Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

: Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. A polgármester elsőfokú polgári védelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ": Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. A polgármester elsőfokú polgári védelmi."— Előadás másolata:

1 : Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

2 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester katasztrófavédelmi tevékenysége Feladatait a városban, községben a jegyző vagy a körjegyző, valamint a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el; katasztrófák elleni védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés időszakának feladataival kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.

3 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester katasztrófavédelmi tevékenysége A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának letéteményese. Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a Kormány döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és újjáépítésben. A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár el.

4 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Államigazgatási jogkörében eljárva gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv.szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló pv. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását.

5 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkör Polgári védelmi ügyekben az első fokú hatósági jogkört a polgármester, a másodfokú hatósági jogkört a megyei védelmi bizottság elnöke gyakorolja. Melyek is ezek a jogkörök? Melyek a jogkörből adódó feladatok?

6 Polgári védelmi kötelezettség Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5) bekezdése meghatározza, hogy aMagyarország Alaptörvényének XXXI. cikk –magyarországi lakóhellyel rendelkező, –nagykorú magyar állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.

7 Polgári védelmi kötelezettség A pv. kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében A törvény bizonyos esetekben felmenti a pv. kötelezettség alól az állampolgárt, illetve lehetővé teszi, hogy a pv. kötelezettséget munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával teljesítse.felmenti a pv. kötelezettség alóla pv. kötelezettséget munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával teljesítse.

8 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség tartalma – az eddigi szabályozáshoz képest – nem változik, 4 fő tartalmi eleme van:polgári védelmi kötelezettség –Adatszolgáltatási –Bejelentési –Megjelenési –Polgári védelmi szolgálat Ezek teljesülése, és teljesítése érdekében a …

9 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 1.Adatok gyűjtése és kezelése a településen lakhellyel rendelkező pv.kötelezettség alatt álló állampolgárokról Milyen adatokat? –személyes adatait [családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok], –foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait –a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából a kötelezett technikai eszközeiről azonosító és műszaki adatokat, illetve a szolgáltatásra kötelezett megnevezésére, székhelyének, telephelyének címére vonatkozó adatokat

10 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Adatgyűjtés Honnan? a munkáltató, egyéni vállalkozó által teljesített adatszolgáltatás, a hadkiegészítő parancsnokság nyilvántartása, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által vezetett járműnyilvántartás.

11 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Adatgyűjtés Fontos tudni: Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást 15 napon belül térítésmentesen teljesíti. A hadkiegészítő parancsnokság a polgármester kiválasztási szempontokat is tartalmazó megkeresésére adja át a beosztható személyekre vonatkozóan meghatározott adatokat. Azokat a kötelezetteket, akikről a megjelölt forrásokból adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel az alábbiak tekintetében: –a szakképzettség, –a foglalkozás, –a munkahely megnevezése, címe, –mentességük okára vonatkozóan

12 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 2. Adatszolgáltatás a beosztásra jelölés céljából a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek (KVI) A KVI által kijelölt állományból kiválasztja a megalakítandó Pv.szervezetbe a kötelezetteket Határozattal beosztja Fontos: Határozatokat a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben (Ket.) foglaltaknak megfelelő formai és tartalmi követelmények szerint kell készíteni az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell kezelni

13 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 3. Határozattal Beosztja a szükséges technikai eszközöket Mentesség esetén ideiglenesen, vagy véglegesen felmenti a pv.kötelezettsége teljesítése alól kötelezettet Elrendeli a gyakorlaton, kiképzésen való megjelenést Elrendeli a polgári védelmi szolgálatot, illetve a technikai eszköz igénybevételét Munkahelyi pv.szervezet esetén a szervezet létrehozását Eljárási bírságot szab ki Végzéssel Adatszolgáltatásra hívja fel a kötelezettet

14 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 4. Pv. szervezetekkel kapcsolatosan Megalakítási tervet (települési Pv szervezet esetén), valamint a hozzá kapcsolódó beosztási névjegyzéket, és technikai jegyzéket jóváhagyja A szervezetek felkészítését, gyakorlatát tervezi, szervezi A jogerős határozatok 1 pld-át megküldi a KVI részére Fontos: Adatokról nyilvántartást nem vezet A kötelezettekre vonatkozó adatokat, a beosztó határozatok jogerőssé válását követően törli!

15 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 5. szolgáltatás teljesítése miatt felmerült kárigények Kártalanítási kérelmeket összegyűjti (teljesítés helye szerint illetékes polgármester) Az elrendeléstől számított 60 napon belül összesíti és megküldi az illetékes KVI területi szerve részére

16 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 6. Pv szervezetek anyagi-technikai ellátása során Gondoskodik a központi készletekből biztosított egyéni védőeszközök állagának megóvásáról és biztonságos tárolásáról Alkalmazás esetén azok kiosztásáról Alkalmazást követő 30 napon belül az eszközök karbantartásáról, pótlásáról

17 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. Polgármester feladatai 6. Életvédelmi létesítményekkel kapcsolatosan Közreműködik az életvédelmi létesítmények felülvizsgálatában, szükség esetén azok óvóhely kataszterből való törlésében, felfektetésében Gondoskodik az óvóhelykataszterrel kijelölt,és az önkormányzat által érintett életvédelmi létesítmények állagmegóvásáról

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012.


Letölteni ppt ": Készült: 2012. 01. 26. Közbiztonsági referensek felkészítésére Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. A polgármester elsőfokú polgári védelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések