Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban Dr. Sasvári.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban Dr. Sasvári."— Előadás másolata:

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban Dr. Sasvári Zoltán

2 I. A területi fogyasztóvédelmi hatóság 2011. január 1-jétől a megyei kormányhivatal egyik szakigazgatási szerveként, fogyasztóvédelmi felügyelőségként működik, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság változatlan szakmai irányításával. Alapvető feladata a megyei felügyelőségnek a fogyasztóvédelmi szabályok hatósági eszközökkel történő biztosítása. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. márciusától pozitív listát alakított ki, amelyhez a megyei felügyelőségek felterjesztik a jogszerű működést megállapító vizsgálati anyagaikat. A fogyasztói ismeretek terjesztése körében a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségnek aktívan részt kell vállalnia. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

3 II. A 2010. évi CXXVI. törvény és a 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet alapján 17 szakigazgatási szerv, azok között a fogyasztóvédelmi felügyelőség mint megyei fogyasztóvédelmi hatóság is a kormányhivatal részévé vált. A kormányhivatalban a szakigazgatási szervek és a törzshivatal egy költségvetési szervet képeznek, az egyes szakigazgatási szervek azonban önállóan gyakorolják jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörüket, az ágazati irányító szerv szakmai irányításával. A kialakított struktúrában a területi fogyasztóvédelmi hatóság végrehajtja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programjában meghatározottakat, a központilag elrendelt egyéb aktuális vizsgálatokat, helyi kezdeményezésű vizsgálatokat folytat le, kivizsgálja a beérkező kérelmeket és bejelentéseket, amelyekhez a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai iránymutatást és segítséget nyújt. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

4 A fenti struktúra megfelelő kereteket teremt hatékony, integrált, a társadalmi elvárásoknak megfelelő fogyasztóvédelmi tevékenység ellátásához. A kormányhivatalhoz tartoznak olyan szakigazgatási szervek amelyeknek a feladat- és hatásköre érintkező, egymást kiegészítve fogyasztóvédelmi célú. A kormányhivatali struktúrában az érintkező feladatkörű szakigazgatási szervekkel előzetes egyeztetésen alapuló, együttes ellenőrzéseket harmonikusan folytathat le, és folytatott le felügyelőségünk. Az együttes ellenőrzések meghatározásánál, tervezésénél, végrehajtásánál alapvetően preventív szemléletmód vezérel, amelynek jegyében tevékenységünk, intézkedéseink a jogsértő cselekményektől tartózkodást célozzák. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

5 III. A fogyasztóvédelmi hatóság, a területi fogyasztóvédelmi hatóság feladat- és hatáskörét törvények és rendeletek sokasága szabályozza, határozza meg. Alapvetően és átfogóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A § (1) – (3) bekezdései körvonalazzák azon területeket, amelyekben a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség a hatósági jogkörét, ellenőrzési és eljárási kötelezettségeit gyakorolja. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (1) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ezen előírás alapján a megyei fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az 1997. évi CLV. törvényben és a végrehajtására kiadott egyéb jogszabályokban foglaltak szerint: - a biztonságosságra, - a használati és kezelési útmutatóra, - a megfelelőség értékelésére, - a csomagolásra, - az árfeltüntetésre, - a panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatra, - a 18. életévet be nem töltött személyek alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálás tilalmára vonatkozó rendelkezések betartását, és - hatósági eljárás keretében – eljár azok megsértése esetén. A fogyasztók életének, egészségének, testi épségének a védelme a termékek értékesítése és a szolgáltatások nyújtása során alapvető követelmény. A laboratóriumi vizsgálat alapján balesetveszélyesnek bizonyult termékeket a KPIR és RAPEX nyilvántartások alapján a fogyasztóvédelmi hatóságfolyamatosan szűri ki a forgalomból. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

6 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. évi Ellenőrzési és Vizsgálati Programja keretében megyei felügyelőségünk már több termék-biztonságossági célú vizsgálatot is lefolytatott. A termék-biztonságossági célú témavizsgálatok ellenőrzési szempontjai rendszerint kiterjednek a használati- kezelési útmutató, a megfelelőségi jelölés, a címkézés jogszabályi követelményeire is, amelyek közül leginkább a használati útmutató körében merülnek fel hiányosságok. Fontos biztonságossági követelmények ellenőrzésére és érvényre juttatására irányul a játszótéri eszközöket érintő folyamatban lévő országos témavizsgálat, és a következő héten induló, mutatványos berendezések – mint például hinta, csúszda – üzemeltetési feltételeit ellenőrző országos témavizsgálat is. A fogyasztók vagyoni érdekeinek a védelme érdekében az árfeltüntetés és árfelszámítás szabályait országos, egész éves témavizsgálat keretében ellenőrzi valamennyi megyei felügyelőség. Az árfelszámítás és árfeltüntetés szabályainak ellenőrzése alapvető szempontok a városi élelmiszer- és vegyes üzleteket és a kistelepülési kereskedelmi egységeket érintő megyei vizsgálataink esetében is. A panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatokra vonatkozó szabályok megtartását Felügyelőségünk jellemzően kérelemre indult eljárások esetén vizsgálja, eljárásaink során leggyakrabban a vállalkozás jegyzőkönyvezési kötelezettségének vagy válaszadási kötelezettségének elmulasztása került megállapításra. A 18. éven aluliak érdekeit védő jogszabályi rendelkezéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a rendőrséggel és más társhatóságokkal közösen lefolytatott helyi vizsgálatok keretében, általában esti-éjszakai nyitvatartású vendéglátó egységekben, és ilyen napszakokban vizsgálta. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

7 IV. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén. Fogyasztóvédelmi rendelkezésként számos jogszabály nevesít előírásokat, így a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség elsőfokú hatóságként ellenőrzi többek között az alábbi jogszabályok egyes rendelkezéseit: - a 2008. évi XLVII. törvény, - a 2008. évi XLVIII. törvény, - a 2005. évi CLXIV. törvény, - a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet, - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, - a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, - a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, - a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

8 A fogyasztókkal szembeni megtévesztő illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépést Felügyelőségünk kiemelten fontos feladataként látja el; a kérelmekre illetve bejelentésekre lefolytatott eljárásokon túl számos tematikus vizsgálat is alapvetően ezen törvény normáinak az ellenőrzésére irányul. A gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat a megyei felügyelőségek országos témavizsgálat keretében ellenőrzik, ennek keretében tiltott alkohol- illetve dohány-reklámozás idén is több esetben megállapításra került részünkről. A kereskedelemről szóló törvényben és a végrehajtási rendeletében meghatározott szabályok közül a vásárlók könyvére, a nyitvatartási idő jelölésére vonatkozó szabályokat a területi fogyasztóvédelmi hatóságok évek óta rendszeresen ellenőrzik; tapasztalataink szerint ekörben a jogsértések jelentősen visszaszorultak. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

9 A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó ágazati szabályok közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 2008. január 1-től, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 2009. július 1- jétől egymáshoz hasonló tartalommal telepített hatásköröket a fogyasztóvédelmi hatóság részére, jelentős és fontos feladatokat telepítve a szervezethez. A kivizsgált panaszbejelentések ismeretében elmondható, hogy a közüzemi szolgáltatókkal szemben a fogyasztók pozíciója ismeretek, eszközök, lehetőségek szempontjából rendkívül hátrányos, fokozottan igényli a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, segítségét. Fenti szolgáltatók tevékenységét a megyei felügyelőségek a kérelemre indult eljárásokon túl a számlázást érintő országos témavizsgálatok keretében is ellenőrzik. A szavatossággal és jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe utalt szabályait a megyei felügyelőségek országos témavizsgálat keretében és kérelemre indult eljárásokban egyaránt ellenőrzik. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

10 V. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (3) bekezdése a fogyasztóvédelmi feladatokat és hatásköröket, az ellenőrzési és hatósági eljárási kötelezettséget kiterjeszti törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában minden olyan rendelkezésre is, amely: - az áru fogyasztók számára való értékesítésére vonatkozik, - a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, megfelelőség értékelésére, megfelelőségi jelölésére vonatkozik, - a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára vonatkozik, - a fogyasztói panaszok intézésére vonatkozik, - a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére vonatkozik, - a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozik, -a fogyasztók tájékoztatására vonatkozik. Fenti hatáskörök közül egyeseket – pl. nyugtaadási kötelezettség – a felügyelőség a legtöbb témavizsgálatában, rendszeresen, általános szempontként ellenőriz, mások – pl. villamossági termékek CE jelöléssel történő forgalmazása – termék-forgalmazási vizsgálatok keretében kerülnek ellenőrzésre. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

11 VI. 2011. január 1-jén hatályba lépett a 2010. évi LXXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról. Utóbbi jogszabálynak a 2011. január 11-től hatályos 12/A. §-ában foglaltak szerint a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. Akkor nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

12 VII. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által 2011. márciusától bevezetett, a jogkövető magatartást tanúsító vállalkozásokat nyilvánosságra hozó pozitív lista megjeleníti, megismerteti, ösztönző jellegű példává állítja a jogszerűen működő vállalkozásokat, ezúton előmozdítja a harmonikus fogyasztói – azaz fogyasztó és vállalkozás közötti – jogviszonyokat. Fentiekkel összefüggésben a megyei felügyelőségek fontos feladata az átfogó szempontrendszerű ellenőrzések alapos lefolytatása annak érdekében, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megyénként bemutatott pozitív listán maradéktalanul jogszerűen működő vállalkozások szerepeljenek. 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

13 VIII. A fogyasztóvédelmi felügyelőségnek a közhatalmi-hatósági feladatai ellátásán kívül részt szükséges vállalnia a fogyasztók és a vállalkozások tájékoztatásában, oktatásában is; a mindennapi ügyfélfogadás során rendszerint a fogyasztói ismeretek alapvető hiányosságait tapasztaljuk. A nyilvánosság, a kommunikáció, a sajtó eszközeit a fogyasztóvédelmi jogi normák és a felügyelőség munkájának ismertetésére egyaránt fel szükséges használni. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

14 Köszönöm a figyelmet! z.sasvari@nfh.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége


Letölteni ppt "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban Dr. Sasvári."

Hasonló előadás


Google Hirdetések