Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők"— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők

2 NEA szakmai pályázatok célja
Nemzeti összetartozás kollégium: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 2.Új nemzedékek jövőjéért: A nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer- megelőzés, természet-és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása

3 NEA szakmai pályázatok célja
3 Mobilitás és alkalmazkodás: Az élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgárvédelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása 4. Közösségi környezet: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány, kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

4 NEA szakmai pályázatok célja
5. Társadalmi felelősségvállalás: nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, családsegítés, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezet

5 NEA- Támogatható tevékenységek
Nemzeti összetartozás kollégium: Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. /Együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség/ Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, EU integrációt elősegítő programok támogatása Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása

6 NEA- Támogatható tevékenységek
Új nemzedékek jövőjéért kollégium Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási fejlesztő, segítő illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása

7 NEA- Támogatható tevékenységek
Közösségi környezet kollégium: Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai programokra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat.

8 NEA- Támogatható tevékenységek
Közösségi környezet kollégium: Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére) Civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai programokra.)

9 NEA- Támogatható tevékenységek
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható) Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása

10 NEA- Támogatható tevékenységek
Társadalmi felelősségvállalás kollégium Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

11 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Közösségi környezet kollégium: Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség Támogatási összeg: Együttes pályázat esetén: min Ft – max Ft Egyéni pályázat esetén: Min Ft – max Ft Önrész: a támogatási összeg 10 %-a

12 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Közösségi környezet kollégium: Benyújtható pályázatok száma: 1 db pályázatot egyénileg és/vagy 1 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel Támogatási időszak: 2013. június 1. – március 30.

13 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Nemzeti összetartozás kollégium: Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség Támogatási összeg: Együttes pályázat esetén: min Ft – max Ft Egyéni pályázat esetén: Min Ft – max Ft Önrész: a támogatási összeg 10 %-a

14 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Nemzeti összetartozás kollégium: Benyújtható pályázatok száma: 1 db pályázatot egyénileg vagy 1 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel Támogatási időszak: 2013. június 1. – március 31.

15 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség Támogatási összeg: min Ft – max Ft Önrész: a támogatási összeg 10 %-a Benyújtható pályázatok száma: 1 db pályázatot egyénileg és/vagy 2 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel Támogatási időszak: 2013. június 1. – március 31.

16 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Új nemzedékek jövőjéért kollégium Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség Támogatási összeg: min Ft – max Ft Önrész: a támogatási összeg 10 %-a Benyújtható pályázatok száma: 1 db pályázatot egyénileg és/vagy 2 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel Támogatási időszak: 2013. június 1. – március 31.

17 NEA- szakmai pályázatok –feltételek
Társadalmi felelősségvállalás kollégium Pályázók köre: egyesület, alapítvány Támogatási összeg: min Ft – max Ft Önrész: a támogatási összeg 10 %-a Benyújtható pályázatok száma: 1 db pályázatot egyénileg Támogatási időszak: 2013. június 1. – március 31.

18 NEA- szakmai pályázatok – együttes feltételek
Benyújtás módja: EPER Határidő: március 25! Érvényes regisztrációs nyilatkozat Pályázati díj: 2000 Ft – kivéve, ha a NEA-13-M pályázat benyújtásakor meg lett fizetve Kötelező melléklet: előző lezárt üzleti év számviteli beszámolója 2012. december 31. előtt nyilvántartásba vett szervezetek pályázhatnak Szakmai pályázatot csak ahhoz a kollégiumhoz lehet benyújtani, ahová a évi NEA működési pályázatot adta be a szervezet

19 NEA- szakmai pályázatok – együttes feltételek
A költségvetés „tétel részletezése” oszlop kitöltése 50 millió Ft éves bevétellel rendelkező közhasznú szervezet nem pályázhat Finanszírozás módja: előfinanszírozás vagy utófinanszírozás – pályázati adatlap szerint Támogató döntés esetén az igényelt támogatás 2/3-át meg kell ítélje a kollégium! FORMAI HIÁNYPÓTLÁS NINCS!

20 NEA- szakmai pályázatok - Elszámolható költségek
A támogatási időszakon belül felmerült, az elszámolási határidő végéig kiegyenlített költségek: Pl. ingatlanüzemeltetés, adminisztráció, utazás, szállás, PR marketing költségek , Kommunikációs költségek, Szállítás költségek, Egyéb beszerzések, Bérköltség, Tárgyi eszköz beszerzés. Pályázati útmutató!

21 NEA- szakmai pályázatok – tartalmi bírálat
Tartalmi bírálat: a pályázati kiíráshoz tartozó tartalmi bírálati szempontok alapján pontozás – rangsorolás Határidők: Formai bírálat: 15 nap Kollégium listát kap: 60 nap Döntés: 15 nap Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata után 15 nap a kiértesítés Szerződéskötés – dokumentumok visszaküldése 30 nap Aláírás: 15 nap Támogatás kifizetése: szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 nap Támogatás várhatóan szeptember-október!!!

22 NEA- Normatív kiegészítés
A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó 5 %-os normatív kiegészítés! Működési támogatásnak minősül Pályázat kódja: NEA-13-N Benyújtás módja: EPER Beadási határidő: március 25.

23 NEA- Normatív kiegészítés
Pályázók köre: 2012. december 31-ig bejegyzésre került egyesület, alapítvány, szövetség Nem részesül a költségvetési törvényben nevesítve támogatásban Amennyiben a pályázó a évi NEA működési pályázaton támogatást nyer, a normatív kiegészítésről le kell mondania!!!

24 NEA- Normatív kiegészítés
Támogatás mértéke: Ft Ft Önrész: 10 % Elszámolható költségek: Működési költségek Kötelező melléklet: 2012. évi számviteli beszámoló! Támogatási időszak: 12 hónap Kezdete és vége kollégiumonként eltérő

25 Norvég Civil Támogatási Alap
Átfogó cél: „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.” Kisprojekt pályázatra olyan projektekkel pályázhatnak civil szervezetek, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése.

26 Norvég Civil Támogatási Alap
Témakörök: Demokrácia és emberi jogok Női jogok és esélyegyenlőség Közösség- és szervezetfejlesztés Ifjúsági- és gyermekügyek Környezetvédelem és fenntartható fejlődés Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése

27 Norvég Civil Támogatási Alap
Kik pályázhatnak? Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) amelyek önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális, és központi kormányzattól, valamint for-profit szervezetektől, és egy éve bejegyzésre kerültek. Egy éve működő szociális szövetkezetek

28 Norvég Civil Támogatási Alap
A projekt időszak: 12 hónap Megkezdés: legkésőbb szeptember 30. Támogatás összege:1500 Euro – Euro Önrész: 10 % 5 % készpénz 5 % önkéntes munka lehet Beadási határidő: 2013. február 12. – április 29.

29 Norvég Civil Támogatási Alap
Nagyprojektek I. témakör: országos, vagy regionális szinten működő az emberi jogi, jog és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, kapacitásaik fejlesztése II. témakör: országos vagy regionális szinten működő, szervezet és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, kapacitásaik fejlesztése.

30 Norvég Civil Támogatási Alap
A projekt időszak: 24 – 33 hónap Megkezdés: legkésőbb augusztus 10. Támogatás összege: Euro – Euro Euro – Euro Önrész: 10 % 5 % készpénz 5 % önkéntes munka lehet Beadási határidő: I. forduló: március 29. Bővebb info:

31 Civil szervezetek törvényi teendői
2013. május 31! 2012. évről szóló számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbehelyezése az OBH- nál! Országos Bírósági Hivatal (OBH). Postacím: 1363 Budapest, Pf. 24. Új nyomtatvány elérhető:

32 Civil szervezetek törvényi teendői
Közérdekű önkéntest fogadó szervezetnek bejelentkezés: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály Budapest, Akadémia u. 3. Beküldendő: adatlap, kivonat, alapszabály

33 Civil szervezetek törvényi teendői
1% bevallás 2013. május 31! 2011 évben kiutalt összegről! Ügyfélkapun keresztül, nem újsághirdetés!!

34 Köszönöm a figyelmet! Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Bálint Andrea Honlap: Telefon: 66/


Letölteni ppt "Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések