Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék"— Előadás másolata:

1 Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék
STATISZTIKA I. 1. Előadás Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék

2 Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: Statisztika I., AV_PNA003
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Balogh Péter, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy és számvitel BA szak 4. A tantárgy típusa: „A” 5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév 2+2 K 6. A tantárgy kredit értéke: 5

3 Tantárgyi program 8. Az oktatás személyi feltételei:
Dr. Balogh Péter egyetemi adjunktus Csipkés Margit PhD. hallgató 10. A tantárgyi tematika: Alapfogalmak. A sokaság leírása egy ismérv szerint. A sokaság leírása több ismérv szerint. Összehasonlítás standardizálással és indexszámítással. Mintavétel. A statisztika a társadalom szolgálatában.

4 Tantárgyi program 12. Évközi ellenőrzés módja:
Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlása érdekében rendszeres otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. A félév végi aláírás feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel és az EXCEL táblázatkezelő program felhasználói szintű ismerete. Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A hiányzások száma nem haladhatja meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített értéket. Az előadásokon katalógus készül. 13. Számonkérés módja: A félév kollokviummal zárul, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati feladatok sikeres megoldása (beugró) szükséges ahhoz, hogy a hallgató az elméleti vizsgán részt vehessen. Az elméleti vizsga pontszáma alapján kerül kialakításra a félévi jegy.

5 Kötelező irodalom: Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika I. Aula Kiadó, Budapest, o. Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika II. Aula Kiadó, Budapest, o. Hunyadi L. – Vita L.: Statisztikai képletek és táblázatok (oktatási segédlet), Aula Kiadó, Budapest, o. Ajánlott irodalom: Szűcs I.: Alkalmazott Statisztika Agroinform Kiadó, Budapest, o. Kerékgyártó Gy-né – L. Balogh I. – Sugár A. – Szarvas B.: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzésekben AULA Kiadó, Budapest, o. Rappai G.: Üzleti statisztika Excellel. KSH, 2001.

6 Statisztika elnevezés eredete
A statisztika latin eredetű, a "status" szóból származik, arra utal, hogy a statisztika tárgya mindig valamilyen állapot leírására szolgál

7 A statisztika kialakulása
Alapító atyák Hermann Conring ( ) a modern német kormányzati statisztika előfutára Gottfried Achenwall ( ) német filozófus és statisztikus Johann Peter Süßmilch ( ) német pap, statisztikus és demográfus John Graunt ( ) angol, a modern demográfia kereteinek megteremtője Observations on the Bills of Mortality Sir William Petty ( ) angol közgazdász és demográfus

8 A statisztika kialakulása (2)
A matematika fejlődése Blaise Pascal ( ) francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus Jacob Bernoulli ( ) svájci matematikus Pierre-Simon de Laplace ( ) francia matematikus és csillagász Johann Carl Friedrich Gauss ( ) német matematikus, fizikus és csillagász Siméon-Denis Poisson ( ) francia matematikus és fizikus Pafnutyij Lvovics Csebisev ( ) orosz matematikus Andrej Andrejevics Markov ( )

9 A statisztika kialakulása (3)
Számítástechnika fejlődése számítógépek teljesítményének fejlődése mesterséges intelligencia kutatások OLAP technológia megjelenése Az Online Analytical Processing (OLAP) egy interaktív többdimenziós riport gyártó alkalmazás. Az üzleti döntések nélkülözhetetlen eszköze, amely lehetővé teszi az adatokhoz való gyors hozzáférést és online lekérdezést. vállalatirányítási rendszerek terjedése döntéstámogató rendszerek terjedése statisztikai programcsomagok megjelenése SAS, SPSS, Matlab, Statistica, S-plus, R, WinIDAMS, OpenStat, XLStat, Xplore, stb.

10 A statisztika magyarországi fejlődése
Középkorban dézsmajegyzék (kilenced, tized) urbáriumok (1530-tól) a volt földesúr s a jobbágy kölcsönös jogait és kötelezettségeit szabályozó írásbeli rendeletek, a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb adatait rögzítő összeírás is volt, tartalmazta többek között a jobbágyok állatállományát, eszközeit, szerszámait, telkének nagyságát és milyenségét is jobbágyösszeírások (1700-as években) népszámlálások (1800-as években)

11 Pozsonypüspöki mezőváros 1782 urbáriumának címlapja

12 Statisztika magyarországi fejlődése (2)
A statisztika tudományos művelői Bél Mátyás ( ) Hatvani István ( ) Schwartner Márton ( ) Fényes Elek ( ) Keleti Károly ( ) Rényi Alfréd ( )

13 Fontosabb statisztikai kiadványok
Magyar Statisztikai Évkönyv Magyar Statisztikai Zsebkönyv Gazdaságstatisztikai Évkönyv (1990-től) Élelmiszeripari Statisztikai Zsebkönyv Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv Magyarország Demográfiai évkönyv Ipari és építőipari statisztikai évkönyv Mezőgazdasági statisztikai évkönyv Területi statisztikai évkönyv Nemzetközi Statisztikai Évkönyv FAO Trade Yearbook FAO Production Yearbook EUROSTAT kiadványok

14 Havonta vagy negyedévente
Legfrissebb adatok A KSH jelenti Statisztikai havi közlemények Statisztikai Szemle Gazdaság és Statisztika Területi Statisztika Demográfia Módszertani Füzetek

15 Statisztika Statisztika - (?=?) - Matematika
Miért van szükség statisztikára? És a gazdasági szakembereknek?

16 Adat --- Információ --- Tudás
a statisztika által használt adatfogalom mindig valamilyen - a valós világra vonatkozó - kísérlet, megfigyelés, vizsgálat eredményeként adódik, s a legtöbbször számként jelenik meg az adatok megfigyeléseket vagy tényeket jelentenek, amelyek összegyűjtve, rendszerezve és kiértékelve válnak információvá, majd tudássá.

17 Hogyan lesz az adatból információ?
az információ tehát adott felhasználási célból rendszerezett és feldolgozott adatot jelent, amely már közvetlenül felhasználható a döntéshozatalban. Feldolgozás Információ

18 Hogyan lesz az információból tudás?

19 Hogyan lesz az információból tudás?
Intelligencia Korábbi tudás Tapasztalat Tudás

20 Statisztika fogalma (x)
A statisztika - mint gyakorlati tevékenység - adatok gyűjtéséből, feldolgozásából, elemzéséből és közléséből áll. Nagyobb tömegeket vizsgálunk, ezekről információt gyűjtünk. A statisztika alapvetően a valóság számszerű adatainak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány.

21 Statisztikai információrendszer
A statisztikai információrendszer azokat a hivatalos statisztikai szolgálat keretében összegyűjtött adatokat tartalmazza, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a társadalmi gazdasági folyamatokat megbízható módon számba vegye, értékelje és tájékoztatást adjon. Részei: adatszolgáltató adatgyűjtési rendszer adatbázis tájékoztatási rendszer adatfelhasználó Statisztikai információrendszer

22 A statisztikai munka fázisai
1. A statisztikai megfigyelés (adat felvétel) 1.1. A statisztikai program elkészítése: a feladat kitűzése és a megfigyelés megszervezésre készített terv. 1.1.1.A feladat kitűzése

23 A statisztikai megfigyelés
1.1.1. A feladat kitűzése Rögzíti: a megfigyelés célját, a megfigyelés tárgyát, a megfigyelés egységét, számbavételi egységet,

24 A statisztikai megfigyelés (folytatás)
1.1.1. A feladat kitűzése Rögzíti (folytatás): megfigyelés körét: teljes körű, részleges, reprezentatív nem reprezentatív monografikus megfigyelés módját megfigyelés gyakoriságát

25 1.1.2. Közlési táblák, kérdőívek elkészítése:
A kérdőívek a statisztikai megfigyelés tervének megfelelően a különböző ismérvekre vonatkozó adatokat tartalmazzák (mellékelni kell a kitöltési és adatfelvételi végrehajtási utasítást). 1.2.  Az adatfelvétel végrehajtása: Történhet: önszámlálással összeírók segítségével

26 1.3. Az adatok ellenőrzése: Kiterjed:
az adat szolgáltatás teljességére (az adat gyűjtés helyszíni ellenőrzésére), az adatok helyességére mechanikus logikai statisztikai rendszer ellenőrzésére ellenőrzés

27 Adattárolás és feldolgozás
2.1.  Adatfelvétel: - adatbank vagy adatbázis - tömeges adatok rendezett tárolása és gyors elérése. 2.2.  Adathordozók: az adatok rögzítésére, megőrzésére szolgálnak, kérdőívek, statisztikai kiadványok, mikrofilmek, gépi adathordozók, (mágneslemez, mágnesszalag, CD, DVD, pendrive)

28 Adattárolás és feldolgozás (folytatás)
2.3.  Osztályozási rendszerek: az osztályozás vagy csoportosítás a feldolgozás és elemzés legalapvetőbb eszköze. 2.3.1 Hagyományos osztályozás: a sokaság csoportosítását valamely jellemző tulajdonság, vagy csoportképző ismérvek alapján végezzük. Fontos az ismérvek helyes megválasztása. Az osztályozás a vizsgálandó fősokaságot a sokaság különbözősége szerint részsokaságokra bontja.

29 Egyszerű csoportosítás: egy ismérv szerint.
Hármas követelmény: teljesség átfedés mentesség homogenitás Egyszerű csoportosítás: egy ismérv szerint. Összetett csoportosítás: két vagy több ismérv szerinti csoportosítás.

30 Összetett csoportosítás
Párhuzamos csoportokra bontás: ugyanazon sokaság egymástól függetlenül más-más tulajdonságok szerinti külön-külön csoportokra bontása (aktív keresők fizetési kategóriák és életkor szerint). Kombinatív csoportosítás: az egyik ismérv szerint már csoportosított adatok egy másik ismérv szerint további csoportokra bontása (aktív keresők megoszlása fizetési kategóriák és nemek szerint).

31 2.3.2 Automatikus osztályozás:
Számítástechnikai eszközökkel, az automatikus osztályozás a sokaságelemek különböző tulajdonságai alapján kombinatív úton, típus jellegű csoportokat hoz létre (pl. vállalatok termelési típus szerinti besorolása, könyvtári keresőprogramok szöveg katalogizálása…).

32 üzem  főágazat  ágazat csoport  ágazat
Hierarchikus osztályozás: az osztályozás szintekre tagolódik és minden szint eleget tesz az osztályozás módszertani hármas követelményének (teljesség, átfedés mentesség, homogenitás). üzem  főágazat  ágazat csoport  ágazat TEAOR, FEOR,BTO, új SZJ, Vámtarifaszám……

33 Elemzés, értékelés Az adatokat össze kell vetnünk egymással, hogy a jelenségeket változásukban, kapcsolataikban vizsgálhassuk.


Letölteni ppt "Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések