Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap pályázat ai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap pályázat ai."— Előadás másolata:

1 Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap pályázat ai

2 Civil Információs Centrum általában  az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kelet – Magyarországi Fiatalokért Alapítvány látja el feladata a civil szervezetek

3 Civil szervezetek fő elvárásai  informáltság biztosítása  kapcsolati háló működtetése  a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos folyamatos tájékoztatás  napi problémáikkal kapcsolatos tanácsadás

4 Civil szektor fejlesztése - irányok  Partnerségek erősítése  Tudástranszfer kialakítása, szemléletformáló szolgáltatásnyújtás  Nyitottság  Hatékonyság  Versenyszellem  Innováció  fenntarthatóság

5 Szolgáltatások 1. – Tanácsadás  jogi, közhasznúsági  pályázati,  társadalmi felelősségvállalással,  forrásteremtési,  pénzügyi, könyvviteli és adózási  Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

6 Szolgáltatások 2.:  közszférával kapcsolatos képzések  kistérségi szintű megjelenések (tanácsadás, rendezvény)  információs partnerségi napok  közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés  a vállalkozói, civil és közszféra közötti párbeszédet erősítő programok  határon átívelő magyar-magyar civil kapcsolatok erősítése

7 Nemzeti Együttműködési Alap  Civil szervezetek működési támogatása  Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2014 A kiírás megtalálható: A kiírás megtalálható: http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalon és a szabolcs-cic.hu oldalon.

8 Az Országgyűlés 2011. december 5-én fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló Civil törvényt. E törvény keretében a civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) működésének és szakmai tevékenységének támogatására életre hívták a Nemzeti Együttműködési Alapot. A Civil törvény szerint a NEA terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje egyesület (kivéve a szakszervezetet és a pártot) és alapítvány lehet. Nem jogosult működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályáztat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. Határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje.

9 Szereplők  Pályázó Az ügyfél  Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) A teljes pályázati folyamat lebonyolítója  Testületek: kollégiumok, Tanács Érdemi döntéshozók  Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kifogáskezelés, felügyelet, monitoring  Civil Információs Centrum fejlesztő, pályázati tanácsadóként segíti a civilek felkészítését

10 A pályázatok célja Működési pályázat A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése,a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén. Ki pályázhat  Alapítvány (közalapítvány nem)  Egyesület  Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

11 Szakmai pályázatok: Támogatható tevékenységek Közösségi Környezet kollégium esetén A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

12 Szakmai pályázatok: Támogatható tevékenységek Mobilitás és Alkalmazkodás kollégium esetén Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

13 Szakmai pályázatok: Támogatható tevékenységek Nemzeti Összetartozás kollégium esetén A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

14 Szakmai pályázatok: Támogatható tevékenységek Újnemzedék kollégium esetén A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

15 Szakmai pályázatok: Támogatható tevékenységek Társadalmi felelősségvállalás kollégium esetén Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

16 Ki pályázhat  Alapítvány (közalapítvány nem)  Egyesület  Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület lehet)

17 Melyik kollégium milyen tevékenység illeszkedik? NEA-KK-14- Közösségi környezet kollégium  kulturális tevékenység,  közművelődés,  tudomány és kutatás,  hagyományápolás,  audio-és telekommunikáció,  informatika,  elektronikus hírközlés,  szak-és felnőttképzés,  ismeretterjesztés,  társadalmi párbeszéd,  fogyasztóvédelem,  település és közösségfejlesztés

18 NEA-MA -14 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium  élet és vagyonbiztonság,  közbiztonság,  polgári védelem,  önkéntes tűzoltás,  mentés és katasztrófa-elhárítás,  közrend és közlekedésbiztonság védelme,  szabadidő, hobbi és sport,  a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

19 NEA-NO-14- Nemzeti összetartozás kollégium  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;  az európai integráció elősegítése;  a Magyarországon élő nemzetiségek,  az emberi és állampolgári jogok védelme,  vallási tevékenység.

20 NEA-TF-14- Társadalmi felelősségvállalás kollégium  nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,  szakmai és érdekképviselet;  adományosztás;  szociális tevékenység;  családsegítésdőskorúak gondozása;  rehabilitációs foglalkoztatás;  hátrányos helyzetű rétegek segítése,  egyéb nonprofit tevékenységek.

21 NEA-UN-14- Új nemzedékek jövőjéért kollégium  nevelés és oktatás;  képességfejlesztés;  gyermek-és ifjúsági érdekképviselet;  gyermek-és ifjúságvédelem;  egészségmegőrzés;  betegségmegelőzés;  gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;  kábítószer megelőzés,  természet-és környezetvédelem.

22 Támogatás mértéke kollégiumonként eltérő Társadalmi Felelősségvállalás kollégium: 250.000-3.000.00Ft. Közösségi Környezet kollégium: 250.000-3.000.00Ft Új Nemzedék kollégium: 150.000-3.000.000Ft. Nemzeti Összetartozás kollégium: 250.000-3.000.00Ft Mobilitás és Alkalmazkodás kollégium: 1.000.000-3.000.000Ft.

23 Benyújtandó pályázatok száma: Társadalmi Felelősségvállalás kollégium: 1 db. Közösségi Környezet kollégium: 1 db Új Nemzedék kollégium: 2db. Nemzeti Összetartozás kollégium: 1 db Mobilitás és Alkalmazkodás kollégium: 1 db

24 Határon szervezettel együttesen beadott pályázatok  A Civil tv. 56. § (4) Az (1) bekezdés c) pontja (civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása) szerint a támogatás magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is nyújtható.  Konzorciumban kizárólag határon túli magyar szervezettel pályázhat, a „főpályázó” minden esetben a magyarországi fél.

25  Az együttműködésben megvalósuló pályázatok finanszírozása projektszintű. A Kezelőszerv csak a pályázó szervezettel (magyarországi fél) köt szerződést, illetve a pályázó szervezetnek kell elszámolnia.  A konzorciumi szerződésben kell majd rögzíteni, hogy a partnerek milyen arányban fogják a támogatást felhasználni, és a külföldi partner számláival (forintosítva) a főpályázó magyar szervezetnek kell elszámolnia.  Csak magyar határon túli civil szervezet lehet partner.

26 A pályáztatás folyamata  REGISZTRÁCIÓ  A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE, BENYÚJTÁSA  FORMAI BÍRÁLAT JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS)  TARTALMI DÖNTÉS JOGORVOSLATI SZAKASZ (KIFOGÁSKEZELÉS)  SZERZŐDÉSKÖTÉS

27  Címünk: 4400 Nyíregyháza, Egyház utca 15 „B”. épület 1.em. 127-128.sz. ir. Telefon szám: 42/311-324 és/ vagy 20/919-4471 Email Címünk: sz.sz.b.m.cic@gmail.com Honlap: szabolcs-cic.hu Elérhetőségeink:

28 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 1. Kik jogosultak pályázat beadására? 2. Hogyan pályázat határon túli szervezet? 3. Milyen dokumentumok felcsatolása szükséges az eper rendszerbe? 4. Mi a formai megfelelősség feltétele? 5. Mennyi pályázati díjat és hová kell befizetni? 6. Hogyan kell a pályázatot beadni?

29 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Készítette: Kerekes Tímea és Kiss András KEMAFI – Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum Nemzeti Együttműködési Alap pályázat ai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések