Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők 2013.03.01.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők 2013.03.01."— Előadás másolata:

1 Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők 2013.03.01.

2 NEA szakmai pályázatok célja 1.Nemzeti összetartozás kollégium: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 2.Új nemzedékek jövőjéért: A nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer- megelőzés, természet-és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása

3 NEA szakmai pályázatok célja 3 Mobilitás és alkalmazkodás: Az élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgárvédelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása 4. Közösségi környezet: kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány, kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

4 NEA szakmai pályázatok célja •5. Társadalmi felelősségvállalás: nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, időskorúak gondozása, családsegítés, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezet

5 NEA- Támogatható tevékenységek •Nemzeti összetartozás kollégium: ▫Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. /Együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség/ ▫Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, EU integrációt elősegítő programok támogatása ▫Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenységek és nyilvántartási feladatok támogatása

6 NEA- Támogatható tevékenységek •Új nemzedékek jövőjéért kollégium ▫Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése ▫Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok ▫Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási fejlesztő, segítő illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása

7 NEA- Támogatható tevékenységek •Közösségi környezet kollégium: ▫Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai programokra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat.

8 NEA- Támogatható tevékenységek •Közösségi környezet kollégium: ▫Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére) ▫Civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai programokra.)

9 NEA- Támogatható tevékenységek •Mobilitás és alkalmazkodás kollégium ▫Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (határon túli civil szervezettel együttműködésben is benyújtható) ▫Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása ▫Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása

10 NEA- Támogatható tevékenységek •Társadalmi felelősségvállalás kollégium ▫Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

11 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Közösségi környezet kollégium: •Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség •Támogatási összeg: ▫Együttes pályázat esetén:  min. 300 000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Egyéni pályázat esetén:  Min. 250 000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Önrész: a támogatási összeg 10 %-a

12 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Közösségi környezet kollégium: ▫Benyújtható pályázatok száma:  1 db pályázatot egyénileg és/vagy 1 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel ▫Támogatási időszak:  2013. június 1. – 2014. március 30.

13 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Nemzeti összetartozás kollégium: •Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség •Támogatási összeg: ▫Együttes pályázat esetén:  min. 250000 Ft – max. 6 000 000 Ft ▫Egyéni pályázat esetén:  Min. 250 000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Önrész: a támogatási összeg 10 %-a

14 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Nemzeti összetartozás kollégium: ▫Benyújtható pályázatok száma:  1 db pályázatot egyénileg vagy 1 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel ▫Támogatási időszak:  2013. június 1. – 2014. március 31.

15 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Mobilitás és alkalmazkodás kollégium •Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség •Támogatási összeg: ▫min. 250000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Önrész: a támogatási összeg 10 %-a ▫Benyújtható pályázatok száma:  1 db pályázatot egyénileg és/vagy 2 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel ▫Támogatási időszak:  2013. június 1. – 2014. március 31.

16 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Új nemzedékek jövőjéért kollégium •Pályázók köre: egyesület, alapítvány, szövetség •Támogatási összeg:  min. 250000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Önrész: a támogatási összeg 10 %-a ▫Benyújtható pályázatok száma:  1 db pályázatot egyénileg és/vagy 2 db pályázatot együttesen, határon túli civil szervezettel ▫Támogatási időszak:  2013. június 1. – 2014. március 31.

17 NEA- szakmai pályázatok –feltételek •Társadalmi felelősségvállalás kollégium •Pályázók köre: egyesület, alapítvány •Támogatási összeg:  min. 250000 Ft – max. 3 000 000 Ft ▫Önrész: a támogatási összeg 10 %-a ▫Benyújtható pályázatok száma:  1 db pályázatot egyénileg ▫Támogatási időszak:  2013. június 1. – 2014. március 31.

18 NEA- szakmai pályázatok – együttes feltételek •Benyújtás módja: EPER Határidő: 2013. március 25! ▫Érvényes regisztrációs nyilatkozat ▫Pályázati díj: 2000 Ft – kivéve, ha a NEA-13-M pályázat benyújtásakor meg lett fizetve •Kötelező melléklet: előző lezárt üzleti év számviteli beszámolója •2012. december 31. előtt nyilvántartásba vett szervezetek pályázhatnak •Szakmai pályázatot csak ahhoz a kollégiumhoz lehet benyújtani, ahová a 2013. évi NEA működési pályázatot adta be a szervezet

19 NEA- szakmai pályázatok – együttes feltételek •A költségvetés „tétel részletezése” oszlop kitöltése •50 millió Ft éves bevétellel rendelkező közhasznú szervezet nem pályázhat •Finanszírozás módja: előfinanszírozás vagy utófinanszírozás – pályázati adatlap szerint •Támogató döntés esetén az igényelt támogatás 2/3-át meg kell ítélje a kollégium! •FORMAI HIÁNYPÓTLÁS NINCS!

20 NEA- szakmai pályázatok - Elszámolható költségek •A támogatási időszakon belül felmerült, az elszámolási határidő végéig kiegyenlített költségek: Pl. ingatlanüzemeltetés, adminisztráció, utazás, szállás, PR marketing költségek, Kommunikációs költségek, Szállítás költségek, Egyéb beszerzések, Bérköltség, Tárgyi eszköz beszerzés. Pályázati útmutató!

21 NEA- szakmai pályázatok – tartalmi bírálat •Tartalmi bírálat: a pályázati kiíráshoz tartozó tartalmi bírálati szempontok alapján pontozás – rangsorolás •Határidők: ▫Formai bírálat: 15 nap ▫Kollégium listát kap: 60 nap ▫Döntés: 15 nap ▫Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata után 15 nap a kiértesítés ▫Szerződéskötés – dokumentumok visszaküldése 30 nap ▫Aláírás: 15 nap ▫Támogatás kifizetése: szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 nap •Támogatás várhatóan szeptember-október!!!

22 NEA- Normatív kiegészítés •A civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó 5 %-os normatív kiegészítés! •Működési támogatásnak minősül •Pályázat kódja: NEA-13-N •Benyújtás módja: EPER •Beadási határidő: 2013. március 25.

23 NEA- Normatív kiegészítés •Pályázók köre: ▫2012. december 31-ig bejegyzésre került egyesület, alapítvány, szövetség ▫Nem részesül a költségvetési törvényben nevesítve támogatásban ▫Amennyiben a pályázó a 2013. évi NEA működési pályázaton támogatást nyer, a normatív kiegészítésről le kell mondania!!!

24 NEA- Normatív kiegészítés •Támogatás mértéke: ▫10 000 Ft-250 000 Ft ▫Önrész: 10 % •Elszámolható költségek: ▫Működési költségek •Kötelező melléklet: ▫2012. évi számviteli beszámoló! •Támogatási időszak: 12 hónap ▫Kezdete és vége kollégiumonként eltérő

25 Norvég Civil Támogatási Alap •Átfogó cél: „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.” •Kisprojekt pályázatra olyan projektekkel pályázhatnak civil szervezetek, amelyek célja a saját szűkebb és szélesebb közösségük fejlesztése.

26 Norvég Civil Támogatási Alap •Témakörök: ▫Demokrácia és emberi jogok ▫Női jogok és esélyegyenlőség ▫Közösség- és szervezetfejlesztés ▫Ifjúsági- és gyermekügyek ▫Környezetvédelem és fenntartható fejlődés ▫Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak ▫Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése

27 Norvég Civil Támogatási Alap •Kik pályázhatnak? ▫Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) amelyek önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális, és központi kormányzattól, valamint for-profit szervezetektől, és egy éve bejegyzésre kerültek. ▫Egy éve működő szociális szövetkezetek

28 Norvég Civil Támogatási Alap •A projekt időszak: 12 hónap •Megkezdés: legkésőbb 2013. szeptember 30. •Támogatás összege:1500 Euro – 10 000 Euro •Önrész: 10 % ▫5 % készpénz ▫5 % önkéntes munka lehet •Beadási határidő: ▫2013. február 12. – 2013. április 29.

29 Norvég Civil Támogatási Alap •Nagyprojektek ▫I. témakör: országos, vagy regionális szinten működő az emberi jogi, jog és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, kapacitásaik fejlesztése ▫II. témakör: országos vagy regionális szinten működő, szervezet és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, kapacitásaik fejlesztése.

30 Norvég Civil Támogatási Alap •A projekt időszak: 24 – 33 hónap •Megkezdés: legkésőbb 2013. augusztus 10. •Támogatás összege:50 000 Euro – 120 000 Euro 50 000 Euro – 140 000 Euro •Önrész: 10 % ▫5 % készpénz ▫5 % önkéntes munka lehet •Beadási határidő: ▫I. forduló: 2013. március 29. •Bővebb info: www.norvegcivilalap.huwww.norvegcivilalap.hu

31 Civil szervezetek törvényi teendői •2013. május 31! ▫2012. évről szóló számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet letétbehelyezése az OBH- nál! Országos Bírósági Hivatal (OBH). Postacím: 1363 Budapest, Pf. 24. ▫Új nyomtatvány elérhető:  www.civil.kormany.hu www.civil.kormany.hu

32 Civil szervezetek törvényi teendői •Közérdekű önkéntest fogadó szervezetnek bejelentkezés: ▫Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. ▫Beküldendő: adatlap, kivonat, alapszabály

33 Civil szervezetek törvényi teendői •1% bevallás ▫2013. május 31! 2011 évben kiutalt összegről! ▫Ügyfélkapun keresztül, nem újsághirdetés!!

34 Köszönöm a figyelmet! •Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete Bálint Andrea Honlap: http://civilek.csabanet.huhttp://civilek.csabanet.hu Email: civil@kfbme.hucivil@kfbme.hu Telefon: 66/333-263


Letölteni ppt "Civil szervezetek számára kiírt aktuális pályázatok, törvényi teendők 2013.03.01."

Hasonló előadás


Google Hirdetések