Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok megnövekedett feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok megnövekedett feladatai"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok megnövekedett feladatai
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet A pedagógusok megnövekedett feladatai Turbók Arnold Bertalan Mosonmagyaróvári Kistérség,

2 változásban Kiszámíthatatlan oktatásirányítás
Romló gazdasági és morális helyzet védtelen pedagógusok a tiszta értékelés nehézségei Tantervi változások SNI és integráció – a többségi pedagógusok/gyógypedagógusok kulcskompetenciák nem szakrendszerű

3 szabályozás Bemeneti Folyamat (IMIP) Kimeneti Tantervi Vizsgák
Középiskolai felvételik OKM Versenyek

4 megváltozott feladatok
a tudás megváltozott tartalma az agresszió kezelése tanulói motiválás – differenciálás szakmai szabadság, intézményi eredmények minősítés és nyilvánosság a nevelés háttérbeszorulása (értékrend, finanaszírozás) példamutatás, értékteremtés, középosztályi hagyományok hiánya

5

6 A TALIS vizsgálat eredményei (OECD felmérés pedagógusokról, 2008)
Magyarországon (más országokhoz hasonlóan) azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben akik hisznek abban, hogy a tanítási kompetenciákat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is akiknek megfelelő a didaktikai felkészültsége ahhoz, hogy az osztályteremben pozitív légkört teremtsenek akik nyitottak a pedagógiai újításokra akik képesek a tanulókat aktivizálni a tanórán akik jól tudnak együttműködni kollégáikkal

7 Freudenberger: a kiégés
Krónikus emocionális igénybevétel hatására, tartós stresszek nyomán kialakult érzelmi kimerülés állapota, amely a reményvesztés állapotával párosul, célok, ideálok elvesztésével jár, és amely során a személyt negatív attitűdök jellemzik mind önmagára nézve, mind a munkára vonatkozva.

8 a tanári teljesítmény (McKinsey jelentés)
Tanulók teljesítménye 100 diákok 90 Legjobb 20% tanár 53 50 37 Legrosszabb 20% tanár diákok 8 éves 11 éves

9 McKinsey jelentés 1. „Az oktatási rendszer csak olyan jó, mint a tanárok, akik alkotják.” 2. „Az eredményes tanulás elképzelhetetlen jó tanítás nélkül.” 3. „A kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges.” (Forrás: http//oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/McKinsey.pdf)

10 SZEMÉLYISÉG A NEMZET PEDAGÓGUSAI ÉRETT SZEMÉLYISÉGEK LEGYENEK! Ennek jellemzői: ISMERI ÖNMAGÁT SZERETI TANÍTVÁNYAIT, BÍZIK BENNÜK ELFOGAD ÉS KÖZVETÍT KÖZÖS NORMÁKAT ÉS ÉRTÉKEKET MÓDSZERTAN, SZOCIALIZÁCIÓ ÖNÁLLÓAN GONDOLKOZIK, KEVÉSSÉ MANIPULÁLHATÓ

11 pedagógusok feladatai
1.Tanításra való felkészülés, a tanítás megtervezése 2. Oktatási folyamat, tanórák vezetése 3. Tanítás módszereinek kiválasztása, alkalmazása 4. Motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása 5. Tanulásszervezés, tér- és idő hatékony menedzselése 6. Iskolai környezet alakítása 7. Pozitív osztálytermi légkör kialakítása 8. Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása 9. Tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozása 10. A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembevétele 11. Házi feladatok kijelölése

12 pedagógusok feladatai
12. Dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása 13. Vizsgáztatás 14. Tanártovábbképzésen, konferenciákon való részvétel 15. Szülőkkel való kapcsolat ápolása: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra tartása stb., iskolai rendezvények együttes szervezése 16. Iskolaszék munkájában való részvétel 17. Kollegiális kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, projektekben, teammunkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás 18. Diákönkormányzat munkájának segítése 19. Osztályfőnöki feladatok ellátása 20. Iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában való részvétel 21. Évnyitó, évzáró, ballagás szervezése 22. Táboroztatás 23. A tanulók egymás közötti kapcsolatainak formálása 24. A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás

13 pedagógusok feladatai
25. Tanulmányi versenyekre való felkészítése, versenyek szervezése 26. Extracurriculáris tevékenységek szervezése: szakkör vezetése, osztály- és tanulmányi kirándulás, múzeum-, színház-, könyvtártámogatás szervezése 27. Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség adása 28. Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása 29. Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése 30. Internetes oktatást-nevelést segítő weblapok használata 31. Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel 32. Projektnap szervezése, tervezése 33. Pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő szakirodalom folyamatos nyomon követése 34. Folyamatos képzés, önképzés 35. Tanári munka értékelése, önreflexió 36. Iskolai adminisztratív feladatok ellátása 37. A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, minisztériumi rendeletek változásainak figyelemmel kísérése 38. Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás 39. Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felismerése, további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő megtalálása

14 pedagógusok feladatai
40. Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika 41. Egészségvédelem, egészségfejlesztés 42. Hazai, külföldi tanulmányutakon való részvétel 43. Nevelést segítő intézményekkel, köztük iskolapszichológiai szolgálattal való együttműködés 44. Diákok erkölcsi-állampolgári nevelkedésének, személyiségfejlődésének segítése

15 pedagógusok vagyunk Nem félistenek, sem sztahanovisták
Szeretnénk nagyobb társadalmi megbecsülést Szeretnénk szilárdabb értékrendű társadalmi közeget Szeretnénk, ha mérnének, ellenőriznének minket, s a minősítésnek érdemi következménye lenne Szeretnénk, ha elvárások közepette, de nemzeti közmegegyezésen alapuló nevelési-oktatási koncepció szerint dolgozhatnánk Kiszámíthatóságot és nyugalmat szeretnénk


Letölteni ppt "A pedagógusok megnövekedett feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések