Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil partnerség – Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil partnerség – Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében"— Előadás másolata:

1 Civil partnerség – Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében
Nemzeti Együttműködési Alap Szakmai pályázat Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum

2 Civil Információs Centrum általában
az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány látja el feladata a civil szervezetek

3 Civil szervezetek fő elvárásai
informáltság biztosítása kapcsolati háló működtetése a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatás napi problémáikkal kapcsolatos tanácsadás

4 Civil szektor fejlesztése - irányok
Partnerségek erősítése Tudástranszfer kialakítása, szemléletformáló szolgáltatásnyújtás Nyitottság Hatékonyság Versenyszellem Innováció fenntarthatóság

5 Szolgáltatások 1. – Tanácsadás
jogi, közhasznúsági pályázati, társadalmi felelősségvállalással, forrásteremtési, pénzügyi, könyvviteli és adózási számítástechnikai

6 Szolgáltatások 2.: közszférával kapcsolatos képzések
kistérségi szintű megjelenések (tanácsadás, rendezvény) információs partnerségi napok közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés a vállalkozói, civil és közszféra közötti párbeszédet erősítő programok határon átívelő magyar-magyar civil kapcsolatok erősítése

7 Nemzeti Együttműködési Alap
Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2013 A kiírás megtalálható: oldalon és a szabolcs-cic.hu oldalon.

8 Az Országgyűlés december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Civil törvényt. E törvény keretében a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) működésének és szakmai tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttműködési Alapot. A Civil törvény szerint a NEA terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje egyesület (kivéve a szakszervezetet és a pártot) és alapítvány lehet. Nem jogosult működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályáztat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje.

9 Szereplők Pályázó Az ügyfél
Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) A teljes pályázati folyamat lebonyolítója Testületek: kollégiumok, Tanács Érdemi döntéshozók Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kifogáskezelés, felügyelet, monitoring Civil Információs Centrum fejlesztő, pályázati tanácsadóként segíti a civilek felkészítését

10 A pályázatok célja Működési pályázat A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Ki pályázhat Alapítvány (közalapítvány nem) Egyesület Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

11 A pályázatok célja: Szakmai pályázat:
A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása. Kollégiumonként különböző prioritások. Ki pályázhat Alapítvány (közalapítvány nem) Egyesület Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

12 A Közösségi környezet kollégium pályázatának célja:
Szakmai pályázat: A Közösségi környezet kollégium pályázatának célja: Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Támogatható tevékenységek: I. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat); II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére); III. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

13 A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium pályázat célja:
Szakmai pályázat: A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium pályázat célja: A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás,mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Támogatható tevékenységek: I.A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható). II. Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása. III. Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, tevékenység támogatása.

14 A Nemzeti összetartozás kollégium pályázatának célja:
Szakmai pályázat: A Nemzeti összetartozás kollégium pályázatának célja: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek,valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Támogatható tevékenységek: I. A civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a konzorcium által (a Civil tv. 56. § (4) bekezdés szerinti együttesen) beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség). II. A nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása. III. A civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása.

15 Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium pályázatának célja:
Szakmai pályázat: Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium pályázatának célja: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. Támogatható tevékenység minden olyan tevékenység, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít: I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése; II. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

16 – helyi problémára reagálnak,
Szakmai pályázat: A Társadalmi felelősségvállalás kollégium pályázatának célja: A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek: – helyi problémára reagálnak, – az eredmény fenntarthatóságát biztosítják, – önkénteseket vonnak be, – új célcsoportokat érnek el, – a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.

17 Támogatási összeg: 250.000-3.000.000Ftig terjed:
TF: Csak egyéni, határon szervezettel együttműködés nem adható be. MA: legfeljebb 1 db. pályázat egyénileg és/ vagy 2 db. pályázat együttesen , határon túli civil szervezettel együttműködve adható be. KK: legfeljebb 1db.pályázat egyénileg és/vagy legfeljebb 1db. Pályázat határon túli civil szervezettel együttműködve UN: legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel). Nemzeti Összetartozás Kollégium esetén: 1db pályázat egyénileg történő beadás esetén Ft. a pályázható összeg. Lehetőség van vagylagosan1db. pályázat határon túli civil szervezettel együttműködve beadni. Ebben az esetben a támogatási összeg FT.

18 Támogatási időszak: 2013. jún.1-2014. márc.31.
saját forrás: 10%, DE: Támogatási időszak: nem számítható be a központi költségvetési támogatás; beszámítható: saját pénzbeli forrás, a közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása természetben vissza nem térítendő támogatás: ha évi összes bevétel < 50 MFt visszatérítendő támogatás: bárki finanszírozási forma: előfinanszírozás / utófinanszírozás A kollégium jelen pályázaton nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek Amennyiben a támogatásból finanszírozható teljes összege nem éri el az igényelt összeg 2/3 részét nem támogatható a pályázat. elszámolható költségek:Útmutató szerint

19 A pályáztatás folyamata
REGISZTRÁCIÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE, BENYÚJTÁSA FORMAI BÍRÁLAT JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS) TARTALMI DÖNTÉS JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS) SZERZŐDÉSKÖTÉS

20 A pályázatok benyújtásának módja és helye:
Az érvényes pályázat benyújtásának előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat megléte, amely a regisztrációs dokumentum megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és beküldésével, továbbá a pályázati díj megfizetésével érhető el. Amennyiben a pályázó a NEA-13-M pályázati kiíráshoz kapcsolódóan megújította regisztrációját, vagy benyújtotta EPER regisztrációs nyilatkozatát és azt az Alapkezelő elfogadta, nem kell új Regisztrációs Nyilatkozatot benyújtani. A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

21 Regisztrációs Nyilatkozat
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel ( cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az EPER használatához, a regisztrációs folyamat elvégzéséhez további segítséget nyújt a ( oldalról letölthető „Felhasználói kézikönyv” is. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest, Pf.:1407.) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, az EPER-ből kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton (1381 Budapest Pf. 1407) legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni! Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf. 1407

22 Pályázati díj befizetése
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj átutalása. Ennek összege jelen pályázat esetében 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint. A pályázati díjat legkésőbb a pályázat beadása napján kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, illetve a „NEA-2013-SZ” megjelölést a beazonosíthatóság érdekében! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már befizette.

23 A pályázat benyújtásának helye és módja 1:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázat benyújtásáig az EPER rendszerbe fel kell tölteni a pályázó szervezet utolsó lezárt üzleti évéről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű (teljes terjedelmében olvasható) digitális másolatát. Nem kell csatolni a számviteli beszámolót, ha: a) a pályázat benyújtásáig év folyamán már korábban csatolta a évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát és az EPER rendszerben az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló vagy b) a pályázat benyújtásáig oldalon elérhetővé vált a pályázó szervezet évről szóló (a szervezet képviselője által aláírt) számviteli beszámolójának oldalhű digitális másolata és az elérhető, megnyitható, teljes terjedelmében olvasható, illetve a év vonatkozásában még nem áll rendelkezésre számviteli beszámoló.

24 A pályázat benyújtásának helye és módja 1:
Ha a pályázó szervezet már rendelkezik elfogadott, a évről szóló számviteli beszámolóval (utolsó lezárt üzleti éve 2012.) akkor a számviteli beszámolóját csatolni kell. Együttműködésben megvalósítandó pályázat esetében kötelező csatolni a Főpályázó és a Társpályázó által aláírt együttműködési szándéknyilatkozat (3. számú melléklet) magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolatát. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötésig szükséges megküldeni az Alapkezelő részére a számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (érkeztető bélyegzővel ellátott irat vagy ajánlott küldeményként feladott levél feladóvevénye) egyszerű másolatát.

25 Mire figyeljünk a NEA szakmai kiírásnál?
Ha a működési kiírásnál nem pályáztunk 2000 Ft,- NEA2013 pályázati díj legyen átutalva EPER regisztráció és regisztrációs lap kitöltése és postán való beküldése Gazdasági beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezése Érvényes alapító okirat, bírósági kivonat Önrész esetén dologi feltételek és önkéntes munka is elszámolható (közérdekű önkéntesség) Együttműködési nyilatkozat, ha van együttműködő Kidolgozottság, fenntarthatóság, költségvetési szigor, tevékenységi körbe illeszkedő, innovatív, jól nyomon követhető

26 Érvénytelen a szakmai pályázat1:
a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény; a támogatási igény NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya; a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás van; a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a oldalon feltöltésre; ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság; ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;

27 Érvénytelen a szakmai pályázat2:
az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be .(2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot); Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben (és az EPER regisztrációs nyilatkozattal összhangban), az új képviselő is elfogadható benyújtóként. a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata; ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata; ha a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta; együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt.

28 Elérhetőségeink: Címünk:
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5 „B”. épület 1.em sz. iroda Telefon szám: 42/ és/ vagy 20/ , 30/ Címünk: Honlap: szabolcs-cic.hu

29 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Civil partnerség – Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések