Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM IX.15. DEBRECEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM IX.15. DEBRECEN"— Előadás másolata:

1 REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM 2008. IX.15. DEBRECEN
Dr. Sediviné Balassa Ildikó Az új OKJ informatikai szakképzései, a bevezetéssel összefüggő feladatok A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KERESLET KÍNÁLATA

2 Informatikai képzések. (Régi, új)
Az új OKJ informatikai szakképzései, a bevezetéssel összefüggő feladatok – ELŐADÁSVÁZLAT Informatikai képzések. (Régi, új) Jogszabályi változások - SZVK – Központi program Új OKJ: Strukturális jellemzők Tartalmi jellemzők Módszertani változások Informatikai szakmák (az FSZ kereslete-kínálata) Új teminológia követelménymodulok és tananyagmodulok Hogyan oldjuk meg ? Képzések tervezése (FK, IRK) Tanítás-tanulási folyamat Tanárok felkészítése Tananyagok biztosítása Támogatások (FVSZ, FSZ Egyesület, NSZFI, MSZT)

3 AZ INFORMATIKAI SZAKKÉPZÉSEK (OKJ - RÉGI)
OKJ szám Megnevezés Szint Számítógép-kezelő (-használó) Alapfokú PLC-programozó Gazdasági informatikus II. Középfokú Számítástechnikai szoftver-üzemeltető Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Gazdasági informatikus I. Emelt szintű Információrendszer szervező Informatikus (tér, műszaki, oktatási, rendszer) Számítástechnikai programozó Számítógéprendszer programozó CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informatikus Multimédia-fejlesztő Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Felsőfokú Műszaki informatikai mérnökasszisztens

4 AZ INFORMATIKAI SZAKKÉPZÉSEK - RÉGI

5 AZ ÚJ OKJ SZERINTI SZAKMÁK
Szint ALAP szakképesítés RÉSZ ELÁGAZÁS 55 Általános rendszergazda Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Telekommunikációs asszisztens Web-programozó 54 Adatbázis adminisztrátor Adatbázistervező Adatelemző CAD-CAM informatikus 31 Számítógépes műszaki rajzoló Informatikai alkalmazásfejlesztő Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és -tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő IT kommunikációs szolgáltató IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Informatikai rendszergazda 52 IT kereskedő Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

6 AZ ÚJ OKJ SZERINTI SZAKMÁK
Szint ALAP szakképesítés RÉSZ ELÁGAZÁS 52 Számítástechnikai szoftverüzemeltető 54 Informatikai műszerész IT biztonság technikus Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester Informatikus Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus Multimédia-alkalmazás fejlesztő Designer E-játék fejlesztő E-learning tananyagfejlesztő Multimédiafejlesztő Tartalommenedzser 33 Számítógép-szerelő, -karbantartó

7 AZ ÚJ OKJ SZAKMÁK MEGOSZLÁSA
12 SZAKMA

8 AZ ÚJ OKJ SZAKMÁK MEGOSZLÁSA
35 SZAKMA 3 RÉSZKÉPZÉS

9 JOGSZABÁLYOK AZ ÚJ OKJ-RÓL
Milyen új jogszabályok vonatkoznak a bevezetésre ? 1/2006 (II. 17) OM rendelet az OKJ-ról (felvétel, törlés) 10/2007. (II.27) SZMM a OKJ-ról (felvétel,törlés) szóló 1/2006 (II.17) OM rendelet módosításáról OKJ-táblázat (2007) 20/2007. (V. 21) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 21/2007. (V. 21) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról. 1.sz. melléklet: Szakképesítések felsorolása (195) 2. sz. melléklet: SZVK-k 3. sz. melléklet: Bemeneti kompetenciák 4. sz. melléklet: Jogosultságok megfeleltetése 5. sz. melléklet: Terminológai 78/2007. GKM (VIII.31) Informatikai, távközlési szakmák SZVK-k kiadása

10 Melyek a strukturális jellemzői az új OKJ-nak ?
AZ ÚJ OKJ - STRUKTÚRA Melyek a strukturális jellemzői az új OKJ-nak ? FELÉPÍTÉS ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A struktúra elemeinek összefüggései ! (1) Az egyes képzések helye és kódja az OKJ-ban ! (2)

11 A struktúra elemeinek összefüggései !
AZ ÚJ OKJ - STRUKTÚRA A struktúra elemeinek összefüggései ! Alap-szakképesítés Az SZVK-ban meghatározott modulokból épül fel Rész-szakképesítés Egy szakképesítésnek az SZVK-ban meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít Elágazás: A szakképesítés részeként az SZVK meghatározott közös alap+külön modulokból épül Ráépülés: szakképesítés/rész-szakképesítés/ elágazásra épül, újabb munkakör ellátására képesít

12 AZ ÚJ OKJ kódja - FELÉPÍTÉS
Az egyes kódrészek tartalma: Példa: E-játék fejlesztő 1-2. Szakképzés szintje (ISCED) 3-5. Tanulmányi terület (pl. média szakismeretek: 213) 6-7. Tanulmányi területen belül sorszám Alap-szakképesítés Rész-szakképesítés Elágazás Ráépülés A rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés szintje (ha , akkor 0) Azonos szintű rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés sorszáma

13 Új OKJ - A STRUKTÚRA JELLEMZŐI
RENDSZER SZINTŰ A FEJLESZTÉS Jellemzők: kompetencia alapú, modulrendszerű vertikális és horizontális átjárhatóság beszámíthatóság (formális, nomformális és informális tudás beszámítása) A RÉSZ-, ÉS ALAP SZAKKÉPZÉSEK , ELÁGAZÁSOK ÉS RÁÉPÜLÉSEK RENDSZERE (Következő diák) KÖVETELMÉNYMODULOKBÓL ÉPÜL (SZVK) TANANYAGMODULOKBÓL ÉPÜL (KP) RÉSZE AZ ÉRTÉKELÉSI (VIZSGA) RENDSZER IS (mely magában foglalja: bemeneti tudás, a követelménymodulonkénti kimeneti kompetenciák és a végső értékelés)

14 Melyek a tartalmi jellemzők az új OKJ-ban ?
AZ ÚJ OKJ - TARTALOM Melyek a tartalmi jellemzők az új OKJ-ban ? ÖSSZEFÜGGÉSEK A STRUKTÚRÁVAL !!! FELADATPROFIL ( MIT CSINÁL ?) TULAJDONSÁGPROFIL („HOGYAN” MILYEN TUDÁSSAL, MILYEN TULAJDONSÁGOKKAL, MILYEN SZINTEN ) A KÖZÖS TARTALMI ELEMEK KÖZÖS MODULOKBAN KÜLÖN MODULBAN AZ ELÁGAZÁS, RÁÉPÜLÉS TARTALOM !

15 ÚJ OKJ - KÉPZÉSI TARTALOM
A SZAKMAI FELADATOK - FELADATPROFIL SZAKMAI ISMERETEK SZAKMAI KÉSZSÉGEK, ALKALMAZÁS MÓDSZERKOMPETENCIÁK TÁRSAS KOMPETENCIÁK SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK K Ö VE T ELMÉNYMODULOK T ULAJDONSÁG OK

16 Az informatikai képzések alapmodulja FELADATPROFIL- PÉLDA
„Számítógép kezelés, szoftverhasználat… ( ) Számítógépet kezel, szoftvereket használ Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ Multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN és WAN hálózatokat használ Informatikai angol nyelvű szöveget megért Tevékenységét dokumentálja Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez Szoftver használati jogokat használ Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza Tervezi és szervezi a munkavégzést

17 TULAJDONSÁGPROFIL- PÉLDA
Valamennyi informatikai KÉPZÉSEKBEN AZ ELSŐ MODUL : „Számítógép kezelés, szoftverhasználat…” ( ) SZAKMAI KOMPETENCIÁK (ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK) ECDL SZAKMAI ISMERET ÉS GYAKORLATI TUDÁS HÁLÓZATI ISMERETEK, MULTIMÉDAI ALAPOK stb SZAKMAI IDEGENNYELVI ISMERETEK FEJLESZTÉSE ……….. SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK ( pl. felelősségtudat) TÁRSAS KOMPETENCIÁK ( pl. együttműködési készség, csoportmunka) MÓDSZERKOMPETENICIÁK ( pl. gyakorlatias feladatértelmezés)

18 KÉPZÉSI PROGRAMOK - ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ OKJ KÉPZÉSEK - KÖVETELMÉNYMODULOK
+ SZAKMAI VIZSGA MODULJAI KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIAPROFIL KÖVETELMÉNY MODULOK SZVK FELADATPROFILOK TULAJDONSÁGPROFILOK

19 KÉPZÉSI PROGRAMOK - ÖSSZEFÜGGÉSEK AZ OKJ KÉPZÉSEK – TANYANYAGMODULOK
Követelménymodulok CÉL Tananyagmodulok Tanulói munkaforma KÉPZÉSI PROGRAM FELADATOK TULAJDONSÁGOK Képzési folyamat, Egymásra épülés

20 Mit kell tudni a az új teminológiáról ?
AZ ÚJ OKJ - ÚJ FOGALMAK Mit kell tudni a az új teminológiáról ? MILYEN ÚJ FOGALAMAKAT KELL ISMERNÜNK ? SZAKMAI ISMEREKTEK (TÍPUSOK: A,B,C,D,E) SZAKMAI KÉSZSÉG (SZINTEK: 5-1) FELADATPROFIL TULAJDONSÁGPROFIL KÖVETELMÉNYMODUL TANANYAGMODUL VIZSGAFORMÁK

21 AZ új OKJ BEVEZETÉSE, VIZSGARENDSZER
Új tartalmú szakmai és vizsgakövetelmények Kompetencia alapú Moduláris szerkezetű Szakmacsoportos rendszerbe illesztett Gyakorlat/tevékenység, munkaforma központú Új típusú vizsgatevékenységek (interaktív) Különbségek a vizsgáztatásban

22 ELTÉRÉSEK – TARTALMI, MÓDSZERTANI
TANÍTÁS ÉS KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS (tréning) MEGTANÍTANI ALKALMAZÁSRA (egyéni és csoportos gyakorlat, külső szakmai gyakorlat) TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE (a tanulás tanulása, önálló és elektronikus tanulásra való felkészítés) LOGIKAI GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE (az algoritmikus készség fejlesztése) ÖNÉRTÉKELÉSI ÉS ÖNMENEDZSELÉSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

23 MIRE KELL FELKÉSZÍTENI AZ INTÉZMÉNYEKET ?
MÓDSZEREK (Tanítási, fejlesztési), ALKALMAZÁSUK SZOLGÁTATÁSOK TERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA MODULOKBÓL ÉPÜLŐ , RUGALMAS TANÍTÁS- TANULÁSI FOLYAMAT TERVEZÉSE, ÉRTÉKELÉSE ELÁGAZÁSOK ÉS RÁÉPÜLÉSEK TERVEZÉSE GAZDASÁGOSSÁG, KÖZÖS MODULOK INNOVATÍV MÓDSZEREK A VIZSGÁZTATÁSBAN

24 TANÍTÁS-TANULÁSI MÓDSZEREK KÉPZÉSI, ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK
TANULÓI-TANÁRI KOOPERÁCIÓN ALAPULÓ EGYÉNRE SZABOTT, RUGALMAS, NYITOTT (FEJLESZTŐ) PROJEKT- MUNKA, TANULÓI EGYÜTTMÜKÖDÉS TRÉNINGEK , KÉSZSÉG-, ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÖNÁLLÓ TANULÁS, ÖNÉRTÉKELÉS ÚJ – MOTIVÁLÓ – TANULÓI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK (ÖN-, PORTFÓLIÓ, PROJEKT ÉRTÉKELÉS)

25 SZOLGÁLTÁSOK FEJLESZTÉSE, BEVEZETÉSE
ELŐZETES TUDÁSBESZÁMÍTÁS KOMPETENCIA KÉPZÉSEK, MODUL-VIZSGÁZTATÁS TANANYAGOK (NYOMTATOTT, E-LEARNING) TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA DINAMIKUS E-TANULÓI INFORMÁCIÓS RENDSZER E-KONZULÁCIÓS RENDSZER E-VIZSGA RENDSZER (ön-, és tanári ellenőrző rendszer) TANULÓ-KÖVETÉSI RENDSZER KOMPETENCIA BIZONYÍTVÁNY (EUROPASS)

26 MIRE KELL FELKÉSZÍTENI AZ KÉPZÉSI FOLYAMAT SZEREPLŐIT ?
A TANÁROK KÉPZÉSE (módszertani, tananyag fejlesztési, E-tanítási, e-szolgáltatási) MENEDZSMENT, TANÁROK KÉPZÉSE (tanítás- tanulási folyamat tervezése párhuzamos folyamatok, képzésfejlesztés, oktatásszervezési stratégiák,) A TANULÓK KÉPZÉSE (tanulás-technikai), felkészítés az e-tananyagok használatára .

27 Tanácsadás. Hová forduljunk ?
NSZFI - Képzések, konferenciák, tanácsadás https://www.nive.hu A új OKJ felnőttképzésben történő bevezetésében és a program akkreditációban a Felnőttképzés Vállalkozások Szövetsége Azok számára, akik felsőfokú szakképzést szeretnének indítani a Felsőfokú Szakképzés Kollégium Egyesület

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET !


Letölteni ppt "REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉSI FÓRUM IX.15. DEBRECEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések