Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2009/2010. tanév költségvetése, a közoktatást és a kistérségeket érintő normatívák Győr (2009. január 7.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2009/2010. tanév költségvetése, a közoktatást és a kistérségeket érintő normatívák Győr (2009. január 7.)"— Előadás másolata:

1 A 2009/2010. tanév költségvetése, a közoktatást és a kistérségeket érintő normatívák Győr (2009. január 7.)

2 2009. évi makrogazdasági környezet 2008-ban a GDP 1,3 százalékos bővülésével, 2009 ‑ ben a még legutóbb is feltételezett 1,2 százalékos növekedés helyett 0,9 százalékos csökkenésével lehet számolni. A jelenlegi helyzetben a hitelforrások folyamatos biztosítása szempontjából sokszoros jelentősége lehet annak, hogy Magyarországon a hiány mértéke már 2009 ‑ ben biztosan a GDP 3 százaléka alá kerüljön. Ennek egyik következménye a 2 százalékot meghaladó reálbércsökkenés. A magyar inflációs ütem 2008 ‑ ban megkezdődött csökkenése 2009. évben is folytatódik: a 2008. évben várható 6,2 százalék után 2009 ‑ re 4,5 százalékkal számol a költségvetés.

3 Kormányzati intézkedések 2009 ‑ ben a közszférában a bérek nem növekednek és a 13. havi illetmények kifizetésére sem kerül sor, 13. havi nyugdíjat csak a 62. évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjban részesülők kapnak, összege a 80 ezer forintot nem haladhatja meg. Mindezen folyamatok eredményeként 2009 ‑ re a kitűzött államháztartási hiánycél a GDP 2,9 százaléka helyett a GDP 2,6 százalékára csökkenhet.

4 Új közoktatási célok a 2009. évi költségvetésben Elindul az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” program (közel 16 milliárd Ft), melynek keretében célzott források segítik elő: - az előadó-művészeti intézmények működési feltételeinek javítását, - a védőnői, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztését, - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, - a pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez. Ez utóbbi magában foglalja - a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatóinak, és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok ösztönzését, valamint - az osztályfőnökök jobb anyagi megbecsülését. A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében az eddigi 1 hónap helyett már 2 hónapig szerveződik a rászorult gyerekek nyári étkeztetése. Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 2009-től már a 6. osztályosokkal.

5 Önkormányzatok költségvetési kondíciói A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2009-ben hitelforrások nélkül közel 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. 2009-ben a központi költségvetés a helyi önkormányzatok számára – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – 1 290,0 milliárd forintot biztosít. Az EU és fejezeti támogatások – ez utóbbiba beleértve a társfinanszírozást is – 312 milliárd forinttal bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, ebből fejlesztési célú 270 milliárd forint.

6 Keresetek alakulása I. A makrogazdasági prognózisok szerint a költségvetési szférában a nettó átlagkeresetek 5,5%-kal csökkennek. Szabályozás elemei: - marad a 2008-ban hatályos közalkalmazotti illetménytábla (a költségvetési törvény 17. számú melléklete) és pótlékalap (55. §), valamint a köztisztviselői illetményalap (54. §), - a közszféra bértörvényeiben felfüggesztésre kerül a 13. havi illetmény jogintézménye, - a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, továbbá az osztályfőnökök munkája kiemelt pótlékkal kerül elismerésre, - a bérrendszerekben a soros előmenetelek hatása 2009-ben is érvényesül. A 2009-es évre: - egyrészt beépül a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaiba és támogatásaiba a szakszervezetekkel 2007. decemberében kötött megállapodás alapján hozott 2008. évi bérfejlesztés hatása, 38,2 milliárd forint összegben (a közoktatási ágazatra 21,8 milliárd forint jut), - másrészt levonásra kerül a 13. havi illetménynek megfelelő bérkiadás 71,8 milliárd forint összegben (ebből a közoktatási ágazatot 41,0 milliárd forint érinti).

7 Keresetek alakulása II. Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány tárgyalásainak eredményeként a következő – mindkét fél részéről aláírt – megállapodás jött létre, mely alapján a 13. havi illetmény 2009. évi felfüggesztése miatti keresetcsökkenés ellentételezése havi bruttó 180.000 forint illetményig teljes mértékben – azaz a havi illetmény 8,33%-ának megfelelő összegben –, afölött fix – havi bruttó 15.000 forint – összegben 2009-ben történik, első alkalommal a januári illetménnyel együtt február eleji kifizetéssel. Az ellentételezés teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

8 Az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások közoktatási finanszírozásának változásai 2004-2009 között Megnevezés 2004. évi OGY előirányzat 2005. évi OGY előirányzat 2006. évi OGY előirányzat 2007. évi OGY előirányzat 2008. évi OGY előirányzat 2009. évi OGY előirányzat Normatív hozzájárulások (kötött támogatásokkal együtt)489 917,6511 847,3480 692,6465 139,5439 792,1425 291,5 Központosított előirányzatok840,02 118,08 238,011 220,011 930,023 229,0 Többcélú kistérségi társulások támogatása 6 345,99 176,213 158,015 657,9 Közoktatás összesen:490 757,6513 965,3495 276,5485 535,7464 880,1464 178,4 Az önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételi összesen1 250 872,01 349 772,11 289 254,51 348 954,51 348 635,51 289 970,9 Közoktatáshoz kapcsolódó központi bevételek/Összes központi bevétel 39,2 %38,1 %38,4 %36,0 %34,0 %36,0 %

9 Közoktatási ágazat I. A közoktatási célú hozzájárulások, támogatások főösszege a 464,9 milliárd forint 2008. évi előirányzatról 464,2 milliárd forintra változott, a csökkenés mindössze 0,7 milliárd forint. A 2009. évi törvényben szereplő főösszegen belül a közoktatási célú normatív hozzájárulások, kötött normatív támogatások előirányzata 425,3 milliárd forint, a központosított előirányzat 23,2 milliárd forint, a többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatása pedig 15,7 milliárd forint. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság – a tanévi finanszírozási rendszerben – a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvény együttes alkalmazásával érvényesülhet. (Az Országgyűlés a 2008. évi költségvetés elfogadása keretében döntött a 2008/2009. tanévre – 2009. augusztus 31-éig – vonatkozó szabályokról és a hozzájárulások fajlagos összegeiről.)

10 Közoktatási ágazat II. Az összességében 0,7 milliárd forint előirányzat-csökkenés alapvetően: - a 2008. évi bérpolitikai intézkedés – központosított előirányzatként kezelt – összegének (21,8 milliárd forintnak) normatívákba való beépítésével - a 13. havi juttatás jövő évi elmaradásával (-41,0 milliárd forint) és - az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programhoz kapcsolódó új feladatok (11,9 milliárd forint) forrásigényével függ össze. Az intézkedésekkel összefüggően a 2009/2010. tanév első 4 hónapjára számos normatíva fajlagos összege 4-5 %-kal csökken, azonban a központi finanszírozásban ez nem lesz érzékelhető, hiszen az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/a melléklete szerinti ütemezésben a fenntartók a teljes évi előirányzat időarányos részét folyamatosan kapják meg.

11 Az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” program I. Óvodáztatási támogatás 760,0 millió forint Az előirányzatból 2009-től ösztönző támogatásban részesül a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, ha gyermekét már négy éves korától óvodába járatja. Integrációs programok támogatása 1 600,0 millió forint Az esélyegyenlőség javítását szolgáló integrációs pedagógiai programon (IPR-en) alapuló képesség- kibontakoztató felkészítéshez, beilleszkedést segítő felkészítéshez, óvodai fejlesztő programokhoz nyújt lehetőséget az új támogatás. A többcélú kistérségi társulások keretében az iskola-pszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása 2009. szeptemberétől (4 hónapra) 203,0 millió forint Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozattal született döntés arról, hogy három év alatt – évente 1-1 fővel – szükséges bővíteni a kistérségekben az iskolapszichológusok létszámát. Az első évben, 2009. szeptembertől a kistérségekben javítható a szakszolgáltatások színvonala ezen új – támogatott – foglalkoztatási lehetőséggel. Pedagógusok ösztönzését szolgáló új támogatások egész évre (január 1-jétől): 7 215,0 millió forint - az integrációs pedagógiai rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 3 720,0 millió forint - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása 950,0 millió forint - az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 2 545,0 millió forint

12 Az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” program II. Komprehenzív iskola-modellek támogatása 271,0 millió forint A támogatás az egységes iskolák elterjesztését ösztönzi és ennek előkészítését (megfelelő pedagógiai program kidolgozását) segíti – egyszeri jelleggel – azzal a feltétellel, hogy a fenntartó önkormányzat vállalja az egységes – 1-12. évfolyamig kidolgozott tantervet alkalmazó - iskola elindítását a 2009/2010-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a közoktatási törvény 33. § (3) bekezdésében és 48. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán szeptember 1-jétől december 31-éig (4 hónapra) 50,0 millió forint E támogatásra akkor nyílik meg a lehetőség, ha az iskola pedagógiai programjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. A program további, közoktatást érintő elemeihez kapcsolódó előirányzatok a szaktárca költségvetésében szerepelnek. Így: az Arany János kollégiumi program bővítése, mérés-értékelés, szakmai fejlesztés központi költségei, pedagógus munkát elismerő kitüntetések.

13 Közoktatási teljesítmény-mutató normatívájának alakulása Az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakmai elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, az alapfokú művészetoktatáshoz, valamint a napközi és iskolaotthonos ellátáshoz kapcsolódó közoktatási teljesítmény-mutató a harmadik évébe lép és a – többcélú kistérségi támogatások nélküli – normatív hozzájárulások valamivel több mint háromnegyedét (76 %-át) fedi le. 2009. szeptember 1-jétől: - kiteljesül a csoport átlaglétszám felzárkóztatása az óvodai nevelés teljes körében, azaz mindhárom nevelési évben azonos a csoport-átlaglétszám (20 fő/csoport) feltétel, - az általános iskola 4., 8. évfolyamai, a középiskolák 12-13. évfolyamai, valamint a szakképzésben a harmadikat követő évfolyamok esetében működik még könnyített paraméter az átlaglétszám számításoknál, - az iskolaotthonos oktatás esetén – az 1-4. évfolyammal azonos az eljárás: itt is felzárkózik az 1-3. évfolyam és csak a 4. évfolyamon marad az alacsonyabb átlaglétszám paraméter.

14 További változások a normatív hozzájárulások rendszerében I. Az óvoda mellé új intézmény-típusként felzárkózik az egységes óvoda- bölcsőde, amelybe a 2. életévüket betöltött gyermekek is felvehetők. Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A közoktatási törvény 2008. évi nyári módosításával a 2009/2010. nevelési évtől nyílik meg a lehetőség e „vegyes intézmény” létrehozására. A mutatószám-számításnál a bölcsődés-korúakat két gyermekként kell figyelembe venni, a teljesítménymutató algoritmusában pedig az óvodára vonatkozó paramétereket kell alkalmazni. Az általános iskola mellett nevesül a jogcímben – a 2010/2011. tanévig a fejlesztő felkészítés kiváltására kötelezően létrehozandó intézmény – a fejlesztő iskola is. Vagyis – a korábbi szabályozás hiányát pótolandó – helyet kap a teljesítmény-mutató paraméter-rendszerében is az általános iskola 4. évfolyamára vonatkozó számítási alappal.

15 További változások a normatív hozzájárulások rendszerében II. A korai fejlesztés, gondozás és a fejlesztő felkészítés jogcímeken a normatíva igénylése a szorgalmi időszakra a heti jelenlétek alapján számított átlaglétszámra épül. A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott hozzájárulások igénylésének együttes feltételei bővültek: csak azok után a tanulók után vehetők igénybe a hozzájárulások – a romani és beás kisebbségi nyelvoktatás kivételével –, akik az adott tanévben legalább heti három órában tanulják a kisebbség nyelvét. Az alapfokú művészetoktatás mindkét kiegészítő (zene és egyéb művészeti ágakra meghatározott) normatívájának igénylési lehetősége megnyílik a Waldorf iskolák kerettanterve alapján nevelő és oktató iskolákat fenntartó helyi önkormányzatok számára, ha ellátják e feladatot is. Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatásánál a 2008. évben bevezetett méretgazdaságossági elvárások felmenő rendszerben érvényesülnek, továbbá nem vehető igénybe e hozzájárulás, ha az intézményi társulás több önálló OM azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn. A tanulók tankönyvellátásának támogatása jogcímű hozzájárulásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére az ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet.

16 A közoktatási célú normatív kötött támogatások A pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés támogatása: az emelt szintű érettségiztetéshez történő felkészülés már nem nevesített a kötelező felhasználás tekintetében, továbbá felhasználható a továbbképzéseken túli, vagy azáltal megszerezhető képzések költségeire is. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységét segítő, támogatások előirányzata és annak felhasználási szabadsága változatlan, de előirányzata feleződik, azt szorgalmazva, hogy az alapítványok nagyobb arányban saját forrás kiegészítésre építsék tevékenységüket. A pedagógiai szakszolgáltatás a 13. havi juttatás elmaradása miatt az 1 020 ezer forint/fő/év összegről 970 ezer forint/fő/év összegre csökken. Új normatív támogatási cím a diáksport támogatása az iskolás tanulókra vetített 430 forint/fő összeggel. Az összességében mintegy 500 millió forint előirányzat a mindennapos testedzés feladataihoz biztosít új központi forrást.

17 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői I. A Társulások 2009. évi normatív támogatásának alapelvei: azok a Társulások kapnak működési támogatást, amelyek ténylegesen ellátják az adott közszolgáltatási feladatot, kiszámítható finanszírozás (a 2006-2008. évi támogatással összhangban van a támogatandó feladatok köre, többnyire változatlan a támogatás fajlagos összege), a támogatás felhasználása során továbbra is biztosított a Társulások döntési jogköre (ezért szabadon határozhatnak arról, hogy a támogatást működési vagy felhalmozási célra fordítják, továbbá az egyes feladatokra jutó támogatást, a közoktatási intézményi feladat kivételével – a költségvetési törvény keretei között – más feladatokra átcsoportosíthatják), továbbra is lehetőség van az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetén is támogatás igénylésére (az a Társulás igényelheti a támogatást, amely a „szomszédos” kistérség számára is ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek területén a „szomszédos” kistérségre is átnyúló intézményi társulás székhelytelepülése található).

18 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői II. A közel 30,8 milliárd forint normatív, kötött felhasználású támogatásra azok a Társulások jogosultak: melyek legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: a)egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, b)második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat, c)további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt – választható, ahol a Társulásban és legalább három közszolgáltatási feladat ellátásában részt vesz a kistérséghez tartozó települések több mint fele, ha lefedik a kistérség összlakosságának 60%-át, vagy a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a, ha lefedik a kistérség összlakosságának felét, a továbbiakban: 50/60%-os feltétel) a fenti 50/60%-os feltételt ugyanazon települési körre teljesítik a három közszolgáltatási feladat tekintetében.

19 A többcélú kistérségi társulások ösztönzésének jellemzői III. További feltételek: a Társulásnak el kell látnia a kistérségi fejlesztési tanács feladatait, egész évi támogatás a Társulásban 2009. január 31-én részt vevő települések száma, és az ezen időpontig általuk vállalt feladatok után igényelhető. A költségvetési törvény ugyanakkor kivételes szabályként továbbra is lehetővé teszi, hogy amennyiben a – legkésőbb 2008. január 31-éig megalakult – Társulás legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől teljesíti a fenti feltételeket, úgy a „Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása” jogcímen egész évi, a közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódó jogcímeken legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhessen, az előző pontban említett – 2009. január 31-i állapothoz kötött – egész évi támogatás mellett a költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy a Társulások a 2009. január 31-ét követően kezdődő feladatellátás esetén időarányos támogatást igényelhessenek.

20 A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatellátására vonatkozó alapvető feltétel A feladat ellátása két részfeladat feltételeinek való együttes megfeleléssel teljesíthető: a Társulás területén lévő közoktatási intézmények megfelelnek a költségvetési törvényben foglalt feltételeknek, és a társulás legalább két közoktatási szakszolgálati feladatot is ellát. A közoktatási feladatok esetében a 2009. évi költségvetési törvény – a 3. számú melléklettel összhangban – a támogatás fajlagos összegét 2010. szeptemberéig, a 2009/2010. nevelési/tanítási év végéig határozza meg.

21 Közoktatási intézményi feladat feltételrendszere Alapvetésként annyit szükséges rögzíteni, hogy a feladat akkor tekinthető ellátottnak, ha a feladat ellátásában részt vevő – megfelelő számú – önkormányzatok által működtetett valamennyi közoktatási intézmény (akár a Társulás, vagy egy település egyedül, vagy több település intézményi társulásban tartja fenn az óvodát vagy általános iskolát) megfelel a költségvetési törvényben az óvodai csoportokra és iskolai osztályokra előírt átlaglétszám feltételeknek. Itt kell rögtön hangsúlyozni, hogy a települések által önállóan fenntartott intézmények is teljesíthetik a feltételeket, nem feltétlenül kell intézményfenntartó társulást létrehozni (az önállóan fenntartott intézmények után támogatás azonban nem igényelhető). E feladatellátáshoz a támogatásnak továbbra is feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás – a közoktatási törvény 85. § 4) bekezdése szerinti előírásnak megfelelően – elfogadott intézkedési tervvel rendelkezzen, és az abban foglaltakat betartsa. Ezzel összhangban a 2009. évi költségvetési törvény alapján a Társulás nem jogosult e fejezet szerinti támogatásokra, amennyiben a kistérségben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló beiskolázása meghiúsul.

22 Új feltételek a 2009. évi költségvetési törvény alapján A közoktatási intézmények esetében az átlaglétszám feltételek teljesítése mellett a 2009. évi költségvetési törvény a szakmai és gazdaságossági elvárásoknak megfelelően új feltételeket ír elő. E feltételeket kizárólag a 2009. január 1-jét követően intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásába kerülő, továbbá 2009. január 1- jét követően a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdése szerinti intézményátszervezésben érintett közoktatási intézmények esetében kell teljesíteni. A feltételek a következők: a) intézményi társulás által fenntartott intézmény esetén a társulás székhely települése egyezzen meg a közoktatási intézmény székhelye szerinti településsel, b) intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott általános iskolai feladatot is ellátó közoktatási intézmény a székhelye szerinti településen nyolc évfolyammal működjön, c) intézményi társulás ugyanazon közoktatási feladat ellátására (óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, középfokú oktatás) egy OM azonosítóval rendelkező intézményt tartson fenn. Bármely fenti feltételt nem teljesítő intézmény esetében 2009. szeptember 1-jét követően nem vehető igénybe a közoktatási feladatra támogatás. Fontos felhívni a figyelmet azonban arra, hogy az intézményi társulásban tag önkormányzatokat – a támogatásigénylés általános feltételeinek teljesítéséhez – a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.

23 Változás a 2009. évi költségvetési törvény alapján A költségvetési törvény 3. számú melléklete mellett a többcélú kistérségi társulások támogatásai fejezetben is támogatás igényelhető a közoktatási törvény alapján megszervezhető az un. egységes óvoda-bölcsőde intézmény után. Ezen intézmény esetén a költségvetési törvény alapján a második életévüket betöltő gyermekeket az óvodások között két főként figyelembe lehet venni. E szabály segíti, hogy a fenntartók a bölcsődés korú gyermekek ellátásról gondoskodni tudjanak.

24 Átlaglétszám-feltételek – önálló intézmény Intézmény megnevezése 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Átlaglétszám- feltétel évfolyam Átlaglétszám- feltétel Önállóan fenntartott óvoda valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az első és második óvodai nevelési évben) 15 (20)valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén) 15 (20) Önállóan fenntartott általános iskola 1- 4. évfolyam 1-4. évfolyamokon együttesen 15 1-4. évfolyamokon együttesen 15 Önállóan fenntartott általános iskola 5- 8. évfolyam 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5. és 6. évfolyamokon) 17 (23) 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település, mint fenntartó esetén az 5-7. évfolyamokon) 17 (23)

25 Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény I. Intézmény megnevezése 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2009/2010. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételekévfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételek Társulás/intézményi társulás által fenntartott óvoda valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az első és második óvodai nevelési évben) 15 (20)13valamennyi óvodai nevelési évben együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén) 15 (20)13 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott óvoda, feltéve ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti valamennyi óvodai nevelési évben együttesen 13 valamennyi óvodai nevelési évben együttesen 13 Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 1-4. évfolyam 1-4. évfolyamokon együttesen1513 1-4. évfolyamokon együttesen1513 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott iskola 1-4. évfolyam, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 főt alatti és az oktatás egy helyen történik az 1-4. évfolyamokon együttesen13 az 1-4. évfolyamokon együttesen13

26 Átlaglétszám-feltételek – társult intézmény II. Intézmény megnevezése 2007/2008. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek 2008/2009. nevelési évben/tanévben teljesítendő feltételek évfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételekévfolyam Támogat- hatósági feltételek csökkentett feltételek Társulás/intézményi társulás által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5. és 6. évfolyamokon)17 (23)15 5-8. évfolyamokon együttesen (10 000 főnél nagyobb település részvétele esetén az 5-7. évfolyamokon)17 (23)15 Legalább 5 települési önkormányzat által fenntartott általános iskola 5-8. évfolyam, ha a települések átlagos lakosságszáma 500 fő alatti és az oktatás egy helyen történik 5-8. évfolyamokon együttesen 15 5-8. évfolyamokon együttesen 15 Társulás által fenntartott egységes iskola szakiskola 9-10. évfolyam23 szakiskola 9-10. évfolyam23 9-13. évfolyam289-13. évfolyam28

27 Támogatási jogcímek I. Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás Ez a támogatás a Társulás, vagy az intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók után, (és a társulás ösztönzéseként – bizonyos korlátokkal – az intézményi társulás székhely településéről az intézményi oktatásban részt vevő tanulók, óvodások után) igényelhető. E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől változnak a fajlagos támogatási összegek: – – többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény esetén 100 000 forint/fő helyett 98 000 forint/fő – – az intézményi társulások által fenntartott intézmények esetén az óvodások és 1-4. évfolyamos tanulók után 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő, az 5-8. évfolyamos tanulók után 80 000 forint/fő helyett 79 000 forint/fő támogatás vehető igénybe.

28 Támogatási jogcímek II. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás E támogatást az iskolabuszt működtető, illetve menetrenden kívüli – kifejezetten gyermekek, tanulók utaztatására – indított iskolabusz szolgáltatást vásároló Társulások igényelhetik az utaztatott gyermekek, tanulók után. A gyermekek, tanulók biztonságos utaztatása érdekében a támogatás igénylésének feltétele, hogy az iskolabusz járatokon kísérő utazzon. A Társulás és intézményi társulás által fenntartott, átlaglétszám-feltételeket teljesítő intézménybe külterületről utaztatott gyermekek után továbbra is a támogatás 15%-a igénybe vehető, ez több, elsősorban a tanyás jellegű település számra kedvező. E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg.

29 Támogatási jogcímek III. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás E támogatást a Társulás által fenntartott 1-12, vagy 1-13. évfolyammal működő egységes iskola (mely iskolának a közoktatási törvény alapján biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, ennek tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzítenie kell) 9-13. évfolyamára bejáró tanulók után veheti igénybe, abban az esetben, ha az intézmény székhelyétől különböző településen az intézménynek tagintézménye működik. E szabályozás célja, hogy az önkormányzatok a közoktatási intézmények átszervezésekor kistérségi szintben gondolkodjanak. Ezen intézménytípus fontosságára tekintettel a 40 000 forint/fő fajlagos támogatási összeg 2009. szeptember 1-jétől 100 000 forint/főre emelkedik.

30 Támogatási jogcímek IV. Tagintézményi támogatás A tagintézményi támogatás kizárólag a Társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző községben működő tagintézmény óvodába járó gyermekek és általános iskola 1-4. évfolyamára járó tanulók után igényelhető. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1- 6. évfolyammal működjön (Társulás által fenntartott intézmény esetében a tagintézmény 1-8. évfolyammal is működhet). E jogcím esetén 2009. szeptember 1-jétől 74 000 forint/fő helyett 72 000 forint/fő a fajlagos támogatási összeg.

31 Támogatási jogcímek V. Kistelepülési tagintézményi támogatás A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként működő óvoda, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg az átlaglétszám feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. A támogatás kétszerese vehető igénybe a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken működő tagintézménybe járó – óvodás gyermekek után, és – az 1-4. évfolyamos tanulók után, ha az intézmény a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott feltételnek megfelel és a tanulók integrációs nevelése 5. évfolyamtól biztosított. A kistelepülési tagintézményi támogatás esetében szigorítást jelent, és egyben minőségi elvárást fogalmaz meg az a feltétel, hogy az érintett általános iskolákban a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg. Tekintettel arra, hogy ezen intézmények esetén az átlaglétszám-feltételek teljesítése nélkül is igénybe vehető e támogatás, fontos a szakmai elvárás közvetítése.

32 Közoktatási szakszolgálati feladat A közoktatási szakszolgálati feladat ellátására a Társulás támogatást akkor igényelhet, ha a költségvetési törvényben felsorolt feladatok közül legalább kettő ellátását vállalja. A támogatás az ellátottak száma alapján igényelhető. A támogatás igénylése és felhasználása akkor jogszerű, ha az egyes szakszolgálati ellátásokat a Társulás legalább a költségvetési törvényben előírt gyakorisággal, illetve alkalommal biztosítja. A többcélú kistérségi társulások a nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás; korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében a szakszolgálati ellátásban részesülők után 2009. szeptember 1-jét követően – 11 000 forint/ellátott ha a gyermeknek utaznia kell az ellátás helyére, és – ennek kétszeresét, azaz 22 000 forint/ellátott támogatást, ha az ellátottakról lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben gondoskodnak, ahol azok tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.

33 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások mutatószám-felmérése I. A 2009. évi költségvetési hozzájárulások és támogatások felmérése elektronikusan történt: http://ebr42.otm.gov.hu Cél, hogy a közoktatás területén az informatikai támogatás segítségével integrálható legyen az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások igénylésének (jelenleg a költségvetési törvény 8. számú melléklet IV. fejezet szerinti támogatások igénylése külön excel táblázat kitöltésével történik) rendszere, mely: Intézményi szintű felmérés esetén lehetséges, akkor ha kizárólag az adatgazda (önálló önkormányzati intézményfenntató, intézményi társulás székhely települése, illetve többcélú kistérségi társulás az általa fenntartott intézmények esetén) szolgáltat adatot, mely kistérségi szinten a kistérségi társulások feltételrendszerének figyelembevételével összesül.

34 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások mutatószám-felmérése II. Tekintettel arra, hogy a közoktatási célú hozzájárulások 2007. évtől a közoktatási nevelési/tanévekhez igazodnak, ezért a 2008. évi költségvetési törvény meghatározta 2009. szeptemberéig a közoktatási hozzájárulások támogatások igénybe vételének feltételrendszerét és a fajlagos összegeket is. A 2009. évi költségvetési törvény 2009. évre így kizárólag 4 hónapra határoz meg feltételeket a közoktatás normatív hozzájárulások vonatkozásában (kivételt jelent ez alól a nem közoktatási évre igényelhető, már említett 5. és 6. évfolyamos tanulók étkeztetésének támogatása) Fontos, hogy az önkormányzat, Társulás az igénylés során a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete szerinti kiegészítő szabályokat és a vonatkozó ágazati jogszabályokat is figyelembe vegye (pl. oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza-e igényjogosultságot megalapozó tevékenységet, hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, valamint a hozzájárulást megalapozó okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül stb.)

35 Új ösztönző támogatás a társulásból kimaradó önkormányzatok segítésére Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához (a melléklet 28. pontja) jogcímen 100 millió forint az elosztható előirányzat. Ebből azon többcélú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kiadásaihoz igényelhető támogatás, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenntartott közoktatási intézmény tagintézményként csatlakozik 2009. szeptember 1-jétől. További feltétel, hogy a létrehozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógusok tartsák meg és annak igazolása, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – 2008. augusztus 31- éig kezdeményezett – társulási szándékot a társulásra felhívott felek elutasították.

36 2009. évi hazai fejlesztési lehetőség A költségvetési törvényjavaslat 5. számú melléklete 4 100,0 millió forintos előirányzatot tartalmaz a „A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” jogcímen Támogatás igényelhető a) a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére; b) azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek a 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; c) a 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére. Az igényelhető maximális támogatás az a) és b) pont esetében 20,0 millió forint, a c) pont esetén 30,0 millió forint. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül. A támogatás igénylésének és felhasználásának szabályait 2009. február 28-áig kiadott rendelet fogja rögzíteni.

37 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: email: peresztegi.gergely@gmail.com peresztegi.gergely@gmail.com telefon: 20/478-9483


Letölteni ppt "A 2009/2010. tanév költségvetése, a közoktatást és a kistérségeket érintő normatívák Győr (2009. január 7.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések