Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."— Előadás másolata:

1 ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”

2 Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) A teljes pályázati folyamat lebonyolítója Testületek: kollégiumok, Tanács Érdemi döntéshozók Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kifogáskezelés, felügyelet, monitoring

3 Működési célú támogatás – NEA-14-M Civil szervezetek működéshez kapcsolódó költségeinek támogatása • a szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló tevékenységek, • a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, • a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.

4 Szakmai program támogatás – NEA-14-SZ Civil szervezetek szakmai programjának támogatása A konkrét támogatható tevékenység kollégiumonként változó -Pályázati kiírás -Pályázati útmutató

5 Ki pályázhat? Pályázók köre • Alapítvány (közalapítvány nem) • Egyesület • Szövetség (tagja kizárólag alapítvány, illetve egyesület • lehet) – keretösszeg 5%-a Nem nyújthat be pályázatot: • Szakszervezet, párt, egyház, közalapítvány, gazdasági társaság stb. • Azon civil szervezet, amely működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be

6 Érvénytelenség • Nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény • Kötelező mellékletek hiánya • Adatok közötti ellentmondás • Számviteli beszámoló nincs feltöltve EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalonwww.birosag.hu • Ha a támogatási igényt benyújtó szervezet 2013-ban lett bejegyezve • Támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére • Eltérő kollégiumhoz nyújtja be a pályázatot • Összeférhetetlenség (NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozik) • Regisztrációs nyilatkozat hiánya (2013.dec.31-ig érvényes esetén nem kell küldeni) • Pályázati díj nincs befizetve 2000 Ft, egyszer elég befizetni 2014. évre vonatkozik közleményben adószám, NEA 2014 jelölés

7 Alapcél szerinti tevékenységek NEA-KK-14-M Közösségi környezet kollégium • kulturális tevékenység, • közművelődés, • tudomány és kutatás, • hagyományápolás, • audio- és telekommunikáció, • informatika, • elektronikus hírközlés, • szak- és felnőttképzés, • ismeretterjesztés, • társadalmi párbeszéd, • fogyasztóvédelem, • település és közösségfejlesztés

8 Alapcél szerinti tevékenységek NEA-MA-14-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium • élet és vagyonbiztonság, • közbiztonság, • polgári védelem, • önkéntes tűzoltás, • mentés és katasztrófa-elhárítás, • közrend és közlekedésbiztonság védelme, • szabadidő, • hobbi és sport, • a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

9 Alapcél szerinti tevékenységek NEA-NO-14-M Nemzeti összetartozás kollégium • a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos • nemzetközi tevékenység elősegítése; • az európai integráció elősegítése; • a Magyarországon élő nemzetiségek, • az emberi és állampolgári jogok védelme, • vallási tevékenység.

10 Alapcél szerinti tevékenységek NEA-TF-14-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, • szakmai és érdekképviselet; • adományosztás; • szociális tevékenység; • családsegítés; • időskorúak gondozása; • rehabilitációs foglalkoztatás; • hátrányos helyzetű rétegek segítése, • egyéb nonprofit tevékenységek.

11 Alapcél szerinti tevékenységek NEA-UN-14-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium • nevelés és oktatás; • képességfejlesztés; • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; • gyermek- és ifjúságvédelem; • egészségmegőrzés; • betegségmegelőzés; • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; • kábítószer-megelőzés, • természet- és környezetvédelem

12 Támogatás Finanszírozás módja: • Előfinanszírozás elszámolás előtt kerül sor a kifizetésre pályázati adatlapban nyilatkozni kell! (nem lehet módosítani később) • Utófinanszírozás • Visszatérítendő közhasznú szervezet 2012-ben éves bevétel >= 50 millió Ft • Vissza nem térítendő pályázati adatlapban nyilatkozni kell!

13 Támogatási időszak KollégiumKezdeteVége Közösségi környezet2014.03.21.2015.03.20. Mobilitás és alkalmazkodás2014.03.11.2015.03.10 Nemzeti összetartozás2014.02.21.2015.02.20 Társadalmi felelősségvállalás 2014.03.31.2015.03.30 Új nemzedékek jövőjéért2014.03.01.2015.02.28.

14 Támogatás Támogatás mértéke az összes kollégiumnál: 250 000 Ft – 3 000 000 Ft Önrész mértéke: 10% • Társadalmi munka • Készpénz Változás! A pályázat benyújtásakor igazolni kell! (Bankszámla kivonat, egyedi bankszámla igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat)

15 Benyújtandó dokumentumok Pályázat benyújtásakor • Készpénzes önrész igazolása – EPER Dokumentumbeküldő • 2012. Évi számviteli beszámoló - EPER Dokumentumbeküldő vagy - www.birosag.hu oldalonwww.birosag.hu • 2012. évi számviteli beszámoló letétbehelyezéséről szóló igazolás – EPER Dokumentumbeküldő

16 Benyújtási határidő KollégiumHatáridő Közösségi környezet2013.11.22 23:59 Mobilitás és alkalmazkodás2013.11.27 23:59 Nemzeti összetartozás2013.11.27 23:59 Társadalmi felelősségvállalás2013.11.25 23:59 Új nemzedékek jövőjéért2013.11.25. 23:59

17 Elszámolható költségek Támogatási időszakban felmerült, pénzügyileg teljesült költségek • Dologi kiadások • Foglalkoztatás emberi erőforrás költsége (%-os kikötésre figyelni, ha van!) • Tárgyi eszközök, immateriális javak A támogatás bruttó / vagy nettó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia Útmutató 9. oldaltól részletes példák! Különösen nem elszámolható költségek: útmutató 16. oldal

18 Pályázati folyamat • Eper regisztráció (Reg. nyil. beküldése!) • Pályázat elkészítése, benyújtása – határidő betartása • Formai bírálat – Nincs lehetőség hiánypótlásra (formai kritériumok ellenőrző lista 23. old.) • Jogorvoslati szakasz (kifogáskezelés) • Tartalmi bírálat, döntés •Jogorvoslati szakasz (kifogáskezelés) • Szerződéskötés • Pályázati program megvalósítása • Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló

19 Formai bírálat Formai hibák: • Nem megfelelően kitöltött támogatási igény; • Benyújtási határidő túllépése; • A 2012. évi számviteli beszámoló nem érhető el, nem nyitható meg, nem látható teljes terjedelmében vagy nincs aláírva; • Dokumentumok (pl. a kivonat) adatai közötti ellentmondás; • Benyújtó személy nem jogosult a képviseletre; • NEA támogatására nem jogosult (érintett, vagy kizárt szervezetek); • Regisztrációs nyilatkozat hiánya; • Pályázati díj befizetése határidőben nem történt meg; • 2013. évben vált jogerőssé a nyilvántartásba vételi végzés. Értesítés (érvényes / érvénytelen) - jogorvoslat

20 Tartalmi bírálat Értékelési szempontPontszám Szervezet tevékenysége, eddigi eredményei9 A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet9 A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége9 Költségvetés megalapozottsága9 Elérendő társadalmi hatás9 Szervezeti hatás (foglalkoztatás fenntartása, bővítés, önkéntesek)9 A pályázó által vállalt indikátorok értékelése Újdonság! A szervezetnek meg kell határoznia egy, a tevékenységéhez köthető indikátort (pl.: rendezvényeken részt vevők száma), amely teljesülését majd a szakmai beszámolóban igazolni kell(pl.: jelenléti ív). 6

21 Tartalmi döntés • Értékelés, pontozás, támogatási összeg meghatározása (kollégium) • Szükség esetén: TARTALMI HIÁNYPÓTLÁS (kollégium) • Elutasítás esetén indokolás (kollégium) • Pontszám szerinti csökkenő sorrend alapján rangsor • Támogatás felosztása: • szövetségek kerete, • fennmaradó összeg, • további pályázatok: várólista • Tanács elnökének egyetértési joga / támogatási döntés felfüggesztése esetén a Tanács dönt • Döntési lista elkészítése (EMET), eredményhirdetés (EMMI)

22 Jogorvoslat •Értesítés megérkezését követő 5 munkanapon belül •Csak jogszabálysértés esetén •Kötelező tartalmi elemek: •kifogást tevő neve, lakcíme (pályázó képviselője); •pályázati azonosító; •kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; •megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése; •aláírás •Benyújtás címe: EMET, 1054 Bp., Báthory u. 10. •Az emberi erőforrások miniszterének kell címezni

23 Szerződéskötés Ha a megítélt támogatás kevesebb a kértnél: költségvetési terv sorainak arányos csökkentése automatikusan történik EPER-ben Módosítási kérelem benyújtásával (csak elektronikusan) lehet szabadon változtani a költségvetésen, új sort nem lehet nyitni. Szerződést EMET megküldi a nyerteseknek Visszaküldendő dokumentumok a szerződéskötéshez (papír alapon): (az előző évekhez képest kevesebb dokumentum – a pályázat benyújtásakor többet kell beadni) •Aláírt szerződés 3 példányban (aláírás előtt adatellenőrzés, regisztrációs nyilatkozat szerinti aláírók) •Aláíráskép azonosítását szolgáló dokumentum •Inkasszó felhatalmazás előfinanszírozás esetén (bank által ellenjegyzett) •Szükség esetén jogerős hatósági engedély Visszaérkezést követően megfelelőség esetén EMET aláírja, egy példányt megküld a Kedvezményezetteknek

24 Szerződéskötés után… További teendők •Előfinanszírozás esetén: a szerződés minden fél általi aláírását követő 15 napon belül utalás •Pályázatban vállaltak megvalósítása •Bizonylatok gyűjtése, könyvelése, záradékolása •Pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elküldése és szükség esetén hiánypótlása •Elszámolás elfogadása (EMET) •Utófinanszírozás esetén: a kedvezményezett megkapja a támogatást •Helyszíni ellenőrzés (közbenső, utólagos) •Visszafizetés (ha szükséges) •Bizonylatok megőrzése (5 évig)

25 Elszámolási határidők KollégiumHatáridő Közösségi környezet2015.04.19. Mobilitás és alkalmazkodás2015.04.09. Nemzeti összetartozás2015.03.22. Társadalmi felelősségvállalás2015.04.29. Új nemzedékek jövőjéért2015.03.30.

26 Információk EMET koordinációs hálózat www.emet.gov.hu

27 Információk Hivatalos honlap: http://civil.info.hu/ Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET 06-1-795-2921; 06-1-795-2937 nea@emet.gov.hu Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Veszprém Megyei Civil Információs Centrum: Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. 2. em. 203. 06 88 401 110, civilhazveszprem@gmail.com, www.civilhazveszprem.hu

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 „Partnerség erősítése”."

Hasonló előadás


Google Hirdetések