf. 1407

22 Pályázati díj befizetése  A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege jelen pályázat esetében 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.  A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000.  A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013-SZ” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében!  A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már befizette.

23 A pályázat benyújtásának helye és módja 1:  A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu  Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani.  A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet utolsó lezárt üzleti évéről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha: a) a pályázat benyújtásáig 2012. év folyamán már korábban csatolta a 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a 2012. év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló vagy b) a pályázat benyújtásáig www.birosag.hu oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet 2011. évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata és az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a 2012. év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló.

24 A pályázat benyújtásának helye és módja 1:  Ha a pályázó szervezet már rendelkezik elfogadott, a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval (utolsó lezárt üzleti éve 2012.) akkor a számviteli beszámolóját csatolni kell.  Együttműködésben megvalósítandó pályázat esetében kötelező csatolni a Főpályázó és a Társpályázó által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat (3. számú melléklet) magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolatát.  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötésig szükséges megküldeni az Alapkezelő részére a számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) egyszerű másolatát.

25  Ha a működési kiírásnál nem pályáztunk 2000 Ft,- NEA2013 pályázati díj legyen átutalva  EPER regisztráció és regisztrációs lap kitöltése és postán való beküldése  Gazdasági beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezése  Érvényes alapító okirat, bírósági kivonat  Önrész esetén dologi feltételek és önkéntes munka is elszámolható (közérdekű önkéntesség)  Együttműködési nyilatkozat, ha van együttműködő  Kidolgozottság, fenntarthatóság, költségvetési szigor, tevékenységi körbe illeszkedő, innovatív, jól nyomon követhető Mire figyeljünk a NEA szakmai kiírásnál?

26 Érvénytelen a szakmai pályázat1:  a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;  a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya;  a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás van;  a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER- ben vagy a www.birosag.hu oldalon feltöltésre;  ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság;  ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére  ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;

27 Érvénytelen a szakmai pályázat2:  az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be.(2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot);  Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben (és az EPER regisztrációs nyilatkozattal összhangban), az új képviselő is elfogadható benyújtóként.  a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata;  ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata;  ha a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;  együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.

28  Címünk: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5 „B”. épület 1.em. 127-128.sz. iroda  Telefon szám: 42/311-324 és/ vagy 20/924-8810, 30/900-4741  Email Címünk: sz.sz.b.m.cic@gmail.com Honlap: szabolcs-cic.hu Elérhetőségeink:

29 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap Szakmai pályázat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések