Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya."— Előadás másolata:

1 A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya

2 Jogszabályok • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) • 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről (NEAr.) • 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről (CIRr.) • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Eljárási tv.) • 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól (Eljárási vhr.)

3 Civil törvény főbb újdonságai  Szervezeti formák  Működés keretei  Civil Információs Portál  Közhasznú jogállás szabályozása  Nemzeti Együttműködési Alap működése  Monitoring kötelezettség  Civil Információs Centrumok

4 Szervezeti formák • Egyesület: ―Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet ―Alapszabályban meghatározott célra alakul ―Nyilvántartott tagsággal rendelkezik ―céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét ―Jogi személy • Szövetség (az egyesület különös formája) – legalább két civil szervezet (tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet) • Alapítvány: ―magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre • Civil társaság: ―természetes személyek (már 2 fő) ―nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására ―közösségi célú tevékenységük összehangolására ―vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják. ―főszabály: polgári jogi társaság ―nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy

5 • Civil szervezetek közhiteles nyilvántartása 2014. július 1-jétől; • 3 MFt feletti támogatást kizárólag részletekben lehet kifizetni! (csak a 2013. január 1. után kiírt pályázatokra kell alkalmazni) • Fogalmak (együttesen benyújtott támogatási igény, működési/szakmai támogatás, önrész); • Tartalmi bírálatra hosszabb idő, a véghatáridő módosítása nélkül; • Bírósági adatok ellenőrzése, számviteli beszámoló meglétének vizsgálata; • Nincsen tartalmi hiánypótlási lehetőség a pályázati szakaszban; • Költségcsökkentés végrehajtásának módja pontosítva (igényeltnél alacsonyabb megítélt összeg esetén) • Utófinanszírozásnál a legkésőbbi záródátum március 31. • Normatív keretre: támogatói okirat; 2013. évi jogszabályi változások (1)

6 2013. évi jogszabályi változások (2) • Fordítások hitelességének elfogadása; • Tanács elnöke egyetértésre vonatkozó jogvesztő határideje öt nap; • Normatív kiegészítés igénybe vételére a későbbiekben különválasztva lesz mód: 10 eFt – 250 eFt támogatás; • Összhang a Civil tv-nyel: 50 MFt összbevételű szervezet csak működési támogatást kaphat, azt is csak visszatérítendő formában • Szakmai támogatás esetén a minimális összeg az igényelt támogatás 2/3-a (a korábbi 3/4-del szemben)

7 2013. évi jogszabályi változások (3) • Visszatérítendő támogatás szabályozása: –Visszafizetés legkésőbb: T+2 év utolsó napja –Ha nincs szabálytalanság, késedelem, a visszatérítés összege megegyezik a támogatás összegével • Kollégiumváltás évek közt lehetséges, de költségvetési éven belül NEM; • EPER költségtérítés helyett pályázati díj; • Pályázati díj mértéke: max. 2.000,- Ft (folyamatban lévő ügyekre nem vonatkozik); • Folyamatban lévő ügyekre a tartalmi bírálat új szabályait kell alkalmazni.

8 Átmeneti szabályok 2012-2014 • a beszámolási szabályokat először a 2012. üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni [Civil tv. 75. § (4)] • a korábbi szabály alapján közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet 2014. május 31-ig közhasznú jogállású, ha letétbe helyezte beszámolóját [Civil tv. 75. § (5)] és kettős könyvvitelt vezet.

9 Beszámoló Elektronikus beszámoló űrlapok: a www.civil.info.hu oldalon elérhetők.www.civil.info.hu • Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-141) • Kettős könyvvitelt vezető civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-142) A bíróság a beszámolót és közhasznúsági mellékletet az országos névjegyzékben közzéteszi. Az elfogadott, kinyomtatott és a képviseletre jogosult által aláírt beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének határideje: május 31. Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24/1. A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével lehet igazolni.

10 Közhasznúság feltételrendszere Éves átlagos bevétele meghaladja az 1 millió forintot. Két lezárt üzleti év egybeszámított adózás utáni eredménye nem negatív. A személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. Az SZJA 1 %-os adózói rendelkezések összege eléri a (normatív vagy feladatfinanszírozás nélkül számított) összes bevétel 2 %-át. Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét.

11 A NEA 2012. évi pályázati eredmények Beérkezett pályázatÉrvényes pályázatokTámogatott pályázatok Összesen db Összesen Jász-Nagykun-Szolnok megye Összesen Jász-Nagykun-Szolnok megye dbösszegdb összeg (megítélt) dbösszegdbösszeg Működési célú támogatás 8 0707 3222 747 678 036 Ft25779 586 610 Ft3 1751 684 545 252 Ft9338 122 150Ft Szakmai programok támogatása 4 0992 9653 507 736 873 Ft100118 374 871 Ft652854 657 922 Ft924 896 575 Ft Rendelkezésre álló forrás 2012. évben: • Működési célú támogatásra 1 715 688 000 Ft • Szakmai programok támogatására 857 844 000 Ft

12 Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szervezetek részvétele a NEA pályázatokon

13 NEA 2012. évi támogatásai alapcél szerinti tevékenység alapján

14 Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szervezetek részvétele a NEA pályázatokon Fő tevékenységük alapján 2012. évben

15 2013. évre szóló pályázatok • Működés támogatására • a folyamatban lévő pályázatok támogatására 1 milliárd 906 millió forint biztosított • Szakmai programok támogatására • 5 pályázaton összesen 953,2 millió forintot nyerhetnek el a szervezetek • Beadási határidő: 2012. március 25! • Adományok után járó 5%-os normatív kiegészítésre • 2013. évben önálló pályázatként kerül kiírásra, közel 300 millió forint forrás áll rendelkezésre • Beadási határidő: 2012. március 25!

16 Civil Információs Portál • Civil szervezetekkel kapcsolatos, • Nyilvános információk gyűjtésére, rendszerezésére és közzétételére, • A kérelemre történő adatszolgáltatás céljából történő honlap működtetése. • Törvényi kötelezettségek teljesítésének tere. • Fórum a civil szervezetek kapcsolatteremtésére és kapcsolattartására. • Kapocs a magyarországi és a külhoni magyar civil szervezetek között. Elérhető 2013. márciusa óta www.civil.info.hu

17 Civil Információs Centrum - CIC Cél a civil szervezetek • működésének szakmai támogatása, • fenntarthatóságuk erősítése, • államháztartási támogatások felhasználási szabályszerűsége elősegítése. Segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is). Szakmai tanácsadás közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben. Jász-Nagykun-Szolnok megyei CIC: Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat contact.szonok@gmail.comcontact.szonok@gmail.com ; 06/56/221-882 Szolnok, Tószegi út 43.

18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések