Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil szervezetek és jogi környezetük Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil szervezetek és jogi környezetük Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár."— Előadás másolata:

1 A civil szervezetek és jogi környezetük Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár

2 Jogszabályok • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) • 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről (NEAr.) • 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről (CIRr.) • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Eljárási tv.) • 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól (Eljárási vhr.)

3 Szervezeti formák • Egyesület: ―Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet ―Alapszabályban meghatározott célra alakul ―Nyilvántartott tagsággal rendelkezik ―céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét ―Jogi személy • Szövetség (az egyesület különös formája) – legalább két civil szervezet (tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet) • Alapítvány: ―magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre • Civil társaság: ―természetes személyek (már 2 fő) ―nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására ―közösségi célú tevékenységük összehangolására ―vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják. ―főszabály: polgári jogi társaság ―nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy

4 Törvényi változások • Egyszerűsített nyilvántartásba vétel: meghatározott létesítő okirat minta alkalmazásával és elektronikus benyújtásával a bíróság 15 napon belül nyilvántartásba veszi a szervezetet. [Eljárási tv. 34. §] • Egyszerűsített törlés: a régóta nem működő civil szervezeteket a bíróság egyszerűsített eljárás keretein belül törli. • Országos névjegyzék - civil szervezetek nyilvántartott adatai: ―Országosan egységes, elektronikus, ―Bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban érhetők el. [Civil tv. 13. § (3)] • A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet erre rendszeresített űrlapon kell benyújtani – az Eljárási tv-ben elektronikus útra kötelezett civil szervezet kérelmét kizárólag a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton terjesztheti elő. Az eljárás lefolytatására a civil szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes. [Civil tv. 9. § (2)]

5 • Iratok elektronikus úton történő benyújtása. – Elektronikus útra kötelezettek: • Közhasznú szervezetek; ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri. Továbbá a szövetség, az országos sportági szakszövetség és a párt. – Elektronikus utat választók • Beadvány beadása: informatikai rendszer által biztosított felületen • A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Törvényi változások 2014. július 1-től

6 • A bíróság a beszámolót az országos névjegyzékben közzéteszi. • Az informatikai rendszerben kell tárolni: ―az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit, ―a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá az űrlapok adattartamát, ―a bíróság által hozott végzéseket és ―az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve - ha azok papír alapon érkeznek - azok elektronikus másolatait. • Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező a beszámolót elektronikus úton küldi meg az OBH részére. Törvényi változások 2014. július 1-től

7 • Az informatikai rendszerben kell tárolni: ―az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit; ―a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá az űrlapok adattartamát; ―a bíróság által hozott végzéseket és ―az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve - ha azok papír alapon érkeznek - azok elektronikus másolatait. • A beszámolót és közhasznúsági mellékletet a BÍRÓSÁG részére kell megküldeni. • Elektronikus beszámoló űrlapok (ÁNYK): a www.civil.kormany.hu oldalon lesznek elérhetőkwww.civil.kormany.hu • A bíróság a beszámolót és közhasznúsági mellékletet az országos névjegyzékben közzéteszi. Törvényi változások 2014. július 1-től

8 Nemzeti Együttműködési Alap – NEA Támogatási rendszer, melynek célja: • a civil szervezetek működésének támogatása, • civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek támogatása, • a bevallott adományok után 5%-os kiegészítés, • az NCA-nál tisztább, átláthatóbb pályázati feltételek biztosítása, • kisebb adminisztrációs teherrel. Változatlan forrással a 2013. évi költségvetésben is!

9 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – EMET • 2012. augusztus 16-tól működik • Kezelt támogatási programok (jogfolytonos a WSA után): – egyházi – nemzetiségi – Nemzeti Együttműködési Alap – társadalmi felzárkózási programok – szociális kohéziós támogatások – köznevelési és felsőoktatási támogatások • NCA ügyekben: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

10 NEA működési célú pályázata • „ Civil szervezetek működési célú támogatására” kiírt pályázatok elbírálása • Beérkezett: 7.322 db érvényes pályázat • 3.174 db pályázat részesül támogatásban • Összesen 1.684.289.752 Ft értékben A NEA működési pályázata a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja, célja a civil szervezetek működéséhez, mindennapi életéhez való hozzájárulás. Döntések kel kapcsolatos adatok: civil.kormany.hu/nea-palyazati-kereso • A NEA 2013. évre vonatkozó működési pályázatok beadási határideje december 11-én járt le • Beérkezett: 7.621 db pályázat

11 SZJA 1 % A 2011. évi SZJA 1 %-ának 2012. évi adózói rendelkezéséről KategóriaSzervezet (db)Felajánlott összeg (Ft) Nyilatkozatok száma (db) Egyesületek14.0041.596.928.868416.306 Alapítványok14.5355.390.158.4011.389.869 Közalapítványok1.166151.852.8601.166 NEA17.7393

12 SZJA 1 % SZJA 1 %-os felajánlások • Az SZJA-ról szóló törvény teszi lehetővé a magánszemélyeknek. • Rendelkezzenek adójuk 1 %-áról a civil szervezetek és a törvényben nevesített intézmények javára. • NEA a kedvezményezettek körébe tartozik. • A felajánlást a kedvezményezett adószámának a rendelkező nyilatkozaton feltüntetésével és az adóhatóságnak való eljuttatásával teheti meg. A Nemzeti Együttműködési Alap adószáma: 18285855-1-42

13 SZJA 1 % - változás • Közhasznú szervezetek, melyek nem veszik igénybe a kedvezményes működési időszakot nem kell hogy közszolgáltatási szerződést mutassanak be [2012. évi CXXXVIII. tv.] • A rendelkezések felhasználásáról szóló közlemény benyújtási határideje (2013.) május 31. [1996. évi CXXVI. tv. 6/C. § (1)]

14 Civil Információs Centrum – CIC Cél a civil szervezetek • működésének szakmai támogatása, • fenntarthatóságuk erősítése, • államháztartási támogatások felhasználási szabályszerűsége elősegítése. Segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is). Szakmai tanácsadás közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben. BAZ megyei CIC: Nyilas Misi Alapítvány Miskolc, Kossuth Lajos u. 15. Telefonszám: 06 46 508 582 E-mail cím: bazmegyecic@gmail.com Honlap: www.cicbazmegye.nyilasmisi.hubazmegyecic@gmail.comwww.cicbazmegye.nyilasmisi.hu

15 Civil Információs Portál – CIP • Civil szervezetekkel kapcsolatos, • Nyilvános információk gyűjtésére, rendszerezésére és közzétételére, • A kérelemre történő adatszolgáltatás céljából történő honlap működtetése. • Törvényi kötelezettségek teljesítésének tere. • Fórum a civil szervezetek kapcsolatteremtésére és kapcsolattartására. • Kapocs a magyarországi és a külhoni magyar civil szervezetek között. • A Civil tv. 2013. január 1-vel hatályba lépő rendelkezése kimondja: „A közhiteles nyilvántartást működtető szerv biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil Információs Portálon keresztül is lehessen kezdeményezni, továbbá a keresési eredmény adatait megjeleníteni.” [Civil tv. 14. § (2)] www.civil.kormany.hu

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A civil szervezetek és jogi környezetük Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések