Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. július 27. OST adminisztratív és hatósági nyilvántartások statisztikai célú felhasználását elősegítő munkabizottságának 1 Adminisztratív adatok statisztikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. július 27. OST adminisztratív és hatósági nyilvántartások statisztikai célú felhasználását elősegítő munkabizottságának 1 Adminisztratív adatok statisztikai."— Előadás másolata:

1 2011. július 27. OST adminisztratív és hatósági nyilvántartások statisztikai célú felhasználását elősegítő munkabizottságának 1 Adminisztratív adatok statisztikai célú hasznosítása Általános ismertet ő Gárdos Éva

2 2 2011. július 27. Mi az az adminisztratív adat? I.  Közigazgatási szervezet hazai jogszabályban vagy EU-s követelményben meghatározott igazgatási feladatának végrehajtása során keletkező adat. Ide tartoznak a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások, valamint a hatósági ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgyűjtések.  Azok az intézményektől származó információk, amelyek a saját tevékenységükre vonatkoznak, és kérdőív vagy az adatgyűjtés egyéb szokásos eszközével kerül összegyűjtésre nem tekinthető adminisztratív adatnak.  Közigazgatási szervezet által statisztikai célra gyűjtött adat nem adminisztratív adat!

3 Gárdos Éva 3 2011. július 27. Mi az az adminisztratív adat? II.  Olyan adatállomány, regiszter, amelyet egy közigazgatási szervezet hozott létre annak érdekében, hogy a saját, jogszabályban meghatározott igazgatási feladatának végrehajtását támogassa.  Az adminisztratív nyilvántartások: nem- statisztikai programok végrehajtása céljából gyűjtöttek. Például:  Adó adatok – APEH  Népesség-nyilvántartás adatai – KEKKH  BIR – baromfikeltetők listája – OMMI

4 Gárdos Éva 4 2011. július 27. Mi a különbség a statisztikai és az adminisztratív adat között? Az egyedi adat és az egyedi azonosítás adminisztratív adatgyűjtés során maga a cél, a statisztikai adatgyűjtés esetén csak eszköz a statisztikai becslések elkészítéséhez! !!

5 Gárdos Éva 5 2011. július 27. Mire használja a statisztika az adminisztratív adatokat?  felvételi keret, közvetlenül vagy a meglévő kiegészítéseként;  statisztikai adatgyűjtések helyettesítése  editálás és imputálás  közvetett használat a becslésekben – kiegészítő adatok  a statisztikai adatfelvételek értékelése, validálása beleértve a különböző forrásokból származó adatok ütköztetését  tájékoztatás kiegészítése, gazdagítása

6 Gárdos Éva 6 2011. július 27. Előnyök  Az erőforrásigény hosszútávon várható csökkenése beleértve az adatszolgáltatói terhek csökkenését is  Adatonként egyetlen adatforrás  Részletezettebb adatok  Lehetőség a statisztikai mutatók gyakoribb összeállítására, publikálására;  Az adatok teljessége a célsokaságát tekintve, nincs mintavételi hiba, és a nem-válaszolás aránya is lényegesen alacsonyabb,  Esetenként gyorsabb publikálás lehetősége;  A statisztika egészét érintő jobb megítélés a hatékonyabb és gyorsabb működés miatt  Néha nincs is alternatíva  Az adminisztratív nyilvántartások elektronikus formában állnak rendelkezésre  Javul az adminisztratív adatok minősége is

7 Gárdos Éva 7 2011. július 27.  Hiányos az egyértelmű jogszabályi háttér,  El kell nyerni a közvélemény egyetértését,  Nem a statisztika határozza meg a koncepciót és a tartalmat, a célsokaság egysége; az adatok vonatkozási ideje; a definíciók és nómenklatúrák; prioritások; az átvett bonyolult adatrendszerekből nehéz kinyerni a statisztika igényeinek megfelelő információkat,  Az adatgazda nem adja időben az adatokat;  Az ágazati politikai szempontok változásával a nyilvántartás tartalma, szerkezete módosulhat;  Összekapcsolhatóság más adminisztratív vagy statisztikai adatforrásból származó adatokkal;  Koordináció az igazgatási és statisztikai célok összehangolására. Hátrányok, nehézségek

8 Gárdos Éva 8 2011. július 27. Nemzetközi tapasztalatok  A skandináv országokban és Szlovéniában a statisztika alapvetően az adminisztratív adatforrásokon alapul  1986 óta a francia statisztikai törvény széles hozzáférést biztosít az adminisztratív adatforrásokhoz  Németország

9 Gárdos Éva 9 2011. július 27. Hozzáférhetőség statisztikai célra - nemzetközi gyakorlat 1.Általános felhatalmazás a statisztikai hivatal részére bizonyos megszorításokkal 2.A magyar gyakorlathoz hasonlóan egyesével rendezik az adatgazdával, tárgyalás, dokumentum Stat. Tv.: hacsak lehetséges azokat az adatokat kell használni, amelyek az adatszolgáltatók rendszeres tevékenysége során előállnak.

10 Gárdos Éva 10 2011. július 27. Finnország  Az adatok ~95%-a adminisztratív adatforrásból származik  Stat. törvény: hacsak lehetséges azokat az adatokat kell használni, amelyek az adatszolgáltatók rendszeres tevékenysége során előáll  A közvélemény egyetértése  Egységes azonosítási rendszer – személyi szám, 1963  Vállalkozásokra, épületekre, lakásokra is  Utolsó kérdőíves népszámlálás, 1980  Szoros együttműködés az adatgazdák és a statisztikai hivatal között - fórumok

11 Gárdos Éva 11 2011. július 27. A Tanács 322/97/EK rendelete a közösségi statisztikákról - 16. cikk  (1) A válaszadók terheinek csökkentése érdekében és a (2) bekezdésnek megfelelően, a nemzeti hatóságoknak és a közösségi hatóságnak, saját közigazgatási tevékenységi területükön, olyan mértékben kell hozzáférniük az adminisztratív adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok a közösségi statisztikák előállításához szükségesek.  (2) A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket, valamint a hozzáférés korlátait és feltételeit, ha szükséges, az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg saját hatáskörükön belül.  (3) A közösségi statisztikák előállítása céljából a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság által közigazgatási vagy egyéb forrásokból megszerzett bizalmas adatok felhasználása nem érinti az adatoknak azokra a célokra történő felhasználását, amelyekhez azokat eredetileg összegyűjtötték.

12 Gárdos Éva 12 2011. július 27. EU: Gyakorlati Kódex  2. elv — Felhatalmazás adatgyűjtésre (2) A vezető statisztikai intézménynek a nemzeti jogalkotás keretében felhatalmazása van az adminisztratív nyilvántartások adataihoz való statisztikai célú hozzáférésre.  8. elv — Megfelelő statisztikai eljárások (1) Ahol az európai statisztikák adminisztratív nyilvántartásokon alapulnak, ott az adminisztratív célú alkalmazások definíciói és fogalmai jól közelítik a statisztikai célú követelményeket.  9. elv — Az adatszolgáltatók terheinek csökkentése (5) Az információgyűjtés megkettőzésének elkerülése végett – ahol lehetséges – adminisztratív forrásokat alkalmaznak.  10. elv — Költséghatékonyság (4) A költséges közvetlen adatfelvételek elkerülése érdekében hatékony megelőző lépések történnek az adminisztratív nyilvántartások statisztikai potenciáljának jobb kihasználására.

13 Gárdos Éva 13 2011. július 27. Hazai jogszabályok  Adatvédelmi törvény Célhoz kötöttség Általános azonosító rendszer tilalma  Statisztikai törvény Jogosultság Adat-összekapcsolás Fogalmak, osztályozási rendszerek Adatvédelem  Elektronikus információszabadság törvénye Közérdekű adatok közzététele  Döntéselőkészítés-törvény Adatösszekapcsolás véletlen mintán  2212/2007. kormányhatározat  1133/2011. kormányhatározat

14 Gárdos Éva 14 2011. július 27. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "2011. július 27. OST adminisztratív és hatósági nyilvántartások statisztikai célú felhasználását elősegítő munkabizottságának 1 Adminisztratív adatok statisztikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések