Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KAPITALISTA TÁRSADALOM EGYENLŐTLENSÉGEI LÁTTÁN VÁLIK TÁRSADALMI IGÉNNYÉ ANNAK KEZELÉSE „SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG” AZ ELSŐ ESZMEI ÖSSZEFOGLALÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KAPITALISTA TÁRSADALOM EGYENLŐTLENSÉGEI LÁTTÁN VÁLIK TÁRSADALMI IGÉNNYÉ ANNAK KEZELÉSE „SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG” AZ ELSŐ ESZMEI ÖSSZEFOGLALÁS."— Előadás másolata:

1

2 A KAPITALISTA TÁRSADALOM EGYENLŐTLENSÉGEI LÁTTÁN VÁLIK TÁRSADALMI IGÉNNYÉ ANNAK KEZELÉSE „SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG” AZ ELSŐ ESZMEI ÖSSZEFOGLALÁS

3 SZÜLETÉSSEL MEGJÁRÓ, ELIDEGENÍTHETTELEN JOGOK EGYENLŐSÉGI ALAPJOGOK POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK GAZDASÁGI, KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS JOGOK

4 EGYENLŐSÉGI ALAPJOGOK ÉLETHEZ VALÓ JOG SZEMÉLYI SZABADSÁGHOZ VALÓ JOG EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG EGYENLŐSÉG FAJRA, NEMRE, BŐRSZÍNRE VALÓ TEKINTET NÉLKÜL, NEMEK KÖZÖTTI EGYENJOGÚSÁG A CSALÁDI JOGOK EGYENLŐSÉGE TÖRVÉNY ELŐTTI EGYENLŐSÉG NEMZETI ÉS FELEKEZETI SZABADSÁGJOG

5 POLITIKAI SZABADSÁGJOGOK LELKIISMERETI ÉS VILÁGNÉZETI SZABADSÁG JOG LELKIISMERETI ÉS VILÁGNÉZETI SZABADSÁG JOG SZÓLÁS ÉS VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁSI SZABADSÁG, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI JOG, SZÓLÁS ÉS VÉLEMÉNNYILVÁNÍTÁSI SZABADSÁG, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI JOG, GYÜLEKEZÉSI JOG GYÜLEKEZÉSI JOG EGYESÜLÉSI JOG EGYESÜLÉSI JOG MOZGÓSÍTÁSI JOG MOZGÓSÍTÁSI JOG ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁHOZ VALÓ JOG ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁHOZ VALÓ JOG

6 GAZDASÁGI, KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS JOGOK MEGÉLHETÉSI ALAPHOZ (MUNKÁHOZ) VALÓ JOG, MEGÉLHETÉSI ALAPHOZ (MUNKÁHOZ) VALÓ JOG, REGENERÁLÓDÁSHOZ (KELLŐ PIHENÉS, MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS, LAKÓALKALMATOSSÁGHOZ) VALÓ JOG REGENERÁLÓDÁSHOZ (KELLŐ PIHENÉS, MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS, LAKÓALKALMATOSSÁGHOZ) VALÓ JOG EGÉSZSÉG VÉDELMÉHEZ VALÓ JOG, EGÉSZSÉG VÉDELMÉHEZ VALÓ JOG, TANULÁSHOZ, MŰVELŐDÉSHEZ, SZÓRAKOZÁSHOZ VALÓ JOG TANULÁSHOZ, MŰVELŐDÉSHEZ, SZÓRAKOZÁSHOZ VALÓ JOG SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ VALÓ JOG SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ VALÓ JOG

7 AZ EMBERI ALAPJOGOK BIZTOSÍTÁSA A TÁRSADALOM GAZDASÁGI TELJESÍTŐ KÉPESSÉGÉTŐL FÜGG. A SZABADSÁGFOK RELATÍV, IDŐTŐL, HELYTŐL, MÉRETTŐL, TÁRSADALMI FEJLETTSÉGTŐL FÜGG. ÁLLANDÓ VÁLTOZÁSBAN, FEJLŐDÉSBEN VAN. ENNEK KÖVETKEZTÉBEN DIVERZIFIKÁLT A SZOCIÁLPOLITIKA IS.

8 A KAPITALIZMUSBAN A TŐKE ÉS A MUNKA, A TŐKEJÖVEDELEM ÉS A MUNKAJÖVEDELEM TÁRSADALMI MÉRETŰ SZÉTVÁLÁSA, A LÉTSZÁMNÖVEKEDÉS ÉS A VÁROSI KONCENTRÁLÓDÁS SZÉTHÚZTA A MEGÉLHETÉSI ALAPOT, A TÁRSADALMILAG HASZNOS RÉTEGEK KÖRÉBEN RENDSZERESÍTETTE A TÖMEGES KISZOLGÁLTATOTTSÁGOT.

9 MEGINDUL AZ ÖNSZERVEZŐDÉS, AZ ÉRDEKVÉDELMI CSOPORTOSULÁSOK, SZÖVETSÉGEK, SZAKSZERVEZETI ÉS PÁRTMOZGALMAK KIALAKULÁSA, MEGJELENIK AZ INTÉZMÉNYESÍTETT ÁLLAMI BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE.

10 AZ ÖNSZERVEZŐDÉS ALAPJA A KISZOLGÁLTATOTTSÁG MÉRTÉKÉN VALÓ ENYHÍTÉSI AKARAT, A KISZOLGÁLTATOTTSÁG MÉRTÉKÉN VALÓ ENYHÍTÉSI AKARAT, A GAZDASÁGI FONTOSSÁG TÖMEGES FELISMERÉSE, A GAZDASÁGI FONTOSSÁG TÖMEGES FELISMERÉSE, AZ AZONOSSÁG TUDAT KIALAKULÁSA, AZ AZONOSSÁG TUDAT KIALAKULÁSA, KELLŐ LAKOSSÁGI KONCENTRÁCIÓ, KELLŐ LAKOSSÁGI KONCENTRÁCIÓ, A SZOLIDARÍTÁS, A MÁSOKÉRT VALÓ KÜZDÉS-KÉSZSÉG LÉTREJÖTTE A SZOLIDARÍTÁS, A MÁSOKÉRT VALÓ KÜZDÉS-KÉSZSÉG LÉTREJÖTTE

11 A SZOCIÁLPOLITIKA ÉS A SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ VISZONYA

12

13

14

15 SZAKSZERVEZETI MOZGALOM ÖSZTÖNÖS KÖZÖSSÉGTEREMTŐ MOZGALMAK ÖSZTÖNÖS KÖZÖSSÉGTEREMTŐ MOZGALMAK ÖNSEGÉLYZŐ EGYLETEK (KISIPARI DOMINANCIA MIATT) ÖNSEGÉLYZŐ EGYLETEK (KISIPARI DOMINANCIA MIATT) ÁLTALÁNOS MUNKÁS BETEGSEGÉLYEZŐ ÉS ROKKANTPÉNZTÁR (1870) ÁLTALÁNOS MUNKÁS BETEGSEGÉLYEZŐ ÉS ROKKANTPÉNZTÁR (1870) SZAKEGYLETEK LÉTREJÖTTE SZAKEGYLETEK LÉTREJÖTTE NAGYÜZEMI SZAKSZERVEZETI HÁLÓZAT KIÉPÜLÉSE (1880-1890) NAGYÜZEMI SZAKSZERVEZETI HÁLÓZAT KIÉPÜLÉSE (1880-1890)

16

17 A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM FEJLŐDÉSE TAGI LÉTSZÁMNÖVEKEDÉS: 1900 – 10 E., 1904 – 50 E., 1907-130 e., ÁTMENETI VISSZAESÉS : 1913 – 107 E, 1916 – 100 E., MÁSODIK FELLENDÜLÉSI HULLÁM: 1917-200 E., 1918 – 700 E. ÁGAZATI SZERVEZETTSÉG: VASMUNKÁSOK – 27 E., ÉPÍTŐMUNKÁSOK - 16 E., FAMUNKÁSOK – 13 E., NYOMDÁSZOK 10 E. FEJLŐDŐ, TÉNYLEGES SZAKSZERVEZETI MUNKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT.

18 FŐBB SZAKSZERVEZETI CÉLOK 8 ÓRÁS MUNKANAP, 36 ÓRÁS MUNKASZÜNET (SZOMBAT DÉLITÁN, VASÁRNAP) 8 ÓRÁS MUNKANAP, 36 ÓRÁS MUNKASZÜNET (SZOMBAT DÉLITÁN, VASÁRNAP) MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY, MUNKANÉLKÜLI SEGÉLY, TÁPPÉNZ (A FIZETÉS 75 %-A) TÁPPÉNZ (A FIZETÉS 75 %-A) EGÉSZSÉGVÉDELEM A MUNKAHELYEN, EGÉSZSÉGVÉDELEM A MUNKAHELYEN, KÁRTALANÍTÁS MUNKAHELYI BALESETNÉL KÁRTALANÍTÁS MUNKAHELYI BALESETNÉL BÉREMELÉS KÖVETELÉSE BÉREMELÉS KÖVETELÉSE

19 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÖNKÉPZÉS,SZÉLESKÖRŰ OKTATÓI TEVÉKENYSÉG ÖNKÉPZÉS,SZÉLESKÖRŰ OKTATÓI TEVÉKENYSÉG ÖNSEGÉLYEZÉS ÖNSEGÉLYEZÉS TÁRGYALÁSOK TÁRGYALÁSOK KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK SZTRÁJKMOZGALMAK SZTRÁJKMOZGALMAK PÁRTKAPCSOLATOK, EGYÜTTES AKCIÓPROGRAMOK PÁRTKAPCSOLATOK, EGYÜTTES AKCIÓPROGRAMOK

20 SZAKSZERVEZETEK 1945-1989 KÖZÖTT SZAKSZERVEZETEK PÁRTIRÁNYÍTÁS ALÁ KERÜLTEK SZAKSZERVEZETEK PÁRTIRÁNYÍTÁS ALÁ KERÜLTEK SZAKSZERVEZETEK A HATALOM TÁMOGATÓI, „PÁRTPROPAGANDA” FUNKCIÓ SZAKSZERVEZETEK A HATALOM TÁMOGATÓI, „PÁRTPROPAGANDA” FUNKCIÓ ÖNMŰVELÉS HELYETT „NEVELÉS” ÖNMŰVELÉS HELYETT „NEVELÉS” A KEDVEZŐTLEN ÁLLAMI RENDELKEZÉSEKET ELFOGADTATÓ FUNKCIÓ A KEDVEZŐTLEN ÁLLAMI RENDELKEZÉSEKET ELFOGADTATÓ FUNKCIÓ 1970-ESÉVEKTŐL GAZDASÁGI REFORMFOLYAMATTAL FELERŐSÖDÖTT AZ ÉRDEKVÉDELMI FUNKCIÓ, BELESZÓLÁS A BÉREZÉS ALAKÍTÁSÁBA, VEZETŐI OPPORTUNIZMUS 1970-ESÉVEKTŐL GAZDASÁGI REFORMFOLYAMATTAL FELERŐSÖDÖTT AZ ÉRDEKVÉDELMI FUNKCIÓ, BELESZÓLÁS A BÉREZÉS ALAKÍTÁSÁBA, VEZETŐI OPPORTUNIZMUS

21

22

23

24

25

26

27 SZ

28 AZ IPAROSODÁSSAL KIALAKULTAK A NAGYVÁROSOK, EZZEL EGYÜTT A MUNKÁSOSZTÁLY, A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM. I. INTERNACIONÁLÉ (1864-1876) II. INTERRNACIONÁLÉ (1889-1919) ÚJJÁSZERVEZETT II. INTERNACIONÁLÉ (1919-1939) III. INTERNACIONÁLÉ (KOMINTERN, 1919-1943) KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK TÁJÉKOZTATÓ IRODÁJA (1947-1956)

29

30

31

32

33 AZ ÁLLAM SZEREPE FOGLALKOZTATÁS- POLITIKAI FOGLALKOZTATÁS- POLITIKAI JÖVEDELEM SZABÁLYZÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSI JÖVEDELEM SZABÁLYZÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSI ÁLLAMI ELOSZTÓI ÁLLAMI ELOSZTÓI FOGLALKOZTATÓI FOGLALKOZTATÓI

34

35

36


Letölteni ppt "A KAPITALISTA TÁRSADALOM EGYENLŐTLENSÉGEI LÁTTÁN VÁLIK TÁRSADALMI IGÉNNYÉ ANNAK KEZELÉSE „SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG” AZ ELSŐ ESZMEI ÖSSZEFOGLALÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések