Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N."— Előadás másolata:

1 Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N

2 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet

3 A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás a társadalmi támogatottságukhoz kapcsolódóan. A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

4 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontja, 4. §-a, valamint a 7. § (7) bekezdése alapján a civil szervezetnek felajánlott SZJA 1%-a költségvetési támogatásnak minősül, nem adománynak!

5 KollégiumBeadásihatáridőTámogatási időszak kezdő időpontjaTámogatási időszak záró időpontja Közösségi környezet 2013.03.25.2013.03.21.2014.03.20. Mobilitás és alkalmazkodás2013.03.25.2013.03.11.2014.03.10. Nemzeti összetartozás 2013.03.25.2013.02.21.2014.02.20. Társadalmi felelősségválla lás 2013.03.25.2013.03.31.2014.03.30. Új nemzedékek jövőjéért 2013.03.25.2013.03.01.2014.02.28.

6 Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat: a. szövetség vagy b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik (ha alapítványon, egyesületen kívül más – pl. természetes személy – tagja is van, akkor nem minősül szövetségnek)

7 Az a civil szervezet Amely a pályázat kiírásának évében, illetve a 2013- as költségvetési évben a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Amennyiben a pályázó NEA-13-M kiírásra benyújtott pályázata támogatásban részesül, akkor a NEA-13-N kiíráson elnyert támogatásról le kell mondania. Amely a pályázat kiírásának évében, illetve a 2013- as költségvetési évben a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Amennyiben a pályázó NEA-13-M kiírásra benyújtott pályázata támogatásban részesül, akkor a NEA-13-N kiíráson elnyert támogatásról le kell mondania. az előző években a támogató által azonos célra (működésre) biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. az előző években a támogató által azonos célra (működésre) biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatói okiratban foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el. Ugyanazon támogatott tevékenységhez költségvetési támogatás egy azonos célú előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg. Ugyanazon támogatott tevékenységhez költségvetési támogatás egy azonos célú előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg.

8 Hiányosan, határidőn túl, vagy nem EPER-ben benyújtott pályázat; Hiányosan, határidőn túl, vagy nem EPER-ben benyújtott pályázat; A NEAr-ben, vagy pályázati kiírásban előírt mellékletek hiánya; A NEAr-ben, vagy pályázati kiírásban előírt mellékletek hiánya; A benyújtott dokumentumok közti ellentmondás; A benyújtott dokumentumok közti ellentmondás; 2012. évről szóló számviteli bizonylat beszámolója nem került feltöltésre vagy EPER-ben, vagy a www.birosag.hu oldalon; 2012. évről szóló számviteli bizonylat beszámolója nem került feltöltésre vagy EPER-ben, vagy a www.birosag.hu oldalon;www.birosag.hu Ha a civil szervezetet 2013-ban vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság; Ha a civil szervezetet 2013-ban vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság; Ha a benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére; Ha a benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére; Ha a civil szervezet a Civil tv alapján nem jogosult támogatásra; Ha a civil szervezet a Civil tv alapján nem jogosult támogatásra; Ha a pályázó az új pályázatot a költségvetési éven belül más kollégiumhoz nyújtotta be; Ha a pályázó az új pályázatot a költségvetési éven belül más kollégiumhoz nyújtotta be; Összeférhetetlenség esetén; Összeférhetetlenség esetén; Ha a civil szervezetnek nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata; Ha a civil szervezetnek nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata; Ha a pályázati díjat nem fizette meg a pályázó határidőben. Ha a pályázati díjat nem fizette meg a pályázó határidőben.

9

10 NEA-13-N kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot, azaz tízezer forintot. A pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege 10.000,- Ft, legnagyobb összege 250.000,- Ft. Az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka.

11 A. Dologi kiadások A1. Ingatlan üzemeltetés költségei A2. Jármű üzemeltetés költségei A3. Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei A4. Adminisztráció költségei A5. PR, marketing költségek A6. Humán-erőforrás fejlesztésének költségei A7. Kommunikációs költségek A8. Utazás, kiküldetés költségei A9. Szállítás költségei A10. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei A11. Szervezetfejlesztés A12. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

12 B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei B1. Bérköltség (bérszámfejtett) B2. Megbízási díj (bérszámfejtett) B3. Ösztöndíj B4. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei) B5. Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek B6. Önkéntes foglalkoztatott költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése C1. Tárgyi eszköz beszerzés C2. Immateriális javak beszerzése B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei B1. Bérköltség (bérszámfejtett) B2. Megbízási díj (bérszámfejtett) B3. Ösztöndíj B4. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei) B5. Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek B6. Önkéntes foglalkoztatott költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése C1. Tárgyi eszköz beszerzés C2. Immateriális javak beszerzése

13 Lyocsa Anita Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területi koordinátor 5000 Szolnok, Kossuth út 6-8. 1/116. 30/460-2594


Letölteni ppt "Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N Pályázat kiírás kódja: NEA-13-N."

Hasonló előadás


Google Hirdetések