Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban"— Előadás másolata:

1 Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban Dr. Sasvári Zoltán

2 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége I. A területi fogyasztóvédelmi hatóság január 1-jétől a megyei kormányhivatal egyik szakigazgatási szerveként, fogyasztóvédelmi felügyelőségként működik, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság változatlan szakmai irányításával. Alapvető feladata a megyei felügyelőségnek a fogyasztóvédelmi szabályok hatósági eszközökkel történő biztosítása. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság márciusától pozitív listát alakított ki, amelyhez a megyei felügyelőségek felterjesztik a jogszerű működést megállapító vizsgálati anyagaikat. A fogyasztói ismeretek terjesztése körében a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségnek aktívan részt kell vállalnia.

3 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége II. A évi CXXVI. törvény és a 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet alapján 17 szakigazgatási szerv, azok között a fogyasztóvédelmi felügyelőség mint megyei fogyasztóvédelmi hatóság is a kormányhivatal részévé vált. A kormányhivatalban a szakigazgatási szervek és a törzshivatal egy költségvetési szervet képeznek, az egyes szakigazgatási szervek azonban önállóan gyakorolják jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörüket, az ágazati irányító szerv szakmai irányításával. A kialakított struktúrában a területi fogyasztóvédelmi hatóság végrehajtja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában meghatározottakat, a központilag elrendelt egyéb aktuális vizsgálatokat , helyi kezdeményezésű vizsgálatokat folytat le, kivizsgálja a beérkező kérelmeket és bejelentéseket, amelyekhez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai iránymutatást és segítséget nyújt.

4 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fenti struktúra megfelelő kereteket teremt hatékony, integrált, a társadalmi elvárásoknak megfelelő fogyasztóvédelmi tevékenység ellátásához. A kormányhivatalhoz tartoznak olyan szakigazgatási szervek amelyeknek a feladat- és hatásköre érintkező, egymást kiegészítve fogyasztóvédelmi célú. A kormányhivatali struktúrában az érintkező feladatkörű szakigazgatási szervekkel előzetes egyeztetésen alapuló, együttes ellenőrzéseket harmonikusan folytathat le, és folytatott le felügyelőségünk .  Az együttes ellenőrzések meghatározásánál, tervezésénél, végrehajtásánál alapvetően preventív szemléletmód vezérel, amelynek jegyében tevékenységünk, intézkedéseink a jogsértő cselekményektől tartózkodást célozzák.

5 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége III. A fogyasztóvédelmi hatóság, a területi fogyasztóvédelmi hatóság feladat- és hatáskörét törvények és rendeletek sokasága szabályozza, határozza meg.  Alapvetően és átfogóan a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45/A § (1) – (3) bekezdései körvonalazzák azon területeket, amelyekben a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség a hatósági jogkörét, ellenőrzési és eljárási kötelezettségeit gyakorolja. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45/A. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ezen előírás alapján a megyei fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az évi CLV. törvényben és a végrehajtására kiadott egyéb jogszabályokban foglaltak szerint: - a biztonságosságra, - a használati és kezelési útmutatóra, - a megfelelőség értékelésére, - a csomagolásra, - az árfeltüntetésre, - a panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatra, - a 18. életévet be nem töltött személyek alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálás tilalmára vonatkozó rendelkezések betartását, és - hatósági eljárás keretében – eljár azok megsértése esetén. A fogyasztók életének, egészségének, testi épségének a védelme a termékek értékesítése és a szolgáltatások nyújtása során alapvető követelmény. A laboratóriumi vizsgálat alapján balesetveszélyesnek bizonyult termékeket a KPIR és RAPEX nyilvántartások alapján a fogyasztóvédelmi hatóságfolyamatosan szűri ki a forgalomból.

6 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programja keretében megyei felügyelőségünk már több termék-biztonságossági célú vizsgálatot is lefolytatott. A termék-biztonságossági célú témavizsgálatok ellenőrzési szempontjai rendszerint kiterjednek a használati- kezelési útmutató, a megfelelőségi jelölés, a címkézés jogszabályi követelményeire is, amelyek közül leginkább a használati útmutató körében merülnek fel hiányosságok. Fontos biztonságossági követelmények ellenőrzésére és érvényre juttatására irányul a játszótéri eszközöket érintő folyamatban lévő országos témavizsgálat, és a következő héten induló, mutatványos berendezések – mint például hinta, csúszda – üzemeltetési feltételeit ellenőrző országos témavizsgálat is. A fogyasztók vagyoni érdekeinek a védelme érdekében az árfeltüntetés és árfelszámítás szabályait országos, egész éves témavizsgálat keretében ellenőrzi valamennyi megyei felügyelőség. Az árfelszámítás és árfeltüntetés szabályainak ellenőrzése alapvető szempontok a városi élelmiszer- és vegyes üzleteket és a kistelepülési kereskedelmi egységeket érintő megyei vizsgálataink esetében is. A panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatokra vonatkozó szabályok megtartását Felügyelőségünk jellemzően kérelemre indult eljárások esetén vizsgálja, eljárásaink során leggyakrabban a vállalkozás jegyzőkönyvezési kötelezettségének vagy válaszadási kötelezettségének elmulasztása került megállapításra. A 18. éven aluliak érdekeit védő jogszabályi rendelkezéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a rendőrséggel és más társhatóságokkal közösen lefolytatott helyi vizsgálatok keretében, általában esti-éjszakai nyitvatartású vendéglátó egységekben, és ilyen napszakokban vizsgálta.

7 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége IV. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45/A. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén. Fogyasztóvédelmi rendelkezésként számos jogszabály nevesít előírásokat, így a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség elsőfokú hatóságként ellenőrzi többek között az alábbi jogszabályok egyes rendelkezéseit: - a évi XLVII. törvény, - a évi XLVIII. törvény, - a évi CLXIV. törvény, - a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet, - a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, - a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, - a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, - a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, - a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet.

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
A fogyasztókkal szembeni megtévesztő illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépést Felügyelőségünk kiemelten fontos feladataként látja el; a kérelmekre illetve bejelentésekre lefolytatott eljárásokon túl számos tematikus vizsgálat is alapvetően ezen törvény normáinak az ellenőrzésére irányul.     A gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat a megyei felügyelőségek országos témavizsgálat keretében ellenőrzik, ennek keretében tiltott alkohol- illetve dohány-reklámozás idén is több esetben megállapításra került részünkről. A kereskedelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeletében meghatározott szabályok közül a vásárlók könyvére, a nyitvatartási idő jelölésére vonatkozó szabályokat a területi fogyasztóvédelmi hatóságok évek óta rendszeresen ellenőrzik; tapasztalataink szerint ekörben a jogsértések jelentősen visszaszorultak.

9 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó ágazati szabályok közül a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény január 1-től, a földgázellátásról szóló évi XL. törvény július 1-jétől egymáshoz hasonló tartalommal telepített hatásköröket a fogyasztóvédelmi hatóság részére, jelentős és fontos feladatokat telepítve a szervezethez. A kivizsgált panaszbejelentések ismeretében elmondható, hogy a közüzemi szolgáltatókkal szemben a fogyasztók pozíciója ismeretek, eszközök, lehetőségek szempontjából rendkívül hátrányos, fokozottan igényli a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, segítségét. Fenti szolgáltatók tevékenységét a megyei felügyelőségek a kérelemre indult eljárásokon túl a számlázást érintő országos témavizsgálatok keretében is ellenőrzik. A szavatossággal és jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe utalt szabályait a megyei felügyelőségek országos témavizsgálat keretében és kérelemre indult eljárásokban egyaránt ellenőrzik.

10 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége V. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45/A. § (3) bekezdése a fogyasztóvédelmi feladatokat és hatásköröket, az ellenőrzési és hatósági eljárási kötelezettséget kiterjeszti törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában minden olyan rendelkezésre is, amely: - az áru fogyasztók számára való értékesítésére vonatkozik, - a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfelelőségi jelölésére vonatkozik, - a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára vonatkozik, - a fogyasztói panaszok intézésére vonatkozik, - a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozik, - a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozik, a fogyasztók tájékoztatására vonatkozik. Fenti hatáskörök közül egyeseket – pl. nyugtaadási kötelezettség – a felügyelőség a legtöbb témavizsgálatában, rendszeresen, általános szempontként ellenőriz, mások – pl. villamossági termékek CE jelöléssel történő forgalmazása – termék-forgalmazási vizsgálatok keretében kerülnek ellenőrzésre.

11 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége VI. 2011. január 1-jén hatályba lépett a évi LXXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény módosításáról. Utóbbi jogszabálynak a január 11-től hatályos 12/A. §-ában foglaltak szerint a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. Akkor nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be.

12 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége VII. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által márciusától bevezetett, a jogkövető magatartást tanúsító vállalkozásokat nyilvánosságra hozó pozitív lista megjeleníti, megismerteti, ösztönző jellegű példává állítja a jogszerűen működő vállalkozásokat, ezúton előmozdítja a harmonikus fogyasztói – azaz fogyasztó és vállalkozás közötti – jogviszonyokat. Fentiekkel összefüggésben a megyei felügyelőségek fontos feladata az átfogó szempontrendszerű ellenőrzések alapos lefolytatása annak érdekében, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megyénként bemutatott pozitív listán maradéktalanul jogszerűen működő vállalkozások szerepeljenek.

13 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
VIII. A fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a közhatalmi-hatósági feladatai ellátásán kívül részt szükséges vállalnia a fogyasztók és a vállalkozások tájékoztatásában, oktatásában is; a mindennapi ügyfélfogadás során rendszerint a fogyasztói ismeretek alapvető hiányosságait tapasztaljuk. A nyilvánosság, a kommunikáció, a sajtó eszközeit a fogyasztóvédelmi jogi normák és a felügyelőség munkájának ismertetésére egyaránt fel szükséges használni.

14 Köszönöm a figyelmet! z.sasvari@nfh.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések