Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor."— Előadás másolata:

1 Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor.

2 Jogszabályi háttér •A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény •A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet (belügyminiszter egyetértésével) 3 fontos határidő: • 2004. febr. 01. hatályba lépés; •2005. jún. 30.: 1. megfelelőségi ellenőrzés a hatálybalépés előtt telepített játszótéri eszközökre; • 2008. dec. 31.: a nem megfelelő eszközök rendeleti követelményeknek való megfeleltetése.

3 I.) Az ellenőrzés célja 1. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy •a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközök forgalmazási, valamint •a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

4 II.) Az ellenőrizendő termékcsoport leírása A témavizsgálat a vonatkozó szabványsorozatban nevesített valamennyi játszótéri eszköz ellenőrzésére kiterjed, melyek a következők: •- hinták; •- csúszdák; •- kötélpályák; •- forgóhinták; •- billenőeszközök, mérleghinták; •- teljesen körülzárt játszóeszközök; •- térhálók. A fentieken túlmenően a játszótereken alkalmazott ütéscsillapító játszótéri talajok megfelelőség igazolásának ellenőrzésére is sor kerül.

5 Példák

6 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 1. Forgalmazási körülmények ellenőrzése: gyártó, forgalmazó 1. Megfelelőségi tanúsítvány Az Fgytv. 13. §-a szerint azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőség értékelési kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók. A 78/2003. GKM r. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja

7 A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezetek (2011-ben összesen 12 db): -AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. -ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. -HEXON-GOLD Tanácsadó, Kft. -Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (TÜV Rheinland InterCert Kft.) -Magyar Szabványügyi Testület -PAJZS ’94 Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. -PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. -SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. -Tisza Park Kft. -TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) -„TŰZMEGELŐZÉS” Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. -SOMOGYI Munkabiztonsági, Oktatási és Szaktanácsadó Egyéni Cég

8 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 2. 2. Jelölések A 78/2003. GKM r. 6. § kimondja, hogy a rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt (1)a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandó módon a következő felirattal ellátni: „A biztonságossági követelményeknek megfelel”. (2) Kötelező adatok feltüntetése: -a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe; -a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve; -az ajánlott korcsoport ; -a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel. (3) Szükség esetén el kell látni magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.

9 Példa

10 III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 3. 3. Dokumentumok A 78/2003. GKM r. 6. § (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni: -a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven, -a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány másolata.

11 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 1-2. Ellenőrzés helyszínei: közterületi játszóterek, ill. üzemeltetői a.) Közterületi játszóterek: A játszótereken csak a játszótéri eszközök azonosításra szolgáló adatainak rögzítésére kerül sor; Nem képezi a helyszíni vizsgálat tárgyát: - Szemrevételezés alapján biztonságossági ellenőrzés ill. -a jelölések vizsgálata b.) Dokumentációk vizsgálata: 1. Megfelelőségi tanúsítvány megléte az egyes játszótéri eszközökhöz 2. Karbantartási és ellenőrzési terv (saját ellenőrzések) A 78/2003. GKM r. 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat, amelyek a szükséges ellenőrzési gyakoriságot megjelölik. ( Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel ; Operatív ellenőrzés; Éves átfogó ellenőrzés) Az ellenőrzési tervnek tartalmazni kell azoknak az alkatrészeknek a jegyzékét, amelyeket a különböző ellenőrzésekkor meg kell vizsgálni.

12 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 3. 3. Két éves ellenőrzés (külső) 78/2003. GKM r. 7. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését 2009. évtől legalább kétévente kijelölt szervezettel elvégeztetni. Az ellenőrzés helyszíni a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, a telepítési feltételek megfelelőségére irányul. A kijelölt szervezetnek az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítania. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell. Nem megfelelőség esetén üzemeltető/tulajdonos kötelezettségei:  Szükséges intézkedések megtétele  Megtett intézkedések nyilvántartásban rögzíteni  Szükséges dokumentumokkal igazolni.

13 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 4. 4. Nyilvántartás A saját, valamint külső szervezet által végzett karbantartás, ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni. Az MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutató szabvány ad útmutatást a játszótéri eszközök és játszótéri talajok szereléséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és üzemeltetéshez. A szabvány 4. Általános előírások című fejezetének 4.2. pontja is előírja, hogy az eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének ellenőrzési és karbantartási naplót vagy számítógépes feljegyzést kell vezetni az eszköz karbantartásáról és ellenőrzéséről.

14 IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 5. Ellenőrzések lebonyolításának javasolt menetrendje: a.) Kapcsolatfelvétel az üzemeltetőkkel/tulajdonosokkal; b.) A helyszíni ellenőrzés előre egyeztetett időpontban történik, az üzemeltető/tulajdonos képviselőjének jelenlétében, c.)Dokumentáció ellenőrzése – üzemeltető/tulajdonos hivatalos helyiségében v. az iratok bekérésével. A megyében összesen 15 játszóteret kell ellenőriznünk. Az ellenőrzés jellege: helyzet felmérő, segítő.

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések