Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉVADNYITÓ 2013. TAVASZ  Megnyitó  Tájékoztató az MLSZ eredményeiről  Tájékoztatás az edzőképzésről  Tájékoztatás a Pályázatokról, és a Társasági Adó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉVADNYITÓ 2013. TAVASZ  Megnyitó  Tájékoztató az MLSZ eredményeiről  Tájékoztatás az edzőképzésről  Tájékoztatás a Pályázatokról, és a Társasági Adó."— Előadás másolata:

1 ÉVADNYITÓ 2013. TAVASZ  Megnyitó  Tájékoztató az MLSZ eredményeiről  Tájékoztatás az edzőképzésről  Tájékoztatás a Pályázatokról, és a Társasági Adó Törvény (TAO) sportfinanszírozásáról.  Tájékoztatás a Bozsik programról  Évadnyitó értekezlet  Egyebek

2 Tájékoztatás a Pályázatokról, és a Társasági Adó Törvény (TAO) sportfinanszírozásáról. a)MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem b)Sporttelep felújítási program c)2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO) d)NEA pályázatok: http://civil.kormany.hu/nea- palyazati-keresohttp://civil.kormany.hu/nea- palyazati-kereso

3 MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem  Műfüves pályák létesítése: a) 12 × 24 m b) 20 × 40 m c) 68 × 105 m  Pályázati forrás: 70 % MLSZ, 30 % önrész  Kivitelezés: MLSZ végzi  Pályázati időszak: 2013. március 19- április 16.

4 Sporttelep felújítási program  Pályázhatnak: a) Legfeljebb megyei I.o. b) Legalább 6 éve MLSZ versenyrendszerben szerepelnek c) Bármilyen tulajdonú pálya  Pályázati összeg: a) Minimum 700 ezer Ft b) Maximum 7 millió Ft  A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 4.020 millió Ft.  Fejér megyei keret: 180 millió Ft

5 Sporttelep felújítási program  Fejlesztési kategóriák: a) Biztonsági beruházás: Külső,- belső kerítés, játékos kijáró b) Funkcionalitás: pályaberendezések és kiszolgáló létesítmények fejlesztése. c) Játéktér: pálya felújítás és gépek  Támogatás: 70 %  Önrész: 30 %  Beadási határidő: 2013. március 8.

6 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO)  Beszámolók: A 2011/12-es támogatás elszámolásának és ellenőrzésének dokumentumait legkésőbb 2012. december 10-ig feltölteni. Fejér megyei állapot: PályázottBeküldöttElkezdettNincs elkezdve 6328926

7 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO)  Pályázati időszak: 2013. március 01 – április 30.  Elektronikus kapcsolattartás: Jogalap:  Ket. 162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltől elektronikus nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintéző személyes közreműködésével történő eljárási cselekmények esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.  A Tao törvény 22/C. § (10) bekezdése 2013. január 1-je óta hatályos: Az e § alapján folyó sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.

8 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO) Jelenlegi eljárás:  A pályázó megkezdi a pályázati adatlap elektronikus kitöltését  A kitöltött adatlapot a pályázó lezárja, az adatlap az alkalmazásban elmentésre kerül  A lezárt adatlapot kinyomtatja, és a papír alapú dokumentumot az aláírásra jogosult személy aláírja  Elpostázza a pályázatot és a kapcsolódó egyéb dokumentumokat.  Az elbíráló fogadja a papír alapú dokumentációt

9 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO) 1. eset: A pályázó digitális aláírási jogot szerez:  A pályázó megkezdi a pályázati adatlap elektronikus kitöltését  A pályázó digitális aláírásra alkalmas eszközt igényel a szolgáltatótól, az aláíráshoz szükséges adatokat előzetesen megadja az ellenőrzés előkészítése céljából  A digitális aláíráshoz szükséges személyes azonosítás megtörténik: A) Személyesen a szolgáltatónál ; B) Közjegyzőnél ; C) 2014-től ügyfélkapun keresztül  B) és C) esetben a hitelesítő eszköz kiszállításra kerül, A) esetben a helyszínen átvehető

10 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO)  A kitöltött adatlapot a pályázó lezárja, az adatlap az alkalmazásban elmentésre kerül („Beküld”), később már nem lehet módosítani  A lezárt adatlapot az aláírásra jogosult személy digitálisan aláírja  Az elbíráló fogadja a digitálisan aláírt elektronikus dokumentációt (Időbélyegző)

11 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO) 2. eset: A pályázó nem rendelkezik digitális aláírással  A pályázó megkezdi a pályázati adatlap elektronikus kitöltését  A kitöltött adatlapot a pályázó lezárja, az adatlap az alkalmazásban elmentésre kerül, később már nem lehet módosítani  Legenerálásra kerül egy összesítő dokumentum (amely tartalmazza a pályázat főbb adatait és a pályázati adatlap egyedi azonosítóit). Ezt az 1-2 oldalas anyagot a pályázó kinyomtatja és tanúk jelenlétében aláírja.  Elpostázza az 1-2 oldalas összesítőt  Az elbíráló fogadja a papír alapú dokumentumot és az ebből konvertált elektronikus dokumentációt is. A papír alapú dokumentumot beszkenneli és feltölti az alkalmazásba, elektronikus aláírással látja el.

12 2013-2014. évi látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről (TAO)  Egyéb adminisztráció:  A pályázó nyilatkozik az elektronikus ügyintézésről – ügyintézési rendelkezés  A jogosultságok kezelésének különösen nagy jelentősége van (biztonsági szempontból)  Kommunikáció a Kérelmi Rendszeren keresztül egyoldalúan ~ ügyfélkapu

13 NEA Pályázatok  Nemzeti összetartozás A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.  Társadalmi felelősségvállalás Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.  Mobilitás és alkalmazkodás Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.  Közösségi környezet A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.  Új nemzedékek jövőjéért A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer- megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.

14

15 Az MLSZ összes versenyére kiváltott versenyengedélyek számának változásai (2012. és 2013. január 9. között) versenyévversenyengedély Versenyengedély változás db% 2011-2012 6346 2234135,2 2012-20138580

16 Pályarendszabályok, rendezés, biztonság: • Rendezői névsor (kiadott nyomtatványon) • Rendezői létszám • Kispad (Csak a jegyzőkönyvben szereplők) • Játékosok leigazolása (Ha kétséges a személy azonosság, személyes irattal kell igazolni. Ha nincs nem játszhat!!) Öregfiúk bajnokságra is az MLSZ szabályzatai vonatkoznak! (kor, orvosi, igazolás) • Pályára lépés, és játékvezetők inzultálása bűncselekmény!!

17

18 Sportorvos • Orvos kör bélyegzője • Dátum bélyegző (vizsgálat időpontja) • Sportorvosi rendelő ellipszis alakú két színű bélyegző (infra kontroll) • Orvos aláírása

19 Időpont módosítás  Mérkőzés időpont változás írásban, két fél megállapodása alapján. (14 napon belül fizetős)

20 Igazolások Ellenőrizni  Fénykép  Személyes adatok  Játékengedély (osztály, korcsoport)  Aláírás (egyesület felelősége)  Orvosi igazolás

21 Számlák  A 2011-2012. évi áfa elszámolás korrekció készült. A számlát + kísérő levelet a könyvelőnek átadni!  MLSZ könyvelést követően egyenlegközlőket küldünk. (Áfa miatti változást visszautaljuk, tartozás esetén jóváírjuk.)  A tavaszi fordulók számláit március 15-ig küldjük.

22 Változások a bajnokságokban:  Visszalépés: Megyei III. o. U-19: Előszállás Női: Ercsi  Belépés: U-13 D csoport: LMSK  Helyszín: Bodajk hazai mérkőzéseit Csókakőn rendezi

23 Internet Telenor mobil internet előfizetés a flotta felmondásával megszűnt. Egyénileg kell új előfizetést intézni. (Vodafone)

24 Kiosztásra kerül  Áfa korrekciós számlák, és kísérő levél  Rendezői névsor nyomtatvány  Pályarendszabályok molinó  Programfüzet.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Schneider Béla


Letölteni ppt "ÉVADNYITÓ 2013. TAVASZ  Megnyitó  Tájékoztató az MLSZ eredményeiről  Tájékoztatás az edzőképzésről  Tájékoztatás a Pályázatokról, és a Társasági Adó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések